Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 23 ноември 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
23/11/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Филип Попов и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, на основание чл. 106, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам парламентарният контрол в днешното пленарно заседание да започне след приключването на точки четвърта и осма от Програмата за работа. В случай че това стане след 11,00 ч., парламентарният контрол продължава три часа според предвиденото в Правилника.
Моля, гласувайте.
Гласували 136 народни представители: за 131, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Законопроекти, постъпили на 20 ноември 2018 г., и тяхното разпределение:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Съобщение:
Заместник-министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането на формирования от въоръжените сили на Република България в състав военнослужещи за участие в ротационна подготовка/учение в Центъра за съвместна подготовка на силите на САЩ в Хохенфелс, Германия, за времето от 26 ноември 2018 г. до 14 декември 2018 г.
В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи.
Уведомлението е постъпило на 22 ноември 2018 г., с входящ № 803-09-67, и е предоставено на Комисията по отбрана.
Процедура.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля да подложите на гласуване предложението за удължаване на срока със седем дни на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г., който беше приет на първо гласуване в залата на 16 ноември 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Ивелина Василева.
Гласували 166 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието.

Колеги, продължаваме с първа точка от дневния ред за днес:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители.
Декларация от името на парламентарна група ще прочете господин Марешки.
Имате думата, уважаеми господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вчера беше интересен ден. Беше полезен и за мен.
Господин Таско Ерменков ме вдъхнови да се заровя в числата и да се опитам да направя някакъв анализ, и съответно се зарових.
Сега ще Ви запозная с интересните неща, които научих, когато се зарових в тях. Няколко пъти господин Ерменков каза: „Президентът Радев, избран от два милиона и половина български избиратели“. Ще започна именно оттам: президентът Петър Стоянов също е бил избран от два милиона и половина български избиратели, но не виждам това да го прави толкова любим за Вас, колкото господин Радев. Това е най-малкото.
Ще Ви запозная с по интересни числа. Петдесет и шест процента от българите или около четири милиона българи не искат – това е от последните изследвания, предсрочни избори. Сега Вие, когато искате предсрочни избори, вървите срещу тези четири милиона българи и очаквате да Ви напляскат по някои други места, а не това пляскане, за което се говореше вчера.
Ще Ви дам и други числа. Според последното изследване резултатът на ГЕРБ спрямо резултата на БСП е с 6,55% по-висок. Това е последното изследване – с 6,55% по-висок спрямо резултата на БСП! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Не казвам, че на мен ми харесва или не. Аз също искам нашият резултат да е по-висок, само че не означава, че когато социологията показва, че резултатът ни е лош, ние трябва да се обиждаме на българския народ и да го наричаме дебилен. Ние трябва да правим ежедневни усилия, за да може българският народ да хареса нашата визия за България – визията на всеки един от нас, на всяка една политическа партия и да се представяме по този начин, а не с постоянно крещене и недемократични методи. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Запазете тишина, господин Ченчев, моля Ви!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Президентът Радев, както и Вие…
Вчера тук бяхме свидетели на безсмислен разговор, в който трябваше да спестим от два лева и няколко стотинки годишно, тоест 18 стотинки на месец за определени коли до около 30 лв. Някои казаха: „За някои е 30 лв.“. Да, за по-богатите увеличението ще бъде някъде с около 30 лв. Веднага ще Ви върна на разхода – около 10 млрд. лв. за въоръжаване. Като го разделим на населението, се получава около 1500 лв. на човек или за средно статистическо семейство от три или четири души – между 4500 и 6000 лв. от всеки български гражданин, от всяко българско семейство. Спестяваме два лева, говорим тук гръмко, палим се, късаме ризите, вратовръзки и така нататък обаче след това налагаме на всеки български гражданин – новороден, пенсионер, работещ, безработен по 1500 лв. Наказваме всяко едно българско семейство с този данък, защото това е данък. Защото тези пари не са дошли от някъде, те са събрани от данъците на българските граждани. Това са част от числата, които показват невероятния двоен стандарт, с който се опитваме да блестим и да залъгваме нашите избиратели.
Радвам се, че господин Ерменков ме вдъхнови да се заровя в числата, за да видя истината. Надявам се с това, което Ви казах, да съм Ви отворил очите – да Ви вдъхновя и аз. Да работим малко по сериозно, по-активно, по-полезно и по-ефективно за интересите на българските граждани, които, както показват изследванията, не са за предсрочни избори и нов грабеж, а 97% от тях, тоест около 7 милиона българи, не искат харчене на пари за излишни играчки, още повече, ако ги вземем от техния джоб. Сега, ако някой ни ги подари от някоя държава – това вече е друга тема, но събрани от данъците на българите – за нас е абсолютно неефективно.
Вчера Ви подсказахме само няколко неща как могат да бъдат изразходвани ефективно нови екологични автомобили, с които да подпомогнем социално слабите, лекарства. Днес излезе изследване, в което 85 – 90% от българите искат здравеопазване, искат социални разходи и никой не иска оръжие, никой не иска война. Вслушайте се в това, което Ви казва българският народ. Работете така, че накрая наистина да не бъдете напляскани не там, където искате! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“ и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Уважаеми господин Летифов, имате думата за представяне на Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Позволете най-напред да направя процедура за допуск в залата на основание на чл. 49, ал. 2 от Правилника на господин Красимир Ципов – заместник-министър на МВР; господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Антон Антонов – директор на Националното управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Процедура.
Имате думата, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Предлагам от името на парламентарната група поименна проверка на присъствието в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Процедура.
Заповядайте, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): След поименната проверка, господин Председател, предлагам да изброите всички народни представители в залата и това да бъде кворумът за работа в Народното събрание. Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от „БСП за България“.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Има си Правилник! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура, господин Лазаров. (Шум и реплики.)
Обратно предложение? (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Няма обратно предложение! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вижте, господин Лазаров, няма… (Шум и реплики.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Господин Председателю, по начина на водене ще направя процедурата.
Не разбрах на какво основание дадохте възможността на колегата да направи това изявление. Ако е по начина на водене…
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): По същия, по който дадоха на теб!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: …аз също ще направя изявление. Ако е предложение, то би трябвало да има обратно предложение. Изберете по коя от двете хипотези да си направя изявлението! Не знам на какво основание го направи колегата, но го допуснахте в крайна сметка.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (от място): Не съм броен, защото съм на края!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Да не изпадаме в диалог!
Чухме изявлението на господин Летифов.
Има Правилник, в който ясно е разписано, има и конституционно решение по повод такива щения и там е разписано как се формира кворумът, така че много Ви моля да спазвате Правилника. Достатъчно е 121 народни представители при поименната проверка да са налице, за да се счита, че има кворум. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
След поименната проверка, която по същество е доказателство за кворум, не виждам основание да предприемам каквито и да е действия за преброяване. Няма дори да подложа на гласуване предложението, тъй като то не е в съответствие с това, което правим в момента. Съжалявам!
Преминаваме към поименна проверка:
Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - отсъства
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Валери Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - тук
Веска Маринова Ненчева - тук
Виолета Русева Желева - тук
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - тук
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - тук
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - тук
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - тук
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - тук
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - тук
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - тук
Донка Димова Симеонова - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Евгени Генчев Будинов - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - тук
Елена Стефанова Аксиева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Запрян Василев Янков - тук
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - тук
Иван Киров Генов - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - тук
Имрен Исметова Мехмедова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - тук
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - тук
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - тук
Кристиан Иванов Вигенин - тук
Кристина Максимова Сидорова - тук
Крум Костадинов Зарков - тук
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - тук
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - тук
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Илиев Динков - тук
Николай Асенов Тишев - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Георгиев Иванов - тук
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - тук
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Петър Бойков Витанов - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
До тук – 141.
Колеги, имаме кворум. Продължаваме. (Реплики от народния представител Халил Летифов встрани от микрофоните.)
Следващия път ще продължим в обратен ред, господин Летифов.
Колеги, подлагам на гласуване направеното от народния представител Халил Летифов предложение за допуск в залата.
Гласували 140 народни представители: за 126, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Моля, поканете допуснатите в залата.
Имате думата за Доклада, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 ноември 2018 г., бяха обсъдени Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.“ (Влиза народният представител Мустафа Карадайъ.)
Здравейте, господин Председател. (Смях, оживление.)
„На заседанието присъстваха: господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; комисар Росен Рапчев – началник на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“; госпожа Весела Начева – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Веселина Терзийска – главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; господин Антон Антонов – директор на Национално ТОЛ управление в Агенция „Пътна инфраструктура“, и представители на Агенция „Митници“.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., бе представен от господин Андон Дончев, който заяви, че приемането му ще доведе до: повишаване на събираемостта на глобите, наложени с фишове, електронни фишове и наказателни постановления; намаляване на административната тежест върху гражданите и пестене на време както на гражданите, така и на контролните органи, като се даде възможност за заплащане на глобите на място. Със Законопроекта се цели и намаляване на вероятността лица с чуждо гражданство и управляващи моторни превозни средства с чужда регистрация да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на Република България.
При представянето на Законопроекта господин Дончев подчерта, че при сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок и това се установи при проверка на пътя, се отнема свидетелството му за управление на моторно превозно средство до заплащане на глобите в пълния им размер.
С предлаганите промени според вносителите се предвижда възможност на всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзка към Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“, да се инсталира и ПОС-терминално устройство, чрез което да се събира на място плащането по глобите.
Със Законопроекта се предвижда и вариант за заплащане на глобите, според който задълженото лице може да извърши това в рамките на два часа след връчването на акта за принудителна административна мярка „отнемане на свидетелство за управление“.
По Законопроекта в Комисията са постъпили становища от Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите.
В хода на дебатите в подкрепа на Законопроекта се изказаха народните представители Павел Христов, Станислав Иванов и Радостин Танев. Представителите на Министерството на вътрешните работи изразиха мнение, че принципно подкрепят Законопроекта, като същевременно е необходимо да се прецизират отделни разпоредби от него.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г., бе представен от госпожа Весела Начева.
В мотивите към Законопроекта е посочено, че основната му цел е облекчаването на административните процедури и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на хартиен носител на определени официални удостоверителни документи, необходими за издаването на удостоверение за регистрация за извършването на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване.
От вносителите бе обяснено, че със Законопроекта се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност при искане за издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г., бе представен от господин Иванов. Той заяви, че законодателната инициатива е свързана с приемане на мерки по въвеждане на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа – на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона и на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.
Целта на предлагания законопроект е създаване на изрична законова рамка за задълженията на водачите и собствениците на пътните превозни средства във връзка със заплащане на пътните такси за използване на платената пътна мрежа, както и на системата от органи, които упражняват контрол върху изпълнението на тези задължения.
На следващо място, законодателната инициатива е насочена към уреждане на последиците от неизпълнение на тези задължения – заплащане на компенсаторна такса. Господин Иванов отбеляза, че въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и със закъснение, позволява контролът да функционира по-бързо и да постига целите си без да обременява в прекалено голяма степен ползвателите на платената пътна мрежа.
От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административнонаказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената пътна мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването ѝ.
Според вносителите в Законопроекта са отчетени и съществуващите проблеми при връчване на съставените по реда на Закона за движението по пътищата актове за установяване на административни нарушения, електронни фишове и наказателни постановления.
Предвижда се задължение на собственика да уведоми водача при предоставяне на пътното превозно средство дали за него е заплатена винетна такса, или съответно е сключен договор със съответен доставчик на услуги съгласно изискванията на Закона за пътищата. Съответно, ако не са предприети действия за заплащане на пътната такса преди предоставяне на пътното превозно средство, водачът се задължава да предприеме такива – да закупи винетка или маршрутна карта според категорията на пътното превозно средство.
Според вносителите в основата на предложените изменения заляга разбирането, че за разлика от други правила за движение по пътищата, задължението за заплащане на таксата за използване на платената пътна мрежа може да бъде контролирано от собственика на пътното превозно средство и може да бъде проверено преди започване на пътуването. Извършването на нарушение не зависи от преценка на конкретната пътна обстановка, а само от предприемане на действия съобразно изискванията на Закона за пътищата преди започване на пътуването.
Изменения са предвидени и във връзка с правомощията на контролните органи. Всички съществуващи правомощия на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи са запазени по отношение на задължението за заплащане на електронна винетка. Същевременно се предлага да отпаднат правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да следи за заплащането на таксите, дължими съгласно Закона за пътищата.
Във връзка с обстоятелството, че Агенция „Пътна инфраструктура“ ще използва мобилни екипи за осъществяване на контрол върху задължението за заплащане на таксите, предвидени от Закона за пътищата, по отношение на тях са предвидени специален режим на движение и съответни правомощия за спиране на автомобили и извършване на проверки.
Прецизирани са и правомощията на контролните органи по отношение налагане на принудителна административна мярка „спиране от движение“ на пътно превозно средство, като предпоставките за налагането ѝ се привеждат в съответствие с изменените текстове на Закона за пътищата.
Предвидена е и възможност засегнатото от принудителната административна мярка лице да освободи пътното превозно средство, като заплати съответната такса, предвидена от Закона за пътищата, съобразно вида на превозното средство.
Като допълнителни мерки за гарантиране събирането на пътната такса се предлага изискване за пътното превозно средство да няма неизплатени задължения към Агенция „Пътна инфраструктура“, за да бъде допуснато до годишен периодичен преглед за проверка на техническа изправност.
Със Законопроекта се предлагат и изменения в Закона за автомобилните превози, с които е предвидено погасяването на всички задължения за пътни такси да е условие за издаване и подновяване на лиценз за извършване на автомобилни превози. Според вносителите това решение е обосновано с разбирането, че именно при извършване на превоз на пътници и товари най-много се натоварва пътната мрежа, затова изпълнението на задължението за заплащане на пътните такси е критерий за финансова стабилност на превозвача и следва да бъде отразено в изискванията за издаване на лиценз.
С предлаганите изменения в Закона за митниците се уреждат условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Агенция „Пътна инфраструктура“, за установяване, предотвратяване и санкциониране на нарушения и събиране на пътните такси.
Отношение по Законопроекта взеха народните представители: Халил Летифов, Лало Кирилов, Станислав Иванов и Александър Паунов.
От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразиха подкрепата си към Законопроекта. Беше отбелязано, че предлаганите промени в Закона за движението по пътищата изцяло кореспондират с приетите промени в Закона за пътищата относно приетите мерки по въвеждане на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа.
Представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерството на вътрешните работи изказаха мнение, че подкрепят Законопроекта, като обърнаха внимание на членовете на Комисията за необходимостта да бъде предвиден отлагателен срок по отношение свързаността на системите между отделните ведомства.
След проведените разисквания по законопроектите и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения:
- единодушно – със 17 гласа „за“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г.;
- единодушно – със 17 гласа „за“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 1 юни 2018 г.;
- с 14 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
За Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – господин Ненков, заповядайте.
Имате думата за представяне на Доклада.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители
На редовно заседание, проведено на 22 ноември 2018 г., Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от Александър Ненков.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Предложените изменения в Закона за движение по пътищата имат за цел да отразят промените в Закона за пътищата и въведената смесена система за таксуване ползването на пътищата, които са включени в платената пътна мрежа. Измененията гарантират привеждане в съответствие на разпоредбите на Закона за движението по пътищата с предвидената нова система от задължения на водачите и собствениците на пътни превозни средства, които използват такива пътища, и позволяват използване на възможностите на електронната система за събиране на пътни такси, предвидена от Закона за пътищата, за предотвратяване на нарушения във връзка със заплащането на пътни такси.
Променя се разпределението на отговорностите между водач и собственик на пътно превозно средство с максимална допустима маса над 3,5 тона – доколкото не винаги е възможно за водача да установи дали е заплатена пътната такса, тъй като отпадат винетните стикери, собственикът трябва да има съответни задължения в тази връзка винаги, когато предоставя своето пътно превозно средство.
Една от целите на Законопроекта е системата от мерки за контрол да бъде насочена изцяло към събиране дължимите пътни такси, без да се поставя фокус върху наказателната функция на контролните органи. Затова е предвидена възможност на всеки етап от осъществявания контрол да се заплати дължимата съгласно Закона за пътищата компенсаторна такса, която е основание за освобождаване на лицето от административнонаказателна отговорност. Въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и със закъснение, позволява контролът да функционира по-бързо и да постига целите си без да обременява в прекалено голяма степен ползвателите на платената пътна мрежа.
От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административнонаказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената пътна мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването ѝ.
Изменения са предвидени и във връзка с правомощията на контролните органи. Всички съществуващи правомощия на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи са запазени по отношение на задължението за заплащане на електронна винетка, след привеждане в съответствие с измененията в задълженията на водачите и собствениците на пътни превозни средства във връзка със заплащане на такси за използване на платената пътна мрежа. Същевременно, правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да следи за заплащането на таксите, дължими съгласно Закона за пътищата, се предлага да отпаднат. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще използва мобилни екипи за осъществяване на контрол върху задължението за заплащане на таксите, предвидени от Закона за пътищата,. По отношение на тях са предвидени специален режим на движение и съответни правомощия за спиране на автомобили и извършване на проверки. За случаите, в които пътното превозно средство не е спряно за проверка, трябва да бъде предвидена допълнителна възможност за упражняване на контрол, като за тази цел се предвиждат контролни правомощия на Агенция „Пътна инфраструктура“ – това е ведомството, което ще поддържа и ще има най-лесен достъп до електронната система.
В хода на дискусията народните представители и представителите на изпълнителната власт подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени, като бяха направени предложения за прецизиране на текстовете между първо и второ четене.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа – „за“, без – „против“, и 6 гласа – „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г., да бъде приет на първо гласуване“. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
За становище на вносител – заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, позволете ми да представя основните изменения в Закона за движение по пътищата.
Предложеният проектозакон предвижда следните изменения в задълженията на водачите, съответно в правилата за упражняване на контрол върху тях.
Уточнено е задължението на водача във връзка със заплащането на пътни такси, като употребата е усложнена, тъй като отпада лесното установяване на заплащането на таксите – няма винетен стикер, който е залепен на челното стъкло, както и в някои случаи заплащането ще се извършва след приключване на пътуването.
Предвидено е, че не се допуска до преглед за техническа изправност на пътно превозно средство, за което има неизплатени пътни такси или чийто собственик има такива непогасени задължения.
Уточнени са контролните правомощия на органите на МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по отношение на Закона за движение по пътищата, който касае тол системата. Предвидени са допълнителни контролни правомощия на органите на Агенция „Митници“, които ще трябва да гарантират, че пътните превозни средства, за които не е заплатена съответната такса, няма да могат да напуснат Република България.
Уредени са контролни правомощия за органите на Агенция „Пътна инфраструктура“, които да им позволят да извършват както контрол на пътя, така и чрез последващо разглеждане на записите от електронната система за събиране на пътни такси.
Предвидено е издаване на подзаконови нормативни актове, които уреждат достъпа на органите на МВР и Агенция „Митници“ до електронната система за събиране на пътни такси. Уточнена е възможността за предотвратяване движението по платената пътна мрежа на пътни превозни средства, за които не е заплатена пътна такса чрез налагане на принудителна административна мярка „временно спиране от движение“.
Променени са административнонаказателните разпоредби на Закона, като са уточнени нарушенията във връзка с ползването на пътната мрежа без закупена винетка, както и са предвидени нарушения във връзка с тол таксата, когато не са предприети наказателни действия за установяване на нейния размер и когато тези задължения са изпълнени, но тол таксата не е заплатена. Тези разпоредби ще действат след 16 август 2019 г., когато се въвежда тол таксата, а иначе от 1 януари 2019 г. се въвежда електронната винетки.
Нещо изключително важно искам да кажа по отношение на електронната винетка. Електронната винетка ще може да се конвентира след 17 декември 2018 г., но пожелание. Това е изключително важно. Ако водачът желае да си конвентира винетката, може да го направи. Ако не желае, може да продължи да си кара с винетката, която трябва да остане обаче залепена на челното стъкло.
Предвидени са правила как се определя мястото за извършване на нарушението. Уточнена е уредбата на допустителството, тъй като възможността за налагане на санкции в редица случаи ще зависи от това дали предвидените санкции ще бъдат налагани и на юридически лица. В много случаи за пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, ще може да се установи само неговият собственик.
Създадено е специално производство за налагане на административни наказания, което съобразява особеностите на електронната система за събиране на пътни такси, както и предвижда възможността за освобождаване от отговорност при доброволно заплащане на компесаторна такса.
Уредена е доказателствената сила на записите от електронната система за събиране на пътни такси, създадени са допълнителни правила за връчването на документи в рамките на административнонаказателното производство, които ще улеснят хода на процедурите по отношение на всички производства по Закона за движение по пътищата, не само по отношение на нарушителя, свързани с пътните такси. Тези правила позволяват и електронното връчване на документи, ако тези документи отговарят на изискването на електронния документ, като е предвидено връчването да е редовно, дори да е връчен отпечатан екземпляр на електронния документ, подписан с квалифициран електронен подпис, като се удостовери създаването на електронния документ, предвиден за съхранение в електронната система и отпечатването му за връчване.
По отношение на електронните документи е предвидено производство за издаване на електронни фишове, което ще може да бъде прилагано, когато функционалността на електронната система бъде разработена. Това нещо се случва в момента. Системата се тества в момента. Тя е разработена, тества се и когато приключат тестовете след 16 август 2019 г., системата ще може да започне да работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
За още едно становище на вносител – господин Дончев, имате думата.
АНДОН ДОНЧЕВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги.
Ще представя становището ни относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-37, от 10 май 2018 г.
Вносител на Законопроекта е Боряна Георгиева и група народни представители.
Основните цели на Законопроекта са да се повиши събираемостта на глобите по фишове, електронни фишове и наказателни постановления, които се налагат на база на издадените от оправомощените да осъществяват контрол органи, актове за установяване на административни нарушения, също така да се намали административната тежест върху гражданите и да се спести време на тях и на контролния орган, като се даде възможност за заплащане на глобите на място.
Една от целите на Законопроекта е да се намали вероятността лица с чуждо гражданство, управляващи моторни превозни средства с чужда регистрация, да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на Република България.
При сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок, а и това се установи при проверка на пътя, се отнема свидетелството за правоуправление до заплащане на глобите в пълен размер. Минималният срок, в който това може да се случи, обаче е след края на смяната на контролните органи и в съответната централа на регионалното звено Пътна полиция. Във времето това може да достига и до 12 часа.
С предлаганите промени се предвижда възможността на всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзки към автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност“, да се инсталира пос терминално устройство, чрез което да се съберат на място плащанията по тези глоби.
Предвижда се и втори вариант на заплащане на глобите, според който задълженото лице може да извърши това в рамките на няколко часа след връчването на акта за принудителна административна мярка за отнемане на свидетелство за управление.
Внесените допълнения в Закона за движение по пътищата не само ще повишат ефективността при събиране на глобите, но също така ще спестят на водачите неудобството да бъдат лишавани за по-продължителен срок от възможността да управляват автомобила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Дончев.
Колеги, има още един Доклад от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Имате думата, господин Ненков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет
На редовно заседание, проведено на 14 юни 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2018 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от инженер Светослав Глосов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Предложените изменения и допълнения са в изпълнение на мерките, предвидени в т. 2, буква „а“ на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г., за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г., за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Със Законопроекта се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност при искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ.
В действащия Закон за движение по пътищата липсват разпоредби, които да регламентират реда и начина за предоставяне по служебен път на горецитираните документи, поради което е предложено изменение на разпоредбата на чл. 148в от Закона. Това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства при иницииране на искането за получаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване. Основната цел на Законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като се намали броят на документите на хартиен носител, които заинтересованите лица представят в процедурата по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 802 01-19, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Разискванията са открити.
Имате думата за изказвания.
Имате думата, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Ще започна изказването си с напомняне, че гледаме вероятно 82-ра, 83-та и 84-та поправка на Закона за движение по пътищата. Явно „черният петък“ е дошъл и в българския парламент, където българските граждани, гледайки един закон, ще получат три нови поправки в Закона за движение по пътищата. Но в крайна сметка обещанието за нов Закон за движение по пътищата в края на миналата година – месец септември, в края на миналата година – месец ноември, за тази година – месец септември, за тази година – месец ноември, няма да се случи. За съжаление, цената за всичко това я плащат българските граждани – и като законодателство, и като устойчивост на законодателния процес, и като норми, които им предлагаме.
Ще започна отзад напред с големия закон, предложен от колегите народни представители. Само преди два месеца или месец и половина приехме поправки в Закона за пътищата, а днес с този закон в Преходните и заключителните разпоредби променяме оня закон, който приехме преди месец и половина-два. Тоест не завиждам на българските потребители, на българските превозвачи, на българските граждани, които трябва да спазват този закон. Как ще успеят да се ориентират, какво точно трябва да правят, какви точно такси трябва да плащат, дали трябва да си конвертират хартиената винетка в електронна, дали е по желание, или не по пожелание и какво ще стане, ако е по желание, къде трябва да го направят?
Защото, колеги, аз разбирам Вашата цел, и ще го заявя за пореден път: тол системата е най-справедливият начин за заплащане на пътните такси. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) За това няма спор и ние не сме били никога против това нещо. Само че, уважаеми колеги, това нещо се прави в диалог с гражданите, това нещо се прави от администрацията – от Министерския съвет. В Закона за движение по пътищата администрацията някак я няма – те са свидетели в момента. Нещата, които Вие предлагате – те не участват в тази разработка, няма ги.
Не знам, преди – министър Нанков, сега – министър Аврамова, подкрепят ли, не подкрепят ли? Министър-председателят подкрепя ли, не подкрепя ли? Кога ще бъде въведено? Още има въпроси, на които нямаме отговор. Какъв ще е обхватът на тол системата – 50%, 60 или 80, за колкото е проектирана? Никой не знае!
Какви са цените? Превозвачите, браншът, автобусните превозвачи си правят бизнесплановете за следващата година. Никой не им е казал колко ще трябва да плащат. Трябва ли да го залагат в цените си, не трябва ли? Вървят обществени поръчки за доставки на товари за пътнически превози. С колко ще се увеличат билетите на българските граждани? За това никой не говори, а на Вас са Ви хвърлили тежката задача някак си технически, между другото, тук, в парламента, петък сутрин, в „черен петък“ да прокараме едни поправки, които да легализират по някакъв начин действията.
Говорим досега, че трябва да има единен орган за пътен контрол, защото на пътя в момента контролира КАТ, в момента контролира „Автомобилна администрация“, в момента контролира и Министерството на регионалното развитие чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ – три структури. Всички хора и всички превозвачи оценяват това като проблем – че три органа упражняват контрол. Вие сега слагате и четвърти орган. Тоест вместо да вървим в посока един орган да упражнява контрола върху движението, слагаме четвърти орган с нови 600 души.
В един момент говорехте за държавно предприятие, което ще извършва тази дейност. Говоря за тол системата, за събирането и плащането. Сега имаме „Управление“ – дирекция към Министерството на регионалното развитие, към АПИ. Къде е държавното предприятие? Как направихме от три органа четири?
КАТ, или МВР, не искат да вършат тази услуга, защото защо? Кажете! Министерствата говорят ли помежду си? Това не е ли политика на цялото правителство – въвеждане на тази тол система, или е политика на 10 – 15 народни представители? Пак казвам, не сте виновни Вие. Вие се опитвате да извадите кестените, така да се каже, но къде е държавата? Няма да можете сами да се справите, защото и тук, четейки промените, четейки текстовете, има много двусмислици. Аз съм сигурен, само между първо и второ четене половината от тях ще отпаднат и ще предложите други.
Ние самите ще предложим нови текстове, но не е това начинът, не е това подходът. Объркваме българските граждани с този тип законопроекти – 660 нови души. В същото време в анализа на края на Закона за приходи и ползи Вие казвате: няма допълнителна тежест, няма допълнителен административен капацитет, който ще бъде ангажиран. Е как няма? 600 души не са ли допълнителен административен капацитет?
Говорим за електронна система, за която са платени над 200 млн. лв. Тя би трябвало да е електронна и да оптимизира контрола, плащане – всичко. В крайна сметка така го оптимизира, че ще има 150 патрула с 600 души на пътя, които трябва да контролират. Това ли са новите технологии, това ли е само начинът за контрол? Тоест някой мислил ли е изобщо от обявяването на поръчката тогава законодателството какво е било, какво трябва да се промени, спечелването на поръчката, реализацията на поръчката и в крайна сметка това, което ще получат българските граждани от 1 януари, излизайки на пътя?
Говорите за отговорностите между собственик на автомобил и шофьор, и там са толкова размити – той трябвало да уведоми. Ама как да го уведоми – писмено ли, неписмено ли? В същото време ще спрете от движение, ако не си е платил. Давате възможност на директора на АПИ да издава наказателни постановления за нарушенията, да събират глоби, които те не са ги налагали, и накрая вече за капак на всичко няма да може да мине човек на контролен технически преглед, ако има задължения към АПИ.
Да, това е хубаво. Искате да се повиши събираемостта, нали така? Само че като предлагате това нещо, погледнали ли сте другите части от Закона за движение по пътищата, където пише, че автомобил, който не е минал технически преглед, подлежи на 20 лв. глоба, и нищо друго? Тоест те ще спрат да ходят на годишен технически преглед, защото вчера им повишихте данъците, заради които пак няма да могат да минат, днес им вменявате на прегледите да събират и таксите на АПИ. Шофьорите ще спрат да ходят на преглед, защото ще им е много по-лесно да бъдат глобени 10 пъти по 20 лв. на пътя, отколкото да ходят да се занимават… За това казвам, аз не ги призовавам да правят това. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Но това излиза в текстовете, господин Ненков, разбирате ли? И е хубаво да предупреждават – както Вас, така и хората от администрацията, така и българските граждани. Направете го така, че когато не си минал на технически преглед, да имаш глоба, да те спрат от движение. Сега ако нямаш „Гражданската отговорност“, дерегистрират автоматично, ако не си минал на преглед, нищо – 20 лв., за това говоря.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Внесете предложение да стане повече.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Добре, ще го внесем, ама нали Вие сте се хванали с тази задача сега. Остава и ние да Ви се набутаме с предложение и тогава хаосът ще стане пълен.
Колеги, молбата ми е, колкото може, разбира се, тъй като сроковете наближават – 1 януари, ако трябва, удължете сроковете максимално, но така че да не се спира въвеждането от 1 януари. Направете едно обсъждане и сред бранша, и сред българските граждани, ако трябва, и в комисиите още веднъж, за да се изчистят нещата. Пак Ви казвам, подкрепяме въвеждането на тол системата, но не подкрепяме подходите, по които го правите.
По другите два законопроекта на колегите от „Воля“ и първия път, когато беше внесено това предложение, сме го подкрепили. Учуден съм обаче сега защо ГЕРБ го подкрепя? Тогава ГЕРБ не го подкрепиха с ясни аргументи. Сега какво се случи – дали вчерашното гласуване на ветото, дали за предстоящата подкрепа на бюджета си купувате десетина-дванадесет гласа с подкрепата на този законопроект? Ние и тогава, и сега ще подкрепим колегите от „Воля“.
Законопроекта на Министерския съвет няма да го подкрепим, пак казвам, не защото не е правилен, а защото е 85-ата поправка в Закона за движение по пътищата, внесен от Министерския съвет – органа, който трябва да направи новия Закон за движение по пътищата и да ни го представи тук. Чакаме го, господа министри, заместник-министри, господа управляващи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Втора реплика – господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, първо, трите закона, които трябва да бъдат внесени от Министерския съвет, ще бъдат внесени до края на годината, тъй като текат обществени обсъждания, които, предполагам, че вече са приключили и законите в момента се обработват. Ще бъдат внесени от Министерския съвет в Народното събрание до края на годината.
По отношение на първия Ви въпрос по този законопроект обаче – защо се създава нов орган, който да контролира на пътищата?
Господин Свиленски, ако бяхте прочели внимателно Законопроекта, щяхте да видите, че се създава нов орган наистина, но той взема част от правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а тя няма да може да контролира вече на пътя дали автомобилът има винетен стикер или не. Това ще го извършва Националното тол управление.
По отношение на втория въпрос дали и какво е платено от българските граждани, нищо не е платено до момента, господин Свиленски. За три години по 50 милиона от тази система ще бъдат платени за нейното изграждане, така че към момента нищо не е платено. Отново подвеждате българските граждани в заблуждение.
Какво ще плащат българските граждани след 1 януари? Ще плащат същото, което са плащали и досега, защото тук говорим за електронната винетка. За нея цените ще бъдат същите като на сегашните винетки, господин Свиленски, и тук няма никаква разлика. Няма никакви промени за автомобилите до 3,5 тона.
Относно 20-те лева, които казахте, дали е минал годишен технически преглед или не. Вижте, преди да реши водачът да премине с пътното превозно средство на годишен технически преглед, той може да бъде засечен на пътя и да плати 300 лв., ако има неизплатени задължения към държавата по отношение на пътните такси, и това е само за до 3,5 тона. 1800 лв. е за водач, който не е упражнил контрол и не си е платил за тол управлението, говорим над 3,5 тона, или 3000 лв. е за собственик на такъв автомобил, така че нещата са много различни.
По отношение на Законопроекта, който господин Свиленски спомена – Законопроекта на госпожа Боряна Георгиева. Вижте, колеги, когато колегите от „Воля“ внесоха този законопроект, ние започнахме промени. Тези промени гарантираха, първо, че българските граждани ще могат да си заплащат в районните управления, на пос терминали – това беше първата стъпка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете вече, господин Иванов, над три минути сте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Сега надграждаме тази стъпка, като им даваме правото да си заплащат на пос терминали, и в колите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Втора реплика.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър!
Уважаеми колега Свиленски, от Вашето изказване мога да идентифицирам един-единствен проблем – действително честото отваряне на Закона. Това може би е най-същественото. Така или иначе материята, която обсъждаме днес, е важна предвид сроковете, които предстоят и предвид системата, която трябва да се внедрява. Това е наложително, така че не мога да отчета това като сериозен проблем. Налага се да го направим и го правим.
Що се касае до структурата на дирекцията, която ще се занимава с управлението на тол системата. Смятам, че текстовете са достатъчно добре изчистени – да няма дублиране на функциите между различните контролни органи. Смятам, че взаимовръзките, които са описани в Закона, интерфейсите, които ще заработят в близките няколко седмици и месеци между различните институции, ще гарантират и добро взаимодействие между различните институции на пътя.
Що се отнася до публичността. Не мисля, че темата е нова, не мисля, че е актуална от момента, в който сме внесли Закона. Мисля, че през цялата календарна година течеше достатъчно сериозно обсъждане, достатъчно много информация се изнасяше, достатъчно голяма яснота се даде как, кой, защо и какви анализи прави по отношение на тол системата.
По отношение на обхвата – кога ще стане ясно колко процента от пътната мрежа, кои пътища ще са в обхвата на тол системата? Това е процес, който ще бъде финализиран паралелно с внедряването, за да може към месец август, когато трябва да заработи това нещо, да бъде готово.
По отношение на електронната винетка – там разлика в обхвата нямаме, нямаме и разлика в цените, и не смятам, че има съществени проблеми.
Голяма част от другите аспекти, които изтъкнахте в изказването си, са по-скоро технически детайли, които между първо и второ четене биха могли да се изчистят. Действително има някои дреболии, които трябва да бъдат подобрени. Уточнили сме ги с експертите на министерствата и с Агенция „Пътна инфраструктура“, така че между първо и второ четене имаме достатъчно възможности да отстраним тези, да ги наречем, дребни технически проблеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Христов.
Господин Танев, имате думата за реплика.
РАДОСТИН ТАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Свиленски, първо, искам да Ви благодаря, че наистина подкрепяте, бих казал, тази добра инициатива, която държавата задължително трябва да внедри, за да подобрим състоянието на пътищата в България.
Ще Ви отговоря на няколко въпроса и се надявам между първо и второ четене да бъдете все така градивни и да направим предложения, които наистина ще помогнат за по-добрата реализация.
Относно това кога ще са ясни цените на тол системата и по какъв начин те трябва да бъдат разчетени от страна на превозвачите? Световната банка е поела ангажимент, че до края на годината ще излезе с анализ на това какви трябва да бъдат цените. Надяваме се те да бъдат достатъчно коректни, за да може превозвачите да определят своите цени в края на годината. Знаем, че тол системата ще влезе от месец август, така че превозвачите ще имат достатъчно дълъг период от време, за да вземат решение дали и как да променят цените си.
Важно е да се знае, че конвертирането на винетката, която съществува към момента, не е задължително. Хората, които остават с винетките до приемането на електронна винетка, няма да бъдат глобявани, цената на винетката е същата.
Отново искам да Ви помоля между първо и второ четене да направим все такъв добър дебат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Танев.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Нямаше несъгласие в репликите с това, което казах.
Господин Иванов се опита да ми каже, че от „Автомобилна администрация“ били пренасочени, тоест извадени дейности, които са пренасочени в националното тол управление, само че „Автомобилна администрация“ ще продължи да проверява на пътя, нали така, но само други неща. Тоест един шофьор, един превозвач, едно превозно средство може да бъде спряно поне от четири вида контролни органи, нали така, поне четири вида…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): С новия Закон няма да бъде така.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, за новия закон не говорете вече! Край! Приключихме! Черният петък мина. Три поправки. Новият закон?! Недейте да говорите.
Тоест казваме на българските граждани: от 1 януари очаквайте още един контролен орган на пътя. Това е.
На въпроса ми какви са таксите за обхвата, няма отговор. Този въпрос задавам поне от една година. Не знам Световната банка ли управлява България? Кажете Вие колко искате да бъде? Кажете Вашето? Нека Световната банка да си направи анализа. Цената обаче е политическо решение. Световната банка може да каже два лева на километър, но политическото решение да го вземем тук и да кажем, че ще бъде двадесет стотинки или десет стотинки? Ама никой не го говори. Кога ще стане този дебат? Какво чакаме да се случи?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Нямаме изходна база.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Къде е изходната Ви база, господин Иванов? Няма да влизам в дебат.
Така че политическото решение трябва да бъде взето тук, Министерският съвет, Народното събрание. Те ще кажат техният експертен анализ – колко трябва да бъде. Наближава обаче 30 ноември, а от 1 януари влиза в сила. Говорим – пак казвам, хората си правят планове за следващата година, правят си и за година, две, три – как да се калкулират цените? Но това е друг въпрос.
Колеги, ние няма да подкрепим Закона на първо четене. Да е ясно! Ще направим нашите предложения. Повтарям и потретвам, за трети път, че не сме против тол системата, но сме против начина, по който се опитвате да я наложите в България, без ясна политическа отговорност, без ясни политически ангажименти. Правителството го няма, министър-председателят го няма в тази тема, министрите ги няма в тази тема. Единствено десет народни представители, съвместно от две комисии, се опитват и го правят, доколкото са им възможностите, през парламентарния Правилник да внасят законопроекти. Умолявам Ви за в бъдеще такива важни неща нека да си ги внася Министерският съвет, за да се види…
Имам чувството, че правителството е против тази система и всячески не иска това нещо да се гледа. Добре, че сте Вие тук, та в последните месеци да ги вкарате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Имате думата за изказване, уважаеми господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Ние ще подкрепим и трите законопроекта, въпреки че ще изразя сходни съображения, които и господин Свиленски каза досега – отново имаме работа на парче, отново правим три промени на Закона за движение по пътищата в условия, в които чакаме новите закони за движението по пътищата, отново една изтървана дейност или по скоро пропуск и на Министерския съвет, и на министерствата се решава с повикване на 112 на народен представител, който гаси пожари – в този случай уважаемият господин Иванов, и се вкарва нещо по бързата процедура, защото нещо е пропуснато, нещо не е видяно и ние трябва да го спасим.
Разбира се, това, което се предлага, има смисъл, има резон, затова и ще го подкрепим. От друга страна, самата философия на вземане на решения – това, което е предложено, според мен е малко сбъркано. Законът за движението по пътищата има основна дейност да регулира движението и да спаси човешките животи, да няма травматизъм на пътя. Оказва се обаче, че по-голям проблем за държавата и за народните представители е да не си си платил винетната такса, отколкото да си направил нарушение на пътя. Поне като гледаме санкциите, които се налагат, се оказва, че по-голямо престъпление е да не си платиш санкцията, отколкото да нарушиш Закона за движение по пътищата и да си опасен за останалите участници в движението. Надяваме се тази философия наистина да бъде подредена в новите закони.
Очаквахме с новите закони да се намали административната тежест. Уви, това няма да стане, въпреки че Законът за пътната помощ предвижда точно това. С тази идея ние ще го подкрепим, но трябва да се отбележи, че един, два документа отпадат оттам. Целият останал набор от документи – да регистрираш пътна помощ и да извършваш тази услуга, си е бумащина, огромна бюрокрация и това е затруднение като цяло. Тази дейност трябва да се регулира и не само тя.
Ако говорим за електронно управление, трябва да имаме предвид, че с тези документи, с този режим на регистрация натоварваме и българския бизнес, и всички български граждани.
Законопроектът на колегите от „Воля“ – първия път ние не го подкрепихме. Нямаше готовност, тогава „Пътна полиция“ нямаше отношение да налага административнонаказателна мярка „отнемане на свидетелство за правоуправление“, ако не си си платил глобите. Сега това вече е факт. Надявам се, че ще го подкрепим с идеята, че това ще сработи, въпреки че от МВР признаха, че нямат готовност, че тези сметки не могат да ги обединят и това ще отнеме време. Вероятно между двете четения ще има предложения, ще има и срок, в който това да влезе като дейност, който ще е доста по-голям от очакваното според мен, за да се направи това.
И тук остава въпросът, ще дам пример: спираме водач, който има застраховка. Проверява го КАТ и му казва, че няма застраховка. Вадите застраховката, стикера. В тяхната система обаче не излиза. Това е повод полицаите да наложат санкция на този водач, защото в тяхната система не излиза. Кога всъщност ще гарантираме, че тази система ще сработи, че тя ще е актуална и че между всички контролни органи – вече стана ясно, че са четири, няма да има губене на информация.
Ще се окаже така: имате електронна винетка, но не излиза в системата на контролния орган. На Вас Ви се налагат принудителни административни мерки и след това ходите да се обяснявате по институциите.
Може би първо трябва да гарантираме точно тази сигурност на информацията и на обмена, който има, и след това да налагаме съответните рестриктивни мерки. Пак повтарям: подходът да се прави на парче, да се внася в последния момент от народни представители, да липсва отговорността на институциите, е порочен. Прави се на парче, не виждаме философията на промените, които се правят и това затруднява и българските граждани, и контролните органи, уважаеми господин Иванов. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Реплики? Не виждам.
Господин Ненков, имате думата за изказване.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Разбира се, ще се опитам да запазя добрия дух, в който тече днешният дебат по толкова съществен Законопроект, който е част от пакет законопроекти, които приехме през последните седмици. Всъщност днешният Законопроект регламентира контрола и санкционирането на неизправните водачи именно с цел въвеждането на смесената електронна система за таксуване на лекотоварни автомобили, както и на тези, които са над 3,5 тона.
С чувство за хумор поздравявам колегите от БСП, че извадиха вода от девет кладенеца, за да кажат колко нямаме системен подход, не било достатъчно добре измислено. Ще продължа оттук нататък с моето изказване в тази насока.
Колеги, наистина няма спор. Въвеждаме нещо, което е ново, модерно, до голяма степен такава система няма никъде в Европа. Забавили сме се много с въвеждането на таксуването по този начин: най-тежкият и най-ползващият пътната мрежа да плаща най-много. Забавили сме се, но пък, от друга страна, имаме и своя позитив, защото сме се опитали да имплементираме най-добрите практики в по-развитите държави. Самият факт, че няма да използваме бариери, както е в други държави, а ще използваме електронна система с декларирани тол данни, като всичко ще минава по електронен път, говори, че България може да се окаже с една изключително модерна система.
Факт е обаче, че тъй като това е нещо непознато и ново, и колкото и да се опитваме да предвидим всяка една ситуация, с цялото си желание, с всичките усилия на институциите, на парламента, най-вероятно има сигурно и своите пропуски. Това не може да ни бъде пречка, или не може да ни спре да вървим в тази посока. Няма как, естествено, докато тази система не влезе в сила – тъй като ще има един преходен период и за леките автомобили, които и догодина, докато им изтече сега действащата винетка, ще ползват пътната мрежа със старите хартиени стикери на колите. Ще има един такъв преходен период. Естествено предстои ценово обсъждане.
Тук господин Свиленски не е прав, защото той каза, че цените ги нямало. Няма ги, няма как да ги има и в Закона. Това, което знам от колегите като информация (реплика от „БСП за България“), напротив – месец декември това ще предстои като обществено обсъждане. Тъй като ще бъдат засегнати основно превозвачите, ще трябва да се търси и компесаторен механизъм, доколкото е възможно, доколкото позволява европейското законодателство цените да бъдат съобразени все пак и с пазарната логика.
Искам да заявя най-категорично за леките автомобили, за масовия ползвател на тази републиканска пътна мрежа. Нищо няма да се промени за тях, напротив – то ще се улесни. Вече няма да има хартиени носители, няма нужда да лепите нещо по стъклата си. Всичко ще става по електронен път.
В Законопроекта и в Закона за пътищата, и с въвеждането на санкциите е много ясно дефинирано как и по какъв начин може да го направите това. Единственото, което трябва да направите, е да отворите един таблет, телефон и да си запишете Вашия регистрационен номер, данните на автомобила, категорията, и да заплатите своята електронна винетка. Няма нужда някой да Ви спира, за да установява дали имате, или нямате. Ще бъдете спирани единствено и само, ако системата отчете, че Вие не сте си заплатили тази електронна винетка. Не трябва да плашим хората – пак с условието, че естествено нещо толкова сложно като изграждане чисто инфраструктурно, законодателно, административно, нови 620 души, които трябва да бъдат обучени в правилата по начина на санкциониране на гражданите, за тези, които са неизправни, със сигурност ще породи естествено и други въпроси, които ще трябва да бъдат изгладени във времето. Ако наистина милеем за това да имаме по-хубави и по-безопасни пътища, нямаме основание да не подкрепим днес Законопроекта, защото той е част от това – хем сме въвели законодателно създаването на тази смесена електронна система за таксуване, хем трябва да предвидим самите санкции и начина на санкциониране на неизправните водачи, за да има наистина реален ефект.
Колеги, достатъчно време има и за тежкотоварните автомобили. Знаете, че от 16 август ще влезе в сила въвеждането на тол системата. Пак повтарям, предстои обществено обсъждане на цените, които ще трябва да заплащат те. На този етап не виждам проблем, който може да дефинираме.
Призовавам Ви, ако сме конструктивни и заявявате, че сте за въвеждането на тази система, имаме достатъчно време. Говорихме и с колегите за едноседмичния срок, в който ще трябва да се правят предложения между първо и второ гласуване. Хубаво е всеки от нас да помисли, да прегледа отново текстовете, да внесем съответни промени, ако смятаме, че трябва да бъдат направени такива. Ние с радост от името на ГЕРБ, предполагам и на мнозинството, ще се съобразим с тези предложения, които са конструктивни.
Последно, защото това е много важно и ще използвам трибуната на Народното събрание, за да кажа на гражданите следното нещо: за следващата година не се предвижда увеличаване на винетните такси. Тъй като ме поправиха да не използвам думата „конвертиране“, ще използвам друга дума „депреобразуват“ своите хартиени винетки в електронни, е пожелателно, но би било добре и полезно за тях, тъй като няма да се налага и системата няма да отчита, че те не са си платили своята винетка, ако го направят доброволно. Нека да се възползват от срока, който е даден по закон, а именно от 17 декември това нещо всеки ще може да го направи. Благодаря за вниманието и се надявам за Вашата конструктивност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Ненков.
Заявихте реплика, господин Данчев - заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ненков, аз също ще запазя добрия тон на дебата и ще Ви поздравя за това, че наистина най-накрая някой от управляващите се е сетил, че всяка електронна система в държавата има нужда и от съответната законодателна рамка.
Ние сме свидетели на това как в годините са направени и създадени n-броя електронни системи като част от електронното управление на страната ни, но, за съжаление, те висят във въздуха и законодателно, и нормативно просто не са уредени.
Поздравявам Ви за това, че сте се сетили, че има нужда от подобен подход. Ние не сме някакви софтуерни специалисти, а сме членове на законодателен орган и законодателният процес има своята логика и последователност. Добре е, когато се прави едно предложение, то да бъде обсъждано на съответните нива, да бъде направена съответна адекватна оценка за въздействие и, първо, да се слага Законът и след това да се изгражда системата. В момента ние имаме възложена поръчка за изграждане на тол системата и сега започваме да напасваме законодателството по тази вече възложена поръчка. Това е дълбоко сбъркан подход и той ражда много проблеми след това в бъдеще.
Ето Ви един ясен пример: Вие преди малко отговорихте на въпроса на колегата Свиленски, че няма отговор на въпроса каква ще бъде тол таксата за съответните видове превозни средства над три тона и половина. За сметка на това в Законопроекта, който предлагате, е съвсем ясно каква ще бъде глобата за незаплащането на тази тол такса. Това е изключително нелогично за мен. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Нека да спазваме законодателния ред и нека, когато изграждаме системи, които са част от електронното управление, да ги уреждаме законодателно тогава и където това му е времето. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Данчев.
Втора реплика?
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, слушах Ви внимателно. Народното събрание има своята роля и тя трябва да бъде немалка, разбира се, но оставаме с впечатлението, че някак си ние ще дадем само подтика и ще отворим една широка врата в полето и оттам нататък ще минава всеки през нея.
Ние този дебат го водихме и с предходния министър на регионалното развитие – господин Нанков, и се опитахме да разберем от него каква ще бъде политиката по отношение на формирането на тол таксите. За винетките е ясно. Вие ни обяснихте, улесняваме гражданите – никой не спори по тази тема. Аз също бих се радвал, в повечето европейски страни е така – купувате си електронна винетка, слагате си я в жабката и продължавате. Нищо не лепите, засичат Ви камери и така нататък.
Какво правим с таксите за товарните автомобили? Как ще определим цената? Къде е Народното събрание в целия този процес? Къде е Народното събрание? Вие сега отваряте вратата и оттам нататък къде сме ние – народните представители? Това е основният въпрос. Нас ни вълнува и тогава още министър Нанков не можа да ни отговори: как Народното събрание ще участва в този процес? Ние включително предложихме, протегнахме му ръка народните представители да участва той в процеса, Комисията по транспорт да участва в процеса по определяне на цените, които ще плащат автомобилите.
В крайна сметка не е ясно и кой ще понесе тежестта на едни евентуално високи такси за преминаване по пътищата на тежкотоварните автомобили – дали крайният потребител, или превозваческите фирми? Как ще се отрази на заплатите на тези хора?
Съветвам Ви между първо и второ четене да се намери един компромисен вариант, в който Народното събрание, народните представители да участват в този процес (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), за да има пълна прозрачност по процедурата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Трета реплика – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Ненков, аз съм съгласен с Вашето изказване в по-голямата част. Ние не критикуваме просто ей така, защото трябва БСП да критикува нещо, а Ви критикуваме чисто добронамерено. Когато беше породена идеята за въвеждането на тол системата – и затова казвам, че е сбъркан пътят, сбъркан е подходът – тогава трябваше да стане ясно, че ще се въвежда тол система, да се променят законите, да се определи обхватът, да се определят цените доколкото може. От обхвата зависи размерът на тарифата. Това нали е ясно на всички? Да се види колко пари ще се съберат от винетки, колко от тол такса. Не се случи това, а какво се случи? Правителството обяви една поръчка преди две години, тя се обжалва една година, процедури, връщане, тръгване напред назад, определи се изпълнител. През това време парламентът, правителството не знае какво става, някъде там между КЗК, съда се правят така... Определя се изпълнител, това се изгражда, направено е, ние тук пак не знаем нищо. Сега един месец преди това нещо да стартира, започваме: „ама сега дайте да дадем“ – няма закони, няма информация, не се знае обхват, не се знаят тарифи и затова колегите поставят тези въпроси. Не само те, а ги поставят и българските граждани. Ако е до двама-трима колеги, които не са разбрали таксите, това не е проблем.
Проблемът е, че българските граждани не знаят на 17 декември какво да направят с хартиената си винетка, на 1 януари какво да направят с електронната. Къде да отидат да си я купят? В кои пунктове? Къде? Някаква рекламна кампания върви ли по това нещо? Питайте Ваши близки, познати знаят ли другата седмица откъде да си купят електронната винетка? Даже и сега в Закона променяме, разширяваме пунктовете, ама никой не го казва това нещо. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ, от място): Нали за това приемаме Закона, за да им кажем другата седмица?!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Същото ще стане и с товарните превози само след няколко месеца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Господин Ненков, имате думата за дуплика.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще обединя горе-долу отговора на трите реплики. Ще започна оттам – парламентът няма как да вземе решение колко да бъде една тарифа. Вие много добре знаете, колеги, че една такса трябва да бъде разходно ориентирана. Представете си как в парламента ще спорим за нещо такова, а Вие ще кажете: как, тук ще натоварим бизнеса, гражданите…
Вчера си спомняте дебата по ветото на президента. Представете си, ако започнем да влизаме по тази плоскост.
Мисля, че не е работа на Народното събрание, още по-малко пък при липсата на достатъчно информация, ние да вземем едно такова решение. Не пречи – тук съм съгласен с Вас, че народните представители могат да участват активно в този процес.
Преди малко казах: през месец декември предстои обявяването на ценовите решения. Доколкото на мен ми е известно Световната банка, на консултанта, който консултира Министерството на регионалното развитие, е представил девет варианта, от които три варианта ще бъдат най-вероятно подложени на обществено обсъждане буквално месец декември. Става въпрос за тол таксуването, което ще влезе чак след шест-седем месеца.
За леките автомобили Ви казах и преди малко: няма да има нито увеличение на цената за следващата година и ще могат да си я купуват или по електронен път – от телефона, от таблета, от бензиностанция, ако искате.
Да, съгласен съм, че може би трябва – и тук призовавам и колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, да направят по масова кампания в тази посока. Няма лошо, гражданите трябва да бъдат уведомени, но не мисля, че парламентът е институцията, която трябва да взима решение каква да бъде една или друга такса.
Искам само нещо много важно да вметна пак по тази тема. Вие много добре знаете, че и по европейски регламент ние няма как да таксуваме по различен начин било наши превозвачи или чуждестранни – имам предвид транзитния трафик. Разходите за преминаването по пътната мрежа, както и нейният обхват, трябва да бъде еднаква за всички и тя трябва да бъде съобразена и с пазарния принцип, така че да не е хем много висока, хем да не е и толкова ниска, за да може от своя страна да не е в минус именно преди транзитния трафик да тръгне да търси по-евтини варианти за преминаването през нашата пътна мрежа.
Ще завърша с едно изречение. Колеги, предстои ни наистина много стратегическа реформа в таксуването на пътната мрежа, с ясното съзнание – аз и преди малко казах, че тя със сигурност ще има своите въпроси. Вярвам, че поне минимум една година трябва да измине от стартирането до цялото преминаване от хартиени към електронни винетки, въвеждането на тол системата, оборудването на пътните превозни средства с над 3,5 тона, бордови устройства, ценовите решения. Много работа ни предстои и аз мисля, че в крайна сметка ще бъде полезно за гражданите и реалният ефект ще се види след няколко години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители. (Шум и реплики.)
Колеги, изчетох какво ще гласуваме, а сега ще ги подложа поотделно на гласуване.
Моля, гласувайте първия Законопроект, внесен от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители.
Гласували 143 народни представители: за 143, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Подлагам на гласуване следващия Законопроект, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет.
Гласували 141 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 32.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители.
Гласували 142 народни представители: за 109, против 15, въздържали се 18.
Предложението е прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от Програмата:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНОТО ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОБВЪРЗАНОСТ С УСЛОВИЯ ЗА МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ОБРАЗЕЦА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС.
Ще изслушаме докладите на комисиите.
Доклад на Комисията по външна политика.
Заповядайте, адмирал Манушев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Позволете ми, първо, да направя процедура за допуск в залата на
заместник-министъра на външните работи господин Юрий Щерк.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Преминаваме към гласуване на процедурното предложение за допуск в залата.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете заместник-министъра в залата.
Слушаме Доклада, господин Манушев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Колеги,
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, № 802-02-26, от 6 ноември 2018 г., внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Юрий Щерк – заместник-министър на външните работи.
Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и сертификата за приноса на Република България с приложения към него график за плащанията е ратифицирано от 43-тото народно събрание като Законът за ратификацията е обнародван в Държавен вестник на 12 април 2016 г.
Механизмът за бежанците в Турция е създаден с Решение на Европейската комисия C (2015) 9500, прието на 24 ноември 2015 г. Средствата по този механизъм са предназначени за спешна хуманитарна помощ, за образование, здравни услуги и пр.
Първият транш по този Механизъм – от 3 милиарда евро, включва 1 милиард евро от бюджета на Европейския съюз, а останалите 2 милиарда евро от страните членки.
В резултат на това успешно бяха подпомогнати около 1,2 млн. бежанци от най-уязвимите групи, а също така са осигурени образователни материали за 500 000 ученици от семействата на бежанците и са подпомогнати с основна медицинска помощ 764 000 бежанци.
Внесеното за ратификация Актуализирано общо споразумение продължава политиката на Европейския съюз за хуманитарно подпомагане на бежанците в Турция, която приютява в момента най-голям брой бежанци и мигранти от Сирия и Ирак.
На заседание на Съвета на Европейския съюз от 28 и 29 юни 2018 г. е постигнато Споразумение за осигуряване на финансирането на втори транш от Механизма за бежанците в Турция в размер на 3 милиарда евро, като 2 милиарда евро ще постъпят от бюджета на Европейския съюз, а 1 милиард евро ще постъпят от страните членки, като вноските им са изчислени въз основа на дела на брутния национален доход на страната в общата сума на брутния доход общо за Европейския съюз. Решението за допълнително финансиране за осигуряване на непрекъснатост на проектите по линия на Механизма е прието на 24 юли 2018 г. и публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.
По това изчисление делът на България е 3 198 581 евро или 6 255 880,68 лв. Той трябва да бъде изплатен съгласно предложения от Комисията график през всяко трето и четвърто тримесечие на годините в периода 2019 – 2023 г. Графикът за плащанията ще започне от третото тримесечие на 2019 г., като сумите за годините са съответно: за 2019 г. – 722 240 евро, за 2020 г. – 938 624 евро, за 2021 г. – 557 194 евро, за 2022 г. – 548 716 евро, за 2023 г. – 431 808 евро.
Финансирането за България ще се осъществи от централния бюджет, чрез бюджета на Министерството на външните работи – в частта на бюджета за финансиране на двустранното сътрудничество и хуманитарна помощ съгласно чл. 24а от Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. Инструментът ще се управлява от Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия.
Точка 34 от Общото споразумение предвижда като приложимо право по прилагането му правото на Европейския съюз, а за неуредените от това право въпроси да се прилага субсидиарното белгийско право. Съгласно § 36 на това споразумение споровете, свързани с него, се отнасят до Общия съд на Европейския съюз, действащ като арбитражен съд, съгласно чл. 272 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
В дебатите взеха участие депутатите Пламен Манушев, Валери Жаблянов, Иво Христов, Красимир Богданов и Юлиан Ангелов.
Господин Манушев подкрепи ратификацията на Актуализираното общо споразумение, като изтъкна, че въпреки критиките към него след получаването на първия транш от Турция, бежанският натиск към българската граница е намалял съществено. Той посочи като недостатък на Споразумението несъгласието на Турция да допусне мониторинг на изразходваните средства.
Народният представител Валери Жаблянов посочи, че депутатите от БСП са гласували против още при ратификацията на първоначалното споразумение. Позицията на социалистите по Актуализираното общо споразумение остава с много въпроси, в това число за липсата на мониторинг на изразходваните средства отпускани от Европейския съюз на Турция, поради което народните представители от тяхната парламентарна група ще гласуват „въздържал се“.
Депутатите Красимир Богданов и Юлиян Ангелов заявиха, че са против Споразумението, което е тяхна последователна позиция.
След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което: „за“ Законопроекта гласуваха 10 народни представители, „против“ – 2, и „въздържал се“ – 5 народни представители.
На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, № 802-02-26, от 6 ноември 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, адмирал Манушев.
С Доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Илиева.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще Ви запозная с:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г.
На свое заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи – господин Пламен Бончев – генерален директор на генерална дирекция „Глобални въпроси“, госпожа Димана Драмова – началник на отдел „Международно право“, и госпожа Мария Шопова – съветник в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Бончев, който посочи, че Механизмът за бежанците в Турция е създаден през ноември 2015 г. с цел координиране на действията, финансирани от бюджета на Европейския съюз и от приноса на държавите – членки на Европейския съюз, и засилване ефективността и взаимното допълване на подпомагането, предоставяно на бежанците в Турция. Средствата по механизма са предназначени за спешна хуманитарна помощ, образование, здравни и други услуги за бежанците.
Беше отбелязано, че по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, на заседание на Европейския съвет, проведено на 28 и 29 юни 2018 г., е постигнато споразумение за осигуряване финансирането на втория транш за Механизма в размер на 3 млрд. евро, от които 2 млрд. евро се предоставят от бюджета на Европейския съюз и 1 млрд. евро – от вноски на държавите членки, като вноската на България ще бъде в размер на 6 млн. 255 хил. лв.
Съгласно Актуализираното общо споразумение, одобрено от Комитета на постоянните представители на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изпрати на Европейската комисия сертификат за принос и приложен към него индивидуален график за национални вноски за периода 2019 – 2023 г. Плащанията на България ще започнат от третото тримесечие на 2019 г. и ще бъдат осигурени от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на външните работи.
В разискванията взеха участие народните представители Крум Зарков и Данаил Кирилов, които изразиха своята подкрепа за Законопроекта.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Илиева.
Не са постъпили доклади от други комисии.
Откривам разискванията по предложения законопроект.
Има ли желаещи народни представители да се изкажат?
Заповядайте.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, колеги! Вземам думата по предложения дневен ред и точката за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос.
Ще подчертая няколко важни неща. Преди няколко дни, колеги, в Европарламента се разглеждаше бюджетът на Европейския съюз. Предполагам някои колеги от Народното събрание са запознати. Основният дебат, именно по бюджета, е бил по точката, свързана с финансовата помощ, свързана с Република Турция, и то точно касаещ Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка на управление и обвързаност с условията за механизъм за бежанците в Република Турция. Предложението, което е направено, е, както и от докладите, които чухме – от бюджета на Европейския съюз да бъдат отпуснати 1 млрд. евро и 2 млрд. евро да бъдат от брутния вътрешен продукт на страните членки, 2 милиарда от страните членки и 1 милиард от бюджета на Евросъюза. Комисията излиза с точно обратното предложение – или да бъде разпределена пропорционално, или 2 милиарда от бюджета на Европейския съюз и 1 милиард от бюджета на страните членки.
Имало е и още две точки, по които е имало сериозен дебат, а именно Програмата „Еразъм“ и другата точка, свързана с наука и иновации, които са се оказали препъникамък за приемането на бюджета на Европейския съюз.
Уважаеми колеги, Българското европредседателство мина, ние от „Движението за права и свободи“ преди една година, когато разглеждахме самата програма на България за Българското европредседателство, предложихме точката, свързана с Република Турция, касаеща преговорния процес и всички останали произтичащи въпроси, касаещи Република Турция, да бъдат заложени като основна точка в нашата програма. За съжаление, не се прие, но, така или иначе, по време на нашето Европредседателство имаше неформална среща между лидерите на Съюза, премиера на Република България и настоящия президент на Република Турция – казвам неформална. Обсъдиха се тези важни въпроси, но, за съжаление, ние все още не виждаме решаването на тези важни, касаещи бъдещето на Съюза като особено страните, които биха били засегнати от бежанските вълни. Много пъти както премиерът на страната, така и народни представители сме подчертавали огромната роля на Република Турция в решаването на казуса, свързан с бежанския проблем. А България е държава, която е външна граница на Европейския съюз и съседка на Турция. Тук искам да подчертая именно усилията на нашата съседка при справянето с бежанския поток.
Също така бих желал да Ви информирам, че постъпват сигнали за нарастващо напрежение на места в Република Турция – говоря между местното население и бежанците поради огромния брой новозаселени – над 4 милиона в момента души. Въпреки това огромно напрежение нашите партньори доказаха, че са стабилна константа в тази проблемна ситуация. Правилно е посочено именно в Доклада, който е изчетен в Евросъюза, че те са стабилна константа и играят важна роля при справянето с тази бежанска вълна, и че турските граждани показват голямо гостоприемство, предоставяйки убежище в момента на над 3 милиона души.
Естествено, има и други параметри, свързани с основния търговски партньор на Турция, а именно Европейският съюз, тя е шестият по големина партньор на Съюза. И затова е изключително важно днес Народното събрание на Република България да ратифицира този договор, защото усилията, които се положиха, а предполагам, че ще се положат и усилия от останалите държави членки този документ да бъде ратифициран. Това касае бъдещето като сигурност на целия Съюз. Леко съм притеснен, за съжаление, че предложенията на Комисията и парламента, имам предвид в Евросъюза, за драстично намаляване на средствата по Инструмента за предприсъединителната помощ за Турция усложняват ситуацията още повече и рискуват да тласнат Брюксел и Анкара в коренно различни посоки. Надявам се това да не се случи и примерът, който ние ще трябва да дадем в това Народно събрание, да бъде пример за народните събрания на останалите държави членки. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Господин Жаблянов, имате думата.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Пред нас е Проект за решение, който има своята предистория. Става въпрос за Споразумението, което беше подписано между Турция и Европейския съюз в разгара на бежанската криза. Това споразумение беше подписано с активното действие на германското правителство, в момент, в който очевидно Република Турция нямаше сили, възможности и средства, а може би и желание да контролира бежанския поток от Сирия в резултат на гражданската война, която се водеше в най-горещата ѝ фаза.
Република Турция постави условия пред Европейския съюз за получаване на финансова помощ за контролиране на потока от бежанци, както и за организиране на бежански лагери на нейна територия, за организиране на гражданския живот на бежанците и за създаването на предпоставки за завръщането им в местата, откъдето те идват, основно от Сирийската арабска република.
Споразумението беше подписано изцяло под диктовката на Турция, като ключов елемент в това споразумение беше урегулиране на отношенията между Република Гърция и Република Турция, признаването на Гърция на практика за основна приемаща държава от бежанския поток, постигането на споразумения, които имаха и финансов, и политически, и международноправен характер. По това време България беше обект на мигрантски натиск и беше принудена със собствени и с бюджетни средства да организира посрещането на мигрантския натиск от гледна точка на, всички знаем, организиране на мигрантски лагери в страната, охраната на границата, засилването на подразделенията на „Гранична полиция“ и технически, и кадрово, и всичко това беше направено за сметка на бюджета на Република България.
Когато се подготвяше това споразумение, Българската социалистическа партия постави въпроса и в парламента, и на правителството за необходимостта от това българската държава да бъде включена в Споразумението, заедно с Република Гърция, като държава, която е обект на мигрантския натиск и да се ползва от общата защита на това споразумение. Българското правителство не успя да постигне тази цел, независимо от разговорите и ангажиментите, които бяха поети от министър-председателя – провалихме се в това отношение. Споразумението остана да действа между Гърция, на практика между Европейския съюз и Турция, като страна по него беше само Гърция. България се превърна в донор, макар и с не кой-знае какви значими средства, в една операция, в която Република Турция отказа да се осъществява контрол върху разходването на средствата на Европейския съюз за дейностите, които извършва тя на своя територия и в граничните райони по отношение на бежанците. Тоест Република Турция получи една милиардна сума от Европейския съюз, българската държава я няма в това споразумение, и както изтъкват колегите, които са защитници на Споразумението и на тезата, че България трябва да участва финансово, ние се ползваме косвено от това споразумение, защото върху българската граница е намален мигрантският натиск. Разбира се, това няма как да бъде изчислено. Мигрантският натиск може да е намален по най-различни причини, включително и от това, че военният конфликт в Сирия беше ограничен и гражданската война очевидно върви към своя край.
Завръщането на бежанците на сирийска територия, по нататъшната съдба на Споразумението не се дискутира по никакъв начин. Днес ние трябва да подкрепим поредния финансов план за обезпечаване на дейностите по това споразумение.
Струва ми се, че българската държава недостатъчно добре през 2013 г., а и след това, когато се подписваше Споразумението, независимо от правителствата, които са били по това време, не защити своите интереси. Беше подписано сепаративно споразумение между Турция и Европейския съюз и това, което се предлага днес, е то да бъде продължавано.
Струва ми се, че няма основание да се смята, че това споразумение може да има живот в бъдеще. Ако това споразумение беше модел за външната политика на Европейския съюз, то възниква един сериозен въпрос: защо не бяха подписани подобни споразумения с държавите от Северна Африка например с Либия и с другите държави от Африка и Близкия изток, които са източник на миграция за Европейския съюз? Защо не бяха подписани такива споразумения? Тоест преследва се един интерес от страна на Република Турция, който така или иначе постави Европейския съюз в една деликатна ситуация, в много тежко положение. В случая трудно могат да бъдат открити и намерени аргументи за партньорство. Става въпрос за изнудване. Това беше една от причините, заради които Българската социалистическа партия при подписването на Споразумението гласува „против“. Условията не са се изменили съществено по това споразумение. Считаме, че позиция „въздържал се“ е напълно аргументирана в тази ситуация. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Жаблянов.
Има ли реплики? Няма.
Желание за изказване заяви народният представител Юлиан Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Имах възможността и в Комисията по външна политика да заявя позицията, която е и на народните представители от ВМРО. Ние считаме, че това споразумение, дори да има временен положителен ефект от гледна точка на миграцията на нелегални мигранти, беше подписано наистина с изнудване и рекет от страна на Турция към Европейския съюз. Това за нас не е добре и от гледна точка на това, че Европа оставя хора и политически лидери на определени държави да изнудват и да поставят Европа на колене, тоест да постигнат това, което искат, на базата на изнудване и рекет.
За нас е важно наистина мигрантският поток да бъде спрян, но това споразумение е временно решение на проблема, защото докато има пари, Турция ще ги спира, а като спрат парите или се случи нещо друго – Турция ще ги пуска. За нас е важно наистина като държава всички политически партии, без значение дали са управляващи или опозиция, да изработят една стратегия, едно решение на този проблем: какво ще се случи един ден, ако това споразумение не работи, когато тръгнат стотици хиляди мигранти да пресичат и да навлизат на територията на България? Ние нито като опозиция, нито като управляващи имаме решение на този проблем и върху това трябва да се замислим.
Наистина трябва да се замислим какви действия всички политически сили и лидери трябва да предприемат в българската държава, за да не допуснем подобно нещо да се случи. Всеки може да каже и положителни, и отрицателни неща по повод това споразумение. Ние като ВМРО не считаме, че трябва да подкрепяме подобно изнудване и извиване на ръце от страна на Ердоган към Европа, а трябва като държава и като политици да изготвим своята стратегия и решение на тези проблеми. Защото, не дай си боже, утре-вдругиден в Република Турция се случи нещо, а виждаме там, че през годините са се случили доста неща, и тези милиони мигранти тръгнат в посока България или, не дай си боже, определени фактори в политиката на Турция да се сблъскат и да станат милиони и турските граждани, търсещи убежище в България. Какво прави българската държава тогава? Ние трябва да си отговорим като политици на този въпрос, защото това е важният въпрос: как ще гарантираме националната сигурност на българската държава и какво ще направим ние като политици, пак казвам, без значение дали са управляващи, или опозиция?
Нашето желание от ВМРО е наистина да седнат всички политически фактори в българската държава и да се изработи един общ план и една стратегия за защита на националните интереси, ако подобно нещо се случи, защото само по този начин ще може да гарантираме бъдещето на България и на следващите поколения български граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ангелов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще говоря повече политически, отколкото фактически, както обикновено сте свикнали да ме слушате.
Разбирам, че лявата, а и дясната част на залата, не желаят да бъде подкрепено това споразумение между Европейския съюз и Турция, в което България е част от преговорите от страна на Европейския съюз.
Аз не знам дали господин Ангелов говори от името на цялата група на „Обединени патриоти“ или само от името на…
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): ВМРО.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Само от името на ВМРО.
Но това, което имам като наблюдение в Комисията по външна политика, е, че всички фракции на Патриотите няма да подкрепят Споразумението. Ако не е така, нека след малко да излязат и да кажат. (Реплика на народния представител Юлиан Ангелов.)
България е част от няколко съюза. Това е избор, който сме направили информирано и ако искаме да не бъдем част от тези съюзи, трябва в тази зала или чрез свикване на Велико народно събрание да вземем такова решение.
Има няколко примера, че не се подкрепя единната, общностната политика на съюзите, което в крайна сметка води до резултати, колкото и те да не са ясно очертани, че между групата на „Обединени патриоти“ и БСП се получава прехвърляне на топката и важни международни документи не биват приемани от страна на България. Това е вече една оформена политика на изолационизъм на нашата държава – изолираме се, господин Ангелов, от общностната политика на форматите, в които участваме. Аз смятам, че това нещо в момента не е полезно за България, особено когато предстоят избори за европейски институции.
Споразумението с Турция е инвестиция в собствената ни сигурност, колкото и да не Ви се иска, и е защита на националния интерес от гледна точка на ограничаване на нелегалната миграция.
Естествено, решението не е било взето лесно, но е било взето на ниво държавни и правителствени ръководители, на най-високо ниво. Естествено, че последиците от него не са предвидими. То не е нито трайно, нито е единствено решение, но е решение, което до момента работи. Ако ние нямахме това решение до момента, нямаше да можем да знаем какво щеше да стане на нашата граница и какво щеше да тръгне като мигрантски поток от България към Европейския съюз, така че ниският параметър на числата на миграция показва, че Споразумението до момента работи.
Какво друго искам да Ви кажа от тези критики, които казахте за него? Вече има изработена всеобхватна система за мониторинг на механизма, имам предвид финансовия мониторинг. Той се контролира от Сметната палата на Европейския съюз и Европейският парламент и Съветът са ангажирани с този контрол. Посланието в него е оставане в близост до страната на произход на мигрантите, а нали това искаме всички?
И последно, но не и по важност, няма как ние като партия, имам предвид ГЕРБ – народна партия, да не следим и гледната точка на човешките права. В това споразумение са заложени пари за хуманитарна помощ, за образование, за здравеопазване и за изграждане на инфраструктура, които имат нужда от това, така че няма как от наша страна Споразумението да не бъде подкрепено.
Искам да кажа няколко думи от гледна точка на това, с което започнах, че между двете страни на залата – крайнодясната и лявата, се провежда една неполезна за България политика. Първият пример, колкото и да не Ви е приятно да го чуете, е ратификацията на Истанбулската конвенция. Какво стана там? Патриотите започнаха, а пък БСП поде темата, въпреки цялата подкрепа на Партията на европейските социалисти към този документ. Конституционният съд има решение за този документ, то е доста обемно и ако се прочете изцяло, се вижда, че в него има основания. Но смятате ли, че на православна Гърция ѝ беше лесно да ратифицира този документ? Не беше, но го направи, точно заради принципната политика.
Другият пример е с Пакта за мигрантите на Организацията на обединените нации. Какво стана? Стана същото прехвърляне – господин Джамбазки започна, БСП поде темата, а пък ГЕРБ, за да не влиза в грозен вътрешнополитически дебат се съгласи, че ние няма да подпишем това споразумение. Няма да намерите нито един експерт в нито едно от трите министерства, които две години и половина са работили, а там има и експерти не само от ГЕРБ, има експерти от ДПС и от БСП, и от всички политически сили, които да кажат, че в този Пакт за миграция на ООН има някакъв проблем. Това по никакъв начин не може да бъде сравнявано с Истанбулската конвенция, защото е правно необвързващо. За съжаление, тук Конституционният съд няма как да се изкаже, защото няма право, но смятате ли, че когато България не го подкрепи чрез гласуване и след това не подкрепи съответната Резолюция на ООН по диалога за международната миграция, ние ще спечелим нещо? Нищо няма да спечелим, няма и да защитим нашите мигранти, които са извън България, защото в този пакт има и такива клаузи. Проблемът е, че документите не се познават, експертно не се обясняват на обществото и ние тук вътрешнополитически си играем с това.
Ще кажа още един пример, който все още нашето правителство не е внесло за ратификация. Това е Търговското споразумение с Канада. За него има решение на Конституционния съд, че няма несъответствия, но защо правителството не внася това споразумение за ратификация, при положение че то така или иначе действа в голяма част от своя състав? По същите причини! Защото се очаква същият такъв дебат, който да не бъде експертен и ясен за хората. Така че ако ние продължаваме в тази посока – имам предвид нашата партия, ще излезе, че „Движението за права и свободи“ е най-европейската партия в този парламент.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Факт!
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: За мен това не е в полза на партия ГЕРБ. Призовавам правителството да помисли още малко за това дали ще подкрепи Пакта за миграция на Организацията на обединените нации, защото в него няма нищо негативно, но освен да помисли дали да го подкрепя, да помисли и как в по-ранен период от всички тези разговори по тези документи да има повече информация за хората, която да не бъде манипулирана и спекулирана. Защото за да може да се разбере това, което пише в тези документи, трябва да има по-широк дебат и повече хора да бъдат въвлечени в него.
Уважаеми колеги, призовавам Ви да подкрепите Споразумението, което обсъждаме днес, защото то е в полза на нашата страна. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Грозданова.
Господин Ангелов – реплика, веднага след това три реплики.
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Госпожо Грозданова, аз уважавам Вашата позиция и позицията на партия ГЕРБ, но това си е Ваша позиция. Когато ние имаме позиция, имаме една и съща позиция в Европейския парламент и в българския парламент. Обвързването, което направихте между нас и БСП, просто няма как да се случи, защото те в Европейския парламент имат друга позиция, а тук – друга позиция.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Не се притеснявайте!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Така че обвързването ни не е правилно и не е редно. В крайна сметка ние с ГЕРБ имаме Споразумение за управление на страната, в което са описани по програма за кои неща сме заедно, а по другите, за които имаме различно мнение, може да ги изразяваме, и в това не виждам нищо лошо. Аз не съм Ви критикувал за позицията, че подкрепяте Истанбулската конвенция в личен план или че подкрепяте глобалния Пакт за миграция и така нататък, или в конкретния случай. Това е Ваше мнение и Ваше право – Вие считате, че така е редно и правилно. Ние имаме друго виждане по въпроса и това мнение трябва да се уважава, защото това, че мислиш различно, не означава, че си враг, че не си полезен на държавата или на Европейския съюз. Защото вижданията ни за развитието на Европа на Народната партия или на нас, примерно от ВМРО – при реформаторите и при консерваторите, е съвсем различно. Имаме различни позиции и различно виждане за развитието на Европа, това е наше право да го изразяваме и казваме, и мисля, че така е по-добре. Но ние го казваме открито в Европа и тук, не го правим задкулисно – в Европа да гласуваме „за“, а тук популистки да гласуваме „против“, защото така ни изнася.
Така че молбата ми е наистина – Ваше право е да имате различно мнение от нас, но не го правете като нападка, защото ние не сме врагове заради това, че имаме различни виждания. Напротив, различните виждания един ден се срещат някъде и там се намира правилната посока за развитието на държавата и на Европа, така считам лично аз. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ангелов.
Господин Витанов – втора реплика.
Заповядайте, имате думата.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Колеги, ще се опитам да изляза извън емоционалния заряд, с който беше белязан между другото и предишният дебат по тази тема. Няма как да се стърпя, когато бяха направени внушения за антиевропейския характер на Българската социалистическа партия и бяха посочени няколко примера.
Първо, за ратификацията на Истанбулската конвенция. Оказва се всъщност, че позицията на Българската социалистическа партия е била правилната, поне от гледна точка от решението на Конституционния съд, за което, надявам се, Вие нямате никакви съмнения.
Колкото за Пакта за миграцията – мисля, че нашата позиция я изразихме ясно. Той по-скоро насърчава, а не овладява миграцията. Много ми е трудно да приема, че един документ, който засяга 65 млн. души – този брой може да нараства до 250 млн. души, може да бъде оправдан с грозен вътрешнопартиен дебат. Аз смятам, че това е много далеч от една държавническа позиция.
Колкото до третия аргумент, защото в изказването на госпожа Грозданова почти отсъстваха тези, свързани със Споразумението, което разглеждаме в точката, мисля, че финансовата част е един от елементите, който има най-малко значение, и трябва да признаем, че тя е незначителна и не обуславя съмненията и резервите на БСП по отношение на него.
Мисля, че те бяха достатъчно ясно казани, а именно, че няма гаранция за България като страна – външна граница на Европейския съюз, не е защитен националният интерес, тя не е спомената в това споразумение и тези резерви остават общовалидни и днес. Това исках да кажа като реплика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Витанов.
Трета реплика – господин Жаблянов, заповядайте.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
Уважаема госпожо Грозданова, днес разглеждаме Споразумението между Европейския съюз и Република Турция и ми се струва, че е неуместно да бъдат правени паралели с други документи, които са били обект на дискусия в нашето Народно събрание, обект на решения от други институции, какъвто е случаят с Конституционния съд, трудно може да бъде направена такава връзка.
Разбира се, ако тези документи в някаква идеологическа догматика се разглеждат като някакво единство на отношението на Европейския съюз и е изразител на неговите ценности към други извън европейски общности, държави, религии, културни пространства, мога да открия някакъв аргумент, но той няма отношение към днешната дискусия.
Що се отнася до външната политика на Европейския съюз, мисля, че дори и в центристката десница в Европейския съюз трудно се намират аргументи в подкрепа на досегашната миграционна политика на Съюза. Дори и госпожа Меркел, която беше и продължава да е лицето на този вид миграционна политика – колкото се може и който пожелае да влезе в Европейския съюз, с документи или без документи, да работи на черно или на светло, но нека да работи. Този вид миграционна политика беше отречена от всички национални правителства, включително и вътре в партията на госпожа Меркел. Ние ли да бъдем последните поддръжници на това нещо, не мога да разбера? Очевидно е, че това споразумение е действащо три години. Какво реши то по отношение на общата миграция в Европейския съюз? Неслучайно подчертах и в изказването си, че то не беше последвано от други споразумения.
Очевидно е, че пътят на осигуряване на вътрешната сигурност на Европейския съюз, на контрола върху миграцията, не е пътят на сепаративните споразумения. Затова ние сме против сепаративни споразумения, против откупуване на Европейския съюз. Европейският съюз трябва да има ясна и открита политика по отношение на съседите си. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Времето, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Ако обичате да не подсещате председателя, извинявайте, той си знае работата.
Госпожо Стоянова, днес гледаме други теми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ориентирайте се към приключване!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Жаблянов.
Дуплика – госпожа Грозданова, заповядайте.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви.
Колеги, никога не съм получавала три реплики от залата, което значи, че започвам вече да произвеждам някаква политическа реч. (Смях и реплики от ГЕРБ.) Имайте предвид, господин Ангелов, че аз по никакъв начин не критикувам Вашите позиции. Аз смятам, че позициите на „Обединени патриоти“ по определени теми, по международни теми не са в полза на моята партия и по този начин ГЕРБ губи идентичност и избиратели, защото ако направим сравнение в програмите на различните политически семейства, основната разлика е във външната политика. Ако ние започваме да се идентифицираме с други партии във външната политика, ние няма как да търсим подкрепата на нашите избиратели.
От гледна точка на репликата на господин Витанов – Глобалният пакт за миграцията на ООН не насърчава миграцията, не познавате документа. Това, което говорите, е клише, съжалявам.
На господин Жаблянов – ми е трудно да вляза в неговата мисловна дейност, защото тя е много широка и много обемна като познания. Не смятам обаче, че БСП действа като проевропейска партия от гледна точка на примерите, които дадох в моето изказване. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г.
Гласували 136 народни представители: за 98, против 7, въздържали се 31.
Предложението е прието и с това на първо гласуване Законопроектът.
Процедура – заповядайте, адмирал Манушев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Моля на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Ще подложа на гласуване Вашето предложение за второ четене на току-що приетия на първо гласуване Законопроект.
Гласували 134 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 30.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители!
„ЗАКОН
за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос
Член единствен. Ратифицира Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, одобрени от Европейската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване: наименованието на Закона, предложения текст на член единствен, подразделението „Заключителна разпоредба“ и текста на параграф единствен от нея.
Гласували 131 народни представители: за 99, против 5, въздържали се 27.
Предложението е прието, а с това, и окончателно Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет.
Уважаеми колеги, няма да има прекъсване на заседанието преди парламентарния контрол.
Съобщение: в Северното фоайе ще бъде открита изложба „Диабетът не ни спира“. Поканени сме всички да посетим фотоизложбата.

Преминаваме към последната точка от днешната Програма:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания – няма.
Писмени отговори от:
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Иванов;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Иван Иванов и Димитър Данчев;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Манол Генов и Любомир Бонев;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Анелия Клисарова;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Георги Стоилов;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Веска Ненчева;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на два въпроса от народния представител Николай Тишев;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Георги Гьоков.

Господин Каракачанов е вече тук. Заповядайте, господин Министър.
Декларация от името на парламентарна група – имате думата, госпожо Йончева.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Ние, парламентарната група „БСП за България“, внесохме в Агенция „Пътна инфраструктура“ искане за независима експертиза на пътната настилка на българските магистрали в лицензирана европейска лаборатория – отговор все още няма. Ако не искат да чуят нашия глас, надяваме се гласът на суверена – гласът на българския народ, да бъде чут. Затова организираме петиция до Европейската комисия и ОЛАФ за проверка на качеството на българските магистрали в лицензирана европейска лаборатория.
Във връзка с получени сигнали и обществено недоволство от качеството на изпълненото строителство на отделни пътни участъци в страната искаме Европейската комисия и ОЛАФ да направят независима експертиза на участъците от автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, “Струма“, „Марица“, изградени през последните пет години със средства на Европейския съюз.
Целта на експертизата е да установи има ли в действителност пропуски в качеството на получения краен продукт. Изграждането на некачествени пътища представлява опасност за българските граждани. При инцидент на пътя София – Своге, на 25 август 2018 г., автобус излиза от пътното платно и се преобръща, загиват 20 граждани.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че в износващия пласт на пътя има недопустимо количество материал. Това е недопустимо по задължителните изисквания на техническата спецификация, на която трябва да отговарят всички вложени материали по одобрената рецептура. Тя очевидно не е спазена. Вложените некачествени материали са с значително с по ниска цена от тези, които би трябвало да се вложат, и водят до предпоставки за пътни произшествия.
В същото време обектът е предаден с Акт образец 16 и с изрядни документи. Случаят в Своге показва, че при строителството на пътища се слагат материали, които не отговарят на задължителните изисквания. Тъй като има подобни отклонения и в магистралните участъци, настояваме за независима експертиза, която да докаже създава ли се опасност за живота на хората, за живота на гражданите от качеството на българските магистрали.
Състоянието на магистралите е видимо за всеки от нас и без да се прави техническа експертиза. Магистрали, първокласни и второкласни пътища започват да се ремонтират често – веднага след като се изградят. Последният пример е с магистрала „Марица“, открита официално на 29 октомври 2015 г. През февруари 2016 г., само пет месеца по-късно, около 200-метров участък от магистралата пропада. Направен е ремонт. През месец ноември 2018 г. същият участък – между Димитровград и село Оризово, отново е компрометиран.
В българското общество съществува и убеждението, че изграждането на големи инфраструктурни проекти, строителството на пътища е основен инструмент, който генерира корупция. Съществува съмнение, че значителен процент от стойността на обществените поръчки за изграждането на магистрали и пътища – вместо за тяхното изграждане, се връщат към властта. Поискахме съгласието на Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъдат извършени полеви изпитания на пътната настилка чрез вземане и на дълбочинни ядки.
Участъците, посочените в искането, са изградени през последните пет години, какъвто е и периодът на устойчивост според европейските изисквания. Това е срок, в който износването на пътното платно е минимално. Настояваме изборът на местата и взимането на проби, и провеждането на изпитания да се направят от независим европейски експерт по качеството на пътищата. За да обезпечим реален и безпристрастен резултат, предлагаме експертизата на пътната настилка да се извърши от лицензирана европейска лаборатория, която не е работила в България, за да отпаднат всякакви съмнения за зависимости.
Фактът, че има толкова голям отпор за независима проверка, говори за страх от констатиране на нередности. Проверката не уронва престижа на българските строители. Независимата експертиза на качеството на българските магистрали помага на строителите, принудени да работят в обстановка, в която се констатират редица нередности по цялата верига на инвестиционния процес.
Призоваваме всеки български гражданин, който настоява за независима експертиза, който счита, че има право да получи отговор, а именно създава ли качеството на българските магистрали опасност за живота им, да подпише тази петиция без страх. Без страх! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Йончева.
Заповядайте, господин Гърневски – декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ.
Имате думата, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, вече втори месец сме свидетели на наглостта, популизма на Българската социалистическа партия. Втори месец сме свидетели на подбуждане на българския народ към протести с фалшиви покани за тях. (Народните представители от групата на „БСП за България“ напускат залата.)
Лидерът на БСП заявява пред свои кметове призив за метеж: „Ще ги изметем, на 11-и ги няма“. Както виждам, днес, 22-ри ноември, още сме си тук, а Вас май няма да Ви има напролет. (Шум и реплики.) Мислех, че напролет ще си тръгнат, а те – много рано.
Вчера говориха за социална справедливост при обсъждането на данъчните закони. Каква социална справедливост? Самите те я доказаха в изказванията на техните депутати – един лев на месец за по-бедните хора и за по-скромните коли. Вчера те защитаваха богатите и се опитаха да спрат увеличаването на данъка на онези коли, които са в парковете, в гаражите на олигарсите – БМВ-та, мерцедеси, бентлита, за които трябва да плащат хиляди левове данъци, а плащат по 6,50 лв. Вчера те не защитаваха българския народ, а защитаваха техните, онези, които ги финансират, онези, за които протестират – Бенчевци. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Да минем ли през Карнобат, през Пловдив? Кои са олигарсите? Вчера ги поканиха да изброят и да кажат поне едно име на олигарх от ГЕРБ. Не могат да кажат! Ако имаше, щяха да тиражират това име 100 хиляди пъти. Един път не са тиражирали нито едно име.
Говорят за социална политика. Искаха във всяко село да имаме полицейски патрули. Ето, вчера госпожа Нинова в своето изказване каза: „Отивам в онези села и във всяко село – патрули“. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Значи ГЕРБ си изпълнява предизборната програма. Отиваме при баба Дора и при нея – патрул. Пази я държавата, защото баба Дора получи над 100 хил. лв., след като беше евтаназирано нейното стадо. Сега държавата е пратила патрул да пази баба Дора да не я ограби някой местен бандит. Тоест държавата си спазва обещанията. Ама, пазили госпожа Нинова, да не я изпускат патрулите от очите си. Как няма да те пазим, госпожо Нинова? Ние те пазим като рохко яйце! Само ти си тази, която много бързо ще ликвидира най-после тази пиявица, впита в тялото на българския народ, наречена „Българска социалистическа мафия“. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Затова ще те пазим. Още няколко месеца и ти ще изпълниш задачата.
Сега, като си мисля, още по-социална е държавата. Нищо не работят, ето, и сега не работят – получават заплати. Каква е тази социална държава и откъде тези пари? Президентът нищо не работи, никакви отговорности няма, цял ден работата му е да критикува тези, които се мъчат да оправят хала на народа, 11 хил. лв. заплата! Толкова големи заплати, че вече объркаха посоките и взеха да спират в насрещното движение, да са по-близко до магазините за нови рокли. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Социалната държава няма да я коментирате. Снощи като разсъждавах за тяхното поведение и, имайки предвид, че те са една шайка ренегати – продават партиите си, идеите си, пребоядисват се, строейки социализъм, после комунизъм, после капитализъм, а сега отново пак социализъм, капитализъм, се чудех какво ще стане, ако вземат да станат от гробовете си например Смирненски и Вапцаров – идеолозите, с които се хвалят, цитират ги, честват ги? Какво би си казал един Смирненски – чудя се аз снощи, и взех та направих една кавър версия на неговото стихотворение „Червените ескадрони“. Ако ми позволите, ще се опитам да Ви го прочета. Тук има хора, които ще го разберат.
„Червените ескадрони – 2018 г.
В утрото на светла ера, с факела на нова вера,
идат бодри хамелеони, с устрем стар и набег смел.
Летят над Тракия, летят над Мизия,
и с шрапнели проповядват новата фалшива визия. (Ръкопляскания.)
И развяла буйна грива черната кобила,
ездачката си носи към пожънатата нива
и летят след нея смело безкрупулните легиони
към спастрените от народа в хазната милиони.
Ах, летете, хамелеони, в устрема Ви чрез погроми
Партията е приковала поглед с надежда и любов,
свила десницата корава, БКП се днес изправя
България да доразграби до последния ѝ грош!
Нека в ужас, в изненада, рухне всяка нова сграда
на демократичната ни правда при червения нагон
и Корни да намери зад приватизираните двери
мъртви новите химери за държава и закон!
Ах, летете Вий сред лъжи и огнени картечи
развихрени предтечи на кражбите огромни,
с буря, мълния и грохот възвестете гордий поход
на ограбените роби от олигарсите ни родни.
И когато сетний камък на обгърната в пламък
от предателствата ни България се отрони в пепелта,
победени, примирени, в Кремъл се върнете,
за да настане мир и правда над родната земя.
Притихнал Смирненски, и по-бледен от Йохан,
напуска барикадите с нескрито омерзение,
с какви надежди бе проводил ескадроните насам,
а те пак се озоваха в насрещното движение.“
(Смях и ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Това беше декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ.
Продължаваме Парламентарния контрол с въпрос към господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.
Той ще отговори на въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов относно награждаването на Дянко Марков – член на Съюза на Българските национални легиони със знак „За достойнство и чест“ в пряко нарушение на Раздел ІІ, чл. 4 от Парижкия мирен договор.
Заповядайте, господин Ибрямов, да развиете въпроса.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан, както казахте, с награждаването на Дянко Марков – член на Съюза на Българските национални легиони със знак „За достойнство и чест“.
Министерството на отбраната връчи награден знак „За достойнство и чест“ на бившия легионер Дянко Марков. Заповедта е подписана от министъра на отбраната господин Каракачанов и е издадена на 22 септември 2018 г. „за заслуги на Марков към отбраната на страната, активната му социална и военно-патриотична дейност, както и във връзка с 96-годишнината му“. Марков бе награден и заради участието си във втората фаза на войната след 9 септември 1944 г., когато страната ни се нарежда в редиците на антихитлеристката коалиция – една война, чиято освободителна и антифашистка мисия той отрича публично в поредица интервюта и за която смята, че е гавра да се нарича „отечествена“.
Припомням Ви, че Дянко Марков е бивш активен член на действалата преди 9 септември 1944 г. организация на Съюза на Българските национални легиони, действала през 1932 – 1944 г. и определяна като най-мощното фашистко движение в българската история, което работи в тясна връзка и взаимодействие с национал-социалистическия режим на Третия райх. Марков е сред видните му лидери заедно с генерал Христо Луков, генерал Никола Жеков, Илия Минев, Христо Статев и други.
Нещо повече, в свои публични и документирани изказвания той окачествява депортацията на евреите от Беломорието и Македония като „депортация на враждебно население“ – цитат, и признава, че като офицер е изпълнявал бойни мисии срещу българските антифашисти, като изказва съжаление, че мисиите му са били само разузнавателни и не са довели до реални бомбардировки над партизанските отряди.
След четири години в армията, през 1948 г. е арестуван и има 5-годишна присъда в процеса срещу така наречения „Втори легионерски център“. Тогава е бил със звание поручик и не е ясно кога и кой го произвежда в полковник от резерва.
След 1989 г. Дянко Марков е бил председател на организацията Български демократически форум, обявяваща се за наследник на Съюза на Българските национални легиони.
Предложението за неговото награждаване идва от дирекция „Социални дейности“ на повереното Ви министерство, господин Министър, чийто директор Иво Антонов стана известен с нацистките си пристрастия и бе предложен за уволнение лично от премиера Борисов.
В тази връзка моят въпрос към Вас е следният. Кога и как лишеният от военно звание Дянко Марков бе произведен в чин полковник от резерва? За какви заслуги Вие му дадохте тази престижна награда?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ибрямов.
Господин Вицепремиер, заповядайте, за да отговорите на поставения въпрос. Имате думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ибрямов, аз отговарях миналата седмица на същия въпрос на двама от колегите Ви от БСП. За съжаление, Вас Ви нямаше тогава и ще се наложи да повторя някои от фактите.
Първо, в самия Ви въпрос има някои тези, които много ме учудват.
Докога български депутати с лека ръка ще квалифицират части от българската история като фашистка и определени личности като фашисти?
Най-чудното за мен обаче е, че в конкретния случай по въпроса Ви за полковник Дянко Марков Вие като че ли си противоречите с тезите, които развивате от 28 години. Когато говорите за възродителния процес, той е процес, организиран от една тоталитарна, комунистическа злокобна държава. От друга страна, ми цитирате факта, че същата тази, според Вас „злокобна тоталитарна античовешка държава“ го била арестувала през 1946 г. и го вкарала в затвора. Да Ви напомня, че в затвора след 9 септември влизаха десетки хиляди хора само по най-малкото обвинение – типично за това, което се е случвало и в сталинския Съветски съюз по онова време. Бяха избити без съд и присъда 30 хиляди човека! И сега Вие тази власт, която при други обстоятелства квалифицирате като репресивна, недемократична и така нататък, когато може би отърва на Вашата политическа партия да развива своята идеология, а когато не Ви отърва – фашистът Дянко Марков!
По фактите. Първо, опирате се на едно абсолютно невярно твърдение: един от видните лидери на Българските национални легиони.
Дянко Марков, момент да отворя биографията, е роден през 1924 г. Легионът е създаден 1932 г. Дянко Марков влиза в училището, в ученическия легион, в продължение на три или четири години, преди да постъпи във Военния колеж през 1936 г. Смятате ли, че 16-годишен младеж, не-дете, може да бъде ръководител на някакъв легион, на някаква организация?! Навремето и в БКП чавдарчетата и пионерчетата не ги правеха ръководители. Това е само за Ваша информация, когато говорите, че някой бил ръководител, вдъхновител, организатор и еди-какво си.
От 1936 г. Дянко Марков влиза във възстановения тогава Военен колеж. Както сега, така и тогава, в момента, когато постъпиш в редовете на армията, ти се деполитизираш, следователно той няма такава дейност.
Завършва Военното училище и става летец. Оттук нататък следват отговорите на конкретните Ваши въпроси.
Дянко Марков е съден по процеса, който казвате, срещу така наречения „Втори легионерски център“. Абсолютно доказано в историята той е активно мероприятие, плод на сблъсъка между тогавашното Военно разузнаване и тогавашната Държавна сигурност. За да неутрализират ръководителя на Военното разузнаване, това са вътрешнопартийни битки, БКП измисля целия този така наречен „Втори легионерски център“, за да отрежат главата на своя човек. Покрай него, за съжаление, изгарят и десетки или стотици млади българи, които лежат по лагери и затвори.
На Вашия въпрос кога е произведен в чин полковник. Пред мен е заповедта от 23 октомври 1992 г. – заповед на тогавашния министър на отбраната Сталийски, в която заповядва: „Повишавам офицери от запаса в звание полковник, както следва: подполковник Ноев – посмъртно; поручик Димитър Николов – посмъртно; капитан Александър Нозанов – посмъртно, поручик Дянко Георгиев Марков“.
Дянко Марков се уволнява от армията с чин поручик, както много правилно отбелязахте, но не го развихте, защото това е неговата военна биография. Той е участвал във втората фаза на Втората световна война, в която участва България.
По отношение на това дали той я нарича „отечествена“ или не, „Отечествена“ я наричат в Съветския съюз – става въпрос за тяхното отечество, нападнато на 22 юни 1941 г. от Хитлер. Дали ние имаме право да я наричаме „отечествена“, това е друга тема. За мен тя не е отечествена. Отечествена война беше Балканската война, в която България се бореше да освободи българите в Тракия и Македония от турско робство, отечествена за България беше Първата световна война, когато се борехме да ги освободим от сръбско робство. Други отечествени войни България не е водила. Това е втората фаза на Втората световна война, в която ние участваме.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, от място): Времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Каракачанов!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Само за Ваша справка, Дянко Марков е награждаван.
Да изчакам репликата, господин Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Нека така да направим, за да се придържаме към процедурата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Тогава ще Ви отговоря с още факти по отношение наградите, които е получавал този достоен български офицер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Много благодаря за разбирането.
Нека се допълни въпросът, Вие ще довършите окончателно отговора в репликата.
Заповядайте, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Господин министър, колеги! Никъде в моето изказване не съм одобрявал този или онзи режим. Всичко, което изброихте, са отделни прояви. Ние питаме дали в Министерството на отбраната има наченки на национал-социализъм.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: А, това е друг въпрос.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Дянко Марков е участник в щурмовите отряди от младите членове на организацията Български национални легиони, участник в щурмовете на еврейската махала в София. Не го оправдава, че е бил на 16 години. Като подпоручик от армията бил ли е привърженик на възгледите на Христо Луков, негов заклет привърженик?
Дирекцията, която предлага за награждаване Марков, е оглавявана от същия, когото министър-председателят предложи за уволнение за близките му възгледи с нацистките.
Същият Марков не беше ли човекът, който се опита да възстанови Българския национален легион в автентичния му вид. Нещо повече, колеги: той се опита да ги вкара в Съюза на демократичните сили, но покойният Желев не допусна фашизъм в СДС. Ние знаем, че той е безспорен борец срещу фашизма.
Как така от подпоручик става полковник?! Знае ли министър Каракачанов какво гласи чл. 4 от Парижкия мирен договор, вследствие на който България става член на ООН две години след влизането в сила на този договор? Чие беше изявлението, цитирам: „враждебно настроено население“ – за евреите от Западните покрайнини, като така оправда тяхната ликвидация в концлагерите? Не стана ли това от трибуната на Народното събрание точно от Дянко Марков?
Смята ли министърът да оттегли или да отмени награждаването на изявения нацист Дянко Марков? Ако не го сторите, България е длъжна да информира ООН, че ние отказваме да спазваме чл. 4 от Парижкия мирен договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Това беше репликата на господин Ибрямов.
Заповядайте, господин Вицепремиер, за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Съвсем се объркахте, господин Ибрямов. Твърдите и ми задавате въпроса: появяват ли се идеите на национал-социализма в Министерството на отбраната. Ето Ви въпроса, ще го цитирам за протокола. Въпрос от Джейхан Ибрямов – народен представител от ДПС. Въпросът Ви е следният, господин Ибрямов, ще го чета дословно: „Кога и как лишеният от военно звание Дянко Марков бе произведен в чин полковник от резерва? За какви заслуги Вие му дадохте тази престижна награда?“
Никъде във Вашия въпрос няма за национал-социализъм. Недейте да спекулирате. Тези номера, дето се учите да ги играете в парламента, аз съм ги играл преди Вас. Просто на стар краставичар няма смисъл да продавате тези криви краставици!
Дянко Марков е един достоен български офицер – абсолютно категорично го заявявам. Този човек е награждаван след Втората световна война, преди да му спретнат делото, заради което го вкарват в лагер, наред с десетки хиляди невинни хора, между които е и моят дядо, а другият е убит като куче и осъден посмъртно. Така че много Ви моля да не спекулирате с тези неща – за справедливостта след 9 септември!
Прочетох Ви заповедта на министър Александър Сталийски от 1992 г. за производство в чин на група офицери, повечето от които – посмъртно.
Второ, другата спекулация – той не е предложен от дирекция „Социална политика“ в Министерството на отбраната, а наградата е предложена от Съюза на възпитаниците на Негово величество, от Военни училища и Школа за запасни офицери – това е предложение на Съюза на ветераните. Аз никога не съм делил българските офицери на такива, служили преди 9 септември, след 9 септември или след 10 ноември 1989 г. За мен всеки един български мъж или жена в униформа, положили клетва към България, без значение дали се е казвала Царство, Народна република или само Република България, е едно и също – клетвата е към България, тя не е към даден строй!
Ето Ви наградите, които е получавал след 9 септември командирът на Народните въздушни войски Ганчо Манчев Иванов от август 1945 г. Август 1945 г.!
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, от място): Времето, времето.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Времето, ама Вие ми задавате провокативни въпроси, ще го наруша.
Награждава със съветски медал за победа над Германия Дянко Марков, 1945 г. Има още един медал, даден на Дянко Марков от министъра на народната отбрана, генерал лейтенант Георги Дамянов – също представител на тогавашното БКП, орден за храброст, заради отлични командни качества, храброст и самоотверженост в борбата срещу фашистка Германия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Вицепремиер, да завършите отговора. Завършете отговора, моля!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Един такъв офицер, който е бил оценяван дори в онова време, има пълното право по повод на неговата 96-годишна възраст да бъде отличен и от нормална съвременна демократична България.
За съжаление обаче, всички квалификации, обиди и клевети, които Вие използвате по повод на един достоен български офицер, ще останат за сметка на Вашия морал и политическа съвест. Благодаря Ви. (Заместник министър-председателят Красимир Каракачанов излиза от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви за допълнението.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте, господин Ибрямов, очаквах такава бележка по начина на водене.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, колеги, вземам думата по начина на водене.
Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас – трябва да припомняте на изпълнителната власт, че техни работодатели сме ние, народните представители на Народното събрание на Република България. Това, че отговарят на въпроси на народни представители им влиза в задълженията. Просрочването на времето е факт, за който Вие от управляващата коалиция, постоянно си затваряте очите, когато давате да прекрачват това време именно от управляващата коалиция или министрите. Ако министър Каракачанов беше така добър да отговори на зададения от мен въпрос, впоследствие в репликата ми неслучайно му припомням някои факти, нямаше да стигаме до тези негови словосъчетания, които са със странен словесен конструкт, без съдържание.
В Народното събрание езика на омразата за пореден път го чухме, господин Председател. Именно от вицепремиер, излъчен от крайните националисти. Не може да се обижда народен представител! Вие сте пръв сред равни. Разбирам, че имате пристрастия към „Обединени патриоти“, защото сте част от тях, но, моля Ви, правете забележка на министрите да спазват Конституцията и най-малкото Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов.
Ще бъда стриктен в отмерване на времето и ще се съобразя с Вашата бележка.
Господин Ангелов – по начина на водене. Само нека да е по начина на водене, моля Ви.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Въпросът ми е по начина на водене, защото Вие допускате народни представители да поставят различни въпроси от тези, които са задали към съответния министър или вицепремиер. Не може господин Ибрямов да има претенции да му се отговаря на още 100 допълнителни въпроса, които не ги е задал в писмения си въпрос към вицепремиера. И Вие допускате той да говори и да прави внушения от тази трибуна, да задава хиляди други въпроси, да направи внушения към премиера и към Министерството на отбраната. Естествено, след това няма как вицепремиерът да не отговори на всички тези внушения, защото Вие сте го допуснали като водещ на това събрание. Тоест молбата ми към Вас е: не позволявайте на тези, които тачат терористи, които взривяваха вагони с майки с деца, да правят внушения от тази трибуна, а нека по същество си задават въпросите към всеки един, каквито са ги задали. В противен случай, нормално е в рамките на две или три минути да не може да отговориш на 30 въпроса, които внушават определени неща, с оглед на дейността, която изпълнява министър Каракачанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Разбрах забележката. Стори ми се, че вицепремиерът…
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (встрани от микрофоните): Господин Председател, за лично обяснение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Няма лично обяснение, моля Ви.
Ние сме в процедура. Влизаме в други измерения на парламентарния контрол, много Ви моля!
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (встрани от микрофоните): Имаше и други случаи, когато по време на процедура…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Имаше такива прецеденти, съгласен съм.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (встрани от микрофоните): Именно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Добре, заповядайте за лично обяснение. Имаше, но не съм в състояние да преценя доколко не бяхте в една посока…
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, личното обяснение е към колегата Ангелов, защото си позволи от трибуната да обвини парламентарна група и я обвърза с хора, които са извършили неправомерен акт в Република България. По онова време се наричаше по друг начин. Ние в най-новата си история сме свидетели на излъчен именно от тяхната партия човек, който продава българско гражданство – обвинен от прокуратурата. Повдигнато му е обвинение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Извинявайте, господин Ибрямов…
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Ето за тези неща става дума, господин Председател и колеги, когато излизате на тази трибуна, и речта на омразата се лее от Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Ибрямов, нарушихте основни правила и принципи. Презумпция за невиновност е позната правна институция за всички. Прокуратурата няма място в тази зала. Това не е съдебна зала.
Съжалявам за това отклонение.
Извинявам се на всички народни представители, които не взеха отношение. Взимам си бележка по отношение на спазване на времето и съдържанието на парламентарния контрол. Оттук нататък предупреждавам, че стриктно ще следя за това.
Преминаваме към следващите въпроси. Готова да отговори на тях е госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Питане от народните представители Манол Генов и Любомир Бонев относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването, приемането и влизането в сила на общи устройствени планове.
Заповядайте, господин Бонев, да развиете питането.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Изработването на общи устройствени планове е процес, при който се координират пространствени, секторни и времеви аспекти на политики и ресурси за постигане на дефинирани цели с използване на специфични финансови инструменти в основни области от развитието на урбанизираните територии.
Общите устройствени планове са стратегически управленски инструменти за прилагане на политиката на общината, както и основа за нейното дългосрочно, устойчиво, пространствено развитие.
В процеса на създаването му се извеждат и формулират визии, цели и стратегии за пространствено развитие на общините. С езика на устройственото планиране и в съответствие с пространствената стратегия се определят преобладаващите предназначения и начинът на устройство на отделните структурни части на територията за времеви период 25 – 30 години.
В тази връзка питането ни към Вас е: какви мерки е набелязало ръководеното от Вас Министерство, за да се справи с изоставането на общините в Република България по изработването, приемането и влизането в сила на общите устройствени планове? Направени ли са анализ и оценка на актуалното състояние на този проблем, който е елемент от социалното-икономическото развитие на общините, а именно – кога предвиждате краен срок за влизане в сила на общите устройствени планове във всички общини на територията на Република България? Какво ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството за наваксване изоставането от страна на общините? Има ли направен анализ какви са причините за дългите и бавни процедури за влизането в сила на общите устройствени планове? В Закона са разписани санкции за кметовете на общини, които не са изпълнили в срок изработването на общите устройствени планове, смятате ли да ги приложите спрямо тях? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Бонев.
Заповядайте, госпожо Министър.
Съгласно процедурата имате пет минути за отговор на питането.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Бонев, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Бонев, Вашето питане е свързано с изпълнението на § 123 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, съгласно който кметовете на общини и общинските съвети бяха задължени да предприемат действия за изработване на общите устройствени планове на общините, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството беше задължен да разпределя средства от държавния бюджет и да осъществява методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общите устройствени планове на общините.
По постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството към настоящия момент данни от 265 общини в Република България – 75 общини разполагат с влезли в сила актуални общи устройствени планове за цялата им територия. Действащите споразумения за финансово подпомагане, които се изпълняват към настоящия момент, са: 34 броя, сключени през 2015 г., с краен срок на действие до изтичане на бюджетната 2018 г., срокът на действие на тези споразумения е удължаван два пъти през 2016 г. и през 2017 г.; 113 броя сключени през 2016 г. с краен срок на изтичане на бюджетната 2018 г.; 4 броя сключени през 2017 г., с краен срок на действие до изтичане на бюджетната 2019 г.; и 6 броя сключени през 2018 г., с краен срок бюджетната 2020 г.
Към момента още осем общини са заявили желание за финансово подпомагане, като пет общини: Бобошево, Дряново, Симитли, Трекляно и Цар Калоян, са уведомени за необходимостта от допълване на документацията в съответствие с изискванията на утвърдения ред и условия за финансово подпомагане, а с останалите три – Аврен, Поморие и Белене, предстои да се сключат споразумения за финансово подпомагане.
Пет общини не са кандидатствали изобщо за финансово подпомагане в Министерството – Габрово, Елхово, Хайредин, Чирпан и Ябланица.
Крайният срок за влизане в сила на общите устройствени планове е определен в действащите споразумения за финансово подпомагане. Спазването на така определения краен срок е свързан с изпълнението на процедурите по възлагане на изработване, съгласуване, обявяване и одобряване на общите устройствени планове, което е изцяло в правомощията на общинските администрации и зависи от тяхната активност и ангажираност.
Като цяло се предвижда процесът на подпомагане със средства да приключи до края на 2021 г. След изтичане на този прогнозен краен срок без действащи общи устройствени планове ще останат общините, които не са предприели действия по възлагане изработването им, включително за подпомагане на изработването им по реда на § 123, както и общините, които не успеят в този срок да изпълнят процедурите по възлагане за изработване, съгласуване и обявяване.
Информацията, свързана с процедурата по финансово подпомагане, е публична и се публикува ежегодно на интернет страницата на Министерството. Всички общински администрации са уведомявани за действията, които трябва да предприемат за включване в процедурата по финансово подпомагане, включително са изпращани напомнителни писма – в случаите на забавяне от страна на някои общини или при изтичане на сроковете, определени в споразуменията.
Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно се назначава постоянно действаща експертна работна група, която разглежда и приема отделните етапи при изработването на общите устройствени планове.
Във връзка с постъпващата от общините информация за изоставане и обективна невъзможност за изпълнение на сключените през 2015 г. и 2016 г. споразумения, които изтичат през 2018 г., Министерството има готовност за сключване на анекси към действащите споразумения за удължаване на техния срок.
Изоставането в изпълнението на споразуменията се определя основно като следствие от забавянето при изпълнение на процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки при набавянето на необходимите за изработването изходни данни и при осъществяването на съгласувателни процедури по реда на Закона за културното наследство.
Министерството поддържа постоянна връзка с общините, предоставя методическа помощ, оказва съдействие, включително при постъпване на информация за забавяне на съгласувателни процедури в други институции. Считаме обаче, че единствено усилията на Министерството не са достатъчни за преодоляване на изоставането от страна на общините при изработването и одобряването на общите устройствени планове. От голяма важност е и повишаване на активността на общинските администрации, за което биха могли… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Да, времето не стигна. След това ще довърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ще имате възможност да довършите тази процедура. Благодаря Ви засега.
Господин Бонев, можете да вземете отношение и да поставите допълнителни въпроси.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Госпожо Министър, сега ли установихте, че има проблеми, които водят до забавяне изготвянето и приемането на общите устройствени планове? Не беше ли редно тези проблеми и възможните техни решения да се предвидят и да се анализират още на етапа на възлагане? Забавянето на изготвянето на общите устройствени планове не се дължи на лошото ни законодателство, а на липсата на административен и експертен капацитет в управляващите.
Проблемите при възлагането, изпълнението и съгласуването на общите устройствени планове от страна на общините са следните и най-ярките – възлагането чрез Закона за обществени поръчки и критериите най-ниска цена. Поръчките се печелят от фирми и обединения без никакъв опит в устройственото планиране.
Общите устройствени планове се изготвят с прогнозен период 25 – 30 години, както казах. Няма решение на въпроса по поддържането на базата данни – кой ги прави и кога? Общините нямат капацитет и ресурс да работят в ГИС среда. Събирането на изходни данни обременява финансово общинската администрация. Съгласуването на екологичните оценки още на етап предварителен проект за общ устройствен план на дадената община е изключително дълга и тромава процедура – в най-добрия случай между 6 и 12 месеца. Съгласуването на общите устройствени планове с Националния институт за недвижимо културно наследство е с неясни срокове и изисквания – в най-добрия случай сроковете са от 6 до 12 месеца. Агенция „Пътна инфраструктура“ не съгласува общите устройствени планове, ако предвижданията не съвпадат с краткосрочната инвестиционна програма на Агенцията, а именно – общият устройствен план е с времеви период 30 години, а инвестиционната програма на АПИ е от 12 до 24 месеца. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Само да довърша – да задам въпроса.
В контекста на всичко казано дотук и по време на течащите дебати по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за следващата година бих искал да Ви попитам: не е ли именно сега времето да коментираме възловата политика на Министерството относно изработването, приемането и влизането в сила на общите устройствени планове? Как се осигурява и дали въобще е възможно тяхното прилагане? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Бонев.
Госпожо Министър, имате допълнително три минути за отговор на поставените току-що въпроси.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Бонев, Вие току-що повторихте част от причините, които общините срещат като обективни за забавяне на изработването, съгласуването, приемането на общите устройствени планове. Това е констатацията и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Преди малко подчертах, че преодоляването на тези пречки не е невъзможно, след като много общини имат приети вече общи устройствени планове и че в голямата си част целият процес зависи от активността на съответните общински администрации за това как ще се справят с всички процедури по приемането.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява финансовия ресурс и осъществява цялата методична подкрепа, която общините имат нужда да получат, и която е в компетенциите на Министерството.
Ще допълня моя отговор в частта, в която визирате глобите за общините. В ЗУТ е предвидена глоба от 10 хил. лв., която се налага на кметове на общини, които в 6-месечен срок след влизане в сила на § 23 не внесат предложение в съответния общински съвет за изработване на общи устройствени планове, като не е предвиден срок, в който следва да приключи процедурата по одобряване и влизане в сила на проектите. В тази връзка не се предвиждат санкции за това за общинските администрации. Целта на разпоредбата не е да се санкционират общините, а да бъдат стимулирани и подпомагани финансово при изработването на общите устройствени планове с оглед ограниченията, които ще възникнат с влизане в сила на промените в чл. 59, ал. 1, чл. 103, ал. 5, чл. 109, ал. 2 и 4 от ЗУТ, и съгласно които подробните устройствени планове, които ще се изработват и одобряват, трябва да съответстват на предвижданията на общите устройствени планове, което ще ограничи възможността на общините да процедират подробни устройствени планове.
Ние продължаваме да оказваме съдействие, така че всички общини в България и с финансовата подкрепа, която е определена, да изработят, да приемат общи устройствени планове за развитието на всяка община. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, министър Аврамова.
Имате думата, господин Бонев, за отношение към дадените отговори на питането.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Госпожо Министър, общият устройствен план, както казах, е стратегически инструмент на общината за прилагане на политика на общината и региона, както и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие.
Общият устройствен план решава редица проблеми, като аз ще визирам само част от тях: общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурни части; местоположението и границите на урбанизираната територия, земеделските територии, горските територии, защитените територии, нарушените територии; общия режим на устройство на всяка от гореобразуваните територии, които включват най-общи цели, мерки и изисквания; извънурбанизирани територии – изключителна държавна собственост, публична държавна собственост и публична общинска собственост; разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и на съседните общини; територията с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начина на устройство и защита.
В момента на възлагане на по-голяма част от общите устройствени планове на общините имаше приета Национална концепция за регионално развитие, но няма изготвени регионални схеми за устройствено планиране, тоест липсва едно ниво от планирането. Това доведе до работа на парче, без цялостна визия по регионална и областна политика. Разчита се само на приети регионални областни планове за развитие, без те да са отложени върху устройствени схеми.
Необходимостта от приемане на общи устройствени планове се разработва на основата на четири взаимосвързани политики, целящи укрепване на икономическата база и развитие, насърчаване на равнопоставеност, социална интеграция и обновяване, защита и подобряване на средата с цел постигане на места и глобална устойчивост, стимулиране на добро управление и устойчиво ползване на местните ресурси. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Именно чрез тази интеграция се достига повишаване на атрактивността и конкурентоспособността на територията, осигуряване на добро качество на живот, отдих и достъп до основни дейности в тях.
Тъжната истина е, че един министър идва, друг си отива, но сметката за грешните и неефективни решения я плаща българският народ. Крайно време е някой да вземе отношение и да понесе отговорност за работата, която не е свършена и не е решена. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Бонев.
Следващият въпрос към министър Аврамова е от народните представители Никола Динков и Виолета Желева относно изграждане на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на река Марица.
Заповядайте, госпожо Желева, да развиете въпроса.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, като народни представители от област Хасково, няколко пъти сме отправяли въпроси, свързани с влошеното качество на водата в региона. Освен наличието на уран във водата на град Хасково, град Харманли и още 14 села в областта съществува и друг сериозен проблем, а именно наличието на манган и неговото завишено състояние по определените норми. Това е характерно за повечето общини по поречието на община Марица. Особено сериозно е положението в общините Свиленград и Симеоновград.
В някои от селата в Хасковско за две години има над шест забрани за ползването на водата. Манганът трябва да не надвишава 50 микрограма на литър. Направени са следните констатации: в село Брягово е над 4000 микрограма на литър; в село Николаево – над 3300 микрограма на литър. Години наред, освен че водата не се пречиства, има и сериозни отлагания по тръбите. Това се установява, когато се отстраняват съответните аварии. Нееднократно се свикват кризисни щабове и единственото решение е спешното изграждане на пречиствателни станции. ВиК операторът на територията на област Хасково няма такива финансови възможности за реализация на такъв тип съоръжение.
В тази връзка нашият въпрос към Вас е: какви мерки предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството и най-вече в какви срокове за решаването на този наболял от дълги години проблем? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Желева.
Заповядайте, госпожо Министър, за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Желева, уважаеми господин Динков, качеството на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, е в комплексна зависимост от различни фактори, като състоянието и качеството на водите във водните обекти, водоснабдителна инфраструктура, природни дадености и явления, опазване на околната среда, замърсявания от индустриални, селскостопански и други източници. Качеството на питейната вода се контролира по цялата верига – от водоизточника до крана на потребителя.
Конкретно по въпроса следва да отбележа, че манганът е показател с индикаторно значение. При несъответствие с изискванията с наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, органите на държавния здравен контрол преценяват дали съществува здравен риск и изискват от водоснабдителните организации предприемане на действия за възстановяване качеството на питейната вода.
Превишаването на допустимите стойности на показателя е важно за потребителите, тъй като променя органолептиката на питейната вода – цвят, мътност, мирис и вкус.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва в обмена и анализа на информация относно мониторинга на качеството на питейната вода от компетентните институции. В повечето случаи трайното разрешаване на установените проблеми изисква и съществени инвестиции.
Към настоящия момент за решаване на проблема от Министерството са предприети следните действия.
За община Симеоновград с финансиране от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер на 11 хил. 200 лв. през 2015 г. е изготвено прединвестиционно проучване и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейна вода за Симеоновград и околните села Брягово, Александрово, Нова надежда, Поляново и Константиново. През 2016-а и 2017 г. допълнително Министерството предоставя средства в размер на 93 хил. 600 лв. за извършване на хидрогеоложки проучвания и анализ на състоянието на подземните водни тела в района за установяване на нови водоизточници с добро количество и качество на водата за водоснабдяване на Симеоновград и околните села. При направените изследвания е определен участък от подземно водно тяло с неголям ресурс, водите от който отговарят на критериите на Наредбата за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели и на Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води. Тези води могат да се използват за подобряване на качеството на водата във водоснабдителната система.
За община Свиленград с финансиране от бюджета на Министерството общината изпълнява проект „Подмяна на водопроводна мрежа в град Свиленград“. Проектът обхваща подмяна на около 4900 м водопроводна мрежа и над 400 сградни отклонения.
През 2017 г. и 2018 г. са предоставени 779 хил. лв. и към настоящия момент са подменени около 2000 м водопроводи и над 140 сградни отклонения. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Необходимите средства за завършване на обекта са около 800 хил. лв. и те ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството. Ще довърша отговора си в дупликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Реплика?
Думата има господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, Вие направихте един опознавателен разказ за това каква е водата в Хасковска област и как се процедира по отношение на мониторинга, но тук въпросът е конкретен – какви мерки ще предприеме Министерството по отношение решаване на въпроса с мангана в общините по поречието на община Марица?
Имаме лош пример в това отношение – справянето с проблема за урана. През месец май 2017 г. правителството отпусна 2 млн. лв. за решаване на въпроса в Хасково. До ден-днешен този въпрос не е решен и хасковлии ще посрещнат Нова година пак с водоноски. Това означава, че нещо куца – дали в Министерството, дали в общината, или във ВиК оператора.
По отношение на справянето с проблема с мангана, миналата година заместник-министър Крумова съобщи в Комисията по регионална политика, че ще има специална програма по отношение на изграждане на пречиствателни станции за манган в малките населени места. Това прозвуча като много добър отговор на исканията в това отношение, но виждам, че си остава само пожелание, а конкретни мерки няма. Едно е подменянето на водопроводите – това е важно, и аз Ви благодаря за отговора, че за община Свиленград ще бъдат осигурени допълнително средства, но въпросът с пречиствателните станции трябва да намери решение от Министерството.
ВиК операторът в Хасково не може да реши този въпрос, защото, първо, дружеството има проблеми с консолидацията с ВиК асоциацията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам. След това трябва да се изготви бизнес план, той да бъде одобрен и ще влезем в новия програмен период.
Считам, че по отношение решаването на този въпрос Министерството има решаваща роля и това би трябвало да залегне в бюджета. Благодаря. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Динков.
Госпожо Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: За едно съм длъжна да се съглася с Вас, господин Динков, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да намери начина, средствата, така че да реши проблема с качеството на водата, която хората получават като потребители.
Наистина е важен моментът с консолидацията на ВиК дружествата, за да могат да участват в кандидатстването за средства по Оперативна програма „Околна среда“, които да дадат възможност за финансиране на всичко това, което е необходимо за качеството на водата, която получават и продават на потребителите.
Аз поздравявам всички, които успяха да направят тази консолидация, да имат изработени регионални прединвестиционни проучвания, да кандидатстват и да инвестират милиони левове в качеството на водата. Министерството ще продължи – става въпрос за сериозен финансов ресурс, да търси възможност за финансиране за тези, които не са успели, така че да осигурим качество и да се справим с проблема както с мангана, така и с всички останали.
Знаете, че през 2017 – 2018 г. се предоставиха 3 млн. 640 хил. лв. на общини от Хасковска област: допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково – 1 млн. 930 хил. лв.; изграждане на Пречиствателна станция „Минерални бани“ за корекция на арсен – 342 хиляди. Продължаваме да работим в посока осигуряване на средства за справяне с проблема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Аврамова.
Следващият въпрос е от народния представител Георги Гьоков. Въпросът е относно състоянието и необходимостта от ремонт на третокласен път III-608, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Стара Загора, в участъка между селата Пъстрово и Съединение.
Заповядайте, господин Гьоков, имате думата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Госпожо Министър, въпросът ми е относно състоянието и необходимостта от ремонт на третокласен път III-608, който е част от републиканската пътна мрежа на България.
Аз съм се отказал доста отдавна да задавам въпроси за третокласни пътища, особено в селски общини, пък, ако щете и в Старозагорска област. Само, че хората се вълнуват много от това по какви пътища се движат колите им, защото нищо, че живеят в някои по-отдалечени села от общинския град, също си плащат данъците, винетките и така нататък, и се възмущават от това, че трябва да си трошат колите.
Транспортно-експлоатационното състояние на тези републикански пътища, включително и III-608 Казанлък – Средногорово – Пъстрово – Сърневец – Съединение – Чирпан, особено в участъка между село Пъстрово и село Съединение, е в изключително лошо състояние. Значителна част от него е без асфалтова настилка. Според експерти – дори и за неспециалисти е видно, че частични изкърпвания на практика не са възможни и е ясно, че влагането на средства за текущо поддържане на този третокласен път е нецелесъобразно. Парите за такъв ремонт ще са хвърлени на вятъра. Тоест пътят се нуждае от основен ремонт.
В тази връзка, госпожо Министър, Ви задавам няколко въпроса. Те не са толкова отговор към мен, а за да чуят хората какво мислите за техните желания.
Първият въпрос е: има ли готов проект за ремонт и рехабилитация на въпросния пътен участък? Включен ли е в ремонтната програма на АПИ за 2018 г.? В началото на ноември се извърши ремонт на третокласен републикански път III 6602, който минава по друг участък, но стига до село Пъстрово и се свързва с участъка, за който Ви говоря. При условие, че не е включен в ремонтната програма на АПИ за 2018 г., ще бъде ли включен в тази за 2019 г.? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Гьоков.
Госпожо Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Гьоков, дами и господа народни представители! Изисках от Агенция „Пътна инфраструктура“ становище за това какви са причините, поради които през последните две бюджетни години участъци от републикански път III-608 Казанлък – Средногорово – Пъстрово – Сърневец – Съединение – Чирпан не са били включени в Програмата за проектиране и съответно в ремонтната програма на Агенцията. Експертите са на мнение, че проектът от 2012 г. за пътя не е актуален и предвид изминалия период от време и промяна в експлоатационното му състояние, трябва да се изработи нов. До този момент единствената пречка за възлагане на проектиране и за изпълнение на основен ремонт на пътя е недостигът на финансов ресурс.
През последните две години по линия на Програма „Текущ ремонт и поддържане“ и в рамките на разполагаемия финансов ресурс Агенция „Пътна инфраструктура“ полага усилия за частично изкърпване на критичните участъци от пътя, като са изпълнени следните дейности: в участъка от километър 0 до километър 1+2 е извършено възстановяване на експлоатационното състояние на пътната настилка, полагане на износващ пластов асфалт на стойност 393 хил. 590 лв. с ДДС. В участъка от километър 51 до 57 Средно градище – Чирпан е изпълнено изкърпване на повредени площи и деформации на настилката. До края на месец ноември ще бъде извършено изкърпване – ако метеорологичните условия позволят, на деформирани площи на стойност 18 хил. лв.
Участъкът от километър 11+3 до 28+1 Средногорово – Пъстрово преминава през военен полигон със специален пропускателен режим и не се поддържа от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Населението на село Съединение ползва общински път през село Найденово за достъп до общински център – село Братя Даскалови и град Чирпан.
Село Пъстрово се обслужва от общинска фирма „Автобусни и тролейбусни превози“ – град Стара Загора, с маршрут път III-6602 Стара Загора – Старозагорски минерални бани с ул. „Сладък кладенец“, Пъстрово.
През октомври и ноември тази година се извърши ремонт на участъка от Старозагорски минерални бани до село Сладък кладенец с изкърпване на повредени площи и деформации в настилката. В участъка между село Сладък кладенец и село Пъстрово е положен цял износващ пласт, като ремонтните дейности са на стойност 562 хил. 221 лв.
В момента се подготвя списък с отсечки, които да бъдат включени за проектирания ремонт през следващата година. След утвърждаване на бюджета на Агенцията за 2019 г., и съответно в рамките на финансовата рамка на ремонтните програми, ще се търси възможност да се осигурят средства за изработка на проект за основен ремонт на републикански път III-608. Тъй като е необходимо технологично време и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, включването на пътя в строителната програма за основен ремонт може да бъде планирано през 2020 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря и аз.
Реплика на господин Гьоков – заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за обстойния отговор. Покрай това, за което питахме, Вие отговорихте и за още няколко пътища. Искам само да Ви кажа, че конкретно ставаше въпрос за участъка Пъстрово – Сърневец – Съединение. Въпросът е свързан с това, че хората гледат, че се ремонтира съседния път, който Вие споменахте в отговора си – ремонт на третокласен републикански път III-6602 Старозагорски бани – Сулица – Лозен и Сладък кладенец – от разклонението до Пъстрово, Сърневец и нататък, остават някакви 7 – 8 километра – не знам точно колко километра са, но хората са били с очакване да бъдат ремонтирани тези километри, защото са в невъзможно състояние.
Благодаря Ви за сумите, които споменахте, че са изразходвани за текущи ремонти на останалата част от пътя. Другият участък не съм го гледал, но специално за този участък Ви казвам, че такива козметични текущи ремонти са абсолютно излишни, защото са само харчене на пари и, дето се казва, надали ще замажат очите на хората с отчитане на такава дейност. По-добре наистина да се направи нещо сериозно наведнъж за този път.
Доколкото разбрах от отговора, Вие поехте ангажимент, че 2020 г. ще бъде включен в плана на Агенция „Пътна инфраструктура“. Надявам се да са го чули и хората и с вътрешното си усещане да Ви дадат отсрочка до 2020 г.
Притеснява ме, че много неща отлагаме за 2020 г. и да не би да останете с надежда, че няма тогава да сте министър и да ги прехвърлим на някой друг. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли дуплика? Заповядайте, госпожо Аврамова.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, това са възможностите на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Налага се да приоритизираме пътните отсечки според тяхната натовареност и броя на превозни средства, които преминават по тях. Стараем се да ремонтираме по-натоварените. Наистина този път това, което Вие казахте, съвпада и с мнението на експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“, че за този път е необходим основен ремонт, че трябва да бъде проектиран и след това да се изпълни основният ремонт. Така че продължаваме в рамките на средствата, с които разполагаме, да приоритизираме и да извършваме ремонт на пътищата в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Следващият въпрос е от народните представители Николай Иванов и Иван Генов. Той е относно аварийни ремонтно възстановителни дейности на територията на община Криводол, област Враца.
Заповядайте, да развиете въпроса.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Преди две седмици завършиха ремонтните работи по моста при село Краводер, община Криводол на път I-1 Монтана – Враца, като през периода от края на месец юни до преди няколко дни целият пътен трафик в посока Видин и Дунав мост 2, а и в обратна посока за София, беше пренасочен през населените места от община Криводол, включително и през общинския център.
Безспорно е, че това беше единственото възможно решение, но вследствие на това, и особено заради движението на тежкотоварни моторни превозни средства, много участъци от републиканската пътна мрежа на територията на общината, а и улиците в общината и общинският център бяха тежко компрометирани.
Предстоящият зимен сезон и рискът за участниците в движението налагат спешни мерки от страна на Министерството и Областно пътно управление – Враца. Затова моят въпрос към Вас е: какви мерки предвиждате за спешно възстановяване на разрушените асфалтови настилки в участъците на републиканската пътна мрежа на територията на община Криводол и улиците в населените места от общината, които бяха разрушени вследствие на отклонения тежък пътен трафик на леки и на тежкотоварни моторни превозни средства? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Генов, ремонтно-възстановителните работи на моста на река Ботуня при километър 129+355 на републикански път I-1 Монтана – Враца започнаха на 1 август 2018 г. с подписване на Протокол Образец 2. Вие като народни представители сте следили целия процес по ремонтиране на съоръжението и тъй като характерът на ремонтните дейности изискваше пълно затваряне на първокласния път, се наложи движението да бъде насочено по обходните маршрути, които Вие визирате. В тази връзка беше въведена временна организация на движението. Посочените обходни маршрути включваха участъци от републиканската пътна мрежа на територията на три общини – Враца, Криводол и Монтана, както и малки като дължина участъци от общинската пътна мрежа на град Криводол и село Сумер, община Монтана.
През община Криводол преминават следните републикански пътища, включени в Проекта за временна организация: път II-13 Крапчене – Стубел – Криводол – Борован – Бяла Слатина; на второкласния път – участък от този второкласен път съвпада и с уличната мрежа на град Криводол, път III-101 Враца – Криводол – Бойчиновци, като участък от 17+800 до 19+900 на третокласния път съвпада с уличната мрежа на града; път III-162 Вършец I-1 Враца – Монтана и път III-1302 Криводол – Голямо бабино – Пудрия – Главаци, III-162 Стояново – Вършец, като част от този път пак е в уличната мрежа на град Криводол.
По време на ремонтно-възстановителните работи на мостовото съоръжение експертите от Областно пътно управление извършиха системни огледи на цялата обходна мрежа с цел установяване на възникнали дефекти.
След завършване на обекта беше направен цялостен оглед на обходната пътна мрежа – републиканска и общинска. Проверката установи локални единични повреди на асфалтова настилка на обходните пътища. Констатирани са единични повреди по път III 101, III 1302 и III 162, деформирани са два броя дъждоприемни шахти в град Криводол, една на път II-13 и една на общинска пътна мрежа.
Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе своевременни действия за отстраняването им. Провеждат се частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка на засегнатите участъци както на републиканската, така и на уличната мрежа на град Криводол. Поради влошените климатични условия ремонтните дейности временно са възпрепятствани, но те ще продължат при благоприятни климатични условия, каквито очакваме да има.
В следващите дни ще продължат ремонтните дейности, като индикативната стойност на работите, които се предвиждат, са 25 хил. лв. и са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
Ще има ли реплика?
Заповядайте.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за отговора. Благодаря и за това, че своевременно започнаха и бяха предприети мерки за възстановяване на компрометираните участъци.
Тревогата на жителите на община Криводол е голяма. Въпросът ми беше поставен и от общински съветници, беше провокирана и гражданска подписка, която ще Ви предам по-късно, с която хората изразяват тревогата си дали ще се успее преди началото на зимата да бъдат аварийно възстановени тези участъци. Още повече, че почти всички основни улици на общинския център, и то като дължина, доста сериозна като размер, са част от републиканската пътна мрежа.
Надявам се, че и метеорологичните условия, и ангажиментът на Министерството и на Областното пътно управление ще са достатъчни преди зимата да бъдат възстановени тези части, особено от уличната мрежа в общинския център, и да бъде осигурена и необходимата безопасност на движението, и необходимата проходимост на уличната мрежа по време на зимата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Дуплика, госпожо Министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Иванов, ремонтните дейности започнаха в първия удобен момент след въвеждането на моста в експлоатация и пускане на движението по него. По мое нареждане тази седмица господин Дончо Атанасов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, лично направи обход на всички отсечки по трасето, където минаха обходните маршрути. Продължаваме с ремонтните дейности. Надявам се до края на годината при благоприятни условия – да използваме климатичните условия, когато позволява времето, и да ремонтираме всички участъци. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Следващият въпрос е от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева относно извършването на неотложни ремонти на пътни отсечки в Бургаски регион до края на годината.
Имате думата, господин Бойчев, да зададете въпроса.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е за състоянието на пътищата от второкласна и третокласна пътна мрежа, които са проблемни и вълнуват много хора в регионите, особено в по-отдалечените места, там, където живеят.
Има случаи, свързващите отсечки между две отделни населени места да не са основно рехабилитирани от години, поради което, с влошаване на климатичните условия, състоянието им става критично и се налагат неотложни ремонти. Такива ремонти се налагат и при пътища, които по принцип са в добро състояние, но минават през участъци със свлачища, срутища, които са причинени от климатичните условия. Подобен е и случаят с участъка от пътя Бургас – Малко Търново, където се появиха пукнатини в района на старо свлачище в местността „Босна“. Това е основно свързваща артерия, пътят Бургас – Малко Търново, и съответно границата ни с Република Турция.
Въпросът ми, госпожо Министър, към Вас е: предприети ли са мерки за текущи неотложни ремонти както на визирания участък, така и на други отсечки в Бургаска област, бихте ли ни представили точна информация за дължината на ремонтиращите се в момента участъци към края на годината? Разбирайте предвидените средства и дейностите, които ще бъдат извършени в такава неотложна ситуация по тези пътни отсечки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев.
Уважаема госпожо Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Бойчев, уважаема госпожо Саватева! В отговор на поставените въпроси предоставям следната информация:
За пътищата на територията на област Бургас се полагат грижи в рамките на наличния финансов ресурс по Програма „Текущ ремонт и поддържане“. Дейностите се възлагат на фирмата, с която Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договор с предмет „Извършване, поддържане – превантивно, текущо, зимно, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканската пътна мрежа на територията на област Бургас“.
В този смисъл както всички текущи ремонти, така и неотложните възстановителни дейности се извършват съобразно бюджета на Агенцията. През текущата година са вложени общо 4 млн. 558 хил. 816 лв. с ДДС за дейности по Програмата за поддържане на републиканската пътна мрежа в областта. Относно предстоящите дейности по пътя Бургас – Малко Търново бих желала да уточня, че визираното от Вас свлачище по път I-9 в местността „Босна“ всъщност представлява поява на пукнатина и улягане на настилката на първокласния път в обхвата от км 282+100 към км 282+200. В участъка не са установени свлачищни процеси. Мястото е сигнализирано с пътни знаци за обозначаване на неравности и ограничение на скоростта 60 км в час.
За решаване на проблема в най-кратък срок ще бъде извършено инженерно-геоложко проучване, което да установи причините за образувалото се улягане на настилката, и ще бъде изготвен проект за отстраняване и възстановяване на пътя. Тези дейности вече са възложени от Агенцията. Средствата в размер на 20 хил. лв. са от бюджета за поддържане.
След готов и одобрен проект ще стане ясна и стойността на ремонтно-възстановителните дейности. През следващата година, след като метеорологичните условия позволят и при осигурено финансиране, ще се пристъпи към изпълнение на ремонтните дейности за укрепване на участъка. Дотогава Агенция „Пътна инфраструктура“ планира да извърши преасфалтиране на компрометираната настилка с цел осигуряване на проходимост.
В момента на дневен ред е подготовката на пътищата за есенно-зимния сезон, за която са отделени средства на стойност 342 хил. 839 лв. – в ход са, и до средата на декември ще бъдат приключени планирани ремонтни дейности, включващи асфалтови работи, студено изкърпване на настилки основно по следните републикански пътища с интензивно движение и интензивен тежкотоварен трафик на територията на Бургаска област: път I-6 София – Карнобат, път I-9 граница с област Варна – Обзор – Слънчев бряг – Бургас – Малко Търново, път II-73 граница с област Шумен – Лозарево – Карнобат, път II-79 граница с област Ямбол – Средец – кв. „Меден рудник“, път ІІ-99 Царево – Малко Търново, път III-208 граница с област Варна – Дъскотна – Айтос, път III-906 граница с област Варна – Каблешково, път III-907, път III-6009 Брястовец – Ахелой, път III 9009 Ново Паничарево – Ясна поляна и други. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Саватева.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Ако има статистика, министърът на регионалното развитие ще има най-много въпроси в рамките на парламентарния контрол и голяма част от тях, разбира се, ще са свързани с пътищата от второкласната и третокласната пътна мрежа. За хората от всяко населено място тези пътища са важни.
Аз Ви благодаря за конкретиката, защото Вие изброихте поне десетина отсечки в цялата Бургаска област, по които или в момента се извършват ремонтни дейности, или предстоят до края на годината.
Един от уточняващите ми въпроси е: ако влошените метеорологични условия не позволяват, ще продължат ли тези ремонтни дейности при благоприятни условия през следващите месеци, в началото на годината, или по някакъв начин ще трябва да се разчита на други средства, които са предвидени вече за 2019 г.?
Специално за този пропаднал участък, който е по пътя Бургас – Малко Търново, тъй като казахте, че в момента се обследва и едва след приключването на това проучване ще бъде ясна сумата, която трябва да се вложи, бихте ли могли да ни посочите по конкретен срок, в който могат да започнат ремонтни дейности там? Има ли някакъв срок за проучването, след което да започнат ремонтни дейности по пропадането на пътя, защото все пак това не може да се отлага прекалено дълго време?
В отсечките, които посочихте, присъства и една отсечка, за която има особена чувствителност, и ние с колегите от Бургас няколко пъти сме поставяли въпроса – вътрешният път, който минава през Странджа и свързва Царево с Малко Търново. Заданието за неотложния ремонт беше разписано съвсем скоро. Въпросът ми е дали можеше да стане, да речем, до края на октомври, за да се използват хубавите дни, и точно колко километра от този път ще се ремонтират? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева.
Уважаема госпожо Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаема госпожо Саватева, уважаеми господин Бойчев! Няколко пъти сме имали разговори с Вас във връзка с пътя Царево – Малко Търново. Аз разбирам Вашето настояване. Всички пътища, и най-вече третокласните, които и по констатация на Агенция „Пътна инфраструктура“ имат най-много нужда от ремонти и са в най-тежко състояние, да бъдат ремонтирани. Към настоящия момент фирмата, която има договор с Агенция „Пътна инфраструктура“, извършва ремонти на банкети, водостоци и планира в понеделник при добри метеорологични условия да извърши и асфалтови дейности.
Ще използваме възможните хубави дни до края на 2018 г. да асфалтираме, така както бяхме говорили с Вас – да има в участък от пътя цялостно асфалтиране. Надявам се времето да ни позволи и метеорологичните условия да са подходящи. През 2019 г. ще продължим да работим по възстановяване на пътната настилка на пътя Царево – Малко Търново, който, както Вие сами казахте, е важен за жителите на населените места.
Аз се надявам, че средствата, с които разполага Агенция „Пътна инфраструктура“, и тези, които очакваме да бъдат генерирани с въвеждането на електронното таксуване и тол системата, да бъдат в малко по-голям размер, така че да имаме възможност да работим не само по първокласни, второкласни, а да работим повече и за третокласната пътна мрежа в държавата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Това беше дупликата.
Следващ въпрос от народните представители Кольо Милев и Таско Ерменков.
Кой ще развие въпроса?
Заповядайте, господин Милев.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Във връзка с постоянното пропадане в резултат на неподходящи и некачествени ремонти на републикански път ІІ-53 в участъка село Бяла – град Сливен, местността „Пещерата“, молим за Вашия отговор на следното: какви мерки са предприети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване най после на качествен ремонт на свлачището в местността „Пещерата“?
Този въпрос го задавахме и на Вашия предшественик – господин Нанков обеща да го реши, но все още нищо не е направено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Милев.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Милев, уважаеми господин Ерменков! Преди всичко бих искала да подчертая, че пропадането на участъка с дължина 40 м от път ІІ-53 Елена – Сливен – Ямбол, в местността „Пещерата“ не е в резултат на неподходящи и некачествени ремонти, а се дължи на обстоятелството, че се намира в разломна зона и под пътното платно има големи кухини в скалите, установено при обследване, направено от геоложка фирма. Вследствие на повърхностни подпочвени води и други неблагоприятни фактори в компрометирания участък пътното платно постоянно пропада. Тази информация действително Ви е била предоставена от господин Нанков по време на парламентарен контрол.
За извършване на проучвателно-проектантски работи АПИ е сключила договор с „Геоконструкт“ ЕООД след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. След предоставяне на проектната разработка с вариантни решения за укрепване на свлачищния участък от изпълнителя е установена явна фактическа грешка в картата на възстановената собственост на село Бяла. За времето от предходния отговор по поставения въпрос процедурите са приключили и грешката е отстранена. Изпълнителят – „Геоконструкт“ ЕООД, представи технически проект за възстановяване на свлачището, който беше приет от Експертен съвет в Агенцията на 30 октомври тази година.
В срок до 2 ноември дружеството предостави окончателно коригиран технически проект за обекта, в който бяха отстранени всички пропуски съгласно становищата на експертите от Агенцията.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е кандидатствала пред Министерството на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ с Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. В проектното предложение, което е на етап оценка от управляващия орган на Оперативната програма, е включено и въпросното свлачище.
Предстои документацията да бъде внесена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно Указанията за реда и необходимите документи за издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройството на територията и издаване на разрешение за строеж и провеждане на процедура за строително-монтажни работи и строителен и авторски надзор.
Съгласно приетия технически проект на обекта общата стойност на строително-монтажните работи е 2 млн. 199 хил. 986 лв. с ДДС. При осигуряване на финансовия ресурс за укрепване на свлачището и провеждане на необходимите процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и на строителен надзор очакваме през следващата година да стартират реалните ремонтни дейности. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
Реплика от вносителите?
Господин Ерменков ще развие репликата. Заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! На Сливен видимо му върви така на свлачища по пътища, които практически уж ги няма. След това се правят корекции, след това тези пътища се оказва, че са пътища и така нататък и така нататък.
И още една тенденция забелязваме в тези ремонти. Ще напомня само пътя Сливен – Ичера, започнал при министър Лиляна Павлова, завършил при министър Николай Нанков. Сега е започнала процедура при господин Николай Нанков, надявам се, госпожо Министър, да завърши при Вас. Защото Сливен продължава да е град в България и е хубаво да имаме към него също такова отношение, каквото имаме към пътищата във Враца, Бургас. Още повече, че той се намира между тези два града и е хубаво връзката между градовете да бъде нормална. Това в рамките на шегата.
Иначе сериозното, което трябва да Ви кажа, е, че този път е най-краткият от Сливен през Елена до Велико Търново. Нищо, че не е толкова оживен и така натоварен, но пък за сметка на това помага на хората по-бързо да се свързват помежду си.
Наистина разчитаме на експедитивността Ви при решаването на този проблем, което ще покаже и една загриженост на Министерството не само към големите пътища, а и към малките пътища, към жителите на малките населени места. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Ерменков, няма приоритетни области, няма приоритетни градове, има приоритетни пътища на принципна основа и това е тяхното експлоатационно състояние.
Процедурите са напреднали, надявам се да няма обжалвания по обществените поръчки, така че да може през 2019 г. проблемът да бъде решен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
С това завършиха въпросите към министър Аврамова.
Преминаваме към въпросите към министъра на културата Боил Банов.
Първият въпрос е от народния представител Красен Кръстев и народния представител Калин Василев относно къщата музей „Васил Левски“ – село Батулци, община Ябланица.
Имате думата за задаване на въпроса, господин Василев.
КАЛИН ВАСИЛЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно къщата музей „Васил Левски“ в село Батулци, община Ябланица, област Ловеч.
Уважаеми господин Министър, обръщаме се към Вас с молба за съдействие относно спасяването на един паметник на културата, а именно къщата музей на Васил Левски в село Батулци, община Ябланица.
През 2013 г. по инициатива, подкрепена от редица обществени личности, между които професор Цветан Сивков – декан на Юридически факултет на Великотърновския университет „Свети Кирил и Методий“, Георг Спартански – кмет на община Плевен, професор Велин Аргатски от Българската академия на науките, и благодарение на тогавашния заместник-министър на културата госпожа Велислава Кръстева бяха отпуснати 24 хил. лв. за неотложен ремонт на покрива на къщата музей „Васил Левски“, село Батулци.
Община Ябланица е получила средствата и през 2014 г. е обявила обществена поръчка за ремонта, въпреки че имаше предупреждение към кмета на общината, че ремонтът трябва да бъде извършен като реставрация, защото къщата е обявена за паметник на културата.
Ремонтът е извършен, без да се спазват всякакви правила за ремонт на такъв вид сгради, а именно подменени са цели елементи от къщата, сложени са челни дъски, плочите, с които е покрита къщата, са побивани и ковани с пирони и ред други дейности, несъвместими с реставрацията.
Ремонтът е приет и с участието на представители на Министерството на културата между смяната на две правителства. В момента – четири години след ремонта, къщата музей е пред рухване. Една от стените се е отцепила от къщата, с течащ покрив е и никой нищо не предприема.
Община Ябланица и кметството на село Батулци заявяват, че ремонтът на покрива е извършен добре и не търси фирмата, извършител на ремонта, за гаранция, ако въобще има такава клауза в договора, но сградата няма да издържи още дълго и скоро ще рухне.
През февруари месец има подаден сигнал до Министерството на културата с № 94-00-196 от 5 февруари 2018 г. През май месец беше извършена проверка от регионалния инспектор, който със свой протокол установява наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижимата културна ценност, а именно къщата музей „Васил Левски“ в село Батулци. Потвърждава по-горе изложеното и дава указния на община Ябланица в 14-дневен срок да назначи комисия, в която да бъдат включени и представители на Националния институт за недвижимо културно наследство, на Регионална дирекция „Национален строителен надзор“, както и на съответни исторически музеи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
След многократна кореспонденция до Министерството на културата заместник-министърът на културата госпожа Амелия Гешева изпраща второ писмо и с предупреждение за търсене на административна отговорност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Задайте веднага въпроса, моля.
КАЛИН ВАСИЛЕВ: Малко ще просроча времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето изтече преди почти две минути.
КАЛИН ВАСИЛЕВ: Господин Министър, имате въпроса и ще отговорите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кръстев, уважаеми господин Василев, във връзка с Ваш въпрос Ви информирам следното: В началото на 2018 г. в Министерството на културата постъпва сигнал относно аварийното състояние на къщата музей „Васил Левски“ в село Батулци, община Ябланица.
На 9 май 2018 г. Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерството на културата извърши проверка на мястото по реда на чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство за наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижимата културна ценност от увреждане или разрушаване. Проверката установява, че сградата е необитаема, с изгнили и паднали части от таваните на двата етажа, обрушени мазилки, повредени от влагата стени, счупени дограми.
Във връзка с направените констатации са дадени указания на кмета на община Ябланица да издаде заповед за свикване на комисия съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство в 14-дневен срок от даване на съответното указание. За резултата от проверката са уведомени носителят на сигнала и Националният институт за недвижимо културно наследство.
Към настоящия момент в Министерството на културата от страна на кмета на община Ябланица не са внесени нито проектна заповед за назначаване на комисия, нито искане за определяне на представител от Регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, който да участва в Комисията по чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство.
В Министерството на културата е възложена проверка, при която се установи: с писмо от 20 юни 2018 г. кметът на община Ябланица е поискал от Националния институт за недвижимо и културно наследство да излъчи свой представител и да предложи дата за свикване на комисия по чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство. Националният институт за недвижимо културно наследство не е уведомил Министерството на културата за постъпилото в института искане от страна на кмета на община Ябланица. Проверката в деловодната система установи, че и към настоящия момент отговор от Националния институт до кмета на общината не е изпратен.
Във връзка с установеното неизпълнение на служебните задължения от страна на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство се извърши проверка от Инспектората към Министерството на културата и ще бъде потърсена и дисциплинарна отговорност.
С писмо от 22 август 2018 г. Министерството на културата повторно дава указания на кмета на община Ябланица да издаде заповед за назначаване на комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство. При неизпълнение на законовите разпоредби – в случая неспазване срока от даване на съответно указание по чл. 72, ал. 3 за недвижими културни ценности, отговорни лица – в случая кметът, носят административнонаказателна отговорност на основание чл. 228в от Закона за културното наследство, при което се налага глоба в размер от 200 до 2000 лв. за физически лица.
Във връзка с извършения през 2014 г. ремонт възложителят по договора е длъжен да предприеме действия за отстраняване на дефектите по извършените дейности в рамките на гаранционните срокове, ако има такива, както казвате, съгласно действащата нормативна уредба.
След изготвяне на проектна документация от страна на собственика и нейното съгласуване по чл. 83 и чл. 84 от Закона за културното наследство, собственикът може да кандидатства за предоставяне на целева финансова подкрепа за извършване на специализирани дейности и укрепване на недвижими културни ценности по Програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ към Министерството на културата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Реплика?
Заповядайте, господин Кръстев
КРАСЕН КРЪСТЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Министър, доволен съм от отговора, доволен съм от хронологията на това, което казахте. Смятам, че каузата със спасяването на къщата музей в село Батулци трябва да е обща. Вярвам, че съхраняването на този исторически обект, в който са се пазили писмата на Апостола до революционния комитет в Батулци, печатно копие на „История славянобългарска“ и много други музейни експонати, ще продължи. Предполагам, че ще положим усилия това да стане.
В сравнително средносрочен период отново ще попитам какво е състоянието, защото днес разговарях с граждани от кметство Батулци – къщата все още е там, все още не е рухнала. Вярвам, че по този начин ще запазим българското и българщината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кръстев.
Следващият въпрос към министър Банов е от народния представител Иван Ченчев относно спешна реставрация на паметника на Георги Бенковски в Копривщица.
Имате думата да зададете въпроса, уважаеми господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, благодаря Ви.
Уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Съвсем нормално като депутат, избран от 26. Многомандатен избирателен район и член на Комисията по култура и медии, получих сигнал за разрушаването на паметника – символ на град Копривщица, този на войводата Георги Бенковски.
Големият монумент на „човека, що даде фаталния знак“ е построен през 1976 г. и оттогава е устоял на всички капризи на времето, но за тези 42 години не е реставриран никога.
Високият 11 метра паметник представлява Бенковски на кон със сабя в дясната ръка. Той е изработен по проект на скулптора Христо Танев и архитекта Петко Татаров. Построен е върху пет морени. Те обаче днес са в състояние, опасно за населението и гостите на града. Върху камъните са изписани думите от одата „Бенковски“ от „Епопея на забравените“ на Иван Вазов: „Ставайте, робове! Аз не ща ярем!“.
За 100-годишнината от Априлското въстание в Копривщица са открити 100 обекта, като този е най-значимият от тях. Те превръщат града в културно-исторически резерват по решение тогава на централната власт.
Открита е и дарителска сметка за реновирането на паметника, но даренията са минимални и крайно недостатъчни за пълната реставрация. Според архитекта на монумента Петко Татаров тя е наложителна. Паметникът е изграден от гранитни блокове, но заради продължителни дъждове тогава екипът, който го поставя, не успява да свърже отделните части със скоби, налети с олово, което е и най-дълготрайно. Те са обединени със смола, затова успоредно на старите скоби, трябва да се поставят нови, фиксирани с олово.
Не само паметникът се нуждае от бърза и спешна реставрация и консервация, но и панорамната площадка. Би могло да се помисли и за осигуряване на по-добър достъп на възрастни хора и деца, като се постави рампа и за инвалиди или се облагороди пространството около стълбите. Нужда от обновяване имат и буквите от одата на Вазов. За всичко това ще са необходими около 80 хил. лв.
Уважаеми господин Министър, властта може да засвидетелства своята признателност към онова време, когато свободата не е струвала пари, а е струвала човешки животи.
Като депутат от област София, към която спада и един град – символ на тази свобода, категорично не съм съгласен на историята и нейните ценности да се гледа само през лъскавия обектив на медиите по време на националните празници, когато всички ще се съберем за снимка отново там, пред паметника.
Въпросите: възможно ли е Министерството на културата да осигури необходимите средства за реставрация на паметника на Георги Бенковски в Копривщица и в какви срокове може да бъде осъществена тя? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ченчев, във връзка с Ваш въпрос Ви информирам за следното:
Съгласно справка в Националния документален архив към Националния институт за недвижимо културно наследство паметникът на Георги Бенковски в Копривщица не притежава статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство.
Обектът попада в границите на Архитектурно-исторически резерват – град Копривщица, обявен с постановление на Министерски съвет от месец юни 1971 г. Дейностите в териториалния му обхват се извършват съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство и действащото законодателство.
Същевременно съгласно чл. 14, ал. 1, т. 13, буква „в“ от Закона за културното наследство министърът на културата съгласува инвестиционни проекти за изграждане, поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публичното пространство в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното премахване.
Съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за културното наследство проектите и инициативите по ал. 1, т. 13 се съгласуват след решение на Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства, създаден към министъра на културата, тоест след изготвяне на съответната документация, след като стане ясно какво трябва да се направи по това, за което се изказахте, трябва да се направи проект. Собственик е общината и тя трябва да направи проект, да се съгласува с нашия специализиран експертен съвет и ще търсим за тази светиня съответно начини за финансиране.
Не може по наши програми, защото по смисъла и реда на Закона не е паметник на културата, но в крайна сметка биха могли да бъдат отделени и целеви средства от държавния бюджет. Дарителската сметка, дай боже, и тя да върви. С помощта на общината всички заедно ще направим усилия, но първото са проектите и да е ясно какво е необходимо. Трябва да знаем какво е необходимо, за да се направи всичко възможно тази светиня да продължи да съществува и столетия след нас! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители!
Благодаря за отговора. Приветствам такава инициативност от страна на Министерството на културата. Разбира се, ще установим контакт. Пак ще говорим и с общината, за да решим наистина този проблем, по който сигнал идва и от гражданите на Копривщица. Знаете, че наскоро имаше и едно телевизионно предаване, което отчете този сериозен проблем. Има и чуждестранни гости на града и те са от честите посетители, особено през съботите и неделите, така че тази опасност, според мен, трябва да бъде премахната и всички с необходимата степен на загриженост да разрешим този проблем.
Ще се опитам и аз като народен представител да съдействам и заедно с общината и с Ваша помощ да се реши този проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
С това завършиха въпросите към министър Боил Банов.
Продължаваме с въпросите към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.
Първият въпрос е от народните представители Клавдия Григорова и Руслан Тошев относно интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда.
Господин Тошев, имате думата, за да зададете въпроса.
РУСЛАН ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Разработената нормативна уредба за хората с увреждания ще им даде нови възможности за заетост и нови услуги, но и досега се прилагаха в рамките на ежегодните планове за действие по заетостта програми и мерки за заетост на хората с увреждания.
Въпросът е: каква заетост е осигурена през 2018 г. по тези програми и мерки за хората с увреждания?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ганчева, уважаеми господин Тошев! Националният план за действие по заетостта е оперативен документ, който се приема ежегодно от Министерския съвет и очертава приоритетните целеви групи на активната политика на пазара на труда, размерите на средствата и тяхното разпределение по проекти, по програми и мерки за насърчаване на заетостта.
По данни на Агенцията по заетостта за 9-месечието на 2018 г. безработните лица с трайни увреждания намаляват със 727, в сравнение с 9-месечието на 2017 г., като тенденцията за намаление при тази група се отчита от 2015 г.
Данните от националната статистика също показват положителна тенденция на намаляване на коефициента на безработица и увеличаване на коефициента на заетост на хората с увреждания.
В резултат от провежданата активна политика на пазара на труда през предходните три години се очерта положителна тенденция на нарастване на включените в заетост регистрирани безработни лица с увреждания както на първичния пазар на труда, така и на включените в субсидирана заетост. Общият брой безработни лица с увреждания, включени в заетост през 2015 г., са 8179, през 2016 г. са 10 407, а през 2017 г. са 10 742 лица.
И през 2018 г. безработните лица с трайни увреждания са включени като приоритетна целева група на активната политика на пазара на труда съгласно Националния план. За 9-месечието на 2018 г. над 5400 лица с увреждания са започнали работа с посредничеството на Агенцията по заетостта, като повече от 1800 от тях са включени в субсидирана заетост.
През 2018 г. се изпълняват следните програми, насърчителни програми и мерки за хората с увреждания: първо, Национална програма за заетост и обучение за хора с трайни увреждания. Тя е насочена към осигуряване на заетост на регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военни инвалиди, лица със сензорни увреждания, лица с ментални увреждания и така нататък.
Работодателите разкриват работни места по Програмата за срок от 24 месеца. С приоритет се включват тези работодатели, които са сключили договор за финансиране по чл. 25 от Закона за интеграцията на хората с увреждания и за осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване на работни места за хора с увреждания.
Традиционен е интересът към Националната програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“. Той е изключително голям поради това, че работодателите заявяват работни места заради пълното финансиране, което покрива риска от ограничените физически възможности на лицата и честите им отсъствия по болест, а безработните лица с увреждания я оценяват високо поради осигурената 2-годишна заетост и сигурни доходи, които за преобладаващата част от тях е единствена възможност за трудова реализация. От началото на годината по Програмата са работили общо 1639 души.
На второ място, това са насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта. По реда на чл. 36, ал. 2 се насърчават работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания до 29-годишна възраст, а по чл. 51, ал. 2 и чл. 52 се насърчава наемането на безработни лица с трайни увреждания, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта на пълно или непълно работно време, за които на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.
От началото на 2018 г. по мерките от Закона за насърчаване на заетостта е осигурена заетост общо на 314 хора с увреждания. Също така те могат да се включват и в останалите програми и мерки от Националния план за действие по заетостта, които се реализират за всички регистрирани в бюрата по труда търсещи работа лица. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика имате думата, госпожо Григорова.
КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА (ГЕРБ): Господин Председател, господин Министър, колеги! Искам да благодаря на министър Петков за задълбочения отговор на въпроса и искам да припомня някои факти.
За хората с увреждания през 2013 г. по времето на Орешарски бяха отделени и съответно разходвани 189 млн. лв. През 2018 г. тези средства са 263 млн. лв. В проектобюджета за 2019 г. са заложени увеличения със 150 млн. лв., като това е увеличение с 55%, и общата сума възлиза на близо 415 млн. лв.
В същото време се усъвършенства законодателството, което касае хората с увреждания, а именно Законът за хората с увреждания, Законът за личната помощ, Законът за социалните услуги и подзаконовите нормативни актове.
Искрено се надявам, че през 2019 г. тази отпусната голяма сума ще бъде по-справедливо разпределена въз основа на усъвършенстваните нормативни документи и тя ще достигне до всяко едно лице с увреждания въз основа на неговите индивидуални потребности чрез индивидуална оценка на неговото състояние.
Всички тези действия на правителството свидетелстват за това, че проблемите на хората с увреждания са основен приоритет на правителството на Борисов 3 и че то ще продължава с конкретни мерки и мероприятия и с увеличаване на средствата да постига един достоен живот на тези хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Продължаваме със следващия въпрос към министър Петков. Той е от народните представители Галя Желязкова и Димитър Гечев относно повишение на цените на енергоизточниците и мерките, които предприема държавата, за да осигури необходимото за уязвимите групи хора.
Имате думата, госпожо Желязкова.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Свидетели сме на тенденцията за увеличаване на цените на енергийните източници към месец октомври 2018 г. и това увеличение се отразява на цялата стокова верига в страната. Безспорно, това ще засегне голяма част от населението и най-вече най-уязвимите групи.
Поради тази причина въпросът ми към Вас, господин Министър, е: какви мерки ще предприемете за осигуряване на по-добра социална защита на най-уязвимите групи от населението в страната, за да ограничим неблагоприятния ефект от повишаването на цените на енергоизточниците? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Желязкова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Желязкова, увеличението на цените на електроенергията и на други енергийни източници е фактор, който поставя системата за социална защита на сериозно изпитание. Това се отразява най-чувствително на хората с ниски доходи.
Въз основа на извършения анализ на финансовите възможности и прогнозите за динамиката на икономическите процеси, които влияят върху системата, от началото на годината се реализира над 15-процентно увеличение на гарантирания минимален доход, като по този начин беше разширен обхватът на подпомаганите лица и семейства.
Наред с това бяха предприети и съответни действия за усъвършенстване на системата за целево енергийно подпомагане. Увеличи се размерът на помощта, така че, достигайки 74,83 лв. месечно, да компенсира увеличението на цената на електроенергията от 1 юли тази година.
Въведе се механизъм за автоматично компенсиране на увеличението на пенсиите в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, за да не става то причина за отпадане от програмата на пенсионери, които са получавали помощта. В тази насока се реализира още една допълнителна мярка в подкрепа на най-нуждаещите се за ограничаване на неблагоприятния ефект от увеличението на цените на енергоизточниците и тяхното отражение в новите по-високи цени по стоковата верига.
На 21 ноември тази година правителството взе решение, с което осигури допълнителна финансова подкрепа в размер на 100 лв. на всички лица и семейства, на които е отпусната целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон. Изборът на целевата група не е случаен. Бенефициентите на целеви помощи за отопление са най-широкообхватната група в системата за социално подпомагане, която включва лица и семейства с най-висока степен на риск от невъзможност да осигурят задоволяване на основните си жизненоважни потребности без помощта на държавата.
По последни данни на Агенцията за социално подпомагане към началото на ноември тази година, когато изтече срокът за подаване на заявления, по общо подадените 250 157 заявления и декларации за отпускане на целева помощ за отопление са издадени 208 697 заповеди за отпускане на помощта, като очакванията са тази бройка да достигне 210 000. Всички тези хора и семейства ще получат през месец декември посочената сума от 100 лв., като необходимата организация в Агенцията за социално подпомагане за изплащане на сумата вече е създадена.
Бих искал да посоча, че в решението на правителството за отпускане на тази еднократна допълнителна сума изрично е посочено, че тя не се включва в дохода за определяне на достъпа до други права по Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и други. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Желязкова.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, колеги! Ще използвам възможността да благодаря на министъра за отговора, защото той показва решителността на държавата, в лицето на Министерството на труда и социалната политика, да бъде в нужда на хората, да проявява гъвкавост и да предприема допълнителни мерки за подпомагане на хората в нужда. Точно тези допълнителни 100 лв. са много уместни и ще успеят да помогнат на хората със справянето на увеличението на цените на енергоизточниците. Не бива да пропускаме и факта, че в Проекта на бюджет за 2019 г. е заложено двойно увеличение на средствата и те ще бъдат около 40 милиона, което също е добра стъпка, която предприема правителството за справяне с този проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова.
Това беше и последният въпрос към министър Петков.
Благодаря Ви за участието в контрола днес, уважаеми господин Министър.
Продължаваме с въпроси към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Първият въпрос е от народните представители Светла Бъчварова и Георги Стоилов относно проблеми при изпълнението на договори, сключени от Държавен фонд „Земеделие“ с доставчици по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
Имате думата, господин Стоилов, да зададете въпроса.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги!
Господин Министър, в периода на прием на документи по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ се направиха доста промени. Тези промени бяха въведени и с изисквания към училищата, както и нови критерии към заявителите. Освен това беше вменено на Държавен фонд „Земеделие“ за прилагане на служебен избор на заявители, в случаите когато директорите на учебните заведения не са спазили критериите за избор на доставчици по схемата. Тези промени създадоха доста шум и напрежение сред всички заинтересовани страни по мерките.
Въпросите ни към Вас са: какъв е броят на кандидатите по училищните схеми за доставка на училищен плод и училищно мляко? Колко от тези доставчици са служебно определени от Държавен фонд „Земеделие“ по съответните схеми? Коя е референтната дата за предоставяне на информация за обема на производството на земеделските стопани и допуска ли се актуализация до крайния срок на подаване на офертите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Стоилов, за 2018 г. по схема „Училищен плод“ са кандидатствали 211 заявители със заявени 3516 учебни заведения, от които служебен избор е приложен за 2237 учебни заведения, попадащи в 141 заявления за одобрение.
По схемата „Училищно мляко“ са кандидатствали 156 заявители със заявени 3476 учебни заведения, от които служебен избор е приложен за 1552 учебни заведения, попадащи в 129 заявления за одобрение.
Държавен фонд „Земеделие“ прилага служебния избор по отношение на учебно заведение, а не на заявител. В случай че учебното заведение при избора си на доставчик не е спазило критериите, заложени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, Държавен фонд „Земеделие“ прилага предвиденото изискване за провеждане на служебен избор на доставчик.
С извършените на 20 юни тази година промени в Наредбата бяха въведени критерии за избор на заявител от страна на учебните заведения. По този начин се установи единен ред в прилагането на училищната схема и всички учебни заведения, които желаят да участват в нея чрез своя доставчик, е необходимо да изпълняват едни и същи разпоредби. Едно от изискванията към производители на плодове и зеленчуци, които участват в подбора на заявител от страна на учебното заведение, е да предоставят актуална анкетна карта на земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на Регистър на земеделските стопани, заверена за съответната стопанска година до 10 април.
Наредбата предвижда също така земеделските производители да обработват минимум 2,5 хектара площ, заета с най-малко два вида плодове или зеленчуци, допустими за раздаване по схемата. Производственият обем не подлежи на контрол по смисъла на приложимата нормативна уредба и не е необходимо предоставяне на информация от страна на земеделските производители, която да доказва произведени количества. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Професор Бъчварова, имате думата за реплика.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Господин Министър, уважаеми колеги! Това, което, господин Министър, ни предоставихте като информация, е интересно от гледна точка на това, че служебните решения на Държавен фонд „Земеделие“ са доста повече от тези, които са избрали или които са предложили самите училища. Както виждате, продължават и сега проблемите при избора на доставчици от гледна точка на това, че самите училища не могат и не искат да се съгласят с тези служебни разпределения.
Неслучайно въпросът към Вас беше свързан с това коя е референтната дата? Референтната дата, казвате, е 10 април, но разполагаме с данни за една от фирмите, която е спечелила, и то в над 100 обекта, за доставка на плодове и зеленчуци. Тази фирма в продължение на няколко месеца е актуализирала картата си, за да стане водеща по отношение на критериите и съответно да бъде служебно избрана.
На 23 януари тази фирма има 214 дка, от които много малко плодове и зеленчуци, но до 2 юли тя си актуализира – сливи с половин декар, не, даже сливите са 500 квадрата, крушите са 3 дка. В края на краищата тя печели служебно, защото има целия спектър от плодове, които съответно се изискват от Фонд „Земеделие“, и служебно получава тези договори. Затова въпросът и желанието ни е нормативните изисквания да се спазват: като е казано 10 април, след това не би следвало да има никакъв компромис и да се приемат съответно с предимство тези фирми.
Ще Ви предоставя информацията и ми се иска наистина една обективност. Може би да се помисли вмешателството и служебните ангажименти, които поема Държавен фонд „Земеделие“, да бъдат в посока да се удовлетворяват в известна степен и претенциите на училищата по отношение на избора на доставчици за всяка една от схемите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема професор Бъчварова.
Дуплика, господин Министър? Не.
Продължаваме със следващия въпрос към министър Порожанов. Той е от народния представител Светла Бъчварова относно финансовото състояние на Селскостопанската академия.
Имате думата, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан с актуалното финансово състояние на Селскостопанската академия. Общо взето непрекъснато поставям въпроси по отношение на това как се развива Академията и какви са възможностите за нейното развитие, не само оцеляване.
През месец април 2018 г. беше променен Законът за Селскостопанската академия. Смея да кажа, че се предприеха реформи. Те доведоха до промени както в ръководството на институтите, но също така в по-голяма степен касаеха държавните предприятия – създаването на едно държавно предприятие, въпреки оперативната самостоятелност на тези, които влязоха вътре в това предприятие. Към този момент информацията, която имам, е, че преструктурирането на Академията все още не е приключило от гледна точка на прилагането на Закона.
Единият от въпросите, който ни интересува, е: докъде е стигнало преструктурирането и съответно държавното предприятие функционира ли към настоящия момент?
Другият въпрос е свързан пак с финансовото състояние, пак говорим към месец април, преди Законът да влезе в сила. Много от институтите бяха получили по схемите за единно плащане средствата, които съответно им се дължат на площ. Към този момент по-голямата част от институтите в Селскостопанската академия не са получили тези средства и те не разполагат с тях. Опитах се да потърся информация каква е причината. От Селскостопанската академия обясняват, че не са получени средствата от Министерството, тоест преди реформата. Така или иначе някъде се губи връзката и не съм сигурна кой казва истината.
Затова въпросът към Вас е: средствата за единно плащане преведени ли са на Селскостопанска академия, тя изразходила ли ги е, предоставила ли ги е на институтите, тъй като са значителни като средства и дават възможност за покриване на текущи издръжки на предприятията? Общо взето това е въпросът, който ме интересува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, първо, един обобщен отговор – финансовото състояние се подобрява, и Вие го знаете.
От 1 април 2018 г. Селскостопанската академия е автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите съгласно новия Закон за Селскостопанската академия. Академията съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на Закона за публичните финанси. Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на новия закон в състава на Селскостопанската академия са включени четири опитни станции – държавни предприятия, и две експериментални бази, чиито активи и пасиви, както и други права и задължения преминават към Академията.
На 31 юли тази година е публикуван новият устройствен правилник на Селскостопанската академия. В него се осигурява съответствие на структурата и организацията на работа на Академията с актуалните разпоредби на Закона. Уреждат се в детайли въпросите с преструктурирането по отношение на финансирането и управлението, както и устройството, организацията и дейността на новото държавно предприятие „Научно-производствен център“. На 1 август тази година е влязло в сила ново длъжностно и поименно щатно разписание, с което е преструктурирана централната администрация. Правилниците за устройството и дейността на научните центрове и институти към Селскостопанската академия са в процес на приемане от общите събрания, както и длъжностни разписания, като голяма част от тях вече са утвърдени от председателя на Академията. С това ще приключи структурната реформа, предвидена в Закона.
Към настоящия момент финансовата система на Селскостопанската академия изцяло е преструктурирана като първостепенен разпоредител с бюджета. В изпълнение на разпоредбите на новия закон Министерството на финансите извърши промяна на единната бюджетна класификация за тази година, създавайки индивидуален код на Академията и я структурира като първостепенна система в СЕБРА. Предоставянето на лимит за право на разход на Селскостопанската академия се извършва от Министерството на финансите, а не както досега, от Министерството на земеделието, храните и горите. Финансовото състояние на Академията е добро, регулярно се изплащат възнагражденията на персонала и текущата издръжка на дейността на научните институти и центрове.
Към 31 октомври тази година Министерството е превело трансфер на Академията в размер на 9 млн. 550 хил. лв. Просрочените задължения към 31 октомври тази година са в размер на 739 хил. лв. Към 1 април включените държавни предприятия в структурата на Академията с просрочени задължения в размер на 519 хил., включително за заплати и осигуровки в размер на 131 хил., към момента тези задължения са погасени.
Съгласно Закона за публичните финанси Академията е включена в системата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци, които се отчитат чрез Министерството на земеделието, храните и горите. Няма дължими задължителни осигурителни вноски и данъци към осигурителните фондове и Националната агенция по приходите. Средствата, които институтите получават по линия на СЕП и са преведени по новите сметки на Академията след 1 април, се усвояват поетапно от институтите и центровете. До момента са разплатени средства в размер на 1 млн. 662 хил. лв. Средствата, централизирани в Министерството на земеделието, храните и горите преди 1 април, са в размер на 1 млн. 150 хил. лв., от тях до момента в Селскостопанската академия са възстановени 1 млн. 60 хил. лв. и се използват за оперативната дейност на институтите. Останалите средства ще бъдат възстановени до края на месец ноември – около 90 хил. лв.
От датата на вписването в Търговския регистър държавното предприятие „Научно-производствен център“ е правоприемник на активите и пасивите, както и на архива (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) на 16-те държавни предприятия, опитни станции.
През месец септември беше подадено заявление за вписване на държавното предприятие в Агенцията, но беше постановен отказ до набавяне на допълнителни документи. Нужните документи вече са осигурени и е подадено ново заявление. Законовият срок за вписване изтича на 26 ноември, тъй като няма до момента обратна информация за проблем с документите, очакваме регистрация до 26 ноември. Към настоящия момент държавните предприятия с просрочени задължения в размер на 956 хил. лв., като само три държавни предприятия нямат задължения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Господин Министър, уважаеми колеги! Молбата ми е по отношение на средствата, които са предоставени и изплатени по СЕП към Селскостопанската академия към 1 април, да бъдат проверени дали са преведени на Академията.
От ръководството на Академията твърдят, че тези средства не са преведени и съответно институтите по веригата не са ги получили, а както Вие казахте, с тези средства се покриват текущи задължения, които са важни, предвид факта че ако те не се покрият в следващия бюджет, трябва много повече усилия, за да бъдат реализирани.
По отношение на държавното предприятие – 1 млн. лв. задължения, нищо че тук са и доста неплатени осигуровки или въобще неначислени заплати, една сериозна сума. Струва ми се, че ще бъде в изключително тежко положение това предприятие, стартирайки своята дейност от месец ноември или декември, тъй като на практика към този етап държавните предприятия функционират по стария закон.
Неслучайно поставям въпроса към настоящия момент, защото предстои да се гласува бюджетът на Република България. В Проектобюджета на Министерството на земеделието, храните и горите е записано, че средствата, предвидени за Академията, са около 25 милиона. Тези 25 милиона са изключително недостатъчни, като се има предвид факта, че само фонд „Работна заплата“ на институтите е 28 млн. лв. Моят апел е да се направи необходимото тези средства да се осигурят, тъй като в противен случай задълженията плюс ограниченият бюджет ще създадат предпоставки за трудности при функционирането на Академията най-елементарни нужди да бъдат покрити. Такъв е моят апел и целта на въпроса, който зададох към настоящия момент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Дуплика – имате думата, господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова, за препоръките.
Само няколко числа в допълнение: както знаете, след преминаването към финансова автономност Агенцията вече може да акумулира собствени приходи, които само до момента, до края на месец октомври, са 11,5 млн. спрямо 10 млн. 200 хил. за миналата година. Очакванията са те да си преизпълнят приходите от 15 млн. лв. до края на годината.
Така че с трансфера, който те имат, заложен в следващата година, и приходите, които, убеден съм, че ще нарастват, защото те стартираха финансовата си автономност много по-късно – от средата на годината, ще имат тази възможност. Както и Вие знаете, вече има увеличение на възнагражденията на персонала именно от тези допълнителни приходи, които те успяват да акумулират. Потвърждавам Ви, че остатъкът от субсидиите, които са по СЕП, са само 90 хил. лв. и ще бъдат изчистени до края на месеца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Ирена Анастасова относно проблемите при доставките на мляко в училища в град София по схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения.
Имате думата да зададете въпроса.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, колеги! На предишен мой въпрос, господин Министър, обяснихте, че проблемите в доставките по схемата „Училищно мляко“ са несъществени и се решават и само 55 училища в страната са се отказали от участие.
След отговора Ви преди около месец буквално бях засипана със сигнали не за проблеми, а за сериозни нарушения в изискванията по доставките, като например: нарушаване на графици; доставка на некачествени продукти, като вкиснало прясно мляко, мухлясал кашкавал, двойно етикетиране; млека, произведени в Полша от български производители, разбира се; масленост от 3,2% при изискуема масленост 2%. Времето не ми позволява да изреждам още.
Сигналите са от цялата страна – от София, Сливен, Варна, Ямбол, Хасково, Монтана и още други области. Хората ми изпращаха снимки и описания на нарушенията. Обадиха ми се и много колеги директори, че вследствие на такива нередности са се отказали от доставките, защото не са сигурни за здравето на децата, а носят тази отговорност ежечасно, да не кажа, ежеминутно.
За да не решите, че си измислям, ще Ви цитирам например: „Уважаема госпожо Анастасова, одобреният доставчик на мляко и млечни продукти за нашето училище е хасковска фирма. Това не е проблем. Проблемът е, че отказаха млякото да се съхранява в хладилните камери на стола на училището; отказаха да плащат наем на управителката на стола, с която аз имам сключен петгодишен договор и наем.
Писах до Държавен фонд „Земеделие“ и отказах участие в Програма „Училищно мляко“. Направихме го много директори. Ползвах писмото за отказ, което ни е дадено. Съжалявам, че лишихме децата от мляко и млечни продукти, но отказвам да нося отговорност за качеството на храни, които не са според изискванията“.
Времето не ми позволява да Ви прочета още много такива обръщения към мен, които бяха направени. Затова очаквам отговора Ви с особен интерес, а именно разполага ли Министерството на земеделието, храните и горите с информация за цитираните недопустими нарушения? Какви мерки предприема или какви мерки ще предприеме? Какви са санкциите за фирмите нарушители, тъй като стана ясно – в периода от време, в който се занимавах с този въпрос, че промените, които бяха направени в Наредбата, бяха направени така, че три фирми в момента да са доставчици в 2300 от 2600 български училища. И това ако не е монопол, аз не знам какво му се казва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Анастасова.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители!
Уважаема госпожо Анастасова, числата определено не са Ви верни. Ако смятате, че има монопол, сезирайте Комисията за защита на конкуренцията, явно имате достатъчно информация. Сезирайте за монополно положение, но числата, които споменавате като брой на обслужване – преди малко споменах, няма такъв монопол.
Системата за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в страната се прилага в съответствие с Наредбата. Съгласно чл. 4, ал. 7 от цитирания нормативен акт Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределение по схемата на продукти и изпълнението на предвидените специфични изисквания към тях. Държавен фонд „Земеделие“ като прилагащ орган към Изпълнителната агенция по безопасност на храните сключва споразумение за сътрудничество при извършването на контрола на разпределяните продукти. За проверка на задълженията от страна на доставчиците по схеми фонд „Земеделие“ осъществява периодични проверки на място съвместно с представители на Българската агенция по безопасност на храните.
Проверките биват два вида: планирани и по сигнал. Ако вследствие на проверките се установи, че доставчикът не спазва нормативно определените му задължения за доставка, Държавен фонд „Земеделие“ има право да откаже изцяло или частично плащане на финансовата помощ на съответните доставки, както и да постанови временно спиране или оттегляне на одобрението на доставчика.
На 30 октомври 2018 г. в Областна дирекция по безопасност на храните – София, са подадени два сигнала за развалени продукти, раздавани по схемата „Училищно мляко“. Извършени са незабавни проверки в посочените обекти.
Във връзка с установените несъответствия са изготвени и връчени акт за забрана, протокол за отговорно пазене и протокол за подлежащи на унищожаване суровини и храни от животински произход.
Областна дирекция по безопасност на храните – София, е уведомила Областната дирекция по безопасност на храните – Враца, за предприемане на действия по компетентност към производителя.
При проверката в млекопреработвателното предприятия е установено, че при производството на двете партиди продукти – прясно мляко 2% и партиди, използвани преди 10 ноември 2018 г., и друга партида преди 12 ноември 2018 г., в хода на всички етапи на технологичния процес са спазени контролно-критичните точки. При дистрибуцията към детските заведения е спазен хладилният режим за доставката и температурата на продукта е била 2 градуса.
Съгласно чл. 44 от Закона за храните: който произвежда, търгува или внася в страната храни, които не отговарят на изискванията на Закона или на подзаконовите актове по прилагането, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 и 2000 лв., а при повторно извършване между две и четири хиляди лева. За нарушение, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция между две и четири и при повторно между четири и шест хиляди лева.
Съгласно чл. 4, ал. 5, т. 2 от Наредбата отговорност на учебното заведение е да гарантира приемането и проверката на продуктите, които му предоставят, и да документира установеното количество и качество чрез съставяне на приемо-предавателен протокол. За да изпълни схемата своята цел – да спомогне възпитаването на здравословни хранителни навици у децата, е необходимо всички, ангажирани по веригата на нейното прилагане, да бъдат отговорни и да изпълняват своите функции съвместно и целесъобразно. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Господин Председател, колеги! Господин Министър, предполагам, че знаете какво ми отговаряте. Вие всъщност ми казвате, че всичко е направено според Наредбата. Следователно Наредбата Ви не струва и ще Ви кажа защо?
С една дума не съм доволна от този отговор. Вие обаче дължите на друг отговор, не толкова на мен.
Вижте, наистина проваляме една добра идея. И най-важното, Вие дължите удовлетворителен отговор на колегите учители, на директорите, дължите отговор на родителите за всички тези неуредици и нарушения. Аз не Ви говоря нещо, което съм си измислила, говоря Ви нещо, което съм видяла с очите си и заради което при мен непрекъснато идват колеги от страната. Дължите на тях отговори! Защото с начина, по който е създадена тази наредба, и с начина, по който се реализират тези доставки, поставяте ръководствата на училищата в тупик. Вие им приписвате задължения да констатират качество на храната. С какво да го констатират, като понякога има по една медицинска сестра, която е на 4 часа и не се знае дали в момента на доставката е там, или е в другото училище? С какви специалисти да констатират качеството на храната? И им вменявате задължения покрай всички други техни безкрайни задължения.
Мисля си, че като обобщение, то е очевадно, първо, при доставките на мляко и млечни продукти в институциите има сериозни проблеми.
Второ, голяма част от тези проблеми са заложени в самата Наредба, в която не по мое мнение, а според юристи, са заложени определено лобистки текстове.
Трето, че при изготвянето на Наредбата не са взети предвид специфичните условия, редът и организацията в училищата и ситуацията в училищния живот, че е занижен, ако изобщо съществува, контролът върху дейността на фирмите – доставчици. Не аз, а фактите говорят за това. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Според мен, с което ще приключа, имате да свършите още много работа, защото иначе, пак повтарям, компрометирате добрата идея, която искам да Ви кажа, че стартира с много по-малко проблеми преди време от тези, които сътворихте в последните една две години, а именно: трябва да правите проверки, трябва да осъществявате непрекъснат контрол…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: …и веднъж завинаги да направите необходимите промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви отдавна изтече.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Много е важно, господин Председател, това в наредбата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дадох Ви почти минута.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: …като отчитате най-напред интересите на децата и се съобразите с реда и организацията на дейностите в учебните и детските заведения, а не с желанията на производителите и доставчиците, пък били те и български. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата – за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Безспорно е, че от първия ден на измененията в Наредбата Вие се обявихте срещу българските производители, с декларации и с всичко. Нищо сложно няма в самата схема. Да, беше даден приоритет на българските производители. Неслучайно на много места има и производител, и доставчик, има съвместни графици.
От директорите на училища или хората, които те са определили, по никакъв начин никой не иска да правят анализ на качеството. Има приемо-предавателен протокол, който трябва да се направи от гледна точка на получаването на стоката, ако има видимо несъответствие, дори на плодовете, ако те не са в добро състояние. Вие знаете как са направени млечните продукти. Да, имаше два случая – в Хасковско, и в тези случаи, които маркирахме, в конкретните случаи за доставки в София. Но защо не зададете въпроса: дали това не се е случило от гледна точка на съхранението?
Предполагам, че знаете, че добавихме в Наредбата опцията, защото определено имаше нежелание, определено казано – нежелание от определени учебни заведения да се правят доставки от други хора, от които те са свикнали да си правят доставките. Мисля, че го знаете много добре. Няма да влизам в битовия елемент тук.
Направи се всичко възможно процесът да бъде компрометиран по някакъв начин и то съвместно с бившите доставчици, които бяха в тези заведения. Затова добавихме в Наредбата опцията да се даде възможност за логистичен разход в рамките на допустимите допълнителни, съпътстващи разходи, които са допустими по Наредбата, да се наеме лице, което да раздава, или при съхранението на продуктите, когато се прави.
Направени са съответните изменения. Вие може би имате много сигнали, които получавате по един или друг начин. Искам да Ви кажа, че при нас подобна информация в такъв драматичен елемент няма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Йордан Младенов относно разпространяване на инфлуенца по птиците.
Имате думата, уважаеми господин Младенов, за да зададете въпроса.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, 2018 г. се очертава като тежка година за животновъдния бранш в България.
Във връзка с възникващите огнища на инфлуенца в страната, умъртвяването на близо 1 милион птици, протестите и притесненията на хора, ангажирани в отрасъла, че ще останат без препитания България от износител на птиче месо и продукти може да се окаже като един голям вносител.
Уважаеми господин Министър, бих искал да дадете повече яснота: колко са регистрираните случаи от началото на годината до момента; колко са изплатените субсидии на засегнатите към този момент; какви мерки е предприело Министерството на земеделието и храните във връзка с така разпространената болест? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Младенов, първо, искам да Ви благодаря, че Вие единствен от Вашите колеги ме нарекохте „уважаеми“!
От 2006 г. досега в България при дивите патици са констатирани 23 огнища на заболяването инфлуенца по птиците. При домашните птици заболяването се появява за първи път през 2015 г. – с едно огнище, през 2016 г. – 24, през 2017 г. – 53 и през тази година – 26 огнища.
Засегнатите индустриални ферми са общо 20 за тази година. Общият брой на птиците във всички засегнати стопанства е над 1 милион, като 91% от тях са в кокошевите ферми.
Българската агенция по безопасност на храните предприе редица мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците във и около обектите с установен геном на вируса инфлуенца А по птиците.
Стратегията за контрол на ситуацията въвежда мерки, които са насочени към превенция – ранно откриване и избягване на по нататъшното разпространение на инфекцията, както следва: засилени мерки за биосигурност в стопанствата, увеличен брой официални ветеринарни инспекции, за да се провери правилното им прилагане, затворено отглеждане на домашните птици, засилен лабораторен контрол във всяко стопанство с домашни птици или по точно: вземане на серологични проби при домашни птици на възраст между 56 дни; бройлери – на всеки два месеца; вземане на вирусологични проби преди движение на птици между животинските обекти; вземане на вирусологични проби преди движение на патици до кланица от обекти, които са предназначени за гушене и се намират в рискови области. Рисковите области са Пловдив, Хасково и Стара Загора.
Движение на птици във и от предпазните три километра и надзорните 10 км зони не се допускат, само при изключенията, разписани в законодателството. Репопулация на предишната заразена ферма не е разрешена, като се използват сентинелни птици, а именно птици от кокошевия вид, които са изключително чувствителни към вируса и биха проявили клинични признаци при наличие на зараза, и то едновременно в производството на едно хале във фермата съгласно инструкцията на БАБХ. Разбира се, до шест месеца преустановяване и така наречената „почивка“ за ферми, където трябва да се направят всички дезинфекциращи мероприятия, за които са получени два положителни резултата за антитела или вирус в рамките на 12 месеца.
От началото на тази година до момента са издадени общо 104 предписания, 23 акта за установяване на административно нарушение и са съставени 50 акта за възбрана. Досегашните резултати показват, че циркулацията на вируса продължава да съществува в птицефермите.
Основни причини за появата и разпространението на инфлуенца по птиците са: пробиви в биосигурността на фермите; отглеждане на птици на открито; пробиви в биосигурността по време на транспортирането им, както и високата гъстота на водоплаващи птици в дадени райони на страната.
В Германия през 2017 г. са констатирани 556 случая на заболяването при дивите птици и само 68 при домашните птици.
Статистиката в България показва точно обратното. Многобройни огнища при домашните птици и ограничен брой при дивите.
За 2018 г. имаме положителни резултати за високо патогенна инфлуенца върху птиците при дивите патици.
За обезщетение на собствениците за принудително унищожени и умрели животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини и фуражни добавки и инвентар, свързани със заболяването инфлуенца – всичко, което е описано в Закона за ветеринарномедицинската дейност, до момента са изплатени средства в размер на 4 млн. 430 хил. лв. Благодаря, за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Младенов.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател!
Уважаеми господин Министър, въпреки обявените от Вас действия, заразата продължава. Зачестяват и обвиненията от страна на птицевъдите, че тези мерки не са достатъчно ефективни, особено в частта за стриктност на контрола от страна на държавата. Според мен Вие по-често трябва да събирате бранша и да взимате общи решения за това как да се справят с този проблем, който е явно, че продължава и ще продължава и през следващата година. Ние ще следим оттук нататък за всички действия, които предприемате.
Имах и един конкретен въпрос, ако може да отговорите: има ли неизплатени средства в подпомагането на птицевъдите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов.
Думата за дуплика, имате господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Младенов, съгласен съм с Вашата констатация. Действията са предприети, но не са достатъчно ефективни. Това е и моят натиск към Агенцията по безопасност на храните.
Скоро имаше, както знаете, едно определено напрежение. В рамките на по-стриктните действия, които трябва да се предприемат, най-вече при водоплаващите птици, защото, както знаете, водоплаващите птици имат възможността да износват болестта с по ниска смъртност, докато при кокошевите смъртността е близо до 100%.
Една от констатациите беше, че контролът по гледането на птици на открито, забраната за гледане на птици на открито не се спазва достатъчно стриктно. В този аспект, разбира се, както и по отношение на движението, както по отношение на това, че при вземането на пробите, там, където са открити антитела, там, където е открито заболяване на птиците, незабавно, както Ви казах вече, има над 50 акта – предписания, има затворени доста ферми, които трябва да направят своята дезинфекция, след което да стартират работата си.
Убеден съм, че има много какво да се прави още, за което е и моята цел и стремеж за натиск върху Агенцията.
Не са калкулирани последните унищожения на птици от последния месец. Те не са включени в тези 4 милиона. Протоколите са още в Агенцията по храните, не мога да Ви дам последното, но има. Те ще бъдат изплатени в момента, в който бъдат калкулирани. Както знаете, 75% от средствата, тук е по специален начин на обезщетение, ние ги заявяваме и получаваме през „Ди Джи Санте“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Кристиан Вигенин относно заповед на министъра, с която Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт е определен за Национална референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни дни преди да бъде обявено наличието на заболяването в България.
Имате думата – да зададете въпроса, уважаеми господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! С Ваша заповед, господин Министър, от 6 юни 2018 г. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Георги Павлов“ или както е по известен НДНИВМИ е определен за Национална референтна лаборатория за чумата по дребните преживни животни.
Десет дни по-късно в лабораторията постъпват проби, взети от животновъдни обекти, като основанието за взимането на пробите е съмнение.
На 19 юни същата година са обявени положителни проби, потвърдени няколко дни по-късно от референтната лаборатория на Европейския съюз, Сират, Франция. Може би като детайл да отбележим, че в деня на издаване на Вашата заповед в София, в рамките на Българското председателство на Европейския съюз, се провежда семинар точно за чумата по дребните преживни животни, в който основни лектори са именно експертите от Сират.
В предишния си въпрос към Вас преди няколко седмици отбелязах, че има някои интересни съвпадения, които надявам се с Вашия отговор днес да уточните, и по-точно какви са основанията за издаване на споменатата заповед, с която се изменя Заповед № РД 09-941 от 23 ноември 2016 г. на министър Десислава Танева? Също така, преминал ли е НДНИВМИ през процедура по сертификация? Ако не, има ли право да извършва подобни изследвания? Изследвани ли са преди заповедта от 6 юни кръвни проби от дребни преживни животни за чума по дребните преживни животни, без да има определена Национална референтна лаборатория? Ако такива изследвания са извършени, законосъобразна ли е била подобна практика? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
Имате думата – за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, след референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз, където се намираше Европейската референтна лаборатория за особено опасни вирусни инфекции по животните към Института по здравеопазване на животните към град Пърбрайт, с Решение на Европейската комисия № 212/2017 г. – това е 7 февруари 2017 г., като референтна лаборатория на Общността по отношение на чумата по дребните преживни животни беше определена лабораторията в град Монпелие, Франция.
Бих желал да отбележа, че дотогава не е имало самостоятелна референтна лаборатория на Европейския съюз за това заболяване, а тя е била в състава на лабораторията по шапа на споменатия институт в град Пърбрайт. С това решение бяха установени отговорностите и задачите на лабораторията в Монпелие и се стигна до изменения на Приложение № 7 към Регламент на Европейската общност № 882/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета, касаещи определянето на референтните лаборатории за Общността и на националните референтни лаборатории. Решението изисква държавите членки да определят своите национални референтни лаборатории, спазвайки определена процедура. Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ е единственият орган в Република България, която има право да извършва акредитация на лабораториите за изпитване, с което се удостоверява тяхната компетентност за извършваната дейност. Държа да отбележа, че акредитацията е доброволен акт съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Националните референтни лаборатории към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – град София, определени със Заповед № РД 09/2016 г. на министър Танева, са акредитирани, в това число Лабораторията за шап и везикулозна болест по свинете, посочени в т. 2, буква „б“ от Заповедта, която извършваше изследванията за чума по дребните преживни животни до решението на Европейската комисия. Изследванията за екзотичните и особено опасните инфекции в България винаги са се извършвали само и единствено в този институт от създаването му през 1901 г. Досега и най-естествено бе новата Национална референтна лаборатория за диагностика на чумата по дребните преживни животни да остане към него поради традицията, квалификацията на кадрите и, не на последно място, поради това, че тази лаборатория е специално оборудвана и притежава по-висок клас на биосигурност от останалите лаборатории. Първоначално от новоопределената референтна лаборатория на Европейския съюз за чума по дребните преживни животни в Монпелие е изпратено запитване до всички държави членки, за участие в междулабораторно сравнително изпитване именно през месец юни 2017 г. Участието на България е било потвърдено, а изпитването е проведено през месец август 2017 г.
На специално работно съвещание през месец ноември 2017 г. са обявени резултатите от проведения ринг тест, които за нашата лаборатория са били сто процента съпоставими с очакванията. По този начин тя е изпълнила първото условие на Регламент № 882/2014 г. – признаването ѝ като Национална референтна лаборатория. Само отварям скоба, че това са слепите тестове – без да се знае какво е заболяването, които се изпращат в референтната лаборатория на страните членки, и на база на отговорите, които те предоставят, се издава тази сертификация за референтна лаборатория.
През месец декември 2017 г. специалисти от лабораторията участват в специално организиран курс за диагностика на чума по дребните преживни животни, организиран от Европейската референтна лаборатория в Монпелие, което е поставено като допълнително изискване към националните референтни лаборатории.
През месец януари тази година от страна на Института са предприети необходимите действия за официализиране на статута ѝ като национална референтна лаборатория с промяна на Заповедта на министър Танева. След направени допълнения и коректно съгласуване е издадена заповедта от 6 юни 2018 г.
Националната референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни при института е преминал успешно през етапите за сертифициране и има право за извършване на изпитвания ELISA и PCR, тъй като е покрила изискванията на референтна лаборатория на Европейския съюз за диагностика на чума по дребните преживни животни.
Искам да отбележа, че преди издаването на Заповедта са извършвани изследвания, съгласно тристранната програма за надзор на трансграничните болести по животните в 30-километровата гранична зона между Турция, Гърция и България. Тази практика е напълно законосъобразна, тъй като българската лаборатория е призната от десетилетия като равноправен и равностоен партньор на турската и гръцките референтни лаборатории. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, аз благодаря за изчерпателния отговор. Той, разбира се, внася немалко уточнения по технологията, по която до този момент са извървени стъпките по сертифицирането и съответно определянето на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт като референтна лаборатория за чумата по дребните преживни животни. Наистина може би да е случайно съвпадение, може би не фактът, че буквално десет дни след като тя е определена за референтна лаборатория от Вас по доклад, който е подготвен от Българската агенция по безопасност на храните, се открива, според резултатите от лабораторните изследвания, чума по дребните преживни животни.
Без да правя излишни заключения от това, което съм събрал като информация, все пак бих казал, че Вие като министър може би си струва да погледнете мерките, които Европейската комисия е предвидила за страните членки във връзка с контрола над тези заболявания. Тук пред мен имам доклад от работна група – „Приоритети на ветеринарните програми за периода 2018 – 2020 г.“ Там в края на 2016 г. Европейската комисия обявява, че за първи път ще има намерение да финансира Програма „Екзотични заболявания“, в която е включено и заболяването – чума по дребните преживни животни. През 2017 г. България получава във връзка с Решение на Европейската комисия безвъзмездна помощ – грант, за спешни мерки за борба с екзотичните болести в България през 2017 г. и 2018 г. на стойност 1 млн. 131 хил. 824 евро.
На база на това, което се случи след първите мерки, които Българската агенция по безопасност на храните предприе, и фактът, че някак си чумата по дребните преживни в България се оказа с различно поведение в сравнение с всички други случаи досега, остава съмнението, че появяването на чумата в края на месец юни може би е свързано и с Програмата на Европейската комисия за борба с екзотичните животни и фактът, че чумата по дребните преживни животни е едно от заболяванията, за които и тогава, и тепърва ще се предоставят допълнително немалко средства, бенефициенти на които ще бъдат както структурите в България, но така и индиректно структури извън България.
Не искам да навлизам повече в подробности, тъй като продължавам да събирам информация по въпроса, но вероятно Вие като министър бихте могли малко по-подробно да се запознаете с всичко това, защото българското общество продължава да търси отговорите на това какво стана през месец юни, какво стана след това и защо по такъв необясним начин се развиха събитията от тогава до сега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
Продължаваме със следващия въпрос към министър Порожанов. Той е от народния представител Никола Динков и е относно проблемите с изкупуването на реколтата от грозде през 2018 г.
Имате думата да зададете въпроса, уважаеми господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! През есента на тази година големи количества грозде останаха необрани по лозята в общините Тополовград, Свиленград, Любимец и Харманли, област Хасково. Досега такъв проблем не е съществувал. Това е единственият поминък за голяма част от селата от Сакар планина и по долното поречие на река Марица. По сметки на земеделските производители количеството необрано грозде възлиза на повече от 700 хил. лв. Хората са силно обезпокоени и в изключително трудно положение. Необраното грозде ще доведе и до много по-големи разходи при извършване на подготвителните мероприятия за следващата година.
Коментира се, че една от причините за този срив в изкупуването на гроздето е нерегламентираният внос на грозде от Македония, Румъния и други съседни страни. Освен това в този период – периодът на изкупуването на винското грозде, беше затворена една от големите винарни – тази в Карнобат, която през предните години е изкупувала големи количества грозде в района на тези общини.
Въпросът ми към Вас е: какви мерки ще предприеме Министерството на земеделието, храните и горите за защита на родното производство на грозде с цел изкупуване на произведената реколта през 2019 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Динков, като цяло гроздоберната кампания 2018 г. протече нормално и съгласно прогнозите за страната. Незначителни количества грозде останаха неизкупени поради влошено качество в резултат на неблагоприятните метеорологични условия и неприлагане от някои производители на нужните агротехнически и растителнозащитни мероприятия в лозята. Към настоящия момент в страната изкупеното винено грозде от винарски предприятия е 152 милиона килограма. В област Хасково през 2017 г. са изкупени 12 млн. 630 хил. кг, а през 2018 г. са изкупени 14 млн. 270 хил. или с близо 1 млн. 640 хил. кг повече от предходната година.
Изпълнителната агенция по лозата и виното предприе редица мерки за безпроблемно протичане на гроздоберната кампания, а именно винопроизводителите могат да произвеждат вино от грозде, закупено единствено от регистрирани гроздопроизводители, които притежават сертификати за произход на винено грозде. Във връзка с регистрацията Агенцията организира изнесени офиси в редица населени места, включително и в района на Ивайловград, където бяха регистрирани повече от 400 гроздопроизводители, желаещи да продават произведеното си грозде на регистрирани винопроизводители.
В гроздовите масиви, приемните пунктове и винарските изби имаше засилен контрол от страна на Агенцията. Със съдействието на структури на МВР беше осигурено протичане на кампанията по изкупуване на грозде на принципа „очи в очи“ или директно между гроздо- и винопроизводители. Целта беше недопускане на нерегламентирано изкупуване на грозде без заверен от Агенцията сертификат за произход на грозде и влагане на неразрешени суровини и материали при производството на вино. Проверени бяха всички преработващи предприятия на територията на страната и извършени стриктни проверки на транспортните средства, превозващи гроздето. При извършените проверки по сигнали на граждани не бяха установени нарушения на законодателството в сектора.
При проверките в област Хасково не е установено изкупуване от винарските предприятия на винено грозде, внос от Румъния или от други европейски държави, което по принцип е позволено в рамките на Европейския съюз. Също така не е установен и внос от трети страни – държави извън Европейския съюз. Съгласно Закона за виното и спиртните напитки грозде от трети страни, каквито са Македония и Молдова, не може да бъде преработено в
лозаро-винарски продукти или добавено към такива продукти на територията на Европейския съюз, в това число и България.
При постъпване на всяка партида внос на винено грозде Агенция „Митници“ подава уведомление към Агенцията за виното, на основание на което инспектори от Агенцията проследяват партидата от освобождаването до крайния продукт с цел спазване на изискванията на Закона за освобождаване на внесената гаранция.
През гроздоберната кампания 2018 г. не е установен внос на грозде от трети страни на територията на Република България. Такъв внос не би бил рентабилен за производителите предвид необходимостта от внасяне на специална гаранция в размер на 30% от стойността на гроздето и забраната за влагане на продукти с произход Европейски съюз.
По отношение на граничния контрол Българската агенция по безопасност на храните също следи стриктно за изпълнение на всички наредби и нормативни актове при вътрешнообщностната търговия и вноса. Отглеждането на десертни и винени сортове лозя е свързано със значителен риск, тъй като производството се влияе от много климатични и така нататък промени.
Чрез своите структури по места, както и чрез териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното, освен контрол върху дейността на производителите на грозде и вино Министерството оказа и информационна подкрепа. Такава информация включва възможностите на гроздопроизводителите да се възползват от мерките, свързани с общата организация на селскостопанските пазари на Европейския съюз. Тези мерки включват възможността производителите както на десертно, така и на винено грозде да създават организация на производители и на групи производители. Това би дало възможност за по-лесно договаряне и реализиране на продукцията и преговаряне за по добра цена, тъй като сред основните цели и задачи на Организацията на производителите е да подпомогнат своите членове за планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара.
Други възможности за производителите на винено грозде е да се възползват от подкрепата по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г., Програмата за развитие на селските райони, която в момента приключи, новата програма за лозаро-винарския сектор, тя е в размер на 126 млн. евро, разпределени за пет години, като първите приеми ще стартират в началото на следващата година.
Разбира се, съгласен съм с Вас за трудностите в изкупуването на „Винпром Карнобат“, които се оформиха. Имаше едно временно напрежение, тъй като много продукция се изнасяше за там като продажба. Но искам да Ви уверя, че с усилията на Агенцията по лозята и виното, от която два пъти седмично ми докладваха има ли проблеми и къде са, сме успявали да насочваме много от производителите, както казах, и логистично, за регистрация, така и за изкупуване на определени места. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър! Със статистиката относно произведените количества грозде в Хасковска област съм съгласен. Те тази година бяха още по добри и бяха добри, защото сигурно са прилагани добри подготвителни мероприятия, за да се получи такава реколта.
Съгласен съм и с това, че производителите би трябвало да се организират в по-големи сдружения и организации, за да могат по лесно да участват в преговорите и в предварителните договаряния за изкупуване на гроздето. Но тук има един съществен момент, на който трябва да обърнем внимание. Аз мисля, че ролята на държавата е в контекста на сближаване на регионите, тъй като знаете, че районът на Сакар планина е район, който е слабо развит, и този поминък за хората, за много от тях, е единствен.
Моят въпрос, зададен така, би трябвало да бъде сигнал и към Министерството за следващата година в този район да бъде обърнато повече внимание, така че хората да не останат излъгани в това, с което се занимават, и да може да бъде реализирана тази продукция, за да имат и те определени доходи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков.
Следващият въпрос към министър Порожанов е от народните представители Светла Бъчварова, Никола Динков и Виолета Желева относно епизоотичната обстановка в област Хасково.
Имате думата, уважаеми господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! В област Хасково през последните седмици се отчита тежка епизоотична обстановка. Проблемите идват от установени огнища на птичи грип и чума по дребните преживни животни.
В село Войводово, Узунджово, Гарваново, Малево и в Димитровградското село Върбица и в самото Хасково са ликвидирани вече над 140 хиляди пернати животни. Има забрана за транспорт и търговия с овце, кози и продукти, които са произведени от тях. Какво е действителното състояние на ситуацията с чумата по овцете? Има ли установени огнища или само съмнения за тяхното съществуване? Съответно какви мерки се предприемат от Българската агенция за безопасност на храните?
Проблемът с птичия грип стана хроничен и въпреки изпълнението на изискванията от страна на производителите и на указанията на Българската агенция по безопасност на храните ликвидирането на този бизнес продължава. Какви мерки ще се предприемат за обезщетения на производителите и считате ли, че изпълняваните указания са достатъчни за спирането на заболяването? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Динков.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Динков, уважаема госпожо Желева! По отношение на чумата по дребните преживни животни. В няколко въпроса се преплитат тези теми, може би ще се повторя от време на време, за което се извинявам предварително.
По отношение на чумата по дребните преживни животни. Предвид констатираните огнища и извършения допълнителен серологичен надзор Европейският съюз наложи забрана за търговия, придвижване и транспорт на дребни преживни животни и редица условия за реализацията на пазара на продукти, добити от тях.
Забраната засягаше първоначално територията на седем общини, но по-късно тя бе разширена и обхвана областите Бургас, Ямбол и Хасково. Създалата се епизоотична обстановка наложи изменение и допълнение на действащата програма за предпазни мерки срещу някои трансгранични заболявания по животните, включваща и заболяването чума по дребните преживни животни. До 21 ноември тази година са взети 24 хиляди и 300 проби от 417 животновъдни обекти, намиращи се в трите области.
От изследваните проби 256 са реагирали положително за антитела. До края на месец ноември ще бъдат взети изследвания на още около шест хиляди проби, като общият брой ще достигне близо 30 хиляди. Резултатите от проведения надзор ще бъдат официално представени на Европейската комисия и по-късно съвместно анализирани и предприети съответните мерки.
Знаете в момента решението на Комисията е за ограничения, наложени до 20 декември. Стремежът на Министерството, респективно чрез Агенцията, ще бъде да убедим Комисията тези рестрикции да паднат от 20 ноември. В момента имаме някои визии за определени дейности, които са в рамките на решението, но са позволени от други европейски актове да предприемаме действия за по-ранната им реализация.
По отношение на инфлуенцата по птиците.
За периода 17 октомври – 13 ноември тази година на територията на област Хасково са констатирани общо осем огнища на заболяването на инфлуенца по птиците, от които: огнища, животновъдни обекти за отглеждане на патици, мюлари, при кокошеви птици, а именно кокошки носачки и пилета бройлери и пуйки, и в едно частно стопанство.
Българската агенция по безопасност на храните предприе всички мерки съгласно законодателството за ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците в и около обектите, в които е установен вирусът на инфлуенца А по птиците. Собствениците на убитите животни ще бъдат обезщетени съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Стратегията за контрол на ситуацията въвежда мерки, които са насочени към превенция – ранно откриване и избягване на по нататъшно разпространение на инфекцията, както следва. Тук са ми описали всички мерки, които аз преди малко изброих по отношение на един друг въпрос на колегата Младенов. Ако искате, мога да ги повторя.
Безспорно по отношение на инфлуенцата по птиците има много неща, които да се направят. Много срещи са направени и за двата вида водоплаващи, и за кокошия вид. Истината е, че значителна част от производителите не спазват достатъчно добре мерките за контрол. В момента имаме поетапно затваряне на ферми, в които има констатирани положителни антитела, защото инфекцията основно тръгва от водоплаващите, където те успяват да износят вируса и да преживеят този вирус. Започвам да се повтарям от предния отговор. Ако някакви допълнения… Но като цяло наистина ситуацията в Хасковска област от гледна точка на тези две заболявания… Тук за мен по-притеснителното е инфлуенцата по птиците, трябва много стриктно да се наблюдават всички предписания, да се спазва биосигурността от производителите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Реплика?
Имате думата за реплика, уважаема професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Ние благодарим за отговора и целта ни беше да обърнем внимание какво се случва в Хасковска област, защото като пограничен район почти всички заболявания по животните се случват така че отиват и се реализират в Хасковска област, от което страда бизнесът.
Преди да зададем въпроса към Вас се опитахме да получим информация, особено за чумата по дребните преживни животни, от Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните. След като ни прехвърлиха между различни управленски нива накрая казаха, че не са обучителна организация. Тоест никаква информация няма да получим колко са огнищата, антитела ли са или каквото и да е било друго.
Затова и задаваме въпроса към Вас. Но Вие в месец юни, когато започна и беше установена чумата по овцете, казахте, че има сериозен комуникационен проблем между Българската агенция по безопасност на храните и съответно тези, които са потърпевши в района. Според нас този комуникационен проблем продължава да съществува и на места тези, които са заети в Агенцията, по-скоро изпълняват стандартни процедури, водят някаква статистика, но не са в полза на земеделските стопани. Аз се надявам това нещо да бъде коригирано по простата причина, че страдат страшно много хора – земеделски стопани, които нямат информация. Днес казвате, че до 20 декември се надявате за чумата при овцете съответно да имаме положително решение, но те не го знаят и няма кой да им каже.
Другото ни предложение или желание е да се обърне внимание особено в тези погранични райони, ако трябва да има мобилни екипи, ако трябва да има специалисти, които да следят за прилагането на мерките за надзор. Пак Агенцията по безопасност на храните каза, че не се справя с птичия грип, но не каза защо. Съответно оттук нататък какво ще бъде различно от досега взетите мерки, освен да регистрираме смъртни случаи и ограничения, които, за съжаление, касаят бизнес, който след това няма да може да бъде възстановен при ситуацията, в която работят тези хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова.
Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Кристиан Вигенин, той е относно недостатъчната подкрепа за животновъдите от община Болярово, чиито стада бяха ликвидирани от Българската агенция по безопасност на храните.
Имате думата, уважаеми господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, с поредица заповеди на ръководството на Българската агенция по безопасност на храните в няколко села на община Болярово бяха ликвидирани десетки стада с овце и кози. Бяха наложени ограничения за движението на животните, търговията с месо и мляко в три области, резултат от неспособността на Българската агенция по безопасност на храните да отговори адекватно на сложната ситуация с чумата по дребните преживни животни.
Стопаните получиха еднократни обезщетения за убитите животни и ограничена допълнителна помощ. В същото време остават редица проблеми, с които те се сблъскват – невъзможността да започнат възстановяване на стадата преди края на годината, което означава за много от тях и нулева 2019 г., без да имат доход продължават да плащат социални осигуровки, които правителството планира значително да увеличи през 2019 г. Участват в европейски проекти, по които може да получат санкции или имат наети пасища, които има вероятност да загубят поради липса на животни и така нататък. Една наистина сложна ситуация. Тук ще добавя, че те на практика са изоставени, не получават никаква информация и не знаят и към кого да се обърнат по целия този кръг от проблеми. Разбира се, обръщат се към своите народни представители и ние се опитваме каквото можем да правим по въпроса, но няма как да заместим администрацията.
Искам да уточня, че днес имахме среща с представители на животновъдите от региона. Благодарим за Вашата отзивчивост, за това, че се отзовахте на поканата за среща с тях, но все пак е хубаво да чуят това, което коментирахме, а може би и нещо повече сега в рамките на парламентарния контрол и по-конкретно какви допълнителни мерки в подкрепа на стопаните, загубили стадата си в община Болярово, планирате да приложите? Какви мерки за подкрепа ще предложите на животновъдите от трите области, на които са наложени ограниченията – Бургас, Ямбол и Хасково? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, аз също искам да благодаря за срещата, която проведохте днес и на която ме поканихте.
Малко повече информация. С Решение № 954 от 2018 г. на Европейската комисия за предотвратяване разпространението на чумата по дребните преживни животни на територията на Република България се разшири обхватът на определените защитни мерки. Така от 8 октомври 2018 г. в ограничителните мерки се включиха и останалите общини от областите Ямбол и Бургас и цялата област Хасково. Мерките предвиждат преработката и разпространението на мляко и млечни продукти от дребни преживни животни да се осъществява само на територията на същата област. В тази връзка и отчитайки наложените ограничения, Министерството на земеделието, храните и горите, спазвайки европейското и българското законодателство, предприе различни по характер мерки, целящи компенсиране и подпомагане на животновъдите, засегнати от заболяването „чума по дребните преживни животни“.
На първо място, стопаните, чиито болни животни бяха унищожени с цел предотвратяване разпространение на заболяването, получиха обезщетения, изчислени по видове и категории животни. При определяне на обезщетенията са отчетени пазарната цена, теглото на животното и неговата развъдна стойност. Така се формираха два вида обезщетения за стокови животни, които варираха между 130 и 350 лв. и за животни под селекционен контрол, които варираха от 220 до над 600 лв.
Освен компенсацията за убитите животните, стопаните бяха подпомогнати и във връзка с пропуснатите ползи от нереализирана продукция – мляко и приплоди.
Предвид първоначалните ограничения за определени общини бе взето решение за подпомагане съгласно правилата на европейското законодателство в областта на държавните помощи посредством минимална помощ de minimis по следните направления: Първо, пострадалите земеделски стопани в 3-километровата ограничителна зона на общините Болярово, Елхово – това са седемте общини, и петте – от Бургас, забраняващи извеждането на животни на паша, както и търговията със сурово мляко, която към настоящия момент е действаща, бяха компенсирани с минимална помощ de minimis за пропуснати ползи от реализацията на първична земеделска продукция овче и козе мляко за периода на действие на забраната на лактационния период на овце майки и кози майки. Ставките бяха формирани на базата на прогнозен нереализиран остатък от сурово мляко по средна пазарна изкупна цена. Следва да се отбележи, че към тази група спадат и земеделски стопани, чиито животни са евтаназирани и респективно са претърпели пропуснати ползи от реализиране на земеделската продукция от датата на евтаназиране до края на лактационния период.
За пострадалите земеделски стопани с издадена заповед на наблюдавана 10-километровата зона в област Ямбол, а именно Ямбол, Стралджа и Тунджа, с наложена едноседмична възбрана за продажба на сурово мляко, също бяха компенсирани за пропуснати ползи от реализацията на първичната земеделска продукция. По този начин реалното подпомагане, което са получили, е съответно: в 3-километровата зона – 55 лв. за една овца майка, и в 10-километровата зона – 22 лв. за овца майка и коза майка респективно.
Към момента, предвид сезонния характер на възпроизводството на овцете и козите, стопаните не търпят големи загуби от нереализирана продукция, а именно сурово мляко и приплоди от въведените рестриктивни мерки за ограничаване на разпространението на заболяването.
Млечната продуктивност на животните ще бъде възобновена едва в началото на тази година. За по-продължителния период на лактация при козите са предвидени възможности за реализация на произведената суровина.
Във връзка с настъпилите форсмажорни обстоятелства и въведените ограничителни мерки за преработка и разпространение на мляко и млечни продукти земеделските стопани, заявили участие в схемата за обвързано производство за подпомагане на овце майки и кози майки под селекционен контрол за кампания 2018 г., ще получат полагащите им се плащания за наличните преди настъпването на форсмажорното събитие животни, като не е необходимо да доказват с документи реализация на количество мляко или на млечни продукти.
Същевременно по схемата за преходна национална помощ на овце майки и кози майки, обвързана с производството, размерът на плащането за допустимо животно за кампания 2018 г. е 39,60 лв. Земеделските стопани от засегнатите територии, които са заявили подпомагане по тази схема, получиха първия транш, а именно 19,80 лв., вторият транш ще бъде получен през месец януари.
По отношение на пасищата, мерите и ливадите от Държавния и общинския поземлен фонд ще се вземат мерки за запазване на договорите за наем и аренда на засегнатите от епизоотията животни, за да могат да бъдат компенсирани във връзка с неблагоприятните последици от стопанството им.
Тук благодаря и за разговора, който проведохме. Мисля, че един подобен алгоритъм за форсмажор след отпадане на заповедта до определени месеци – между три и пет, да се даде възможност за населване, което да могат да покрият изискванията за пасища, ще го заложим в Наредбата.
Към настоящия момент се извършва постоянен мониторинг на животните от засегнатите области чрез извършване на клинични прегледи, вземане на кръвни проби и тяхното изследване за наличие на антитела срещу вирус на чумата по дребните преживни животни. Тук са ми написали още много други неща и започвам да се повтарям.
Разбира се, по отношение на стопани, които биха искали да направят населване в районите, където бяха евтаназирани животните, още другата седмица със заместник-министър Иванов ще организираме среща с представители на Българска агенция по безопасност на храните в „Ди Джи Санте“, за да може да се възползваме от разписаните в Директивата и транспонирани в Наредбата текстове, които са малко по-тежки в решението за ограниченията. Така че да се опитаме да спестим някой ден преди да падне решението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря за изчерпателния отговор, господин Министър.
Аз самият също съм бил на подобна позиция и знам, че човек, без да иска, се откъсва малко от реалностите – започва да говори с един език, който е доста неразбираем за огромната част от хората, камо ли пък за хората на място, които така и не могат да се ориентират точно всъщност за какво иде реч. Бих Ви предложил все пак, независимо от това, което казахте днес, явно то е недостатъчно, тъй като директните разговори с хората, показват една малко по различна картина. Тук ако човек слуша Вашия отговор, ще си помисли, че рогът на изобилието се е изсипал над тях и, нали, „какво още искат тези хора?!“.
Наистина, първо, смятам, че трябва да има един по-пряк контакт със засегнатите хора, тъй като те самите нямат вина за решенията на Българската агенция по безопасност на храните, били те адекватни или неадекватни – сега този въпрос не предполага коментари по тази тема, аз имам своето мнение, но все пак тези хора имат нужда от съдействие, от подкрепа, имат нужда някой да ги насочи какво трябва да направят оттук нататък. Хубаво е и хората, които вземат решения както на най-високото равнище тук, в София, така и на място – в областните дирекции, да влязат в контакт с тези хора, да проведат едни човешки разговори и да се опитат да им помогнат. Аз виждам една нагласа на администрацията, която като че ли се засилва през последните години – ако може да не ги закачат, някъде си взимат големите решения, а пък хората на място трябва да се ориентират в целия този процес. Обратно, аз съм на мнение, че държавната администрация от премиера до последния служител са там, за да служат на хората, да им бъдат полезни и да се опитват да им помагат, а не да подхождат с известна досада към тях и „станалото – станало, а оттук нататък – оправяйте се!“.
Така че аз наистина разчитам оттук нататък да помислим и за този механизъм, за който коментирахме и на срещата, и сега, за който казахте, аз се учудвам, че до момента такъв не е предложен, но бих искал и някакви ориентировъчни срокове да дадете, в които би могло да се помисли да се предложи нещо такова, заедно с евентуални мерки по отношение на Закона за БАБХ, за нейното функциониране – няма време сега в детайли да коментирам, тъй като ми се струва, че Вие самият изпитвате известни затруднения да координирате или да следите и да предлагате решение на Българската агенция по безопасност на храните, ние с колегите от „БСП за България“ оттук нататък ще се обръщаме директно към министър-председателя, тъй като той назначава директора на БАБХ. Струва ми се, че политическата отговорност за действията оттук нататък вече не може да се търси само на ниво изпълнителен директор и министър, а би трябвало в тази роля да ангажираме министър-председателя, тъй като ситуацията е достатъчно сложна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Вигенин, може би самото ми изложение е било малко по-сложно, така ги пишат в министерствата, за съжаление. По никакъв начин не съм имал за цел да представям рог на изобилие. Истината е, че има много схеми, по които се подпомагат животновъдни и всякакви други браншове в земеделието, дори мога да допълня, но не това сега е темата.
Съгласен съм с Вас, че ние трябва да работим в служба на сектора и на хората и аз се стремя в моето министерство това да се случва. Да, не можем да бъдем непрекъснато между тях, защото имаме и много други неща, но комуникацията на областните и общинските служби трябва да бъде засилена. Така че приемам препоръката, която направихте и, разбира се, по отношение на тези неща за пасищата и други, които изискват изменение в нормативни документи, те изискват своето технологично време, заради бюрокрацията, ако щете – трябва да ги стартираме навреме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият и последен въпрос към министър Порожанов е от народните представители Светла Бъчварова и Кристиан Вигенин относно оградата по сухоземната граница с Румъния, изградена за предотвратяване на преминаването на диви прасета на територията на България.
Имате думата да зададете въпроса, уважаема професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Нашият въпрос с колегата Вигенин е свързан с ефективността на изградената ограда за преминаване на диви прасета на територията на България.
На 28 август обявихте, че е завършено строителството на оградата по сухоземната граница между България и Румъния и нейната основна цел беше да спре навлизането на заразени диви свине на територията на страната, а също с това да се предотврати прехвърлянето в България на африканската чума по свинете. Известно е, че в Румъния има изключително много огнища на чума по свинете.
В началото на месец ноември беше официално обявен първият случай на заразени от болестта диви прасета в землището на село Българево. По-късно също имаше информация и за други села.
Нашите въпроси към Вас са следните:
Първо, каква е стойността на съоръжението? Охранява ли се то и ако да, от кого? Защото вече има компрометирани участъци от съоръжението, поне по информация, която имам, и тя е от медиите.
Предвидени ли са средства, които да създадат възможност то да се поддържа, и кой носи отговорност за изпълнението на тези функции?
Един също така важен въпрос е: уведомена ли е Европейската комисия за изграждането на оградата? Това представлява ли част от препоръките, които Европейската комисия е предоставила или изисквала за превенция от африканската чума по свинете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Вигенин, темата с африканската чума по свинете е много, много сериозна. Още през ранната пролет направихме анализ на икономическите загуби, които биха се направили в сектор „Свиневъдство“, защото това е болест, която не е зооноза, тя носи икономически загуби в съответните държави, където я има. Направихме този анализ – по-нататък ще чуете числата, като ефекти от загуби в индустриалния свиневъден бранш, разбира се, и като цяло. Това беше някъде април, но вече през месец май много бързо чумата тръгна от северната граница на Румъния, след като първите огнища бяха в Унгария, и изведнъж се появи, явно с туристическия поток през делтата на река Дунав, и много бързо започна да пълзи към България. Затова на оперативно заседание внесох подробен доклад на Министерския съвет с проблема за африканската чума с щетите, които би нанесъл на икономиката, най-вече на свиневъдния бранш и на земеделието, и респективно за мерките, които трябва да бъдат направени. След това получих карт бланш и опция да внеса постановление за осигуряване на допълнителни разходи. В рамките на тези допълнителни разходи, подробно разписани във финансовата обосновка – подробно е разписано всичко във финансовата обосновка, за диагностикум, за свързани с дивите прасета разходи, за профилактика и дезинфекция, разбира се, и за разходите за оградата.
Ще изчета малко информация, защото смятам, че темата е важна. С Постановление № 130 от 2018 г. на Министерския съвет са отпуснати допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване на африканската чума по свинете. В Постановлението е предвидена дейност № 5 – контрол за движението на свинете, за изграждане на съоръжение на съоръжение по сухопътната граница, за което са отпуснати средства в размер на 600 хил. лв. по бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
Извършените разходи и плащания от Изпълнителната агенция по горите по изграждането на съоръжението и репелентите са на обща стойност 612 хил. лв., както следва: за съоръжението са извършени разходи в размер на 512 хил. лв., като тук в тези разходи освен оградата, това е самото почистване на полосата. Трябва да знаете, че покрай подготовката на оградата от 133 км, това ни отне също малко време, беше почистена и цялата полоса по границата, особено там, където беше в гориста и пресечена местност, там бяха направени съответните просеки, за да може да бъде извършена тази строителна дейност, ако може да кажем, че това е строителна дейност – за тази ограда.
Общо платени по фактури и договори са 350 хил. 626 лв. Разликата от 19 хил. лв. представлява допълнително закупена резервна тел от регионалните дирекции на горите – Русе и Шумен. Закупените репеленти са на стойност 82 хил. лв.
За закупуване и доставка на спираловидната мрежа с режещ връх тип „Бруно“, необходима за изграждане на оградното съоръжение, е възложена обществена поръчка от Североизточното държавно предприятие – град Шумен. Стойността общо е 622 хил. лв. без ДДС, в това число: 616 хил. лв. за закупуване на жилетна тел и 6200 лв. за нейното транспортиране. Тези разходи са разпределени между шестте държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите съгласно моя заповед от 16 октомври 2018 г.
Изразходваните средства от държавните предприятия за закупуване и доставка на спираловидната мрежа с режещ връх тип „Бруно“ са в размер на 622 хиляди, както го споменах. Или общо разходите за Изпълнителната агенция и държавните предприятия възлизат на 1 млн. 358 хил. лв. с ДДС. Дължината на сухопътната граница между Република България и Румъния е 133 км.
Горските инспектори, служители на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури при изпълнение на служебните си задължения обхождат изграденото съоръжение. Всеки ден, как да кажа, патрули да ги наречем с „Лада Нива“ преминават на определени участъци, за да се види дали има компрометиране на оградата. На деня се взимат мерки за нейното възстановяване.
Към момента не са разходвани, предвидени или отпускани допълнителни средства за поддръжка на изграденото съоръжение. За целта е закупена резервна тел и при необходимост ще бъде използвана за възстановяване на целостта на съоръжението.
Оградното съоръжение по сухопътната граница с Република България е изградено на основание моя заповед от 25 юли 2018 г. като мярка за недопускане на заболяването африканска чума по свинете. Изграждането е извършено в резултат на взети решения от проведени заседания на Координационния съвет за превенция на заболяването африканска чума по свинете, пак създаден с моя заповед от 23 юли 2018 г., както и на взети решения на проведеното на 25 юли оперативно заседание на Министерския съвет.
Към настоящия момент Република Румъния е най-засегнатата държава от африканска чума по свинете в Европейския съюз. Регистрирани са над 1000 огнища, което води до умъртвяването на над 400 хил. животни – свине. Разпространението на болестта чрез дивите свине е неконтролируемо, като най-засегнатите райони са по делтата на река Дунав. Засегнати са множество свиневъдни ферми. Обезщетенията за превантивни умъртвявания на животните възлизат на десетки милиони евро.
Трябва да Ви кажа, че точно в момента, в който успяхме да завършим оградата, да сложим и режещата лента „Бруно“, точно в момента, в който вече бяхме готови, се появи първото огнище на 600 м от границата в близост до град Силистра.
В нашата страна към днешна дата са констатирани само три огнища на африканска чума по свинете – две при дивите свине и едно при домашна свиня. Не са засегнати свиневъдни ферми. При съпоставка на разпространението на болестта спрямо това в Република Румъния е видно, че съоръжението е изиграло своята положителна и превантивна роля, а именно – ограничаване преминаването на диви свине през сухопътната граница, което доведе до забавяне навлизането на болестта в мащаби, които са констатирани в съседна Румъния.
По границата спокойно можеше да се види пътят, по който дивите свине се движат – дали да се хранят в определени местности, или пият вода на определени места. Пътеките на дивите свине ги имаше дори и когато ходихме. Отделно, много животновъди от Румъния бяха свикнали да си пускат животните да си пасат на територията на България, така че преминаването на болни животни и по-точно разпространяващи заболяването, нямаше как да се случи, без да се направи подобна ограда.
Предпазени са най-големите свинекомплекси, в които са съсредоточени 93% от свинете в страната. В индустриалните ферми, разположени в Северна България, най-рисковият регион, размерът на инвестициите, вложени в изграждането и оборудването заедно със стойността на животните, възлиза на 352 млн. лв. Без предприемане на мярка за изграждане на оградата като част от Плана за необходимите мерки за предотвратяване на появата на болестта африканска чума по свинете, загубите в свиневъдния бизнес – преки и косвени, в национален мащаб биха достигнали включително косвените над половин милиард лева.
Независимо от влошената епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Румъния и рискът от проникване и разпространение на болестта на територията на България от месец юни в разстояние от 50 км от територията на нашата страна за повече от три месеца болестта не беше допусната към настоящия момент.
Стратегията на Европейския съюз за африканската чума по свинете, SANTE 7113/2015, Европейската комисия препоръчва като част от мерките за превенция на болестта, изграждането на ограждения с цел недопускане на разпространението на болестта както за домашните, така и за дивите свине. Такива огради вече са изградени от Унгария и Чехия, и в Дания също се строи ограда – вече там много по-масивна и много по-скъпа.
Изграждането на оградата е обсъждано на всеки Постоянен комитет по растенията, животните и храните, на който България е член, към Европейската комисия, и е предоставено като информация. Няма определено изискване да бъде информирана Комисията, но е предоставена информация чрез участието в този комитет. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Реплика?
Имате думата за реплика, уважаеми господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Благодаря и затова, че бяхте толкова щедър към министър Порожанов и му дадохте възможност да говори поне три пъти по-дълго, отколкото е по Правилник, но мисля, че бяха важни тези теми.
Уточняващи въпроси: господин Порожанов, Вие казахте, че оградата се обхожда всеки ден. Кажете дали със заповед е възложено на горските предприятия да поддържат тази ограда, тъй като по наши сведения има вече компрометирани участъци. Задаваме Ви този въпрос, защото получихме информация, че самата ограда е изградена с дървени колове, които са чамови, с много ниска издръжливост. Може би година, две най-много да изкарат, а пък може би тази ограда трябва да има по-дълъг хоризонт на живот, тъй като едва ли тази болест лесно ще бъде преодоляна за година-две.
Стои въпросът също, не коментирахте по-конкретно, дали това са мерки, които са координирани с Европейската комисия, с Дирекция „Управление на кризи по храните, животните и растенията“? Задавам Ви този въпрос, защото когато преди около месец и половина бях в Брюксел, се срещнах с директора на Дирекцията Бернар Ван Гьотен, няма причини да не го цитирам, който каза, че според тяхната преценка – на Европейската комисия, болестта не може да бъде спряна с огради. Поради тази причина не препоръчват строежа на огради и не финансират с европейски средства строителството на такива огради. Ако някой го прави, вероятно си има свои аргументи за това.
Може би е хубаво на базата на опита, който имаме, и който, надявам се, да бъде продължен и следващите месеци, да комуникирате това, което България е постигнала чрез тази ограда и на Европейската комисия, защото пък може да се окаже, независимо че такива препоръки не се правят, такива огради да вършат работа. Така че може би това също да го уточните.
Тук пак стои въпросът с компенсациите – мимоходом споменавам нещо, което може би колеги ще зададат като въпрос следващия път, да кажем в първото огнище, което беше обявено в Тутраканци. После се оказа, че няма заболяване там, но животни бяха избити, а има такива, които се оказаха нерегистрирани. Знам колко е сложно, но в края на краищата на хората, без да има чума, бяха им убити животните. Може би и тук трябва да се помисли за някакъв по-адекватен подход на Агенцията по безопасност на храните. По-внимателно трябва да се подхожда, да се потвърждават пробите и така нататък.
Специално по отношение на това още веднъж уточняващият въпрос: на кого е възложено поддържането на оградата; дали има такава заповед и дали Европейската комисия към днешна дата смята, че това са подходящи мерки за справяне с болестта? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Вигенин, няма как да се съглася с констатацията Ви за това, че в Тутраканци не е имало чума. Не искам да коментирам това Ваше изказване. Референтната лаборатория в Мадрид също потвърди резултата, който е на нашата референтна лаборатория. Да казваме подобно нещо, Вие знаете защо го правите, аз не искам да го коментирам. Но в конкретния случай чумата в Тутраканци беше установена. Да, там бяха унищожени близо 80 прасета. Те не бяха регистрирани нито в системата ВетИс, нито като животновъдни обекти, поради което има формален проблем те да бъдат обезщетени. Да, може да помислим от друга гледна точка за компенсиране по някакъв друг начин, но това е съвсем, съвсем друга тема.
По отношение на оградата – аз Ви уверявам, че оградата играе и изигра много положителна роля. По отношение на опазването от вируса е комплекс от мерки да се предприемат. Да, той трудно може да се опази. Неслучайно, знаете, се възстанови дезинфекцията по всеки един от гранично пропускателните пунктове горе по Северна България, първо, по сухоземната граница. Неслучайно се направи изземване на продуктите от всички шофьори на камиони, от туристи, които преминаваха от Украйна, Молдова, Румъния – все страни с много сериозно разпространение на заразата. Неслучайно са мерките за биосигурност. Това е комплекс от мерки, който просто трябва да бъде направен.
Не участваме в заседанията на този постоянен комитет, за да Ви потвърдя какво и как е коментирано, но искам да Ви уверя: не знам дали има заповед, по принцип оградата е заприходена на двете, или по-точно на трите териториални РДГ-та, които са по границата. Предвид на това, че бюджетният ресурс на РДГ-тата не е достатъчен, обходът се прави с помощта на държавните предприятия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Това беше отговорът и на последния въпрос към министър Порожанов за днес.
Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол.
Следващото – извънредно, пленарно заседание е на 27 ноември 2018 г., вторник, от 13,00 ч.
Закривам заседанието (Звъни.)

(Закрито в 15,29 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Филип Попов
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания