Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно тежко пътнотранспортно произшествие на АМ "Марица" на 3 април 2020 г Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 06/04/2020 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно Многопрофилна болница за активно лечение - Белоградчик Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/04/2020 неотговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; Относно хора с увреждания, които очакват решения на ТЕЛК при преосвидетелстване като предходното им решение е изтекло на 13 май 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/04/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно дейността на експертните съвети към Министерството на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/04/2020 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно проблеми на розопроизводителите в условията на извънредното положение в страната Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 06/04/2020 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно сроковете за земеделските производители за подпомагане по линия на директните плащания в контекста на извънредното положение в страната Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 06/04/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/04/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно защита на личните данни в платформа с база данни и мобилно приложение "Вирусейф", разработени за нуждите на борбата с пандемията от COVID-19 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/04/2020 в процес на обработка
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно инвестиционна инициатива на Европейската комисия за отговор на короновируса и прилагането й в България Томислав Дончев, заместник министър-председател 06/04/2020 в процес на обработка
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно актуализация на Националния план за действие по заетостта в съответствие с новите реалности Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 06/04/2020 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно своевременното разглеждане на заявленията на отпускане на парични обезщетения за безработица Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 06/04/2020 в процес на обработка
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно нова стратегия за териториално структуриране на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/04/2020 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно справка за случаите на домашно насилие за 2019 г. и 2020 г. Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/04/2020 неотговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ; Относно реакция на Министерство на външните работи на посегателство над паметник на български войвода на територията на Република Северна Македония Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 03/04/2020 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно мерки в подкрепа на учителите в детските градини Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 03/04/2020 неотговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно временния ТИР паркинг при с. Узунджово, Хасковска област Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 03/04/2020 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно мерки в подкрепа на учителите в детските ясли Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 03/04/2020 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно предвидените за 2020 г. бюджетни средства за държавните културни институти в системата на Министерство на културата Боил Банов, Министър на културата 03/04/2020 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно интензивно отделение - предприемане на мерки за борба с Ковид - 19, и състоянието на МБАЛ "Света Петка" - Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 03/04/2020 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно допълнителното възнаграждение за медицинския и немедицински персонал, който е на първа линия в борбата с Ковид - 19 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 03/04/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно доклад по сертификация № 47/31.03.2017 г. по нередност с национален идентификационен номер ОПРК/15/РР/190, регистрирана на 12.11.2015 г. по ДБФП № BG161РО003-2.3.01-0039-С0001 Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 03/04/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депониране на твърди битови отпадъци образувани на територията на община Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 03/04/2020 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно мерки по § 41 от пр.закл.разп. на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/04/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно отговор на НАТО на пандемията от COVID 19 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/04/2020 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно сключен договор за дарение под условие в полза на Александровска болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/04/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно Национален план на Република България за готовност при грипна пандемия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 02/04/2020 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно включване на самонаетите лица в обхвата на мерките за компенсиране на неблагоприятните последици от извънредното положение Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 01/04/2020 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно разработване и създаване на единна платформа за дистанционно обучение за системата на предучилищното и училищното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/04/2020 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно мерки и начин на компенсиране на положения извънреден труд от учителите във връзка с въведеното в страната извънредно положение Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/04/2020 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно съдействието, което МОН оказва за набавяне на технически устройства и интернет за учителите и учениците за осигуряване продължаването на образователния процес Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/04/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно цената на горивата за крайния потребител Владислав Горанов, Министър на финансите 31/03/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно отражението на ниските цени на горивата върху Държавния бюджет на Република България за 2020 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/03/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно механизма, по който се удостоверява "неотложността на пътуванията" на гражданите (с декларации по образец) Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 31/03/2020 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно постъпилите сигнали за домашно насилие след въдеждане на извънредното положение и ограничителните мерки в страната Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 31/03/2020 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно защитни облекла и предпазни средства, осигурени на социалните работници Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 31/03/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно пренасочване на средства от Оперативна програма "Региони в растеж" за борба с COVID-19 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/03/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно осигуряване на лекарства за лечение на COVID-19 в болниците Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/03/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно гарантиране на сигурността на медиците, лекуващи болни от COVID-19 и подкрепа за техните семейства Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/03/2020 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно използваните защитни облекла и пособия за лечение на Ковид-19 в болничните заведения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/03/2020 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно използваните медикаменти в болничните заведения за лечение на Ковид-19 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/03/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно временно облекчаване на условията за получаване на обезщетение за безработица Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 31/03/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно режима на плащане на медицинския и помощния персонал на болничните заведения по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/03/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно режима на плащане на медицинския и помощния персонал на многопрофилните болници за продължително лечение и рехабилитация по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/03/2020 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно разширяване на производство на предпазни маски в условията и за целите на обявеното в страната извънредно положение и спазване на нормативите за качество и изработка Емил Караниколов, министър на икономиката 31/03/2020 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно разширяване на производство на предпазни маски в условията и за целите на обявеното в страната извънредно положение и спазване на нормативите за качество и изработка Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/03/2020 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно процедурите за съобщаване и транспорт на пациенти със съмнение за COVID-19, включително дефиниции на случай, форма за съобщаване и др. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/03/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно намеренията на "Държавна консолидационна компания" ЕАД за бъдещето на "Летище Стара Загора" и на огромния имот (частна държавна собственост) от 1187 дка земя и 93 сгради Емил Караниколов, министър на икономиката 30/03/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно епидемиологичната обстановка и готовността за посрещане на пациенти със съмнения за зараза от коронавирус в област Стара Загора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/03/2020 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно възможности за дарение на техника на училищата в България за обучение в електронна среда Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 30/03/2020 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно мерките, които ще предприеме МОН в условията на обявеното извънредно положение в страната Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 30/03/2020 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно спазване на разпоредбата на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. от страна на небанковите финансови институции, регистрирани в БНБ Владислав Горанов, Министър на финансите 30/03/2020 неотговорено
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно промени, предвидени в Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 27/03/2020 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 27/03/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно мерките и стратегията, които Министерството на младежта и спорта ще предприеме във връзка с извънредната ситуация Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 26/03/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно онлайн обучението Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/03/2020 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно изпълнение на "Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия" Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 26/03/2020 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно броя на кметовете на кметства и кметски наместници, финансирани от Държавния бюджет за 2020 година Владислав Горанов, Министър на финансите 26/03/2020 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно Наредба № 9 от 2016 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/03/2020 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно организацията на работния процес в детските градини Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/03/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно изплащане на задължения от държавата и общините към строителните фирми Владислав Горанов, Министър на финансите 25/03/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно извънредно положение на територията на Република България от 13 март 2020 година Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/03/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно качество и обхват на дистанционното обучение, въведено в българските училища във връзка с епидемията от Ковид-19 Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/03/2020 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно епидемиологичната обстановка в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/03/2020 неотговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно датата на промяна /временно спиране, отнемане, прекратяване или промяна/ на разрешението за употреба на лекарствения продукт "Аналгин хинин" в Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/03/2020 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно регистрирани случаи на заразени в България с грипен вирус щам "А", щам "В" и COVID-19 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/03/2020 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно пенсионирането на моряците, плавали под български флаг към "Океански риболов" и "Български морски флот", които още не са придобили правото пенсия за осигуригтелен стаж и възраст, предвид изискванията на § 4, ал. 1 от пр.закл.разп., във вр. с чл. 69б от Кодекса за социалното осигуряване Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 20/03/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно необходими промени в Наредба Н-5/11.03.2013 г. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 20/03/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно дейността и състоянието на търговско дружество "ПРОНО" ЕООД Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 20/03/2020 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно планираните военни учения на територията на страната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 20/03/2020 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - гр. Карлово предвид особения й статут на единствена общинска болница в област Пловдив за прием на лица със симптоми на коронавирус Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/03/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно набавяне на препарата хлорихин и използването му в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/03/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно реимбурсирането и включването на лекарствения препарат Патисиран/Patisiran/ в Позитивния лекарствен списък Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/03/2020 отговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно епидемиологичната обстановка в област Велико Търново Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/03/2020 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно изнесена информация за нередности при функционирането и усвояването на средства по програма "Еразъм+" за обмен на ученици, учители, студенти, докторанти и преподаватели Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/03/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно поддържане на летателната годност на МИГ-29 и носене на бойни дежурства за охрана на въздушното пространство на Р България Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 20/03/2020 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно възможността за преминаване на Националния институт по метеорология към Министерството на околната среда и водите Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 20/03/2020 неотговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно съвместна дейност между Консорциум "Метеорологични системи и екипировки" и Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/03/2020 неотговорено
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ; Относно ТП "Държавно горско стопанство Първомай" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 20/03/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно определяне на бази за приемане на болни с COVID-19 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 18/03/2020 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно решение на министъра на културата изх. № 45-00-140/18.08.2019 за предоставяне на движими културни ценности по НОХД № 427/2014 Боил Банов, Министър на културата 18/03/2020 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; Относно обезпечеността на общинските болници с предпазни средства за медицинския персонал във връзка с пандемията на COVID-19 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 18/03/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно дарение под условие в полза на Александровска болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно хилядите търговци от цялата страна, закупили лотарийни билети на "Национална лотария" и техните проблеми след прекратяване на дейността на организатора Владислав Горанов, Министър на финансите 16/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно съмнения за спекула и реализиране на нерегламентирани печалби, свързани с продажба на медицински изделия, дезинфектанти и други подобни материали в условията на обявена от Световната здравна организация (СЗО) пандемия от коронавирус COVID-19 Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 16/03/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно подготвeността на Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД да реагира при кризисна ситуация Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/03/2020 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно прекратяване на учебните занятия поради разпространяване на коронавирус Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно втечнен нефтен газ пропан-бутан /LPG/ и стойността му до крайния потребител Емил Караниколов, министър на икономиката 13/03/2020 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно използване на програмния продукт Wind Atlas Analysis and Application Program в Националния институт по метеорология и хидрология - БАН Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/03/2020 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно извършен одит от Националния институт по метеорология и хидрология - БАН Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци по ОПОС 2014 - 2020 г. в РЦУО - Бургас, Благоевград и Русе Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 13/03/2020 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/03/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно прилагане на изискванията на Закона за маслодайната роза Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 13/03/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно водоподаването към община Перник Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 13/03/2020 неотговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно проблеми с изпълнението на концесионен договор Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 13/03/2020 неотговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно проблеми с изпълнението на концесионен договор Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2020 неотговорено
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ; РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно инвестиционно намерение за площ "Свети Никола" на дружеството "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД на територията на следните общини - Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 12/03/2020 отговорено
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ; РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно инвестиционно намерение на дружеството "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за площ "Свети Никола" на територията на общините Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово Теменужка Петкова, министър на енергетиката 12/03/2020 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно възнагражденията на членовете на Комисията по хазарта Владислав Горанов, Министър на финансите 12/03/2020 отговорено
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно промяна в ръководството на "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/03/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно проблеми с депата за строителни отпадъци Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 12/03/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно изкупуване на електроенергия от изгарянето на боклук двойно над пазарната цена Теменужка Петкова, министър на енергетиката 12/03/2020 отговорено
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ; Относно кандидатстване по оперативни програми от села намиращи се на територията на община Кюстендил Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/03/2020 отговорено
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ; Относно кандидатстване по оперативни програми от села намиращи се територията на община Кюстендил Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 12/03/2020 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; Относно финансиране на сценичните изкуства Боил Банов, Министър на културата 11/03/2020 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно необходимост от осигуряване на техника и подобряване на битовите условия във Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 11/03/2020 оттеглен
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно двойния стандарт при храните в ЕС Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/03/2020 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно демографската криза Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/03/2020 неотговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно проблеми в УМБАЛ "Св. Анна" АД - София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно проблеми в дейността на "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/03/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно осигуряването на кислородолечение в кризисни ситуации и в домашни условия Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/03/2020 неотговорено
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ; Относно опазване на рибните ресурси Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/03/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно възпитателите в ученическите общежития Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/03/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно стационарните преносими уреди за контрол на скоростта и приносът им за намаляването жертвите на пътя Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 11/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; Относно инвестиционно намерение на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за площ "Свети Никола" на територията на общините Павел Баня, Стара Загора, Казанлък и Братя Даскалови Теменужка Петкова, министър на енергетиката 06/03/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, община Кърджали и в страната като цяло Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 06/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно състоянието и бъдещето на "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" ЕООД-в ликвидация Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/03/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 06/03/2020 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно необходимостта от предприемане на ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон-Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна)-Югово-Лъки-Джурково-местност Здравец-местност Момина вода-местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/03/2020 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно състояние на основни показатели на качеството на атмосферния въздух в гр. Русе за периода 2016 - 2019 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 06/03/2020 отговорено
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ; ДЕАН СТОЯНОВ СТАНЧЕВ; Относно регистрирани транспортни фирми неотговарящи на условията на Закона за автомобилните превози Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06/03/2020 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно инцидент с репортер на ТВ "Алфа" на 05.03.2020 г Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 06/03/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно напредъка и изпълнението на проектно предложение на Министерството на здравеопазването по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.026 "Продължаваща подкрепа за деинстуционализацията на децата и младежите - Етап 2-предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства-Компонент 2 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/03/2020 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно сигнал до НАП за проверка на фирмата Ema Bgs SL Владислав Горанов, Министър на финансите 06/03/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно приключването на проектите на Семейно-консултативните центрове и превръщането им в Център за обществена подкрепа Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 06/03/2020 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно отложеното влизане в сила на Закона за социалните услуги Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 06/03/2020 оттеглен
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно медицинско обезпечаване на всички нива и форми на българските футболни срещи Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 05/03/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно липса на водоснабдяване в с. Богьовци, с. Опицвет и с. Безден, общ. Костинброд Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/03/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно охраната на границата ни при евентуалното пренасочване на бежанци от Одрин към България Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно Пловдив - Европейска столица на културата Боил Банов, Министър на културата 05/03/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно транспортната връзка на селата Опицвет, Безден и Богьовци със София Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 05/03/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно липсата на база на националния отбор по ръгби Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 05/03/2020 оттеглен
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно готовността ни да посрещнем евентуална бежанска вълна Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 05/03/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно Държавния спортен тотализатор Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 04/03/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно инвестиционно предложение за разполагане и експлоатация на трошачно-сортировъчна инсталация за инертни материали и изграждане на склад за съхраняване на строителни материали в два имота в м. Краище, с. Богьовци, общ. Костинброд Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 04/03/2020 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно възможен конфликт на интереси в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 04/03/2020 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно навършване на пенсионна възраст от генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 04/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно проблеми в УМБАЛ "Св. Анна" АД - София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/03/2020 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно собствеността на "УМБАЛ" АД - Пловдив Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/03/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно път III-5502, община Дряново, в частта от изхода на гр. Дряново (в посока Килифарево) до с. Ганчовец Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/03/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта намаляване на акцента върху болничната помощ и подобряване на първичната профилактика и промоция на здравето, като цяло, и намаляване на болничните процедури и хоспитализации и повишаване на ефективността на извънболнична помощ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/03/2020 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно инфекциозни отделения в България и Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно авария на захранващ водопровод за с. Сандрово, община Сливо поле, област Русе Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта достъпност до здравната помощ за значителната част от населението, заради това, че не е обхванато от социалното здравно осигуряване и заради неравномерното разпределение на лечебните заведения, медицинските специалисти и услуги в цялата страна Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта: причините разходите за здравеопазване на глава от населението (като дял от БВП) да са едни от най-ниските в ЕС и действия и мерки за намаляване на директните плащания за здраве от българските граждани Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2020 отговорено
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ; Относно изграждане на околовръстен път на град Провадия, област Варна Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/02/2020 неотговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно получавала ли е България през настоящия мандат на правителството военна помощ от чужбина Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/02/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно отражение на епидемията от коронавирус COVID-19 върху българската икономика и възможни мерки в подкрепа на бизнеса Емил Караниколов, министър на икономиката 28/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно нарушаване на конструктивната цялост на предпазна речна дига по поречието на р. Дунав край с. Ряхово, община Сливо поле, обл. Русе Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 28/02/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно финансов резултат на институциите в областта на сценичните изкуства Боил Банов, Министър на културата 27/02/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно нови изисквания за идентификация на животни в срок до 31.03.2020 г Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 27/02/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно доставка на дървесина, вътрешнообщностни и от трети страни Емил Караниколов, министър на икономиката 27/02/2020 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно резултатите от разпоредената от Вас проверка във връзка с различното заплащане от страна на НЗОК на един и същ лекарствен продукт към държавните и частните болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/02/2020 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно предприети мерки след препоръките в доклада на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 27/02/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно размер на средствата, които се превалутират от лева в евро и обратно, както и на заплатените за това такси Владислав Горанов, Министър на финансите 26/02/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на град Ямбол Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 26/02/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно събраните такси за превоз на извънгабаритни товари Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2020 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно процедура за избор на учебници по религия Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/02/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно пререгистрация на моторни превозни средства (МПС) с автомобилни газови уредби Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 26/02/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно проблема с неработещите и неучещи млади хора, политики и мерки за преодоляването му Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 26/02/2020 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно реализиране на проект в УМБАЛ "Света Анна" - София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно състоянието на Националната програма за редки болести в Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно утежнената хоспитализация на дете в София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Чакмаков" - Раднево Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/02/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно нормативите на възпитателите в общежитията към центровете за специална образователна подкрепа Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/02/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно система за водоснабдяване "Дунав" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/02/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно алтернативни водоизточници за снабдяване с питейна вода на община Шумен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/02/2020 отговорено
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса Covid-19 на територията на България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/02/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проведен конкурс за директор на Държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" - София Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 25/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада "State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС)" 2019 г., здравния профил на страната ни: увеличаващата се разлика между България и средната за ЕС стойност на продължителността на живота Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 24/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта недостиг на медицински специалисти, в т.ч. и в "неблагоприятните" райони и мерките за справяне с тези предизвикателства Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 24/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно паметник "Бузлуджа" Боил Банов, Министър на културата 24/02/2020 отговорено
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно натрупани задължения в системата на сценичните изкуства в периода 1 януари - 31 декември 2019 г. Боил Банов, Министър на културата 21/02/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно средствата за спорт на децата в детските градини, учениците и студентите, осигурявани от държавата Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/02/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно финансовото състояние на Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, към Селскостопанската академия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Макреш, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Кула, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Грамада, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Димово, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Бяла, община Провадия, община Долни Чифлик, област Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 21/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Девня и община Варна, област Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Ново село, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 21/02/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно наказателна процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000 Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Белоградчик, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Брегово, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Бойница, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Видин, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно пенсионирането на моряците, плавали под български флаг към "Океански риболов" и "БМФ", които все още не са придобили правото да получат пенсия за осигурителен стаж и възраст, предвид изискванията на § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби, във връзка с чл. 69б от Кодекса за социалното осигуряване Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 21/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дейността на Главна дирекция "Гражданско въздухоплавателна администрация" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Чупрене, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Ружинци, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно задълженията на община Рудозем Владислав Горанов, Министър на финансите 20/02/2020 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно премахване на нерегламентирано складиран боклук от индустриалната зона на град Плевен Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 20/02/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно доходите от сеньораж Владислав Горанов, Министър на финансите 20/02/2020 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно Неправителствени организации (НПО) и образователния процес в училище Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/02/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, община Кърджали Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 20/02/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/02/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно избора на учебници и учебни комплекти или познавателни книжки от учителите в образователните институции Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/02/2020 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно обхвата на републиканската тол система, в която влизат пътища, улици и булеварди на територията на Столична община Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/02/2020 отговорено