Пленарна зала

Народното събрание е една от първите обществени сгради, построени в София. Тя носи белезите на Ренесанса. Линиите й са изчистени, опростени, без излишна декорация и детайли. Основните елементи – заседателна зала, кулоари, канцеларии, са обединени в стегната композиция при симетрична главна фасада. Сградата на парламента е една от най-красивите в София, с голяма историческа стойност, обявена за паметник на културата. Пленарната зала е разположена в центъра на сградата. Тук се провеждат заседанията на Народното събрание. След построяването на парламента, външният вид на сградата е променян многократно, но основният изглед на пленарната зала е запазен. Голяма част от материалите за строителството и вътрешното оформление са доставени от Виена. В залата са разположени президиума, на който стоят председателят и заместник-председателите на НС. От тук се ръководят пленарните заседания. Пленарните заседания се откриват и закриват с удряне на пленарния звънец. От ляво на тях е предвидено място за представителите на Министерския съвет. Депутатските банки са разделени на 3 сектора. Зад банките на народните представители са обособени места за представителите на медиите. На балкона в пленарната зала се намират официалната ложа за президента и галерии за гости на Народното събрание. Тук има предвидени и места за граждани, които да наблюдават заседанията.