Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 23 октомври 2009 г.
Открито в 11,05 ч.
23/10/2009


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов
Секретари: Пламен Нунев и Мариана Даракчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Регистрирани са 173 народни представители, вече 175 – налице е необходимият кворум.
Откривам пленарното заседание, което традиционно за петъчния ден по това време и в този час започва с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Преди началото, позволете ми, уважаеми дами и господа народни представители, да ви информирам, че днес гости на Народното събрание са ученици от Гоце Делчев и Плевен. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!” в българския парламент. (Продължителни ръкопляскания.)
Посещението на младежите е в рамките на образователните програми на Народното събрание за запознаване с историята и дейността на законодателната институция.
От името на Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” има думата господин Димитър Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Уважаема госпожо председател, дами и господа, колеги, господа министри! Изборите преминаха. Показа се, че по време на тези избори много държавни служители и лица, заемащи отговорни функции в страната, са допуснали грешки, допуснали са и престъпления. Затова Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” смята, че всички служители, които са виновни за изборните безобразия и нарушаване на правилата за провеждане на демократични избори, трябва да бъдат наказани, съобразно степента на тяхната виновност и отговорност.
Това е позиция, която „Ред, законност и справедливост” отстоява последователно още от момента на започване на предизборната кампания и започване на допускането на тези нарушения и престъпления. За да улесним министъра на външните работи ние не се страхуваме да назовем конкретни имена на лица, свързани с допускането на тези безобразия.
На първо място, според „Ред, законност и справедливост” заслужава да бъде поставен господин Любомир Кючуков, който по време на предизборната кампания изпълнява длъжността министър на външните работи и с действията си умишлено и целенасочено обслужва една политическа партия, част от управлявалата ни тогава тройна коалиция. „Ред, законност и справедливост” смята, че той е главният виновник за разкриването на огромния брой секции в Турция – 123 на брой, включително и със случаи на ярко и открито противоречие с изборното законодателство, действащо в България.
Също така той допусна да не се разкрият достатъчен брой секции в останалите европейски страни и Съединените американски щати, като в част от случаите беше използван предтекст, че приемащите страни са отказали разкриването на такива секции на територията им.
Смятаме, че като политическа фигура, оглавяваща Министерството на външните работи, той има отговорност и за несвоевременното предоставяне на изборните документи – списъци и протоколи и други книжа, от Министерството на външните работи на Централната избирателна комисия.
Дами и господа, „Ред, законност и справедливост” счита, че ако България е демократична и правова държава и държи на промяна на образа си пред Европейския съюз и останалите свои партньори, тя трябва да покаже нов тип действия. В този смисъл Любомир Кючуков трябва да бъде отзован незабавно от посланическото си място в една от най-ключовите държави в Европейския съюз – Великобритания. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Чукарски.
Уважаеми народни представители, ще ви съобщя новопостъпилите питания за периода от 16 до 22 октомври 2009 г.
Постъпило е питане от народния представител Цвета Алипиева Георгиева към Нона Караджова – министър на околната среда и водите, относно политиката на правителството за разполагане на машини за обратно изкупуване на отпадъци. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 октомври 2009 г.
Постъпили са писмени отговори за връчване от председателя на Народното събрание съгласно чл. 83, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както следва:
Писмен отговор от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Тодор Великов.
Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народните представители Екатерина Михайлова и Иван Николаев Иванов.
Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Стоян Иванов.
Писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на питане от народния представител Мариана Даракчиева.
Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на питане от народния представител Любомир Владимиров.
Писмен отговор от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Яне Янев.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.
Писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова на въпрос от народния представител Яне Янев.
От името на парламентарна група има думата народният представител Сергей Станишев. (Оживление и продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Благодаря ви за аплодисментите,...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Моля.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ...но делово – наближават вече стоте дни, откакто е сформирано новото българско правителство, но все още не е представен действен реален антикризисен план. Нещо повече – липсва и програма на правителството.
Всички виждат, че в България кризата все повече се задълбочава, все повече хора остават без работа, все повече фирми са обречени на фалит, срива се индустриалното производство. (Реплики от ГЕРБ.) Драматично намалява износът. Все повече граждани не могат да обслужват своите кредити, но правителството не предприема никакви ефективни действия за разрешаване на тези изключително важни обществени проблеми.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде, стига.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Основната цел на всяко едно правителството е да подобри благосъстоянието на своите граждани. В България за съжаление се случва точно обратното: замразяват се доходите, замразяват се пенсиите, прекратява се изплащането на коледни добавки за пенсионерите, бавят се плащанията на детски добавки. Хората в страната реално обедняват, а правителството гордо заявява, че ще извади страната от кризата. Вицепремиерът господин Дянков обеща това да се случи до края на пролетта следващата година.
Излизането от кризата изисква конкретни действия, а не голи обещания. (Шум от ГЕРБ.) Партия ГЕРБ вече се доказа като партия, силна на обещания, но слаба на действия. (Силен шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ и КБ.) ГЕРБ обеща да намали вноските с 5%, не го изпълни. ГЕРБ обеща да актуализира Бюджет 2009, защото всичко било изхарчено от предишното правителство, не го направи, защото се оказа, че няма нужда от актуализация. Опровергайте ме! Нещо повече, докато министрите се надпреварват да показват тежкото финансово състояние на ведомствата си, някои от тях, например на господин Плевнелиев, започнаха да раздават допълнителни заплати. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Искам да напомня за първото управленско действие на това правителство – да си увеличи заплатите с 15%.
Партия ГЕРБ обеща да подпише предпазно споразумение с Международния валутен фонд, защото е получила изключително тежко финансово наследство. Не го направи, защото страната няма нужда от подобно споразумение. Доказателство за това е съвсем скорошната оценка на Европейската комисия от 14 октомври 2009 г. за изключително добрите публични финанси на страната.
ГЕРБ създаде впечатление в обществото за несъбрани приходи от предишното правителство за милиарди левове и предприе мерки за справяне с контрабандата. Къде са конкретните резултати от тези действия? Къде са тези милиарди, на които толкова много разчитате?!
В нощта на изборите министър-председателят господин Борисов обеща, че 50% от данък общ доход, който се събира от софиянци, ще остане за София. В нощта на изборите се правят най-важните обещания и ангажименти. Вече са внесени данъчните закони. Къде е това предложение?! Или истината е, че то няма да се реализира, както много други обещания на управляващото мнозинство?!
Нашето общество не заслужава подобно отношение. (Смях и шум от ГЕРБ.) Голите обещания няма да подобрят стандарта на живот, нито ще извадят страната от кризата. Социално слабите хора стават все повече и вместо да се увеличи минималната работна заплата с 40 лв., както предлага левицата, българското правителство е готово да се лиши от 400 млн. лв., като намали осигурителните вноски за Фонд „Пенсии”. Това намаление ще доведе до намаление на приходите и ще ограничи възможностите за увеличаване на пенсиите през следващите години.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вследствие на вашето управление!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: В условията на икономическа и финансова криза допълнително намаляване на осигурителните вноски, съчетано с ниски равнища на данъчните ставки, ще постави пред сериозен риск публичните финанси и осигурителната система. За да се компенсира този жест към бизнеса, правителството е готово да натовари обикновените хора с допълнителни тежести и лишения. Конкретните антисоциални действия на управляващите не закъсняват.
Искам да обърна внимание върху данъчните закони. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се отменя данъчното облекчение за млади семейства, които се ползваха с намаляване на основата за облагане с данък с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит.
В Закона за корпоративното подоходно облагане се отменят данъчните облекчения за предприятия, извършващи големи инвестиции в определени отрасли – селско стопанство, преработваща промишленост, производство, високи технологии и инфраструктура. Тези облекчения досега се изразяваха в невнасяне на корпоративен данък за период от пет години от предприятия, инвестирали 10 млн. лв. в гореизброените отрасли.
В Закона за корпоративното подоходно облагане се предвижда отмяна на ежегодното определяне на общините с безработица 50% и с по-висок процент от средния за страната. Тази мярка ще ограничи стимулите за насърчаване на инвестициите в икономически изостаналите райони и ще задълбочи разликата в икономическото и социалното развитие на отделните региони на страната.
В Закона за акцизите и данъчните складове правителството ще вдигне шоково акциза на цигарите с цел привличане на повече приходи за бюджета. Тази мярка обаче не само че няма да доведе до желания финансов резултат, но ще застраши бъдещето на „Булгартабак” и стотици работни места. В същия закон се вдигат акцизите за керосина, за електрическата енергия за стопански нужди и се отменя режимът на досега действащата разпоредба за възстановяване на акциза върху моторните горива, използвани за обработка на земеделската земя от земеделските производители. По този начин българските земеделски производители получаваха силна подкрепа от държавата за тяхното развитие. (Силен шум, смях и ръкопляскания, възгласи „Браво” от ГЕРБ.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Питайте ги тях и те ще ви отговорят!
В Кодекса за социално осигуряване се предлагат промени, които целят да решават икономически проблеми чрез системата за социалното осигуряване.
Това е съвсем кратък анализ на данъчните закони, внесени от правителството, и резултатите ще бъдат негативни за малките и средни фирми, за българските граждани.
Времето минава, кризата се задълбочава, а сегашното правителство все още не е в час и не предлага адекватни решения. Хората днес се нуждаят повече, отколкото вчера, от сигурност, социално слабите - от закрила, пенсионерите – от достойни старини, болните хора – от по-добро здравеопазване, а правителството все още не знае какви решения да предложи.
Впрочем, за едно нещо се знае. Наскоро вицепремиерът и министър на финансите обяви, че ще закрие 300 болници в България. Това е красноречиво намерение. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване от името на парламентарна група – господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Станишев, то бива, бива, но всяка седмица едни и същи работи, вече ни писнаха. (Оживление, смях, ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е все едно да си направил тежка катастрофа, да излезеш отстрани и да правиш анализ на ситуацията. (Оживление.) Много е лоша катастрофата, много е тежка, но да, нали вие направихте тази работа, в крайна сметка?! (Смях, оживление.)
Конкретно няколко неща, върху които да се замислите, много конкретни неща.
Вие увеличихте предсрочно акцизите върху горивата извън съгласуването с Европейския съюз. БСП само можете да си мълчите по темата „Акцизи”! Никой няма право да се обажда от вас! (Оживление.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Те го забравиха това нещо.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Сега сте много загрижени, мислите за пенсионерите. Във вашия мандат изхарчихте над 8 милиарда лева излишък, който можеше да отиде в Сребърния фонд за пенсии, но го прахосахте, а сега щеше много по-лесно да има увеличение на пенсиите. При това положение нямате моралното право от тази трибуна да обяснявате какво да прави българският парламент, нямате това право! (Реплики от КБ.)
Освен това по данъчните закони БСП няма свои предложения, няма своя политика, тоест всичко това не звучи сериозно – това исках да Ви кажа, господин Станишев. Наистина ще бъдем щастливи, ако следващата седмица не споделите същите слова с нас. (Смях, оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Към българския парламент, колеги, вчера в Комисията по бюджет и финанси не беше подкрепено нашето предложение за кратки срокове за връщане на ДДС. Това е предложение, което направиха и СДС, и ГЕРБ в изборната кампания. Знам за вашите притеснения.
РЕПЛИКА ОТ КБ: На кого се оплакваш?!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Въпрос на възпитание е да се изслушваме.
Знам, че бюджетът е труден, но това е много важен въпрос и ви предлагам дори да отложим решението, дори да не го намерим сега, това е може би най-важната антикризисна мярка. Хубаво е да изпълним обещаното в предизборната кампания, макар да го отложим с една година, през която да изградим капацитет. Но разберете, трябва да увеличим ликвидността на бизнеса, иначе ще има уволнения и много хора ще останат без работа. Това е наследството на господин Станишев и трябва да се преборим с това тежко наследство, това е нашата обща задача.
Ясно е, че ситуацията е трудна. Разбирам финансовия министър, естествено е уплашен. (Ръкопляскания от КБ, възгласи: „Браво!”) Всеки разумен човек в момента е уплашен, това е нормално, ситуацията е много трудна. Който е поел държавата след господин Станишев, естествено, че ще му е трудно, това е ясно, абсолютно. Но важното е да помислим за съживяване на икономиката, запазване на работните места – тези мерки не могат да бъдат отлагани! Следващото е намаляването на данъка върху едноличните търговци – предлаганото от СДС и Синята коалиция. Това е много важна мярка за малките предприятия. Помислете, тя не струва толкова много пари на бюджета и може да бъде направена. Насочена е към малките фирми, да ги спасим сега. Това е нещо, което не направи БСП, но ние можем и трябва да го направим!
Колеги, нека да имаме по-смела и по-отговорна политика, за да покажем категорично, че това управление от миналото има нов подход в България! Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители, дами и господа журналисти и гости!
На тези, които не присъстват през парламентарната седмица тук – към вас, гостите, млади хора, виждам, че сте на балкона, добре дошли в българския парламент – искам да ви кажа един факт, който всички ние, народните представители, знаем: Сергей Станишев не идва през седмицата в парламента, Ахмед Доган не е идвал изобщо от откриването на парламента. И сега от парламентарната група на Партия „Атака” ние ще внесем една проектодекларация, която да осъди поведението на тези двама народни представители, които не уважават българския парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака” и РЗС.) Тази декларация е написана и е подготвена за деловодството за следващата седмица.
Когато дойде денят петък обаче – денят на майстора, това е денят на Сергей Станишев. (Смях в ГЕРБ.) Само че разликата е, че той не е майстор. Ако беше майстор, България щеше да бъде сега на много по-добро ниво. Той не е майстор, а е един човек, който неговите PR-и са го излъгали. Както си спомняте вие, дами и господа народни представители, господин Станишев си беше наел за 30 милиона някаква израелска PR-агенция. Тридесет милиона народни пари похарчи, за да го учат как да стои пред микрофон. Е, не го научиха. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака” и РЗС.) Моят съвет към Вас, Сергей ... гей (кашля) гей ... Сергей, е ако искате да правите добро впечатление на публиката, просто не заставайте пред камери. Това е безплатен съвет, не е за 30 милиона. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защото Вашето каканижене тук не само досажда вече втора, или трета, или четвърта седмица, а то просто показва, че Вие не си вземате урок от престъпленията, които извършихте. Вие продължавате да говорите за 100-те дни и за антикризисна програма, след като оставихте огромна дупка в бюджета, след като оставихте дефицит, при положение, че трябваше сега да има излишък. Вие оставихте дупка в бюджета и го знаете много добре. Вие похарчихте само за края на миналата 2008 г. 4,5 млрд. лв. Ако много искате да заставате на тази трибуна, другарю Станишев, елате да кажете къде ги похарчихте тези пари. Недейте да повтаряте клишетата, които са Ви написали Юри Асланов и други подобни културтрегери и титани на мисълта. Елате да кажете къде похарчихте 4 милиарда и половина. Това не са 4 лв. и половина. Това не са 4 хиляди. Не са и 4 милиона. Четири милиарда и половина лева. Какво може да се направи с тези пари? Нека всички български пенсионери да си направят сметката с молив и лист. Какво можеше да се построи с тези пари, какви нови неща можеха да заработят в България за тези пари? Къде са 4-те и половина милиарда лева? Господин Станишев, елате да отговорите тук на този въпрос, ако въобще има смисъл Вашето стоене в парламента. Елате да го кажете. Всички ние очакваме.
Понеже няма да го кажете, аз ще поема ангажимента следващата и по-следващата седмица във фоайето на Народното събрание, където, както знаете, има място за изложби, да подредим една изложба, наречена на майчин език „Зулумите на Кабинета Станишев с мандата на Ахмед Доган”. Зулуми – превеждам на български – означава някакви престъпления, които Вие извършихте. Ще се погрижим в снимки и текстове да подредим Вашето управление така, че всеки гост на парламента като дойде, да може да погледне нагледно как България затъваше през тези четири, а и предишните 4 – 8 години. И защо сега днешното правителство в първите 100 дни на своето управление е принудено да прави мерки на спешно спасяване на страната. Защото сега се вършат спасителни мерки. Да, 100 дни наистина са време, през което се измерва какво е направил един кабинет. И аз мога да ви кажа много ясно – ние дишаме свободно вече 100 дни. Това е най-голямото постижение, което направи негово Величество българският избирател, сваляйки ви от власт. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака” и РЗС.)
Вече 100 дни България е свободна държава. България не е под ботуша на едно управление, което беше репресивно. Вие имате тук цинизма да говорите за достойните старини на пенсионерите. Аз ще ви донеса снимки, и те ще влязат в изложбата, да се види как вашата полиция под Ваша директива, под Ваша заповед биеше тези пенсионери, когато те излизаха да протестират за лошия си живот пред Вашия Министерски съвет. Вие изпращате милиционерски, полицейски части да ги бият, да бият собствените си бащи и майки. Изпращахте българската полиция срещу българския народ.
Сега сте загрижени за старините на пенсионерите. Сега лицемерно говорите за социални проблеми, които щели да се появят. Ами сега имаме световна криза, а Вие, когато бяхте на власт, казвахте, че няма криза. Вие, когато бяхте на власт, крадохте България така, както кърджалии не са я крали. Вие започнахте да точите бюджета още през началото на тази година и всъщност до половината, до изборите вече бяхте откраднали достатъчно, за да се появи тази огромна дупка, която сега новото правителство трябва да я запълва. Това са парите на българските пенсионери. Излезте при тях и им кажете: „Аз откраднах вашите пари, мили наши бащи и майки. Аз ги откраднах, аз и моите другари. Полапахме малко, на този, на онзи – на батко, на братко... Какво да правите, искаме да живеем добре, направихме си луксозни жилища, уредихме си луксозни животи, някои си купихме къщи в Ница и Кан и т.н. Сега ще живеем, а вие, съжалявам, обаче ще си останете бедни и нещастни до края на живота си”. Ето това е Вашето слово, което Вие дължите на българите и на българските пенсионери. Ако кажете това, те даже донякъде ще ви разберат, ще кажат: „Е, този човек поне е честен, откровен”. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака” и РЗС.)
Загрижен сте за българските фирми, за българското селско стопанство. Аз си спомням, пред очите ми е, защото ние правихме също протести пред Президентството и Министерския съвет, пред очите ми е екшънът, боят, побоят, което ставаше с български млекопроизводители, които бяха смазвани от бой от български полицаи, защото са излезли да поискат своето право да произвеждат. Не да крадат, а да произвеждат. Вие изпращахте полицаи да ги бият. И аз го виждах това. Моите приятели, колеги активисти на „Атака” го виждахме буквално всеки месец, защото протестите при вас се редуваха всеки месец. Като направим фотоизложбата просто ще се види хронологията – учители, фермери, пенсионери, младежи, хора от българския народ почти всеки месец излизаха да протестират срещу Вашето управление.
Вие сега искате да кажете, че сте загрижени. Не, не сте загрижени. Ако бяхте, нямаше да оставите този дефицит, нямаше да отворите тази дупка, която сега и финансовият министър, и цялото правителство се мъчи как да закърпи. И вчера се разправяме три часа за агенцията. Отново бяхме свидетели на безплодни дебати за така наречената Агенция за защита от дискриминацията. Всички тези агенции трябва са се орежат не защото начело стои Кемал или Ахмед, а защото те са паразитни структури, защото трябва да се реже, защото има нужда сега от икономии. Трябва да се режат излишни разходи. И това ще се направи приятно или неприятно на тези, които са получили топли синекурни места. Защото съпругата на Лютви Местан оглавява Агенция за закрила на детето. Пази Боже това дете, дето ще го закриля тя. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака” и РЗС.) Всички вие настанихте вашите съпруги. Шуробаджанащината беше в пълен разцвет при Вашето управление. Сега плачете за тези агенции.
Да, те трябва да се закрият. Мнението ми може да е радикално, но то е реално. Трябва да се правят икономии, трябва да се орежат всички административни разходи, луксове и прочие. И аз виждам, че този кабинет го прави. Затова е нашата подкрепа. Ако не го правеше, нямаше да получава тази подкрепа.
Така че, уважаеми дами и господа, народни представители, журналисти и гости, нека повече да не обръщаме внимание на лицемерието на тези, които превърнаха България в най-бедната, най-нещастна, най-мизерна страна на Европейския съюз, а да гледаме там, накъдето сме тръгнали – да извеждаме тази страна, нашата родина от това положение и да я направим европейска държава. Досега тя беше ориенталска.
Това е, което имах за днес. Следващия петък пак ще се видим и чуем (смях и ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака” и РЗС), господин Станишев. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака” и РЗС, депутатите на „Атака” стават прави.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, приятно ми е да ви информирам, че гост и наблюдаващ нашата работа е господин Георг Шмид – член на Баварския лантаг, председател на Парламентарната група на ХЗС в Баварския лантаг. (Ръкопляскания.)
Преминаваме към изслушване отговорите на Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на въпрос, поставен от народния представител Кирил Владимиров Гумнеров относно палеж на павилион за производство и търговия със закуски в център на гр. Ловеч.
Господин Гумнеров, имате възможност да развиете въпроса си.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, въпросът ми е относно палеж на павилион за производство и търговия със закуски в центъра на гр. Ловеч – трети пореден палеж, подчертавам, част от започналата, по местните медии се твърди, хлебна война, в която за последната половин-една година бяха запалени десетки микробуси и т.н.
Павилионът е бил запален около 3,30 ч. в неделя, като този палеж не е първи. Въпросният търговски обект е жертва на аналогичен вандалски акт за трети пореден път. Особено обезпокоително е, че този търговски обект се намира в самия идеален център на гр. Ловеч – на пешеходната зона, на около 150 метра от РПУ, където почти денонощно има хора. Щетите, по данни на собствениците на бизнеса, надхвърлят 70 хил. лв.
Във връзка с възникналото напрежение сред гражданите на Ловеч и излезлите в местната преса публикации по този въпрос Ви питам: какви мерки е взело МВР за разкриване на престъпниците, извършили както последния, така и предишните два палежа? Ще има ли засилено полицейско присъствие в района до разкриването на подпалвачите и какви допълнителни мерки ще вземе полицията за гарантиране сигурността на гражданите? Нужни ли са допълнителни законови инициативи и какви са те, за да се улесни полицията при разкриването на подобни случаи? Кирил Гумнеров – политическа партия „Атака”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи, има възможност за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости – ученици от Разлог, уважаеми господин Шмид! Преди да започна с отговора, само исках да кажа, че днес поне, господин Станишев, можехте да си спестите тези критики, защото днес имаше толкова млади хора, дошли в българския парламент. Това, което разбрах от Вашето експозе, е, че Вие идвате на работа само един път в седмицата. Това, което те ще разберат във времето, когато Вие ще съжалявате за всичко, което говорите днес и занимавате парламента в последните няколко седмици, е за това, че може би сте ходили само по един път на работа и в Министерския съвет. И затова така сте управлявали. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
Уважаеми господин Гумнеров, първият палеж на павилиона за бързи закуски „Пчела-1”, находящ се в центъра на гр. Ловеч, е около 4,40 ч. на 29.07. След извършен оглед на място не са намерени трасологични и биологични следи. Образувано е досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс срещу неизвестен извършител. Разпитани са всички лица, имащи отношение към случая. Назначени и изготвени са химическа, електротехническа и пожаротехническа експертиза.
В законоустановения срок на разследването не са събрани достатъчно доказателства за привличане на конкретно лице в качеството му на обвиняем, поради което досъдебното производство е изпратено в Районната прокуратура – Ловеч, с мнение за спиране.
Изготвен е подробен план за оперативно-издирвателни мероприятия с версии, задачи и срокове за изпълнение.
След ремонт е възстановена дейността на павилиона, като е сключен договор за охрана със сектор СОТ при Областна дирекция на вътрешните работи – Ловеч.
На 21.08.2009 г. около 3,30 ч. съдържателят на павилиона за бързи закуски „Пчела-1” и баща му, които по това време са били в павилиона, са нападнати от четири лица, като им нанасят побой и правят опит да запалят търговския обект, който е осуетен от пристигналия полицейски екип.
Извършен е преглед и оглед и е образувано досъдебно производство. Проведени са разпити на свидетели, експертизи, освидетелстване и разпознаване на лица. Единият от нападателите е разпознат и е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс. С постановление на ловешката Районна прокуратура е задържан за 72 часа. Внесено е искане за налагане на мярка „задържане под стража”, оставено без уважение от ловешкия Районен съд.
На 11 октомври в 3,41 ч. в сектор СОТ при ОВП – МВР, Ловеч е получен сигнал за нарушение на търговския обект „Пчела-1”. На място пристига полицейски екип от сектор СОТ, полицейски патрули от Районно управление на Министерството на вътрешните работи – Ловеч, и дежурна част. При направения оглед се констатира, че се касае за палеж чрез използване на запалителна течност, вследствие на което е възникнал пожар.
Получена е оперативна информация, че непосредствено след палежа с висока скорост се е изтеглил лек автомобил, в който са се намирали две лица. При проведените заградителни мероприятия е установен и задържан изоставен на паркинг пред жилищен блок в гр. Ловеч лек автомобил марка „Мерцедес 200 С”, черен на цвят, със софийска регистрация, собственост на дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление – гр. София.
След извършен оглед на автомобила са намерени и иззети годни дактилоскопни следи. Заложени и иззети са и одорологични следи, като след извършване на експертизата е установено, че следите са на две криминално проявени лица от София. Продължава установяването на лицата, преки свидетели на извършените палежи. Провеждат се допълнителни оперативно-издирвателни мероприятия по доказване на престъпната дейност на заподозрените лица. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс.
В района се осъществява засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част на денонощието. Направени са анализи на дейността на всички търговски обекти, които осъществяват конкурентна търговска дейност с тази на ЕТ „Валерия” – Плевен, ползвана като павилион.
На 15 октомври 41-то Народно събрание обсъди и прие предложените изменения и допълнения на Закона за Министерството на вътрешните работи. Една от целите чрез новата организационно-функционална структура на министерството е да се засили присъствието на униформени полицаи на обществени места за предотвратяване и разкриване на престъпления. В законодателната програма на Министерския съвет за периода септември-декември 2009 г. са посочени законодателните приоритети на правителството в областта на правосъдие, обществен ред и сигурност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Цветанов.
Имате възможност за реплика.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Колеги, Кирил Гумнеров – „Атака”.
Уважаеми господин Цветанов, аз съм много доволен от Вашия отговор. Всъщност знаех, че има направен пробив в разследването на това престъпление. Това беше един от мотивите ми да поискам отговор.
Много колеги ме питаха защо задавам подобен въпрос, който на пръв поглед не е с голяма обществена значимост. Направих го по две причини.
През последните години в Ловеч полицията си вършеше работата и всичко беше спокойно допреди няколко месеца, когато явно, отчитайки че властта ще бъде сменена, старите мутри и кръгове около тях отново се раздвижиха и започнаха да се опитват по стария си начин да налагат отношенията в бизнеса да бъдат не на база конкуренция, а на база сила. По мое мнение така е всеки път, когато се сменя властта в държавата. Престъпността всеки път се опитва да използва този преход, за да отвоюва старите територии. Това, между другото, може да се случи, но може да се случи само и единствено, ако хората ги е страх. Това ние не трябва да допуснем.
Ето защо аз смятам, че всеки постигнат успех в борбата с престъпността трябва да се показва, да се огласява публично, защото само така хората отново ще повярват в държавата – вяра, която беше загубена през последните години.
Нека вадим успехите, за да спрат спекулациите, правени от някои наши политически опоненти, че държавният апарат в момента нищо не прави и че само говори.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, уважаеми министри, всяко подобно твърдение е удар по посока на новото правителство, на новото управление – управление, което „Атака” подкрепя, защото смята, че е много по-добро от предишното.
Всяко подобно твърдение има една цел – да го ерозира, да ерозира постепенно властта на новото правителство, ето защо ние трябва да показваме успехите в борбата с престъпността. Да показваме не само големите успехи, а и тези – малките, които засягат пряко хората.
Уважаеми колеги, ние сме политици и правим политика и само когато показваме успехите – малките успехи, ние ще докажем на хората, че нашата политика е правилна, защото е насочена към тях. Утре ние отново ще поискаме доверието им и така ще го получим, за съжаление на нашите политически опоненти в ляво. Благодаря много. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вицепремиерът Цветанов има възможност за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гумнеров! Аз благодаря за оценката, която давате. За мен е по-важно обществото да даде оценка за работата на правоохранителната система.
Това, което мога да Ви уверя е, че всички промени, които правя в Министерството на вътрешните работи, са само и единствено Министерството на вътрешните работи да бъде в полза на обществото и обществото да се чувства по-сигурно. Няма маловажен или по-значим, или по-незначим случай. Данъкоплатецът си плаща и иска държавата да е държава със съответните институции.
За съжаление обаче има много неща, които не бих могъл да споделя от трибуната за това, което имаме като наследство. Това, което в момента правим, е да излезем от тази тежка ситуация, която е и в Министерството на вътрешните работи.
Благодаря на всички депутати, които подкрепяте законодателните промени в тази посока – за оптимизиране на работата на Министерството на вътрешните работи и на ДАНС. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Въпрос към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, от народния представител проф. Станислав Станилов относно ситуацията в Център за специализирана полицейска подготовка – Пазарджик.
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми колеги и гости, уважаеми господин Цветанов!
В предходното Народно събрание на няколко пъти поставях въпроса за наличието на нездравословна атмосфера в Полицейското училище в Пазарджик. Тя е причинена от непрофесионалното поведение и грубо отношение към подчинените от страна на директора Карамфил Терзиев.
Бившият министър на вътрешните работи господин Миков, който е в залата, назначи проверка. От тази проверка нямаше реален резултат. Промени не бяха извършени. Проблемите се задълбочиха.
При моя втора интервенция беше назначена проверка от ректора на Академията на МВР, която потвърди същите мои опасения. Седемчленна комисия установи наличието на пропуски и слабости в организацията на работа в Полицейското училище. Комисията единодушно предложи директорът комисар Карамфил Терзиев да бъде назначен на друга длъжност в системата на МВР и извън гр. Пазарджик. Становището е докладвано преди година и е с регистрационен № 10325 от 22.10.2008 г., но по мое сведения няма никакви последствия.
В тази връзка Ви моля, господин министър, да ми отговорите на следния въпрос: ще успокоите ли по някакъв начин атмосферата в Националното полицейско училище в Пазарджик чрез изпълнение на препоръките на специалната комисия? Обръщам Ви внимание, че те са направени при предишното правителство и сегашното няма как да бъде обвинено в политическо пристрастие, ако се съобрази с тях. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Станилов.
Господин Цветанов, имате възможност да отговорите.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Станилов! Във връзка с Ваш въпрос относно ситуацията в Центъра за специализирана полицейска подготовка в Пазарджик Ви уведомявам, че със заповед № 0407 от 2008 г. на ректора на Академията на Министерството на вътрешните работи е възложена проверка на учебната и административна дейност и дисциплинарната практика в центъра в Пазарджик.
Резултатите от извършената проверка са отразени в изготвена от проверяващата комисия справка, като въз основа на нея е съставено становище относно основните аспекти на учебно-методическата дейност в центъра в Пазарджик, съдържаща констатации с оглед подобряване организацията и микроклимата, а именно: директорът на центъра в Пазарджик комисар Карамфил Терзиев не е създал ред за отчитане на индивидуалната аудиторна заетост на преподавателите. Не е направено необходимото за реализиране на конкретно планираните цели и задачи на учебната дейност във връзка с усъвършенстване на организацията, формите и методите на обучение, като не е била актуализирана в пълен обем учебно-плановата документация за всички курсове за професионално обучение; не е била създадена координация между секциите на центъра при планиране, организиране и провеждане на учебния процес; не са били изучавани и прилагани наложени опити и практики на полицейски структурни звена в преподаваните дисциплини. Установени са и пропуски в управлението, свързани с организиране и провеждане на учебната дейност.
Съгласно становище от 22.10.2008 г. комисията е изготвила и конкретни предложения относно понижаване на социалното напрежение в центъра в Пазарджик. Едно от тях е комисар Терзиев да бъде преназначен на друга длъжност в системата на МВР. За съжаление това предложение не е било реализирано от предходното ръководство на Министерството на вътрешните работи в лицето на министър Миков.
Искам да подчертая, че това е една малка част от това, което ни е останало като наследство в Министерството на вътрешните работи. След подробен анализ и преценка на данните и документацията от проверката с цел промени в организацията и дейността в посока подобряване на работния процес в Специализирания център за полицейска подготовка в гр. Пазарджик извърших промени, като към момента е определен за временно изпълняващ длъжността директор на центъра в Пазарджик комисар Петър Влахов, а комисар Карамфил Терзиев с моя заповед № К 8367 от 20.10.2009 г. е преназначен в Главна дирекция „Гранична полиция”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Цветанов.
Професор Станилов, заповядайте за реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Господин министър, Вашият отговор и Вашите действия са типичен пример за това каква е реалната полза от парламентарния контрол.
„Атака” подкрепя правителството, но обикновено тези, които подкрепят правителството, не извършват активни действия по парламентарния контрол. Те гледат да похвалят, а ние тук се критикуваме едни други, но от това има реален резултат.
В тази връзка преди да сляза от трибуната ще кажа следното нещо на колегите от опозицията - в двайсетте години преход нямаше такова Народно събрание, където управляващите и партиите, които ги подкрепят, да правят сами парламентарен контрол, а опозицията да си мълчи. Не само да си мълчи, ами и излиза от залата: един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет души! Единадесет души опозиция при парламентарен контрол! Това означава, че те не се интересуват от съдбата на тази страна и от това какво ще стане през следващите години, ще има ли някаква промяна, няма ли да има някаква промяна и дали наистина правителството ще успее. Защото, ако правителството успее, ще успеят и те, и техните деца и родители ще живеят по-добре, както и самите те. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от парламентарните групи на ГЕРБ, „Атака”, СК и РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да ползвате правото си на дуплика.
Преминаваме към въпрос поставен от народния представител Румен Такоров относно изпълнение на чл. 245, ал. 1, т. 7, буква „д” на Закона за Министерството на вътрешните работи, отправен към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Заповядайте, за да развиете въпроса си, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа министри, колеги, гости! Уважаеми господин министър, съгласно чл. 245, ал. 1, т. 7, буква „д” от Закона за Министерството на вътрешните работи служебното правоотношение на държавния служител в Министерството на вътрешните работи се прекратява, ако се установи наличието на обстоятелства по чл. 179, ал. 1, т. 2, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание „уволнение”.
Обстоятелствата по чл. 179, ал. 1, т. 2 сочат, че държавен служител в Министерството на вътрешните работи може да бъде дееспособно физическо лице, което не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или не е освобождавано от наказателна отговорност за извършеното престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78, буква „а” от Наказателния кодекс.
Във връзка с гореизложеното бих желал да ми отговорите има ли държавни служители в Министерството на вътрешните работи, които не отговарят на изискванията на посочените членове от Закона за Министерството на вътрешните работи и Вие назначавали ли сте, преназначавали ли сте дори и временно такива служители в повереното Ви министерство? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Цветанов, имате възможност да отговорите на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Такоров! Аз се радвам, че се създаде една по-благоприятна среда в парламента, за да се осъществи нормален парламентарен контрол, защото може би работният ден на господин Станишев приключи. Не го виждам и в залата, за което му благодаря. (Ръкопляскания от ПГ на ГЕРБ.)
Разпоредбата на чл. 179, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи въвежда отрицателна предпоставка за постъпване на държавна служба, а именно лицето да не е освободено от наказателна отговорност по чл. 78а от Наказателния кодекс за извършено умишлено престъпление от общ характер. При кандидатстване за работа в Министерството на вътрешните работи по реда на Наредба № 1009 от 2006 г. задължително се изисква свидетелство за съдимост, предназначено за работа в МВР. В него изрично се отбелязва съдебното минало на лицето, включително и последващи реабилитации, както и административни глоби по реда на чл.78а от Наказателния кодекс.
Ето защо с висока степен на сигурност мога да отговоря, че лица, освободени от отговорност по чл. 78а от Наказателния кодекс за умишлено престъпление, не са назначавани на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, откакто посочената разпоредба е в сила.
Във връзка с писмено запитване на синдикални организации в МВР, Дирекция „Човешки ресурси” на МВР обобщи данни за настъпване на обстоятелства по чл. 245, ал. 1, т. 7, буква „д” от Закона за Министерството на вътрешните работи. Този текст приравнява на обективна невъзможност за изпълнение на задължение налагането на административно наказание по реда на чл. 78а от Наказателния кодекс. Бе установено, че към момента във Вътрешното министерство работят 84 служители, освободени по реда на чл. 78а от Наказателния кодекс за умишлено деяние. Анализът на справката сочи, че в огромния брой от случаите става дума за деяния, извършени преди пет и повече години.
Юридическият анализ на текстовете от Наказателния кодекс и Закона за Министерството на вътрешните работи, включително и във връзка с института на реабилитацията, сочи, че реабилитацията по право настъпва, ако в течение на една година от заплащане на глобата лицето не е извършило друго престъпление от общ характер – чл. 86, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс, а реабилитацията като правен институт заличава освобождаването и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват с него. Това е потвърдено и в практиката на Върховния съд – Постановление № 7 на Пленума на Върховния съд от 1985 г., т. 4. Ето защо по мое мнение лицата, заплатили административната глоба по реда на чл. 78а от Наказателния кодекс и реабилитирани по право, не следва да бъдат освобождавани от държавна служба.
В заключение отново заявявам, че не са назначавани лица на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, за които в свидетелството за съдимост от районните съдилища е посочено, че са осъждани за умишлени деяния и са освободени от отговорност по реда на чл. 78а от Наказателния кодекс. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Цветанов.
Имате възможност за реплика, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Господин министър, мисля, че вашите юристи четат закона както дяволът eвангелието.
Вижте какво пише в чл. 245: „Служебно правоотношение на държавния служител в МВР се прекратява:”. Това не значи ново назначение. Това е за хора, които работят в системата на МВР. По-долу пише: „Установява наличието на обстоятелства по чл. 179, ал. 2, т. 2...”. Така че това, което казахте, не е вярно.
Мога да Ви кажа, че никога от тази трибуна не бих си позволил да кажа, че заместник министър-председател и министър на вътрешните работи може да лъже, но служителите, които са подготвили този отговор, са постъпили доста некоректно спрямо Вас. Защото именно директорът на Областната дирекция в Търговище има такава присъда и Вие го назначихте за областен директор, което е факт. Аз ще Ви дам и присъдата, след като свърши репликата ми. Вижте тези хора, които са Ви подготвили отговора, дали са работили коректно спрямо Вас. Не може един човек, който дори няма достъп до класифицирана информация, Вие да го правите директор на Областна дирекция в Търговище. Мисля, че има още други такива случаи, които Вие не споменахте.
Все пак искам да Ви попитам: когато до месец и половина в България пристигне господин Коловати, който е председател на Комисията по мониторинг на Съвета на Европа, Вие какво ще му кажете? „Господин Коловати, в Министерството на вътрешните работи работят хора, които имат условни присъди и са осъждани за умишлени престъпления от общ характер” - това ли ще му кажете, господин Цветанов? Не смятате ли, че това ще нанесе ново петно на България именно в тези области, където бяхме най-много критикувани от мониторинга? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз мога да Ви благодаря за високата оценка и притеснения, които имате от промените, които извърших в Областна дирекция – Търговище, защото директорът, който освободих, веднага беше назначен на приближени фирми на Движението за права и свободи. А един от заместник-директорите в Търговище, но не бих искал да влизам в конкретика, защото мисля, че ще бъдете доста разочарован и ще съжалявате за зададения въпрос, е в пряка, хубава връзка с Вас и си комуникирате по неща, а и Вие много добре знаете с какво той се е занимавал. (Шум и реплики.) Така че аз там ще предприема и съответните действия, за да решат проблеми, които са свързани с оптимизиране работата на Министерството на вътрешните работи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Само мога да Ви кажа, че е по-добре да се запознаете с практиката на Върховния съд – Постановление № 7 на Пленума на Върховния съд от 1985 г., и да Ви кажа, уважаеми господин депутат, че тази разпоредба съществува от 1 май 2006 г. Аз Ви казвам и потвърждавам, че няма назначен служител в системата на Министерството на вътрешните работи, който да е бил с подобната хипотеза, за която Вие казвате. Вие влизате в една друга, която е за преназначаване, и аз затова исках да видя откога е тази присъда, за да Ви кажа и да потвърдя в отговора, който Ви дадох, че няма лица, които през последните пет години да са били осъждани. Това, което Вие ми давате... (Реплика от народния представител Румен Такоров.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Две хиляди и шеста, но деянието е от 1999 г. (Реплика от народния представител Румен Такоров.)
Кога е влязла?
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ, от място): Две хиляди и шеста година е влязла в сила присъдата. Там отгоре пише.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: А 2006 г. кой беше министър на вътрешните работи, господине?
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ, от място): Тогава нямаше такъв.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Как да нямаше, като аз Ви казвам откога е текстът?! Запознайте се със законодателството и задавайте коректни въпроси. Разбирам подтекста Ви във всичко това, което казвате, но Ви уверявам, че няма да позволя политически да се бъркате в работата на професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Видно е от това как сте правили назначенията в областните дирекции на Вътрешните работи, и затова сме в това състояние - да не можем да документираме в момента престъпната дейност от управлението на вашето управление, защото за това е необходимо време. Затова казах и на господин Станишев - че ще дойде време, когато той ще съжалява за това, което днес отправи като критика към управлението на страната, защото документирането на престъпната дейност, източването на парите на българския данъкоплатец и непрозрачното харчене на парите през последната година-две води до това, което днес имаме като възможност да разпределяме и да определяме този бюджет, който ще бъде гледан в парламента. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на вицепремиера и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Процедура – господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, процедурата ми е по начина на водене. Когато един министър застане на тази трибуна и започне да обяснява, че даден народен представител е подслушван и Вие не му правите забележка и не му отнемате думата... (Шум и викове в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отнемам Ви думата, господин Такоров! (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ, на фона на които продължава по-нататъшната размяна на реплики между народния представител Румен Такоров и председателя Цецка Цачева.)
РУМЕН ТАКОРОВ: Защо ми отнемате думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да имате възможност! Това не е процедурен въпрос. Вие изпълнихте възможността си за отговор и за реплика. Много Ви моля, седнете си на мястото!
РУМЕН ТАКОРОВ: Извинете, но ще ме оставите ли да си кажа процедурата? (Ръкоплясканията продължават.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако съм направила грешка в процедурата, то е, че Ви дадох възможност да се обаждате от място, без да съм Ви позволила да вземете думата, тъй като Вие вече нямахте право повече да взимате думата. Моля, заемете си мястото! (Ръкоплясканията продължават.)
РУМЕН ТАКОРОВ: Аз мисля, че по този начин няма да научите тези млади хора на нищо добро! (Ръкоплясканията продължават.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към изслушване на Румяна Желева – министър на външните работи, която ще отговори на въпрос от народния представител Димитър Чукарски относно предприети действия от Министерството на външните работи във връзка с изготвяне на правно становище и процесуално представителство на българската държава за защита на нейните интереси и по повод имуществени искове в Берлин, Федерална република Германия.
Заповядайте, господин Чукарски, да развиете въпроса си.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Уважаема госпожо председател, дами и господа, госпожо министър! Моят въпрос е следният. Господин Томас Вит, гражданин на Федерална република Германия, в продължение на много години предявява имуществени претенции към българската държава. Казусът е свързан със спор за ценно недвижимо имущество в центъра на германската столица. Спорът води след себе си тежки съдебни битки и множество действия с вероятни неблагоприятни финансови последици за нашата държава.
В тази връзка задавам следния актуален въпрос към Вас: какви действия е предприело ръководството на Министерството на външните работи и българското посолство в Берлин до момента по осигуряването на процесуалното представителство на българската страна по този казус и какви са финансовите последици за българската държава от това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Желева, министър на външните работи, имате възможност за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР РУМЯНА ЖЕЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Чукарски, въпросът, който повдигате, е много съществен като цяло за управлението на собствеността, която българската държава притежава в чужбина. Това е сериозен проблем, който за съжаление не е намерил досега своето трайно и преди всичко ефикасно решение.
Конкретният казус, който Вие визирате във Вашия въпрос, се отнася до парцел със застроена върху него 6-етажна сграда, намираща се на ул. „Фридрих Щрасе” № 62 в Берлин, Федерална република Германия. Българската държава е придобила тази собственост след сключен договор за покупко-продажба с община Берлин от 8 юни 1951 г. Този договор е предшестван от предварителен договор за покупка от 5 октомври 1950 г. между България и господин Йозеф Вит, тогавашен собственик на имота, който договор не е могъл да се осъществи поради национализацията на имота в полза на Германската демократична република.
До 1990 г. имотът на ул. „Фридрих Щрасе” № 62 е ползван от българската държава за нуждите на търговското ни представителство. От 1990 г. до влизане в сила на решението за възстановяване на собствеността върху имота на бившите собственици същият се отдава под наем на „Дрезднер банк”, като последният договор за наем е от 2000 г. Сключен е за срок от 10 години с месечен наем приблизително 90 хил. евро.
Междувременно след демократичните промени наследниците на собственика Йозеф Вит предявяват реституционни претенции към имота на 11 септември 1990 г. С решение от 8 май 2003 г. Федералният Върховен административен съд връща имота на наследниците на бившия собственик Вит. С разпореждане от 12 февруари 2004 г. на Провинциалната служба за уреждане на неразрешени имуществени въпроси в Берлин правото на собственост върху имота се прехвърля на наследниците на Йозеф Вит и реституцията влиза окончателно в сила на 11 юли 2005 г.
Тук стигаме до втората част от развитието на казуса. С искова молба от 1 март 2008 г. господин Томас Вит в качеството си на наследник предявява претенция срещу Република България на стойност 11 млн. 647 хил. евро за пропуснати ползи при отдаване под наем на сградата на ул. „Фридрих Щрасе” № 62 в Берлин за период от 10 години, считано от 1 юли 1994 г. По предложение на българското посолство в Берлин е ангажирана адвокатска кантора „Шварц Томсън Волф”, която да представлява нашия държавен интерес. Предвид големия материален интерес двамата тогавашни министри – на външните работи и на финансите, съответно господин Калфин и господин Орешарски, разпореждат сформирането на междуведомствена работна група, която да съдейства при издирването на доказателства и изработването на стратегия по случая. Въпреки тези усилия, както и въпреки предложеното от съда на Федерална провинция Берлин споразумение с ищеца, което българската страна е отказала да сключи, на 3 ноември 2008 г., в заседание по делото първоинстанционният съд издава решение, с което осъжда Република България да заплати на ищеца Томас Вит сума в размер на 11 млн. 603 хил. 913 евро заедно с 5-процентна лихва върху сумата, считана от 13 юли 2005 г., плюс разноските по делото.
Решението на съда е обжалвано пред следваща инстанция, а именно Върховния съд на Федерална провинция Берлин.
На проведеното на 14 септември 2009 г. заседание второинстанционният съд е изразил становище, че решението на първоинстанционния съд следва да се потвърди. Съдът също така уведомява страните, че не би допуснал жалба на Република България срещу решението му пред Върховния федерален съд, който всъщност е третата инстанция.
В резултат на всичко това съдът отправя следното предложение за споразумение между двете страни: първо, Република България да заплати 10 млн. евро от стойността на иска, който към момента заедно с лихвите възлиза на около 15 млн. евро; второ, Република България да заплати и 500 хил. евро адвокатски хонорар на противната страна; трето, заплащането на сумата от 10 млн. и 500 хил. евро следва да се извърши до 31 декември 2009 г.; и четвърто, съдът определя срок до 16 ноември 2009 г. двете страни писмено да заявят дали приемат предложението за споразумение.
Както и сам можете да се уверите, господин Чукарски, след изнесената от мен фактология, в резултат на различни действия или по-скоро трябва да кажа на бездействие, включително и от страна на българското посолство в Берлин, ръководено към онзи момент от посланик Меглена Плугчиева, са нанесени сериозни финансови щети на българската държава в размер на 11 млн. 603 хил. 913 евро заедно с 5% лихва върху сумата. Финансовите последици за страната ни са много сериозни, защото тези средства ще бъдат платени от всички български данъкоплатци. Всички ние трябва да платим поредицата от грешки, некомпетентност и липса на координация между различни български институции по този казус, както и липсата на ясни управленски решения по отношение на българската собственост в чужбина. Този вид политика, типично провеждана от предишното българско правителство, с която безотговорно се оставяха без решение във времето съществени въпроси от държавническо ниво, е нагледен пример за сериозното утежняване на настоящата политическа ситуация и за проблемите в държавния бюджет. Въпреки това бих искала да Ви уверя, господин Чукарски, че правителството на Република България активно търси решение в рамките на така ограничените възможности и след две загубени съдебни дела да минимализира щетите от този случай или поне да разсрочи плащанията във времето, особено в сегашния много труден за държавния бюджет момент.
Накрая бих желала да Ви информирам, че през м. октомври тази година бе създадена междуведомствена комисия между Министерството на финансите - министър Дянков, и ръководеното от мен Министерство на външните работи, която разисква случая и търси възможно най-бързото разрешаване на наследения проблем.
В свое становище до министър-председателя на Република България междуведомствената комисия предлага да започнат преговори във възможно най-кратък срок за постигане на споразумение между страните по делото, което да бъде предложено на Върховния съд преди датата 16 ноември т.г. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Желева.
Господин Чукарски – за реплика.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Благодаря, уважаема госпожо Желева.
Искам наистина да Ви благодаря за точния, ясен и изпълнен с цифри и дати отговор, който за мен показа само едно, че българската държава в лицето на тези, които е трябвало да вземат решенията, не е имала волята да вземе тези решения и да предотврати настъпването на тези големи щети за българския бюджет, за България, за данъкоплатеца. Това, за което искам да Ви поздравя като стъпки на Министерството на външните работи, е, че огромната собственост, която България е придобила през годините – тези 130 години на независима българска държава навсякъде по света, изисква наистина много добро управление. Изисква вземането на много важни политически решения. Аз видях реакцията на госпожа Цачева, когато чу цифрата на хонорара. Тук в тази зала не сме малко адвокатите и знаем, че това наистина е един изключително висок хонорар, който е присъден и сме задължени да го платим.
Искам да помоля и Вас, и междуведомствената комисия, наистина нека да не се водим от основното правило, че държавата не плаща, докато не загуби делото на всички нива. Нека да оценяваме възможността, тежестите, рисковете и да взимаме решение, което да доведе до най-малки загуби за бюджета на България.
Аз разчитам на Вашата явно заявена позиция за това да се търси добър вариант за решаване на този наистина много болезнен за България въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Желева, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР РУМЯНА ЖЕЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, господин Чукарски! Съвсем кратко искам да Ви информирам за това, че Междуведомствената комисия заминава с мандат да преговаря наистина в посока да се направи така, че да бъдат минимални щетите за бюджета, тъй като сами съзнавате, че това трябва да бъде заложено в следващия бюджет, който и без това е натоварен достатъчно много, поради дефицитите, предизвикани от предишното управление, които завари настоящият кабинет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Желева.
Преминаваме към въпрос, зададен от народния представител Димитър Чукарски относно управлението на имоти, собственост на Република България в Берлин, Федерална република Германия. Въпросът е отново към Румяна Желева – министър на външните работи.
Господин Чукарски, имате възможност да развиете въпроса си в рамките на 2 мин.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги! Днес сме на тема Берлин. Мога да ви кажа, че за голяма част от имотите ни по света можем да направим наистина самостоятелен парламентарен контрол – страна по страна, и да видим как се пилеят или как са се пилели досега средствата, които по право принадлежат на българския данъкоплатец, който е платил пари, за да се придобият тези имоти.
Уважаема госпожо министър, като част от наследството на изминалите 20 години преход в България, за съжаление остават множество случаи на сключвани неизгодни, в открито противоречие с обществения интерес и в ущърб на българските данъкоплатци, сделки. Тази практика в различни периоди не се е променяла. Въпреки реакциите на медиите и редица неправителствени организации, държавните институции, както и на отделните граждани, държавата е продължавала да сключва такива неизгодни сделки.
В тази връзка бих желал да получа информация относно актуалното състояние на управляваната от българската държава нейна собственост в Берлин – Федерална република Германия, и по-конкретно отдадената под наем част от комплекса на посолството на българския гражданин Кубрат Панев. Как оценявате ефекта от този договор, с който българската държава е отдала под наем част от своята територия в столицата на Федерална република Германия на горепосоченото лице?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Чукарски.
Госпожо Желева, моля за Вашия отговор.
МИНИСТЪР РУМЯНА ЖЕЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати! Уважаеми господин Чукарски, позволете ми преди всичко да Ви благодаря за този въпрос. Тук отново става дума за договор с клаузи, които не са в интерес на българската държава и при условия, които много трудно могат да бъдат предоговорени или анулирани от нас едностранно.
Бих започнала отговора на Вашия въпрос с малко фактология.
На 1 ноември 1994 г. е сключен договор с лицето Кубрат Панев за наем на площи от сградния комплекс, собственост на Република България в Берлин на ул. „Лайпцигер щрасе” № 25. Отдаваните под наем площи възлизат на 1274,82 кв.м. Към обекта на договора принадлежат шест места за паркиране в дворните площи на комплекса.
На 1 юли 1995 г. е сключен още един договор за наем с цитирания вече господин Кубрат Панев на площи от същия сграден комплекс, собственост на Република България. Отдаваните под наем площи възлизат на 1065 кв.м. Към обекта на договора принадлежат и шест места за паркиране в дворните площи на комплекса. Договорите са сключени за срок от 10 години без право на предсрочно прекратяване с изключение на изрично посочени причини. Това са например: закъснения при плащането на наема от страна на наемателя, използването на обекта в противоречие с договора или непозволено предоставяне на непознати лица.
Наемателят има право след изтичане на срока на договорите да изисква два пъти удължаване на наемните отношения с по 5 години при условията на този договор.
Съответното искане трябва да бъде декларирано писмено и да постъпи при наемодателя най-малко 9 месеца преди изтичане на договора. След използването на тази двукратна опция от наемателя е възможно при взаимно съгласие да последват нови удължавания на срока на наемане. Те ще възлизат всеки път на 5 години и трябва да бъдат договаряни една година преди изтичането на договорите. Към момента е в сила повторното удължаване на срока с 5 години по договора от 1 ноември 1994 г., тоест той е удължен до 31 октомври 2014 г.
За другия договор с начална дата 1 юли 1995 г. господин Кубрат Панев е поискал удължаване с още 5 години. В този смисъл бих искала да се спра на самия договор, който между другото е сключен от тогавашния ръководител на Българското дипломатическо бюро в Берлин господин Петър-Феим Чаушев. Искам да припомня, че последният беше заместник-министър на външните работи през периода 2005-2008 г. Договорът е сключен с клаузи, които на практика облагодетелстват едната страна – в случая физическото лице Кубрат Панев. Защитават в много по-голяма степен неговите интереси и ограничават възможността българската държава да прекрати договора, когато наемателят предприеме действия, които биха влезли в колизия с нашите интереси.
Интересен момент от историята на казуса е, че през 2005 г. самият Кубрат Панев изявява желание да прекрати договора си за наем поради влошено здравословно състояние.
На заседание на 15 ноември 2005 г. предложението е разгледано в Междуведомствената комисия за държавните имоти извън страната и взето решение да се прекрати договора за наем, считано от 1 януари 2006 г. като е възложено на посолството ни в Берлин да сключи споразумение с наемателя за прекратяване по взаимно съгласие.
Господин Кубрат Панев предлага обзавеждането на ползваните от него помещения да бъде изкупено за 30 хил. евро, което предложение е разгледано на следващо заседание на същата Междуведомствена комисия за държавните имоти извън страната на 21 ноември 2006 г. Комисията взима решение да се проведат преговори за намаляване на посочената от наемателя цена на мебелите.
Междувременно българското посолство в Берлин предлага да се претендира от наемателя сумата от 411 хил. евро за пропуснати ползи за предсрочно прекратяване на договора в случай, че договорът се прекрати от 3 март 2007 г. до изтичане на удължения срок на договора – 30 октомври 2010 г. До подписване на каквито и да било споразумения обаче не се стига и господин Панев оттегля предложението си за прекратяване на договора.
С писмо от 8 юни 2009 г. господин Панев е декларирал пред посолството ни в Берлин, че иска продължаване на срока на договора с още пет години, тоест до м. юни 2015 г. Самият господин Панев се обръща с писмо към моя предшественик – министър Ивайло Калфин, в което заявява, че българският посланик в Берлин по това време госпожа Меглена Плугчиева е информирана за това решение на междуведомствената комисия, но отказва всякакви разговори и срещи за неговото изпълнение.
Към настоящия момент няма промяна в договорните отношения между българската държава и господин Кубрат Панев в качеството му на наемател.
В Министерството на външните работи се проучват възможностите съгласно законодателството на Федерална република Германия за предсрочно прекратяване на посочените вече договори.
Уважаеми дами и господа, от направеното дотук изложение могат да се направят няколко извода.
На първо място, уважаеми господин Чукарски, сте напълно прав, когато формулирате във Вашия въпрос, че през последните 20 години на преход са сключени сделки много често в ущърб на обществения интерес или такива, пораждащи сериозни съмнения за корупция. Последвалите действия на компетентните държавни органи невинаги са били адекватни и навременни. В резултат на това проблемите се задълбочават и става все по-трудно тяхното разрешаване и все по-скъпо тяхното окончателно решение. Този е и случаят с предишния въпрос, който ми зададохте – делото „Томас Вит срещу България”.
Следва също така да се отбележи, че дипломатическите имоти в чужбина се ползват със специален статут и са предмет както на двустранни спогодби, така и на международното право. Българските дипломатически имоти в чужбина са част от нашата суверенна територия и са приемани като такива от приемащата държава. Те са и лицето на България в тези страни и от тяхното поддържане и стопанисване зависи до известна степен репутацията на нашата страна.
В заключение мога да кажа, че аз и моят екип сме решени да изработим ясна визия за управлението на българските имоти в чужбина след подробен анализ на съществуващото положение и в сътрудничество, разбира се, с всички заинтересовани български институции, като на първо място поставям Народното събрание на Република България. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Желева.
Господин Чукарски, имате думата за реплика.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Госпожо председател, дами и господа, уважаема госпожо министър! Благодаря за загрижеността и за ясната политическа воля, която Вие декларирате от тази трибуна -да се съблюдава обществения интерес при управление на имотите на България в чужбина.
Това, което аз искам да ви кажа, е, че наистина и в консервативната система, каквато е Министерството на външните работи и дипломатическите служби, ние трябва да проявим ясна и категорична позиция за отстояване на политическата воля за прозрачност и за ясни правила, при които тази собственост да бъде управлявана по отношение на българските данъкоплатци. Затова Ви моля до стигнете докрай – вземете правилните решения и нека лицата, които са виновни за това, че България през тези 20 години е търпяла и продължава да търпи щети, да бъдат санкционирани, да бъдат наказани.
Използвам трибуната отново да заявя, че в началото на парламентарния контрол от името на Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” ние поискахме от Вас да се започне процедура за отзоваването на посланика ни в Лондон господин Кючуков във връзка с допуснатите от него нарушения по повод организирането на последните парламентарни избори. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Госпожо министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР РУМЯНА ЖЕЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, господин Чукарски! Разбирам Вашата загриженост и Ви уверявам в твърдата решимост на нашето министерство да стигнем докрай, поне що се отнася до трансперентното представяне на тези случаи. Там, където е необходимо, ще поставим на кабинета необходимостта България да заплати тези суми, когато това се окаже вече неминуемо.
Що се отнася до прекратяването предсрочно мандата на наши посланици, искам да ви уверя, че Министерството на външните работи извършва дисциплинарни проверки що се отнася до провеждането на изборите в чужбина за Народно събрание. Но както е известно, Министерството на външните работи не е единствената институция, отговорна както за изпращането, така и за отзоваването на наши посланици. Има сложна съгласувателна процедура, която включва и други български институции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Поради служебна ангажираност на министър Мирослав Найденов ще дадем възможност на народния представител Стоян Иванов Иванов да развие своя въпрос.
Господин Иванов, имате думата.
СТОЯН ИВАНОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Въпросът ми е свързан със замени на имоти от Държавния горски фонд в община Приморско с частни имоти във вътрешността на страната. Става въпрос за две конкретни замени, извършени в края на м. януари т.г., буквално дни преди да влезе в сила мораториумът за извършване на тези замени.
На основание Заповед № 90/22.01.2009 г. Държавната агенция по горите заменя имоти № 37023.15.38 и 37023.15.240 с площ 41,567 дка от Държавния горски фонд, находящи се в Китен, община Приморско, с гори, частна собственост на лицата Тихомир и Даниела Георгиеви, с общ площ 294,588 дка. При тази замяна частните лица получават два съседни имота в зона „Б” на Черноморското крайбрежие, тоест на по-малко от 2 км от морския бряг, намиращи се в съседство с известен курортен комплекс. Държавата получава в замяна 11 имота, забележете, разпръснати в землищата на различни села от три общини – Угърчин, Тетевен, Ловеч.
С втория договор от 15 януари 209 г. председателят на ДАГ Стефан Юруков заменя 99,700 дка Държавен горски фонд в землището на с. Писменово, община Приморско, отново близо до морето, с 9 частни имота, собственост на Цветан Цонев Йорданов, с обща площ от 123,588 дка, но разпръснати в няколко села на общините Чупрене, Белоградчик, Ружинци и Димово в Северозападна България.
Целта на въпросните замени е повече от ясна. Това го доказват и документите, защото още на 6 април 2009 г. дирекцията на горите в Бургас дава съгласие да бъде променено предназначението на заменените гори край морето в Китен с цел курортно строителство.
На 8.06. новите собственици на имотите в Китен искат промяна на общия устройствен план с цел застрояване на земите за курортни нужди.
Цветан Цонев Йорданов, новият собственик на другия имот в с. Писменово, на 23 април 2009 г., вижте колко бързо стават нещата, входира молба в община Приморско за изменение на общия устройствен план естествено пак с цел курортно строителство – изграждане на курортно селище.
На 10.08.2009 г. общинските съветници от „Атака” в Приморско поставят остро този въпрос пред Общинския съвет и Общинският съвет на Приморско единодушно не дава съгласие да се промени общият устройствен план на Китен и с. Писменово и със свои решения № 114 и № 115 от 10.08.2009 г. изпраща цялата преписка по въпросните заменки до главния прокурор и до председателя на Агенцията по горите доц. Георги Костов за проверка. Проблемът е, че до момента председателят на общинския съвет в Приморско Пламен Георгиев не е получил отговор от Агенцията по горите дали въобще се извършва такава проверка. Отделен е въпросът, че и Прокуратурата няма отговор, но аз там ще задам въпрос, разбира се, към главния прокурор по съответния ред.
Въпросът ми е: извършена ли е проверка по сигналите на Общинския съвет – Приморско? Ако да – как ви са резултатите, ако не – по каква причина и кога ще бъде извършена такава? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право на отговор има министърът на земеделието и храните господин Мирослав Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, скъпи ученици, уважаеми господин Иванов! Позволете ми да отговоря конкретно на цитираните от Ваша страна случаи, тъй като всички знаем, че въпросът със заменките на земи от Държавния горски поземлен фонд е неизчерпаем.
От Държавната агенция по горите, която от днес е Изпълнителна агенция по горите, на 2 октомври т.г. е получено копие от сигнала на Общински съвет в Приморско до главния прокурор на Република България господин Борис Велчев. С него Общинският съвет отправя молба към главния прокурор да разпореди извършване на проверка по направените замени, като прилага фотокопия от решение, протокол и предложение от Лиляна Димова – кмет на община Приморско, за въпросния имот в землището на с. Писменово и съответно решение-предложение за имотите в гр. Китен.
Към настоящия момент в Изпълнителната агенция по горите не са постъпили искания от компетентен орган, свързани с такава проверка. За придобитите от Държавния горски фонд имоти е допуснато изработване на подробни устройствени планове, както и изменения на Общия устройствен план на община Приморско. Председателят на Държавната агенция по горите е съгласувал искането за предварително съгласуване, отправено от Желязко Янев Кариотски в качеството му на пълномощник на Тихомир Иванов Георгиев и Даниела Петкова Георгиева, за имотите в гр. Китен, но не се е произнесъл с мотивирано становище по това на Цветан Йорданов Цонев за имота в землището на с. Писменово.
Със свои решения, номера 114 и 115 от 10 август 2009 г., Общинският съвет на община Приморско не е дал съгласие да се изготви изменение на Общия устройствен план, с което да се предвижда застрояване на имота в землището на с. Писменово и на имотите в гр. Китен. Липсата на действащ Подробен устройствен план за имота в землището на с. Писменово и действащ Общ устройствен план за имотите в гр. Китен на основание на чл. 17 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е условие, при което не може да бъде променено предназначението на имотите и те да бъдат изключени от Горския фонд по реда на чл. 14 и чл. 14в от Закона за горите. Тъй като няма приключили процедури по промяна на предназначението на имотите, собствениците им имат задължение да ги стопанисват и ползват според начина им на трайно ползване като широколистна гора по реда определен със Закона за горите.
Всички документи по двете преписки са в архива на Изпълнителната агенция по горите и са на разположение на компетентните органи за извършване на проверка по законосъобразността на извършените замени. Преценката за тяхната целесъобразност е била в правомощията на председателя на Държавната агенция по горите. Бих искал да обърна внимание, че в сигнала на Общинския съвет на общината не се съдържа искане за извършване на проверка от агенцията по направените замени, поради което не е подготвен отговор до председателя на Общинския съвет – община Приморско.
Уважаеми господин Иванов, със свое писмо от 18 август т.г. Държавната агенция по горите е дала указания за извършване на теренни проверки и анализ на имоти, придобити от физически, юридически лица и общини в резултат на извършени замени. С тях се цели да се установи законоцелесъобразността на приетите предложения, отправени към председателя на Държавната агенция по горите и министъра на земеделието и горите за извършените замени преди образуването на Държавната агенция по горите. Задълбоченият анализ, породен от големия обществен интерес, налага по-дълъг период за приключване на проверките и обобщаване на резултатите.
Извършена е проверка и е подготвен анализ на промените в собствеността и предприетите процедури по промяна на предназначението на всички имоти от Държавния горски фонд, бивша държавна собственост, участвали в замените. Резултатите са изпратени на Върховна административна прокуратура с писмо от 17 септември 2009 г. Междувременно от вчера е и новината, че има ново обвинение на базата на тези наши сигнали към бившия председател на Държавната агенция по горите Стефан Юруков.
Бих искал да ви уверя, че Министерството на земеделието и храните ще използва всички възможности, включително и иницииране на законодателни промени, за запазването от урбанизация и съхраняването на българските гори като национално богатство. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Думата за реплика има господин Стоян Иванов.
СТОЯН ИВАНОВ (Атака): Уважаеми господин министър, аз мога да кажа, че съм отчасти доволен от Вашия отговор, тъй като виждам и във Ваше лице, и в лицето на цялото правителство политическа воля тази скандална практика, която според мен, а и според партията, която представлявам – политическа партия „Атака”, е едно от най-големите престъпления срещу България, българския народ и българската природа. Тази скандална практика трябва да бъде прекратена и виновните длъжностни лица да си получат заслуженото.
В тази връзка няма как да не подкрепям фактите, които Вие изнесохте досега. Само едно малко допълнение. Мисля, че от Вас или от доц. Георги Костов излезе информацията, че за шест години са заменени над 33 хил. дка. Много от тях са точно покрай черноморските или планинските ни курорти, от което според доклад на Световната банка държавата ни е загубила минимум 500 млн. евро. Според неправителствени организации и според наши експерти загубите са между 1 и 2 млрд. евро.
Голямо крадене е падало, господа от лявата част на залата, ама аз пък не виждам на кого говоря там.
В подкрепа на това дори тези заменки, извършени буквално в 12 без 5, са извършени при цена около 10 лв. на кв. м. Десет лева на квадратен метър, кажете ми, тук има достатъчно хора от морето, кажете ми по кое време е имало такива цени? Сега ли, преди година ли, кога? Десет лева на квадратен метър!
И в тази връзка, господин министър, въпреки че в писмото на Общинския съвет – Приморско, не се съдържа молба за проверка, тя се подразбира. Надявам се, че ще отговорите и на хората от Приморско чрез техния Общински съвет, защото те са наистина възмутени и потресени от продължаващите нагли, безочливи кражби, които се прикриваха под формата на уж законосъобразни сделки за заменки. Отделен е въпросът, че ми се иска да вложите повече усърдие в наказанието на длъжностните лица, виновни за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право за дуплика има министър Найденов. Заповядайте.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Съвсем накратко: данните, които изнесохте, са коректни. Загубите, които държавата е претърпяла от така наречените и станали нарицателни „заменки”, според доклад на Световната банка са над половин милиард, а според оценки на неправителствените организации и експерти са между 2 и 8 млрд. Това наистина е най-голямата кражба в съвременна България. И тъй като горите са последното национално богатство, една трета от територията на България са гори, ние предприехме действия и незабавно, както бяхме обещали, наложихме мораториум върху промяната на предназначението на вече заменените гори, за да може те поне да останат гори. Оттук нататък сме предоставили всичко на прокуратурата. Неслучайно първият висш държавен чиновник или политически ръководител, срещу когото беше повдигнато обвинение, е бившият председател на Държавната агенция по горите Стефан Юруков.
Аз ви обещавам, тъй като наистина днес беше обнародвано постановлението на Министерския съвет, с което Изпълнителната агенция по горите вече влиза в състава на Министерството на земеделието и храните, и аз от днес съм принципал на тази агенция, да бъде извършена проверка конкретно по този случай и да бъде изпратен резултатът на Общинския съвет в Приморско.
По отношение вината на длъжностните лица, мисля, че примерът, който сме дали досега и в Агенцията по горите, и в Министерството на земеделието и храните, е достатъчно красноречив. Благодаря ви и успешен ден!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да благодарим на министър Мирослав Найденов.
Продължаваме с въпрос от народния представител Ваньо Шарков към министъра на здравеопазването Божидар Нанев.
Имате думата, д-р Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин Нанев, уважаеми колеги! Националният пандемичен план на Република България, изработен преди няколко години, има за цел създаване на правила за организация и своевременно предприемане на съвкупност от действия, които са необходими, на първо място, за ограничаване на заболеваемостта и намаляване на смъртността от пандемичен грип.
На второ място, осигуряване на оптимални възможности за лечение.
На трето място, поддържане на основни за обществения живот сектори и служби като здравеопазване, сигурност, транспорт и други.
И четвърто, осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на епидемията и предприетите мерки.
Съгласно данните, които съществуват и на сайта на Министерството на здравеопазването, на 14 септември т.г. доц. Кожухаров, който е националният консултант по епидемиология, дава данни за 68 случая на заболяване от грип AH1N1, който си е чисто човешки грип, но някой го кръсти „свински” по незнайни причини. Всъщност хората в медицината не разбират защо продължава да бъде споменаван като такъв.
Към 18 октомври т.г. вече има 140 доказани случаи на заболяване с грип AH1N1. Това е вече от епидемиологичната справка на Министерството на здравеопазването. Епидемиолозите, които се занимават с този проблем, казват, че вероятно броят е доста по-голям.
България е в много странна ситуация. Винаги, когато стане въпрос за грип, ние сме една от държавите, които имат най-ниско имунизационно покритие. Но това е въпрос на решение на всеки български гражданин и не е въпрос на държавна политика от страна на Министерството на здравеопазването. В същото време за първи път не само България, а и всички страни са поставени в ситуацията в един и същи сезон да циркулират двата вируса – сезонният грипен вирус и този на пандемичния грип. Още повече, че вече започва сезонът, в който хората няма да бъдат толкова навън, а ще се събират повече в затворени помещения, което създава възможност за по-голямо разпространяване на заболеваемостта както от сезонния грип, така и от пандемичния грип.
Задавам този въпрос само с една-единствена цел – да дам възможност на министъра на здравеопазването в деня, който е за парламентарен контрол, който се предава и по Националната телевизия, и по Националното радио, заедно да внесем успокоение на българските граждани, че ситуацията не е толкова страшна, колкото някои се опитват да я представят, че този грип не е много по-различен от другия грип и смъртността при него не е по-различна от смъртността при обикновения, сезонен грипен вирус, и че Министерството на здравеопазването има план на действие и знае какво да прави в ситуацията. За мен най-важното е хората да бъдат осведомени, защото самолечението е признак не само на ниска култура, но е признак и на липса на информация. Затова отправих този въпрос към Вас, господин министър. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Думата за отговор има министърът на здравеопазването господин Божидар Нанев.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми д-р Шарков! Вашият конкретен въпрос е какви мерки са предприети от предишното правителство за предотвратяване разпространението на вируса на така наречения „свински” грип- AH1N1 и каква е готовността на България в момента за имунизиране на рисковите групи и другите граждани срещу вируса.
На този въпрос мога да отговоря следното.
На 24 април 2009 г. Световната здравна организация съобщи за възникнали случаи за грипоподобно заболяване в Мексико, което засяга голям брой хора и завършва със смъртен изход в някои от случаите. Скоро причинителят беше идентифициран като нов грипен вирус - AH1N1. На 11 юни 2009 г. генералният секретар на Световната здравна организация госпожа Маргарет Чан обяви шеста степен на опасност от заболяването, което е фактически обявяване на грипна пандемия. Това означава, че е констатиран взрив на заболяването на общностно ниво – в поне една държава от континент, различен от този на първоначалната поява, тоест фаза на глобално нарастващо и продължително разпространение на вируса сред цялото население на планетата.
Възникналата и бързо развиваща се в световен мащаб грипна пандемия наложи необходимостта от предприемане на адекватни оперативни противоепидемични мерки на национално ниво.
В хронологичен порядък от съобщаването за първите възникнали случаи на заболяването в Мексико досега Министерството на здравеопазването е предприело следните мерки.
На 27 април 2009 г. Министерството на здравеопазването е изготвило прессъобщение за населението с информация за ситуацията в световен мащаб. Дадени са указания за предпазните мерки, които трябва да спазват гражданите при заминаване и връщане от страни с разпространение на грип AH1N1. Мерките са публикувани и на електронната страница на Министерството на здравеопазването, като периодично в зависимост от епидемиологичната обстановка се актуализират.
Незабавно бе засилен граничният здравен контрол на летище София чрез въвеждане на температурен скрининг на пристигащите пътници с инфрачервени термовизионни камери. Изготвено е писмо до регионалните структури на Министерството на здравеопазването, регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и регионалните центрове по здравеопазване, с което са разпоредени мерки за недопускане на вноса и разпространението на инфекцията с новия грипен вирус на територията на страната. В резултат на изпълнението на разпоредените мерки е засилена съществуващата Национална сентинелна система за надзор на грипа и острите респираторни заболявания. Информация за възникнали случаи на заболявания се събира и подава ежедневно. Засилен е граничният здравен контрол на въздушните, водните и сухоземните граници, въведен е термоскрининг на пътниците, преминаващи през летище София – терминал-1 и терминал-2, Варна, Бургас и Пловдив, чрез монтиране на инфрачервени термографски камери за откриване на пристигащи пътници с повишена телесна температура.
Разработени са листовки за пътниците, пристигащи в страната, с информация на епидемиологичната ситуация на български и на английски език, като същите са предоставени на граничните контролно-пропускателни пунктове за ползване. Укрепена е готовността на лечебните заведения за болнична помощ за увеличен прием на пациенти и лечение на тежки форми на заболяването при необходимост. Извършена е проверка на запасите от лични предпазни средства, антивирусни препарати, адаптирани са стандартните оперативни процедури за работа на медицинския персонал в условията на грипна пандемия.
Изготвени и са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването предпазни мерки, които трябва да спазват гражданите при пътуване в страни с разпространение на този вирусен щам, правила за защита на медицинския персонал при работа с пациенти с диагноза грип AH1N1, алгоритъм за действие при съмнение за инфекция с грип AH1N1 за пациенти и персонал, най-често задавани въпроси и отговори във връзка с този грип.
Приведена е в готовност и Националната референтна лаборатория при грип и остри респираторни заболявания за извършване на вирусологични изследвания за новия вирус.
На 30 април 2009 г. министърът на здравеопазването е участвал в извънредно заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в Люксембург, свикано по предложение на европейския комисар по здравеопазването госпожа Андрула Василиу, където са обсъдени съвместни действия, които ще предприеме Европейският съюз във връзка с разпространението на така наречения „свински грип”.
През м. май стартира процедура за закупуване на антивирусни препарати и лични предпазни средства за работа в условия на пандемия с оглед допълване на националния резерв. Към момента е осигурен национален резерв от антивирусни препарати, покриващ около 5% от населението, а именно „Ремантадин” – 160 000 опаковки, „Тамифлу” – 124 850 опаковки, и „Реленца” – 47 520 опаковки.
През м. септември 2009 г. за своевременно и адекватно лечение на доказаните случаи на заболяването, част от антивирусните средства бяха раздадени на лечебните заведения за болнична помощ в страната. Проведени бяха две заседания на Националния пандемичен комитет.
На него бяха обсъдени въпроси и приети решения относно предприемане на координирани мерки за профилактика и ограничаване на разпространението на пандемичен грип в страната.
Поради настъпили промени в ръководния състав е направена актуализация на състава на Националния пандемичен комитет, чийто мандат е утвърждаването на Националната политика за имунизиране на населението с ваксина срещу грип AH1N1. На последното съвещание на Националния пандемичен комитет са определени рисковите и професионалните групи в България, които следва да бъдат имунизирани с пандемична ваксина. Към настоящия момент Европейската лекарствена агенция...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Извинявайте, господин министър, но четири минути сте над определеното време. Ако обичате, да се ориентирате към финализиране на Вашия отговор.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Разбира се, господин председател.
Ще добавя няколко важни неща. Към момента Европейската лекарствена агенция е разрешила за употреба две ваксини срещу пандемичен грип на територията на Европейския съюз, което става преди броени дни. Отчита се фактът, че в световен мащаб количеството на бъдещата пандемична ваксина ще бъде крайно недостатъчно. България участва в работна група под егидата на Европейската комисия, която подготвя документи за провеждане на едновременна процедура за доставка на ваксината в няколко европейски страни.
Министерството на здравеопазването е разработило предложение за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, което да дава възможност за закупуване на ваксини и лечебни препарати по максимално съкратена процедура, когато те са необходими за преодоляване на епидемиологични взривове, епидемии и пандемии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин министър, благодаря Ви. Изказването трябваше да бъде в рамките на три минути, а продължава осем минути. Но тъй като темата е изключително важна за цялото общество, нека да дадем възможност на д-р Шарков, ако има дуплика към Вас?
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Само да добавя в заключение, че до момента са регистрирани 154 носителя на този вирусен щам, има само един починал и то с други тежки придружаващи заболявания, така че причината за смъртта не може да бъде обяснена само с носителството на вируса.
Смятам, че няма място за по-голям страх, отколкото от всеки друг грипен вирус, който циркулира през различните сезони. Предприети са всички мерки, има съгласуваност в Европейския съюз по отношение на пандемичен план. Мисля, че няма място за притеснения у населението за някакви по-различни последици от всеки вирусен щам. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Доктор Шарков, имате право на реплика. Отказвате се.
Казаното, представеното от министър Нанев беше важно за цялото българско общество. Благодарим на министър Нанев за участието.
Сега преминаваме към въпросите към министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова.
Давам думата за питане на народния представител Иван Алексиев.
ИВАН АЛЕКСИЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министри, уважаеми гости! Уважаема госпожо министър на околната среда и водите! На уеб страницата на Министерството на околната среда и водите беше публикувана информация, че Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС) е отменил финансирането на 287 проекта на обща стойност 160 млн. лв., които са за обекти от екологичната инфраструктура на общините.
Освен това десетки общини имат затруднения поради невъзможност да се разплащат със строителите по актувани строителни работи по сключени договори с предприятието. Такива сигнали постъпиха от много места в страната, от кметове на общини и областни управители.
Във връзка с горното отправям към Вас следното питане: каква е причината да бъде отменено финансирането на такъв голям брой договори за общински и инфраструктурни проекти? И кога от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ще бъдат изплатени на общините сумите, които дължат по договорите? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има думата за отговор министърът на околната среда и водите госпожа Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Алексиев! Във връзка с отправеното от Вас питане искам да Ви информирам за следното.
В съответствие с национални стратегически документи по околна среда и изпълнение на ангажименти на страната, произтичащи от пълноправното членство на България в Европейския съюз, в срок до средата на 2009 г. следваше да бъдат изградени 56 регионални депа за битови отпадъци на общините, а до края на 2010 г. да бъдат изградени съоръженията за пречистване на отпадъчни води в населени места с над 10 хил. жители на територията на страната. Към м. август 2009 г. не беше започнало изграждането на 23 регионални депа и съоръжения за отпадъци и 71 пречиствателни станции за отпадъчни води.
В същото време над 700 млн. лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и от държавния бюджет бяха пропилени за финансиране на обекти за малки населени места до 2 хил. жители, за които европейското законодателство не изисква покриване на критерии, или за населени места над 2 хил. жители, за които ангажиментите за пречиствателни станции са до 2015 г.
Към средата на 2009 г. ПУДОС обслужва сключени договори с общини за над 126 млн. лв., от които под 10% за значими инфраструктурни обекти. Финансирани са канализации на редица села с население по-малко от 500 души, например: реконструкция и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Студен кладенец, община Крумовград, с население 190 жители; изграждане на канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод на с. Велислав, община Сунгурларе, с население 139 жители; канализация в с. Градево, община Симитли, с население 187 жители; канализация в с. Логодаж с пречиствателна станция, община Благоевград, с население 254 жители и т.н.
Подчертавам, че в списъка на обектите за малките населени места са включени и такива без предвидени пречиствателни станции, което е незаконосъобразно, както и без домови отклонения. Това наложи необходимостта спешно да се проведе заседание на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за приемане на нови приоритети за финансиране на екологичните проекти и дейности.
Управителният съвет на заседание от 26 август 2009 г. прие следните приоритети за финансиране от ПУДОС: довършване на колектори и на пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 хил. евкивалентни жители; канализации в агломерации с над 10 хил. еквивалентни жители с цел натоварване капацитета на вече изградени пречиствателни станции; довършване на депа за битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа извън системата на изградените 23 нови регионални депа, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Околна среда”, 2007-2013 г., както и въвеждане на системи за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места.
В тази връзка бяха отменени 220 решения на Управителния съвет на ПУДОС за финансиране на обекти за сума в размер на 123 млн. лв., свързани с изграждане на неприоритетни обекти, както и бяха прекратени 61 договора за сума в размер на 36 млн. лв. за подобни обекти, за които към датата на провеждане на заседанието не са постъпили отчети за изпълнението на строителни работи в ПУДОС.
Към настоящия момент въпреки отменените решения на Управителния съвет на ПУДОС и прекратените договори по текущи договори, сключени до м. юли т.г. между предприятието и общините, предстоят плащания за сума в размер на 91 млн. лв., а в ПУДОС към момента са налични само 300 хил. лв. Периодично в ПУДОС постъпват отчетни документи за изпълнени строително-монтажни работи. Неразплатените актувани дейности към средата на м. октомври т.г. по сключените договори са в размер на 43 млн. лв. Поради силно ограничения финансов ресурс разплащанията се извършват поетапно по реда на постъпване на исканията за плащане от общините. Всичко това означава, че плащанията ще продължат и през 2010 г., дори през 2011 г. За съжаление общините трябва да знаят, че скоро нови проекти по ПУДОС няма да се финансират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право на доуточняващи въпроси има народният представител Иван Алексиев.
ИВАН АЛЕКСИЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо министър, благодаря за отговора, но от казаното от Вас разбирам, че не са финансирани приоритетни обекти. В тази връзка искам да задам два допълнителни въпроса.
Първо, какви рискове носи за България фактът, че не са финансирани приоритетните обекти?
Второ, възможно ли е преодоляването на огромното изоставане във финансирането и изпълнението на приоритетните обекти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Рисковете и неблагоприятните последици за страната от това неразумно финансиране на неприоритетни обекти произтичат в няколко направления.
Първо, в екологичен аспект не са изградени съоръжения, които имат голям екологичен ефект за страната, в резултат на което от редица големи населени места се изливат отпадъчни води без пречистване в Черноморското крайбрежие и в реките в страната, което без съмнение е важно и това са въпроси, около които има консенсус в цялото общество. Също така продължава изхвърлянето на битови отпадъци в съоръжения, които не отговарят на европейските норми и стандарти и застрашават околната среда.
Във финансов аспект измеренията са следните: първо, в момента трябва да се осигури заместващо финансиране на тези 700 млн. лв., а недобре изразходваните европейски средства са над 1 млрд. лв. за финансиране на необходимите приоритетни обекти за страната. Разбирате, че в тази ситуация на голям бюджетен дефицит е много неразумно за страната да се изразходват тези средства, които биха могли да бъдат насочени за социални дейности, образование и т.н., а сега ще се наложи намиране на такъв допълващ ресурс.
Извън това вече стартираха въпроси към страната за неизградените регионални системи за битови отпадъци, което е начало на наказателна процедура за България, което крие огромни рискове за налагане на финансови санкции на страната, които в крайна сметка ще се плащат както от жителите на малките, така и от жителите на големите населени места в страната. Подобна е и ситуацията със сроковете за изграждане на пречиствателни станции до края на 2010 г. Не е възможно това да се случи до края на 2010 г., тъй като се изисква технологично време. Същите рискове за наказателни процедури и санкции са и по отношение на тези инфраструктурни обекти.
В политически аспект негативните последици са следните – пълна загуба на доверие от страна на европейските партньори по отношение на разумното изразходване на средства от нашата държава, независимо че това са национални средства, защото европейските правила и подходи изискват еднакво разумно управление както на национални, така и на европейски средства.
Що се отнася до въпроса Ви, господин Алексиев, за възможността за преодоляване на голямото изоставане за изграждането на тези важни инфраструктурни обекти на общините – 23-те регионални системи, големите пречиствателни станции и канализации, искам да Ви отговоря, че за съжаление не е възможно пълно преодоляване на изоставането, тъй като за едните срокът изтече в средата на тази година, а за другите е до края на 2010 г. Но министерството предприе незабавно мерки за ускоряване на целия процес за подготовка на нови проекти, тъй като за съжаление те все още не са подготвени. Правим пълни анализи на състоянието на всеки от тези 71 обекта във водите и 23 от отпадъците. Подготвяме ясен план за всеки обект с отговорности, източници на финансиране, срокове за изпълнение, които ще бъдат подложени на пълен мониторинг и които ние ще представим на нашите партньори в Европейската комисия.
Също така предприехме незабавно мерки за облекчаване на процедурите за изпълнение и за кандидатстване от общините с проекти по Оперативна програма „Околна среда” – нещо, което беше приветствано от страна на общините и потвърдено на последната Годишна среща на общините в Република България.
Накратко това са предприетите мерки. Има и още редица технически въпроси, които ние изясняваме. Проведохме спешни неколкократни консултации с Европейската комисия, за да успеем да удължим проектите по ИСПА, така че те да бъдат също използвани в това направление. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Имате думата да вземете отношение, господин Алексиев.
ИВАН АЛЕКСИЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Благодаря Ви много, госпожо министър. Аз съм удовлетворен от отговора, който дадохте, но от казаното дотук разбирам какво тежко наследство са Ви оставили предишното ръководство на Министерство на околната среда и водите. И искам да пожелая успех на Вас и на Вашия екип. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! На основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям предложение за разисквания по току-що приключилото питане с вх. № 954-05-16 от 14.10.2009 г., представено от народния представител Иван Атанасов Алексиев до министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова, относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с предприятието за управлението на дейностите по опазване на околната среда, заедно с проект на решение и представям, съгласно нашия правилник, проект на:
„РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народния представител Иван Алексиев към министъра на околната среда и водите относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
На основание чл. 90, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Подкрепя решението на Министерството на околната среда и водите за прекратяване и ограничаване на финансирането на неприоритетни обекти.
2. Възлага на Министерство на околната среда и водите до края на м. март 2010 г. да информира Народното събрание за резултатите от приетите мерки в изоставане подготовката, финансирането и изпълнението на приоритетните екологични инфраструктурни проекти, произтичащи от задълженията на България като член на Европейския съюз.
3. Възлага на Министерство на околната среда и водите да предостави на компетентните органи цялата информация, свързана с взетите погрешни решения, създаващи опасност от наказателни процедури за България.”
Госпожо председател, представям Ви искането за разисквания и проекта на решение, подкрепено с подписите на 60 народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Ще извърша проверка дали са налице условията на чл. 92, ал. 1 от правилника ни, след което ще съобщя кога ще се състоят разискванията.
Преминаваме към изслушване на въпрос, поставен от народния представител Кирил Владимир Гумнеров относно възможността за изграждане на лифт от Априлци до хижа „Плевен”, отправен към министър Нона Караджова – министър на околната среда и водите.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Караджова, уважаеми министри, колеги! Един въпрос, лишен от всякаква политика със съвсем кратък и конкретен отговор, който може би до голяма степен ще реши бъдещето на три общини – Ловеч, Троян и Априлци, които стоят в една линия. Въпросът ми е относно възможността за изграждане на лифт от Априлци до хижа „Плевен”.
Уважаема госпожо министър, въпросът ми е свързан с възможността за изграждане на лифт от местността „Мазането” в Априлци до хижа „Плевен”. Факт е, че през изминалите няколко години за изграждането на подобен лифт има както необходимите обществени очаквания, така и инвеститор, готов да се заеме със строителството. Идеята е да се замени съществуващата товарна въжена линия от местността „Мазането” и краен пункт хижа „Плевен” в товаро-пътническа. За осъществяването на тази идея е поискано съгласие от Министерството на околната среда и водите и е получено с писмо от 05.12.2006 г., в което се казва, че министерството не възразява това да се случи.
Във връзка с това моля да ми отговорите какви конкретни постъпки трябва да предприемат пред Вашето министерство инвеститорите община Априлци БТС, защото Българският туристически съюз е собственик на съществуващата досега товарна въжена линия, за да с учреди право на ползване на терена, върху който се намира товарната въжена линия? Този терен е държавна собственост. И какви допълнителни изисквания има вашето министерство във връзка с изграждането на този проект? Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Караджова има възможност да отговори.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гумнеров, по поставения от Вас въпрос бих искала да Ви уведомя за следното.
Въпросната товарна въжена линия попада в границите на Национален парк „Централен Балкан”. Съгласно режима на парка, определен със Закона за защитените територии и с плана за неговото управление, експлоатацията и модернизацията на тази въжена линия са допустими. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии и в съответствие с чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България собствеността на земите, включени в границите на националния парк, е определена като изключителна държавна собственост. В тази връзка, предвид чл. 16а, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за концесиите, учредяването на право на ползване на терена, върху който се намира товарната въжена линия и предоставянето й за експлоатация може да стане само чрез концесия.
По този въпрос е водена преписка между Министерството на околната среда и водите и „Априлци лифт” ООД – Плевен, като в последното писмо от 5 декември 2006 г. на министерството, което визираме, в питането е поставено условие за предоставяне на документи, удостоверяващи собствеността на дружеството върху съоръжението. Преписката не е продължила, тъй като, съгласно информацията, която получих, не са предоставени изисканите документи.
Бих искала да обърна внимание, че след цитираното от Вас писмо на министерството са настъпили промени в нормативната уредба по околна среда, поради което в случай на проявен интерес от възложител към реализирането на проекта следва да се проведат всички процедури, които накратко включват:
Първо, внасяне на писмено заявление в министерството за иницииране предоставяне на концесия, в което се описва предметът на концесията и се излагат съответно мотивите за целесъобразността за предоставянето им.
Второ, внасяне в министерството на уведомление и съответна документация по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, тъй като промяната на предназначението на въжената линия от товарна в такава за населението попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на такава оценка.
Трето, внасяне в министерството на уведомление и съответна документация по реда на Наредбата за оценка за съвместимост с предмета на защитените зони от Европейската мрежа „Натура 2000”.
Тази процедура е въведена през 2007 г. и задължително следва да бъде проведена, тъй като въжената линия попада в границата на защитена зона „Централен Балкан” за опазване на местообитания и птици по съответните директиви на Европейския съюз. В нормативната уредба е предвидено тези две оценки да се извършват чрез съвместна процедура. Бихме препоръчали, ако има интерес за въжената линия, освен нея, в обхвата на искането да се включат съответни съоръжения в района, за да бъде комплексен проектът - в това число три писти, два стационарни и два преносими влека, паркинги и някои други съоръжения.
Уважаеми господин Гумнеров, в заключение – позволете ми да Ви уверя, че в зависимост от предприетите стъпки от страна на заинтересовани инвеститори и получени инвестиционни предложения във връзка с въпросната въжена линия и други обекти в района министерството ще изпълни задължението си на компетентен орган съгласно Нормативната уредба по околна среда в сроковете по закона, като ще бъдат постановени съответните решения в пълно съответствие със законите на България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Караджова.
Реплика? Не желаете.
Преминаваме към изслушване отговорите на Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика.
Постъпило е питане от народния представител Ангел Георгиев Даскалов относно дейността на Министерството на труда и социалната политика до края на 2009 г., поемайки натрупани проблеми в министерството.
Моля господин Ангел Даскалов да развие своето питане.
АНГЕЛ ДАСКАЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Питането ми към министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов е във връзка с дейността на Министерството на труда и социалната политика до края на 2009 г., поемайки натрупани проблеми в министерството.
Уважаеми господин министър, първото ми питане е: защо са поети ангажименти по проект „Красива България” за около 41 млн. лв., които не са обезпечени с бюджета? Кои са причините да не бъде извършен нужният контрол върху разходите за помощни средства и неправомерното им предоставяне на хора, които не се нуждаят от тях? Какъв е размерът на разходите за извършени строително-ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на административната сграда на Министерството на труда и социалната политика – гр. Стара Загора? Има ли критерии, по които да се определи социалната и финансовата целесъобразност на този обект? Правени ли са разчети на разходите за месечната издръжка на сградата и какъв е техният размер?
Последното ми питане е: защо по бюджета на Националния осигурителен институт за 2009 г. във фонд „Безработица” са заложени нереално нисък брой безработни лица с право на парично обезщетение за безработица, при положение че по време на обсъждането на проектобюджета за 2009 г. в парламента от Националния осигурителен институт са дадени разчети и мотивирани анализи за по-високо равнище на безработицата? Също така има разлика в средния размер на обезщетението за безработица. Като резултат от това през тази година във фонд „Безработица” е формиран повече от два пъти по-висок дефицит от планирания. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Младенов, заповядайте за Вашия отговор.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Даскалов! Одобрените от предишното ръководство на проект „Красива България” обекти са на драстично по-голяма обща стойност за финансиране от Министерството на труда и социалната политика, отколкото наличните бюджетни средства на проекта за 2009 г. Към момента на одобряването на проектите не е бил налице съответният утвърден бюджет.
Обстоятелствата и фактите показват, че в бюджета на проекта е създаден дефицит от самото начало на 2009 г., а именно през м. февруари са утвърдени само 2,7 млн. лв. от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активни мерки на политики на пазара на труда. Въпреки това, при липсата на средства до 27 март Националният управителен съвет е одобрил 317 обекта на стойност 41 млн. 87 хил. лв., финансирани от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. През м. май и юни бюджетът на проекта е 28,89 млн. лв. Дефицитът остава, но Националният управителен съвет продължава да одобрява обекти. До 13 юли 2009 г. са одобрени още 5 обекта на стойност 1,36 млн. лв., финансирани от Министерството на труда и социалната политика. Междувременно, неизвестно по какви причини, в периода от март до юли едни обекти са заменени с други, като в края на м. юли 2009 г. са останали 301 обекта за 41,13 млн. лв., финансирани от Министерството на труда и социалната политика.
Изводът от горепосочените обстоятелства и факти е само един – от сегашното управление е заварен дефицит в размер на 12,24 млн. лв. В момента на икономическа криза предишното ръководство на Министерството на труда и социалната политика сключва меморандуми и споразумения при липса на всякакъв предварителен контрол по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Подписаните последващи договори за изпълнение между бенефициентите и фирмите изпълнители поставят Министерството на труда и социалната политика пред изключително големи затруднения до края на тази година, свързани с плащанията по сключени договори на коректно изпълнени и актувани строителни работи, квалификационни обучения за безработни от Дирекцията „Бюро по труда”, както и за доставено оборудване и обзавеждане.
След направените корекции през м. август т.г. бюджетът на проекта е в размер на 27,87 млн. лв. Настоящото ръководство е предприело мерки за намаляване на бюджетния дефицит, в резултат на което са прекратени по законосъобразност подписани с бенефициентите меморандуми. Към момента на реализацията по проекта са останали 282 обекта с договорени средства за финансиране от Министерството на труда и социалната политика в размер на 34,41 млн. лв. По този начин бюджетният дефицит е намален от 12,24 млн. лв. на 6,54 млн. лв.
Във връзка с Вашия втори въпрос относно контрола върху разходите на помощните средства и неправомерното им предоставяне на хора, които не се нуждаят от тях, искам да Ви уверя, че планираният бюджет в Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. за помощни средства за хората с увреждания е бил 36 млн. 800 хил. лв. Към 31 юли т.г. изпълнението на този бюджет е близо 90%, като изразходваните средства са 35 млн. 712 хил. 193 лв.
Именно поради тази причина разпоредих проверка на Инспектората към Агенцията за социално подпомагане съвместно с представители от регионалните центрове по здравеопазване. Бяха извършени проверки в 148 дирекции „Социално подпомагане” на територията на цялата страна в период 17 август – 18 септември т.г. Проверени са 29 856 досиета на лица с отпуснати медицински изделия и помощни средства, 2159 решения на лекарски комисии и ТЕЛК са предизвикали съмнения и са извършени 2914 проверки в домовете на съответните лица. Изготвени са и са предоставени на вниманието на прокуратурата 54 предложения за проверки.
Извършените проверки установиха, че е създадена конфликтна обвързаност между едноличните търговци на медицински изделия и помощни средства и медицинските лица и лекарските комисии, ангажирани с назначаването им. Проверките доказаха, че не само бюджетът е ощетен, но и хората с увреждания.
По третия въпрос във връзка с размера на разходите по изграждането и оборудването на административната сграда на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора Ви уведомявам, че разходите са в размер на 22 млн. 720 хил. 414 лв. Искам да Ви уверя също така, че изплатените разходи за поддръжката и експлоатацията на административната сграда в Стара Загора за месеците август, септември и октомври възлиза на 55 хил. 308 лв.
Посочените по-горе разходи ясно показват, че не може да се говори за критерии за социална и финансова целесъобразност, тъй като с много по-малко средства биха могли да се извършат строително-ремонтни работи на много бюра по труда и бюра за социално подпомагане в цялата страна.
И на последния Ви въпрос относно Закона за бюджета на ДОО за 2009 г., разработен с параметри средносписъчен брой на лица с право на обезщетение 54 830 и средномесечно парично обезщетение от 153,18 лв.
В процеса на обсъждането на консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2009 г. в Министерския съвет и в парламента от експертите и от ръководството на тогавашното ръководство на Националния осигурителен институт е била изразена ясна позиция, подкрепена с финансови разчети и анализи относно силно занижените показатели за броя на безработните лица и на средния размер на обезщетението, върху които са разчетени тези разходи. Тази позиция и оценки обаче не бяха взети предвид и това показват резултатите през тази година.
На база на отчета на 9-месечието за тази година разходите за обезщетение на безработица до края на годината ще надхвърлят планираните разходи със 135 млн. лв., което се дължи на продължаващата тенденция за увеличаване на безработицата.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Даскалов! Въпреки тези конкретни случаи, които визирах, от които е ясно откъде идват дефицитите в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт, искам да Ви уверя, че всички усилия на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат насочени към удовлетворяване и защита интересите и потребностите на българските граждани като за целта ще продължим разработването на ефективни механизми за осъществяване на непрекъснат контрол, както и адекватни действия за реализацията на поетите ангажименти към българските граждани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов.
Господин Даскалов, имате възможност да зададете до два уточняващи въпроса.
АНГЕЛ ДАСКАЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, колеги, уважаеми министри! Проект „Красива България” винаги е имал категоричната подкрепа на общините, защото по същество е утвърден, работещ проект с ясен положителен социален ефект. Интересът към него и в момента не спира.
В тази връзка е и моят първи и уточняващ въпрос: предприети ли са мерки от ръководството на проекта за недопускане на подобна патова финансова ситуация?
И вторият ми уточняващ въпрос е: предприели ли сте адекватни мерки за прекратяване на създадената до момента практика за източването на бюджетни средства за медицински изделия за хора с увреждания? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Младенов, имате възможност да отговорите на двата уточняващи въпроса.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Даскалов, уважаеми дами и господа народни представители! Ръководството на проект „Красива България” е предприело адекватни мерки и действия за недопускане на подобни ситуации. Ще бъдат отразени всички констатации от вътрешния одит на Министерството на труда и социалната политика, както и от Инспектора на нашето министерство във връзка с нередностите по усвояването на средствата и начина, по който се управлява проектът.
От средата на м. август т.г. до момента се работи усилено за промяна в нормативната уредба на този проект.
Ще отбележа само, че три основни нормативни документа са приети от Националния управителен съвет и са влезли в сила като усъвършенстваща нормативна уредба: Ръководство за дейността и организацията на проекта, Правилник за устройството на тази дейност и Правилник за работа и структурата на централното и на регионалните звена.
По критичните констатации в докладите спешно се предприемат действия и мерки за отстраняването им. Разработва се и процедура за управление на рисковете на проекта. Изготвен е план за действие с фиксирани срокове за отстраняване на констатираните недостатъци. Направена е заявка от ръководството на проекта същият да бъде включен в годишния одитен доклад за 2010 г. Тъй като проектът действително има голяма социална значимост, ние ще отстраним всички пропуски, които са правени до този момент, и ще гарантираме неговото успешно изпълнение през следващата година, което ще е от полза както на общините, така и на хората.
По отношение на втория въпрос – продължава работата по изготвянето и предоставянето на прокуратурата на най-малко още 40 предложения относно изписването на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения без преглед на съответните лица. В тази връзка за решаването на възникналите проблеми при предоставянето на медицински изделия и помощни средства съм сформирал работна група с представители от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национална експертна лекарска комисия, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Националната здравноосигурителна каса, Национален осигурителен институт, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на физическото възпитание и спорта, Столична община, Национално сдружение на общините в Република България, представители на организациите на хората с увреждания, на родители на деца с увреждания, на фирми – доставчици на медицински изделия и помощни средства.
Една от задачите на тази работна група е свързана с изготвянето на пакет от предложения за промени в нормативната уредба с цел осъществяване на контрол на всеки един от етапите при предоставянето и финансирането на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, в правилника за неговото прилагане и други, свързани със Закона за здравето. Дейността на работната група ще приключи в средата на следващия месец и ние ще внесем промените в законодателството в българския парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов.
Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, ще отговори на въпрос от народния представител Петър Курумбашев относно привличане на нови инвеститори в проекта АЕЦ „Белене”.
Заповядайте, господин Курумбашев, за да развиете своя въпрос.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, нямаме късмет ние с Вас, оставиха ни последни. Надявам се, че това не е приоритетът на правителството.
Искам да Ви задам този въпрос, тъй като може би проектът „Белене” е проектът с най-много противоречиви изказвания от страна на представители на правителството през последните три месеца, като започнем от ясно изразената подкрепа от политическа партия ГЕРБ преди изборите този проект да се случи, до категоричната позиция на вицепремиера Дянков, който на няколко пъти, включително и в последната седмица заявява ясно, че няма икономически смисъл такъв проект да бъде реализиран
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев, ако обичате, картата!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Извинявайте.
Подчертах това, че проектът събира много противоречиви оценки, като започнем от категоричната подкрепа, която беше заявена от премиера Борисов още в предизборната кампания и позицията на политическа партия ГЕРБ такъв проект да се осъществи до изявленията на вицепремиера Дянков, който ясно заявява на няколко пъти, че този проект няма икономически смисъл. Даже още по-странно, каза, че трябва да се направи икономическа експертиза, но дори да се направи такава експертиза, тя ще покаже, че няма смисъл. Тогава интересно защо човек тръгва да прави една експертиза ако знае нейния резултат.
На няколко пъти имаше изявления след срещи с руския премиер Путин, след среща с представителите на RWE, след срещи със Саркози и с Берлускони, че компании от тези държави проявяват интерес да участват в този проект и то вече не само като изпълнители или подизпълнители, но и като инвеститори. Затова мисля, че ще е полезно в този най-представителен форум, какъвто е Народното събрание, народните представители да бъдат информирани за това има ли такива заявки и те на какъв етап са.
Също така дали RWE ще продължи да участва в този проект или не, защото ако RWE продължи да участва, процедурата за привличане на нови инвеститори ще бъде една, ако откажат участие в този проект, може би ще трябва да организирате друга процедура.
И второ, дали ще търсите при организирането на такива процедури мнението и на парламента. Ясно е, че по закон е ваше право и ваш прерогатив, но дали ще търсите по-широк кръг обсъждане на тази тема, която безспорно събира огромен обществен интерес и може би дискусията, организирана от председателя на Икономическата комисия господин Мартин Димитров преди няколко седмици, и присъствието на госпожа Цачева на нея също показа това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин министър, имате възможност да отговорите на въпроса.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Корумбашев, уважаеми дами и господа народни представители! Има различни оценки за икономическата целесъобразност на АЕЦ „Белене”, затова най-добрият подход е да се даде възможност на инвеститорите да решат какъв е интересът да участват в него. Процедурата за избор на инвеститори ще бъде чрез конкурс, критериите за който ще бъдат разработени с помощта на консултанти. В момента подготвяме заданието за консултанта. Желанието ни беше да проведем тази процедура заедно с RWE, но с оглед неохотата на RWE за по-твърд ангажимент започваме независима подготовка без повече отлагане.
Междувременно правителството предприема стъпки да стимулира интереса на европейски и други компании към проекта с акцент върху това той да бъде един европейски проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика? Заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Понеже много пъти се коментира, че българският държавен дял е възможно да падне под 51%, затова исках да Ви задам въпроса Вие намирате ли наистина за целесъобразно българският държавен дял да бъде по-малко от 51% и в какво намирате това основание?
Това, което също прави впечатление, е, че държави като Франция, като Русия, като Германия намират този проект за интересен, а само българската държава го намира за нецелесъобразен. Те ли са толкова глупави или ние сме толкова умни?
И другото нещо, което исках да Ви попитам като уточняващ въпрос, е предвижда ли се някакво финансиране за този проект от страна на държавата през 2010 г. било то от бюджета, било то от „Евроатом”, било то от някакво мостово финансиране...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямате възможност за уточняващи въпроси, тъй като Вие поставяте въпрос, а не питане. Процедурите са различни. В рамките на две минути имате възможност за реплика.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Ако има желание министърът, да отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е недопустимо! Няма да допусна отговор по този въпрос.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Добре, Ваше право е да не допуснете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Желание за дуплика? Няма да отговорите.
Във връзка с постъпилото на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложение за разисквания по Питане № 954-05-16 от 14 октомври 2009 г. заедно с проект за решение следва да уведомя народните представители, че предложението отговаря на въведените в нашия правилник условия, а именно подписано е повече от една пета от народните представители, 70 народни представители са подписали искането. По процедурата, както знаете, то беше внесено до приключване на днешното пленарно заседание. Към него е приложен и проект за решение, поради което предложението отговаря на предвидените условия по нашия правилник и Конституция, поради което е допустимо.
Насрочвам дебатите по разискванията за идния петък с начален час 11,00 ч., когато ще продължим и с парламентарния контрол, след като приключат дебатите по това предложение за разискване.
Въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно последиците от подписаното през 2006 г. Допълнително споразумение № 11 между „Булгаргаз” и „Газпром” към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В края на 2006 г. беше подписано Допълнително споразумение № 11 между „Газпром”, по-скоро между една негова дъщерна фирма, и „Булгаргаз”. Макар споразумението да беше към Договор № 2 от 27 април 1998 г. за доставка на природен газ в Република България, по същество споразумението засягаше пряко транзита на руски природен газ през страната ни.
В резултат на споразумението се преустанови заплащането на около една трета от доставеното количество природен газ в страната ни по фиксирана цена и съответно преминаването по една специална скала на повишение на цената. Касае се за 1 млрд. 416 млн. м3 природен газ, които дотогава бяха заплащани по 83 щатски долара. С подписаното споразумение, господин министър, искам да напомня това, че беше прекратен четири години предсрочно един договор, който беше подписан 1998 г. и трябваше да завърши в края на 2010 г.
По този повод отправям към Вас следните въпроси:
Каква сума българската страна е заплатила за доставените от Русия количества природен газ през първите две години от действието на Допълнително споразумение № 11? Това са 2007 и 2008 г.
Какви суми би заплатила българската страна за същия период и за същите количества, разбира се, ако не беше подписано Допълнителното споразумение, а беше останал в сила договорът от 1998 г.?
С колко процента трябва да нарасне цената на доставения природен газ от 1 януари 2010 г., сравнен с началната база, при която започна да се променя цената, без да говоря за повишението, което се дължи на международното повишение на цените на природния газ, единствено поради клаузите на Допълнителното споразумение? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Иванов.
Министър Трайков, заповядайте за Вашия отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! По отношение на първите два въпроса бих искал да Ви информирам, че в съответствие с условията на цитираното от Вас Допълнително споразумение № 11 към Договора за транзит на природен газ през България е договорено увеличаване на цената на закупувания по този договор природен газ от 83 долара на 1000 м3 до достигане на пълните пазарни цени по съгласуван график от шестмесечни стъпки за преходен период от 1 април 2007 г. до 31 декември 2012 г.
За визирания от Вас период – 2007 и 2008 г., по тези увеличаващи се на всеки шест месеца цени са доставени 1 млрд. и 416 млн. м3 природен газ годишно. В резултат от посочените договорености, при условията на действащото Допълнително споразумение № 11, „Булгаргаз” ЕАД е заплатил за доставени количества газ 651 млн. 668 хил. 948 долара за 2007 г. и 1 млрд. 106 млн. 464 хил. 591 долара за 2008 г., или общо за двете години – 1 млрд. 758 млн. 133 хил. 539 долара.
Съответно сумите, които „Булгаргаз” ЕАД би заплатил за същите количества природен газ, ако не беше подписано Допълнителното споразумение № 11 и беше останал в сила основният договор за транзит от 1998 г., биха възлезли на 588 млн. 46 хил. 248 долара за 2007 г. и 866 млн. 580 хил. 31 долара за 2008 г., или общо – на 1 млрд. 453 млн. 626 хил. 279 долара. Следователно въздействието на подписаното Допълнително споразумение № 11 се изразява в увеличение на разходите за покупка на природен газ с 64 млн. 622 хил. 700 долара за 2007 г. и с 239 млн. 884 хил. 560 долара за 2008 г., или общо - с 304 млн. 507 хил. за двете години.
Също така трябва да се има предвид, че приходите от транзит са на практика еднакви и при двата варианта, а именно по около 100 млн. долара годишно, поради това, че Допълнителното споразумение № 11 не включва реално повишаване, а само индексация на транзитните такси спрямо договорените 1 долар и 67 цента на 1000 м3 на 100 км през 1998 г. Конкретно техният фактически размер е съответно 1 долар и 67 цента за 2007 г., 1 долар и 73 цента за 2008 г.
По отношение на третия Ви въпрос ще посоча, че за второто полугодие на 2009 г. цените на природния газ, доставени по дискутираното Допълнително споразумение № 11, са достигнали до 82,5% от пазарната цена и възлизат на 197 долара и 24 цента на 1000 м3. За първото полугодие на 2010 г., съгласно графика цената трябва да достигне до 85% от пазарната цена. Очаква се същата да бъде в интервала 256-266 долара на 1000 м3 в зависимост от цените на алтернативните горива. Това представлява нарастване с 30 до 35% спрямо цената за второто полугодие съгласно договора за 2009 г., респективно трикратно нарастване спрямо цената от 83 долара на 1000 м3 по основния договор за транзит, преди подписването на Допълнителното споразумение № 11. Конкретно за тази стъпка - от второто полугодие на 2009 г. към 2010 г., ако тя не беше направена, увеличението би било с 4% по-малко.
В заключение, използвам тази трибуна, за да информирам не само Вас, но и всички потребители, на които сме длъжници по отношение на прозрачност при определяне цените на природния газ, че до края на 2010 г. цените на газа, доставян по Допълнителното споразумение № 11, на практика ще достигнат пазарните нива. Тоест от 2011 г. това споразумение повече няма да оказва неблагоприятно въздействие и неизвестност върху бъдещите проекции на газовите цени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Трайков.
За реплика – господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Наистина Ви благодаря, защото Вие бяхте изключително точен, пунктуален в отговора си, тъй като самото Допълнително споразумение е пред мен и това, което съобщихте, съвпада напълно и с моите изчисления, и с това, което тук е записано. В крайна сметка нека българските граждани да знаят, че в резултат на това, че правителството на Сергей Станишев, чрез ресорния министър Румен Овчаров прекрати четири години предсрочно един валиден по всички международни споразумения договор, нанесе щети, които са лесно изчислими, за първите две години от 305 млн. долара. Приблизително такъв ще бъде и размерът на щетите в следващите две години, което прави около 600 млн. долара или 800 млн. лв.
Изводите, които трябва да си направим:
Първо, бяха тежко нарушени и националните интереси на страната. Това води като последствие загуба на конкурентоспособност на българските стоки поради повишаване на енергийния носител, който служи за тяхното производство.
На второ място, домакинствата бяха ощетени чрез техните разходи за отопление и за битови нужди.
Има и още един извод – че беше обслужен чужд интерес, защото беше прието искането на Русия за четиригодишно предсрочно прекратяване на действащия договор, а не беше защитен българският интерес договорът да бъде изпълнен до края на 2010 г.
На трето място, това е пример как българско правителство се подава на външен на страната натиск.
И на четвърто място, господин министър, това е поредно доказателство, че рано или късно идва момент, когато, случаи при които не са защитени обществените и националните интереси на България, истината лъсва и хората, които са нанесли тази щета, трябва да получат своето възмездие не само чрез обществено осъждане, но трябва съответно да се потърсят други мерки и действия, такива каквито законът разрешава.
Тъй като Вие, господин министър, сега заемате тази позиция, поставете си за ясна цел защитата на обществения интерес на България и на националните интереси на българските граждани и бизнес. Предстои Ви вземане на тежки решения, водете се от тази максима. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин министър, ще ползвате ли дуплика? – Не.
Продължаваме с последния въпрос за днешния парламентарен контрол – отговор от министър Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно изработване на нова енергийна стратегия на Република България.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, мисля, че с Вас сме на едно мнение, че енергийната стратегия е основен документ за развитието на енергетиката на една страна – от една страна, за да очертае целите на енергийната ни политика, от друга страна, за да набележи мерките за постигането на тези цели.
Всъщност създаването на нова енергийна стратегия в България се превърна в една одисея, защото действащата в момента енергийна стратегия е приета в далечната 2002 г. Към настоящия момент тя е загубила изцяло своята актуалност, особено след приемането ни в Европейския съюз.
В продължение на четири години, предишните двама министри, както господин Румен Овчаров, така и господин Петър Димитров не изпълниха един важен поет ангажимент – създаването на нова национална енергийна стратегия. Господин Овчаров реално не направи нищо. Господин Петър Димитров преди година от същата тази трибуна ми подари проект на Енергийната стратегия на Република България. (Показва проекта.) Казвам проект, защото така е озаглавен и самият материал, защото трябваше да бъде извършена оценка на въздействието на околната среда от министерството на Джевдет Чакъров. В рамките на осем месеца това министерство не можа да намери време или нямаше капацитет да извърши тази оценка. Очевидно на Вас се пада задачата да създадете новата енергийна стратегия на Република България.
Няма съмнение, че в предвидения проект има добри идеи и аз ги оценявам, но в същото време има неща, които преди всичко изискват ясна промяна на стратегията. Този проект е създаден преди България да изпадне в икономическа и финансова криза и прогнозното потребление на енергия съвсем не съвпада с прогнозите, които са заложени тук.
На второ място, защото Вие трябва да изведете в стратегията приоритетите на новото управление. По този повод отправям към Вас следния въпрос: в какъв срок ръководеното от Вас министерство ще предложи на обсъждане и одобрение новата енергийна стратегия на Република България? Ще намерят ли в нея отражение конкретните мерки, които да помогнат страната ни да изпълни поетите пред Европейската комисия ангажименти до 2020 г. в областта на енергетиката? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да дам възможност за отговор на министър Трайков ще ви направя едно съобщение.
На основание чл. 83, ал. 7 от нашия правилник искам да ви уведомя, че изказванията от името на парламентарни групи общо са в размер на 23 минути. С толкова е допустимо удължаване на работното време за парламентарния контрол. Смятам, че същото ще ни бъде достатъчно, за да приключим навреме и в срок парламентарния контрол.
Господин Трайков, имате възможност за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа! Господин Иванов, присъединявам се към направената от Вас констатация, че Енергийната стратегия на България от 2002 г. е загубила своята актуалност, тъй като същата е насочена към решаването на средносрочни проблеми на енергетиката от периода на преход към пълноправно членство на държавата ни в Европейския съюз. Това очевидно налага подготовка на нова енергийна стратегия на България. Към момента екип на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма прави преглед и преработка на проекта на стратегия, изготвен в мандата на предходното правителство и публикуван на сайта на министерството през м. ноември 2008 г. Документът се актуализира съгласно националните приоритети и последните европейски решения, които намират отражение върху националните политики в тази област.
Бих искал да Ви запозная с някои от основните моменти, които ще съдържа новата Енергийна стратегия на България. На първо място, тя ще отчита статута ни на държавата – членка на Европейския съюз, и ще бъде изцяло ориентирана към произтичащите от новата европейска енергийна политика национални цели и приоритети, респективно 2020 г. Европейската енергийна политика за този период ще се определя основно от два законодателни пакета, а именно „енергетика – околна среда” и трети енергиен либерализационен пакет, съдържащи директиви и регламенти, влезли в сила преди няколко месеца, и от които произтичат национални цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.
Стратегията ще бъде конкретизирана и в по-кратък хоризонт до 2013 г., съвпадащ с мандата на нашето правителство. За този период ще бъдат предвидени междинни цели и ясни индикатори за тяхното постигане.
Паралелно с работата на екипа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по енергийната стратегия външен екип извършва екологична оценка на стратегията, без която стратегическият документ не може да бъде приет от Министерския съвет.
Нашите намерения са енергийната стратегия на България до 2020 г. и нейната екологична оценка да бъдат внесени за приемане в Министерски съвет до края на 2009 г.
Бих искал да отговоря по-конкретно на Вашия втори въпрос, а именно доколко в стратегията ще намерят отражение конкретните мерки, които да позволят страната ни да изпълни поетите пред Европейската комисия ангажименти до 2020 г. в областта на енергетиката.
Първо, ще коментирам основните национални задължения, произтичащи от пакета „енергетика – околна среда”. България има задължителна цел за постигане на 16-процентов дял на възобновяеми енергийни източници в общото крайно потребление на енергия до 2020 г. За да може да бъде успешно изпълнена тази цел, в момента се разработва прогнозен документ, чрез който да се отговори на въпроса ще може ли страната да изпълни тази цел чрез вътрешните си ресурси или не.
Впоследствие до средата на 2010 г. ще трябва да се разработи подробен план за действие за постигане не само на крайната цел, но и на междинни цели за ВЕИ.
Трябва да се отбележи, че целта за ВЕИ не може да бъде разглеждана извън контекста на целите за подобряване на енергийната ефективност. Паралелните усилия в тези две насоки дават възможността за увеличаването на ВЕИ с най-ниски разходи. Заради това повишаването на енергийната ефективност ще се третира в стратегията не само като най-евтиния път за постигане на целта за ВЕИ, но също така и като критично важно условие за конкурентоспособността на бизнеса и благосъстоянието на българските граждани.
На всички е добре известен специалният рекорд на България на първо място по показателя за енергийна интензивност – тоест по изразходвана енергия за производствена единица брутен вътрешен продукт. Когато говорим за мерки би трябвало силно да подчертаем пазарната философия на европейската енергийна политика. Поради това основа за изпълнение на горепосочените цели, произтичащи от пакет енергетика – околна среда и изграждането на ефективно работещ енергиен пазар. Задачите, пред които е изправена България в това отношение, произтичат от трети енергиен либерализационен пакет. От него произтича и необходимостта от законодателни промени.
Предстои ни спешна организация за транспониране на двете нови пазарни директиви за електрическа енергия и за природен газ, националната нормативна рамка. Това означава изменение или разработване на изцяло нов Закон на енергетиката и неговото приемане от Народното събрание до средата на следващата година. Шест месеца след това трябва да е налице актуализирана подзаконова рамка по прилагането му.
Третата много важна насока и с това приключвам, от прилагането на пакета е чисто практическата. Избраният модел за отделяне на електроенергийния и на газовия преносен оператор трябва да бъде реализиран до 3 март 2012 г.
В заключение бих искал да Ви уверя, че за нас работата по приемане на стратегията в началото на мандата на нашето правителство е акт, който разглеждаме като политическа ангажираност, готовност за прозрачно управление и за поемане на отговорност за резултатите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Трайков.
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, добре – наистина съм доволен от Вашия отговор. За мен сега тук остава това да проследя това, което казахте, да се реализира. Първото, което исках да чуя – това са конкретни срокове – чух ги. В края на 2009 г. – стратегията; края на м. юни 2010 г. – новият Закон за енергетиката, подзаконова рамка до края на годината, и чух, че в стратегията ще залегнат неща, които аз също считах за абсолютно необходими. Едното, това е мястото на електроенергийния системен оператор и неговото отделяне от НЕК и равнопоставяне не само като управление, но и като собственост.
На второ място, господин министър, това, което считам за важно, е Агенцията за енергийна ефективност, за да осъществи приоритет № 1 на Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност, трябва да излезе извън структурата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
На трето място, смятам, че в енергийната стратегия трябва да има сериозно разработен, в няколко варианта метод на минималните разходи за развитието на енергетиката, което е особено важно в тежкия финансов икономически момент, който ще продължи не само тази година, но ще даде отражение в следващите години.
На следващо място е необходимо да има ясен маркетингов анализ на енергийните пазари в региона, което ще определи именно възможностите дали България може да излезе с електроенергия на този пазар, защото се спекулира често пъти и се преекспонира възможността за излизане на този пазар.
Накрая кризата от януари 2009 г. трябва да даде акцент върху спешни мерки да се гарантира енергийната сигурност в доставките на газ и всичко, което е предвидено като интерконекторни връзки, разширяване на хранилището в Чирен, ново хранилище в Галата и така нататък.
В заключение, господин министър, считам, че Вие ще подкрепите едно предложение, което правим с моя колега Мартин Димитров, енергийната стратегия да бъде гласувана в Народното събрание. Това ще даде възможност за много по-задълбочено обсъждане и приемането от тази пленарна зала. По такъв начин законодателният орган ще бъде съпричастен към нейното реализиране. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на народния представител Иван Николаев Иванов.
Желаете ли дуплика, господин министър? Не желаете.
Повтарям, че по направеното предложение за разисквания, което е допустимо с оглед наличие на условията, визирани в чл. 92, ал. 1 от нашия правилник, разискванията се насрочват за следващото заседание за парламентарен контрол, което е на 30 октомври, петък, от 11,00 ч.
С това парламентарният контрол приключи.
Следващото редовно заседание е в сряда, 28 октомври, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,08 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Лъчезар Иванов

Секретари:
Пламен Нунев
Мариана Даракчиева
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания