Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 23 ноември 2016 г.
Открито в 9,02 ч.
23/11/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева

Секретари: Георги Търновалийски и Калина Балабанова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, добър ден! Моля да се регистрираме.
Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Предлагам на Вашето внимание уточнения Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 23 до 25 ноември 2016 г., което направихме членовете на Председателския съвет малко по-рано днес.
„1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител е Министерският съвет, 11 октомври 2016 г. Приет на първо гласуване на 19 октомври 2016 г.
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. (Общ проект, изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване на 24 февруари 2016 г. законопроекти с вносители: Настимир Ананиев и Антони Тренчев, вторият Законопроект на господин Красимир Велчев и група народни представители.
3. Второ гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. (Общ проект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 15 юни 2016 г. законопроекти с вносители: Румен Йончев; втори законопроект – на Министерския съвет; третият законопроект – също на Министерския съвет, но с по-късна дата.
4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Вносител е Министерският съвет.
Пета точка, която се предвижда да бъде точка първа за петък, 25 ноември, а именно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител е Министерският съвет. Приет е на първо гласуване на 14 септември 2016 г.
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Вносители са Вили Лилков и група народни представители.
7. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“
Моля да гласуваме.
Гласували 128 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
По реда на чл. 50, ал. 3 са постъпили няколко предложения. Първото по време е на господин Методи Андреев и Петър Славов. Те предлагат в програмата ни за тази седмица да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на комунистическия режим за престъпен.
Кой ще защити предложението?
Господин Методи Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Отново предлагаме на Вашето внимание Закон за изменение и допълнение на Закона за обявяването на комунистическия режим в България за престъпен. Това всъщност е първата промяна, която се прави на въпросния Закон, приет още през 2000-та година и непроменен досега, останал в сила.
Миналият път, когато влезе в извънредното заседание на парламента, тази точка беше шеста, ние станахме свидетели на едно преднамерено дълго говорене, за да мине времето на парламентарното заседание.
Смятам, че днес ние трябва да приемем това предложение от мен и от колегите, които сме го направили, защото е невъзможно 27 години след промените, символи на една митология, на една мистификация, представена едва ли не като антифашистка съпротива и тем подобни измислици, да продължават да стоят на много места и да бъркат дълбоко в душите на съвременните български граждани.
Не можем да търпим повече в българската история да не се изучава истината за тоталитарния комунистически режим – да се замита под килима. Този въпрос е въпрос на национално самоосъзнаване кои сме ние и накъде сме тръгнали, и дали искаме да стигнем там, където сме тръгнали.
Призовавам всички народни представители, които смятат себе си за българи, за патриоти, да подкрепят този Закон, защото той няма нищо общо с българското и с патриотичното – начинът, по който се представя една отминала митология, която витае около това минало.
Приканвам всички хора, които в момента имат демократично мислене, да гласуват за влизането на този Закон, на това предложение, в програмата на Народното събрание. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 122 народни представители: за 78, против 34, въздържали се 10.
Предложението е прието. (Народният представител Таско Ерменков иска думата.)
Прегласуване? Не успяхте да гласувате ли, господин Ерменков? (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Другите колеги не са могли да гласуват.
Заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам прегласуване, защото някои колеги не можаха да гласуват и защото се притеснявам, че колегите не разбраха едно нещо – ако се опиташ да вадиш скелет от гардероба на историята, няма начин други сто хиляди скелета да не паднат отгоре ти и да те затрупат. Затова нека да си спомним за библейското – малко перефразирано: „Който вади скелет, от скелет умира“, (шум и реплики), да гласуваме като хората, да прекратим с една практика, която разделя българското общество. Историята ни е такава, каквато е била и няма как да се отречем от нея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Разбрах, че колегите Ви не са успели да гласуват.
Прегласуване.
Гласували 128 народни представители: за 88, против 33, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Процедура – Методи Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам току-що приетата точка да стане втора точка от дневния ред на седмичната програма, за да не се случи като миналата седмица, когато тук един народен представител половин час чете някакви доклади, за да изтече работното време.
Затова предлагам втора точка да стане току-що приетата точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище на тази процедура? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 133 народни представители: за 89, против 39, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Следващото предложение по реда на чл. 50, ал. 3 е от господин Мартин Димитров и Петър Славов, които предлагат включване в седмичната програма на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 654-01-85, внесен на 7 юли 2016 г. от Делян Добрев, Мартин Димитров, Петър Славов и група народни представители.
Заповядайте, господин Димитров, да защитите предложението си.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Предлагам на Вашето внимание Законопроект, внесен с първи вносител колегата Делян Добрев, същото така Петър Славов, аз и други колеги.
За какво става въпрос? Става въпрос за справедливост. Не е редно, ако ползваш сезонни моторни превозни средства като мотори, мотопеди, каравани, кемпери няколко месеца в годината, да плащаш годишна гражданска отговорност. Това просто не е честно, не е справедливо. Не става въпрос за лява или дясна теза. Както е ставало дума от тази трибуна, справедливостта не е нито лява, нито дясна – тя е справедливост.
Така че този Законопроект, уважаеми дами и господа, се надявам да бъде подкрепен от всички Вас, защото този парламент прие автоматичната дерегистрация и сега, ако тези хора не платят годишна гражданска отговорност, техните мотопеди, мотори, кемпери, каравани автоматично ще бъдат дерегистрирани. Само моторите в България са над 150 хиляди по данни на Министерството на вътрешните работи. Това ще доведе до голяма административна тежест и до хаос в държавата. А и най-важното, хората си казват: „Ако ползвам моя мотор само лятото, защо да плащам за цяла година? Защо, ако ползвам моята каравана само лятото, да плащам за цяла година?“.
Така че, уважаеми дами и господа, разчитам, че този парламент може всеки ден да прави поне по едно добро дело, поне по едно разумно нещо и Ви призовавам по такива принципни въпроси да покажем как можем да работим заедно, да се обединяваме и единодушно да ги приемаме. Пак повтарям, първи вносител на този Законопроект е колегата Делян Добрев. Ние се включихме след това, но делото ни е общо и е добро. Разчитам на Вашата подкрепа. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване, колеги.
Гласували 135 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Третият Законопроект за включване в седмичната програма ни се предлага от господин Драгомир Стойнев, а той е Законопроект за публичните предприятия, № 654-01-94, от 20 юли 2016 г. с вносители Корнелия Нинова и група народни представители.
Господин Стойнев, имате възможност да защитите предложението си.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, надявам се да подкрепите този Законопроект, който, за съжаление, от 20 юли дори не е разпределен и на парламентарни комисии. Законопроектът касае държавните и общински предприятия с над 50% участие и тяхното превръщане в нормални пазарни субекти, равностойни партньори на частния сектор.
Разбира се, една от основните препоръки – защо не сме член на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, е именно за разпиляното законодателство и липса на контрол, отчетност и прозрачност на държавните и общинските предприятия.
Това, което предлагаме с този Законопроект, е именно тези предприятия да работят изцяло на пазарен принцип, но още по-важно, на което искам да засиля Вашето внимание, е да се създаде законова основа за провеждане на открити процедури за номиниране и обсъждане на кандидатурите за ръководни длъжности.
Защото, уважаеми дами и господа, ако Вие приемате този Закон, нямаше да има тези промени, които се случиха последните две седмици. Някой трябва да отговори и може би господин Цветанов.
Господин Цветанов, ако може да ми обърнете внимание и да ми отговорите: защо бе сменен бордът на ВМЗ – Сопот, при едно печелившо предприятие? Защо Гергана Младенова…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, имате възможност да предложите Законопроект в дневния ред…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Защо Гергана Младенова, съпругата на Николай Младенов, бившият министър на външните работи, бе назначена в борда на междусистемната газова връзка България – Гърция? Защо бе сменен изцяло бордът на ДКК с хора, които нямат почти никакъв опит, като Красимир Тенев и Лъчезар Калбуров, защото Атанас Трифонов във ВМЗ – Сопот, е временно изпълняващият председател на ГЕРБ – Сопот?
Виждате, че тази политика, която имах надежда, че сте се отказали да вкарвате калинки в бордове, водеше до едни добри резултати, но сега точно предизборно Вие отново се връщате именно на тази Ваша политика. Нека да приемем този Законопроект, той е добър. Това касае и общинските предприятия – да се спре източването на държавния ресурс, да се генерира държавно отговорен капитал (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), защото тези предприятия могат да работят, ако…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев. Времето изтече.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Завършвам, едно изречение, госпожо Председател.
Тези предприятия могат да работят, ако работят на пазарен принцип – с професионалисти, с хора, които минават конкурс, които могат да си вършат работата, а не да са там единствено и само, за да източват предприятията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 125 народни представители: за 47, против 37, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 16 до 22 ноември тази година:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, още и Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, с регистрационен индекс РД 50-127 от 26 септември 2016 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е още на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България. Вносители са народните представители Петър Славов, Методи Андреев и Вили Лилков. Водеща е Комисията по политиките за българите в чужбина. Разпределен е още на Комисията по външна политика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е още на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Разпределен е на Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по енергетиката.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, Проект № Р160511. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Ще се гледа още от Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси.
На 17 ноември тази година от Сметната палата в Народното събрание е внесена актуализираната Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2016 г. Тя е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 17 ноември от омбудсмана на Република България в Народното събрание е постъпил Доклад от извършени проверки и оценка на състоянието на правата на непридружените деца-бежанци, търсещи или получили международна закрила в Република България. Докладът е предоставен на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по вероизповеданията и правата на човека и Комисията по правни въпроси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Точка първа за седмичната ни програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, моля, първо, за една процедура – да подложите на гласуване в залата да бъдат допуснати господин Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, госпожа Мина Янкова – държавен експерт в дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, госпожа Галя Димитрова – заместник-изпълнителен директор на НАП, и господен Росен Иванов – директор на дирекция в НАП, както и от страна на Агенция „Митници“ – Борислав Борисов, заместник-директор на Агенция „Митници“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за допускане на гостите в залата.
Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
Слушаме Ви, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 602-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2016 г., приет на първо гласуване на 19 октомври 2016 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Параграф 1, § 2, § 3, § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 1 до 4 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, ведно с параграфи от 1 до 4 включително по вносител, изцяло подкрепени от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 5 – предложение на народните представители Методи Андреев и Никола Хаджийски.
Параграф 5 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Методи Андреев и Никола Хаджийски – Комисията не го подкрепя.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 93 народни представители: за 16, против 38, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 5 по вносител, изцяло подкрепен от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 6.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 7 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Георги Търновалийски, Румен Гечев, Михаил Миков, Чавдар Георгиев, Димитър Горов, Георги Гьоков и Жельо Бойчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция:
„§ 7. В чл. 27 ал. 4 се изменя така:
„(4) Решението или отказът по ал. 3 или по ал. 13 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 7 в редакцията по Доклада на Комисията.
Гласуват 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 8 до § 14 включително по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 8 до 14 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме параграфи с номера от 8 до 14 включително.
Гласували 87 народни представители: за 85, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 15 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15 и предлага следната редакция:
„§ 15. В чл. 57а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 накрая се добавя „или за производство на електрическа енергия“.
2. В ал. 2, т. 4 накрая се добавя „с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения“.
3. Създава се ал. 10:
„(10) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като регистрирано лице по ал. 1 чрез клон в Република България, а по ал. 1, т. 2 може и чрез местно юридическо лице - акредитиран представител по реда на чл. 133-135 от Закона за данък върху добавената стойност“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 15? Няма.
Гласуваме § 15.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16 и предлага следната редакция:
„§ 16. В чл. 57б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение трето: „За обекти на лица, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво се смятат и изходните точки на мрежите за пренос на природен газ и пунктовете на предаване на природен газ, в които се извършва освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 17 и 18.“
2. В ал. 6 т. 3 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 16? Няма.
Гласуваме § 16.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 17 до 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме параграфи от 17 до 36 включително.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 37:
„§ 37. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „отнетите“ се добавя „и изоставените“, а думите „по чл. 106а“ се заличават.
2. В ал. 5, изречение второ след думата „Отнетите“ се добавя „и изоставените“.
3. В ал. 8 след думата „Отнети“ се добавя „и изоставени“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 37.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграфи 37, 38 и наименование на подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“ по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става 38, за 38, който става 39, както и наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 37, съответно 38, съответно § 38 по вносител, който става 39, и наименованието на подразделението.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 39 има предложение на Менда Стоянова, което Комисията подкрепя.
Има предложение на Търновалийски, Гечев, Миков, Георгиев, Горов, Гьоков и Бойчев, което Комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 39 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 39 по вносител.
Гласували 101 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народни представители Методи Андреев и Хаджийски за създаване на нов § „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията не подкрепя предложението.
„§… За производители на вино, непроизвеждащи етилов алкохол, за периода, в който е в сила разпоредбата на чл. 5 и чл. 6 от Директива 92/84/ЕИО на Съвета за нулева акцизна ставка за тихи и шумящи вина, не се прилагат:
- правилата за данъчни складове;
- правилата за движение на акцизни стоки;
- правилата за обезпечения, за документация и отчетност на акцизни стоки;
- изискванията за използване на средства за измерване и контрол и за периодично калибриране на съдовете за производство и съхранение на вино.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Да изясня какво сме искали с колегата Хаджийски да предложим на народното представителство.
Когато България влиза в Европейския съюз, тя започва да изпълнява директиви и регламенти. Директива 92/84 ЕО на Съвета регламентира, че виното е акцизна стока с нулева акцизна ставка. Тоест държавите, които са приели тази директива, не получават като косвен данък никакъв приход във формата на акциз от производството на вино. За съжаление обаче, нашата държава продължава със същата, да кажем, тъпа упоритост да смята, че производителите на вино са всъщност хора, които произвеждат акцизна стока, за която трябва да са в сила всички ограничения и усложнения, които са свързани съвсем нормално със стоките с реален акциз.
През 2006 г. производителите на вино, говоря само на вино, са имали подобно предложение – държавата да отчете факта, че акцизът, който се събира за виното, е всъщност нула лева и да облекчи тяхното производство. За съжаление, това не става. Като народен представител от район, в който има много винарски изби, познавам много добре проблема и ще Ви го разкажа съвсем нагледно.
Представете си, че има винарска изба, която се занимава само с производство на вино, не произвежда никакъв друг алкохол, произвежда само вино.
През 2012 г. Митниците направиха облекчение, като разделиха винарските изби на две групи: малки – до 1000 хектолитра, и големи – над 1000 хектолитра. За малките – до 1000 хектолитра, направиха облекчението да не бъдат данъчни складове, но оставиха задължението на тези малки изби да монтират измервателни уреди, наречени „контролни точки“, и да спазват всички ограничения при производството и търговията с акцизна стока. Макар че, пак повтарям, виното в България има акциз нула. За големите, които са над 1000 хектолитра, остана ограничението да бъдат акцизни складове.
И какво се получава в момента? Имаме горе-долу към 300 винарски изби – малки и големи. В момента, ако човек реши да инвестира и да направи изба с над 100 хиляди литра или над 1000 хектолитра, както е записано в Закона, за да използва своята изба за дегустация, той трябва да направи отделен данъчен склад. Защото съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, ако изба над 1000 хектолитра няма отделен данъчен склад, то в сградата на избата не може да се правят дегустации.
Какво следва оттук? Оттук следва, че пред този собственик на винарска изба стои дилемата: той трябва да се бръкне с 200 – 250 хил. лв., за да проектира и да построи отделен данъчен склад със същата температурновлажностна характеристика, каквато е на самата изба, защото виното от избата трябва да отиде в данъчния склад – там да се съхранява. А, ако се правят дегустации – трябва да се извади от данъчния склад, да отиде в избата и там да се прави дегустацията. Тоест липсата на реален косвен данък, липсата на реален акциз води до реални загуби на хората, които се занимават с винопроизводство.
Инерцията е много силна. Когато това го обяснявах в Комисията, само един човек ме подкрепи, никой не се замисли всъщност с какво държавата е натоварила хората, които произвеждат единствено и само вино. Ние им даваме, вменяваме на тези хора всяка година да правят разходи, от които държавата няма никаква полза, освен като ДДС, което не винаги се връща на хората. Така че това нещо според мен е време да бъде коригирано. Виното е алкохол, вписан в отделна точка. Не е спиртна напитка, не е твърд алкохол, затова е предвиден в България да бъде с нулев акциз.
И аз питам: кому е нужно човек, който произвежда само вино в своето предприятие, да слага контролни точки, които ще измерват количеството вино, минало през неговото предприятие, да строи данъчен склад, който струва стотици хиляди левове? Защото това е ново строителство и проектиране, след това ще има отделно счетоводство към този данъчен склад, защото това е по-специално счетоводство. Нещо повече, трябва два пъти в годината да идват Митниците, забележете, да идват Митниците, да проверяват дали работят контролните точки на този човек! Нали Ви е ясно, че всяко идване на Митницата означава проблем – проблем, защото в България така са свикнали митничарите, и „митничари“ е станало нарицателно. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Моля Ви, удължете времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма възможност – петте минути минаха.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: И най-накрая, другото, което е изключително важно: трябва на две години да се калибрират съдовете. В България само една фирма калибрира съдовете. Аз смятам, че това е протекционистична политика, която не позволява на дребния и средния бизнес да инвестира свободно и да работи. Затова Ви призовавам да помислите преди да натиснете червения бутон или „въздържал се“. Призовавам да подкрепим това предложение – моето и на Никола Хаджийски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Андреев? Няма.
Други изказвания – госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, искам да кажа само няколко неща.
Първо, в Директивата на Европейския съюз виното и спиртните напитки са акцизна стока, и в тази Директива те се подчиняват на еднакъв режим. В тази Директива е предвидена възможност държавите членки да дадат и нулева ставка за виното. България се е възползвала от тази опция и ние имаме доста години вече нулева ставка за виното. Трябва да Ви кажа, че има държави в Европейския съюз, които нямат нулева ставка за виното. Поради тази причина изискванията към винопроизводителите са такива, каквито са изискванията и за останалите акцизни стоки.
По отношение обаче на малките винопроизводители в нашия Закон за акцизите е предвидена изключително облекчена процедура по регистрация и контрол, така че наистина тези малки винопроизводители да не бъдат натоварени с допълнителна административна тежест. Едновременно с това предложенията, направени от колегата – за премахване на уреди, за калибрирани съдове и така нататък, са и изисквания по Закона за виното, където тези изисквания не касаят това дали стоката е акцизна, или не, а касаят възможността на Агенцията да спазва и контролира качеството на произведеното вино, произхода му, етикирането, и така нататък. Друг е въпросът, че всички тези винопроизводители имат като отпадъчен продукт мъст, кал, джибри и така нататък, които са също елемент на контрол. Тоест тези от тях, които не са организирали производство на спиртна напитка, използвайки някои от тези отпадъчни продукти, явно ги продават или правят някаква друга реализация, или бракуване, или унищожаване на тези продукти, и това, разбира се, е един от елементите на контрола, който се осъществява от Агенция „Митници“, както и от Агенцията по виното и спиртните напитки.
За мен това предложение наистина звучи добре, но не е редно да се приема. Още веднъж повтарям, че за малките винопроизводители е създаден изключително облекчен режим за регистриране по Закона за акциза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към госпожа Стоянова?
Господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Първо, мерните уреди не измерват качеството на виното. Мерните уреди единствено измерват количеството на виното. Качеството на виното, госпожо Стоянова, се измерва в лаборатории към съответните винопроизводителни предприятия. Така че мерните уреди не мерят въобще никакво качество.
Що се отнася до отпадните продукти, никъде в моето предложение не се съдържа предложение тези отпадни продукти да не бъдат контролирани. Ясно съм написал да няма данъчни складове, да не се прилагат ограниченията при транспорт на вино съгласно с акцизните стоки, да няма контролни точки и да няма калибриране. Това съм предложил. Никъде не съм предложил да не се прави контрол на отпадните продукти.
Другото нещо – това че в Европа има държави с акцизна ставка, различна от нула, там те действително трябва да спазват изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове. Но в България виждаме двойния аршин даже от това, което каза госпожа Стоянова. За малките винопроизводители – до 1000 хектолитра може да няма данъчни складове, но за големите, които произвеждат същото, но в по-голямо количество и им е тръгнал бизнесът – за тях ще има данъчни складове. Нали уж европейският регламент трябва да бъде по един и същи начин, Директивата трябва да бъде по един и същи начин прилагана в една държава? Не може държавата изкуствено да си измисли – едните са малки, другите са големи, на малките ще направим облекчение, няма да има данъчни складове, а на големите ще има данъчни складове!
Да се позоваваме на законодателство, което в момента го критикуваме, меко казано, е нецелесъобразно. Аз пак повтарям, опитът да се остави сегашният режим при хората, които произвеждат само вино, подчертавам, само вино, е просто една протекционистична държавна политика спрямо хората, които са дръзнали да направят нещо самостоятелно в този бизнес. Това е скрит данък, който държавата им е наложила неоправдано! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Господин Андреев, аз не съм нито винопроизводител, нито производител на спиртни напитки, нито ползвател на малки дестилерии и нямам такъв опит като Вас. Вие сте специалист в тази област – знам го. Въпреки всичко като бюджетар, като човек, който мисли за приходите на бюджета, смятам, че отслабването на контрола върху акцизните стоки не е добро решение за държавата. А това, че винопроизводителите се делят на малки и големи е и по директива и мисля, че е нормално, защото малкият бизнес, в случая малкия винопроизводител, трябва да бъде облекчен от условията на държавата, за разлика от големия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания?
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Когато се ползва реплика естествено, че в дупликата трябва да се обърне към народния представител, така че няма лично обяснение сега.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Методи Андреев и Никола Хаджийски. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 30, против 20, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Параграф 41.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
По § 41 има предложение на народните представители Славов и Димитров.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2, което е отразено с отпадането на т. 40 от параграф 41.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Търновалийски, Гечев, Миков, Георгиев, Горов, Гьоков и Бойчев:
„В § 41 се правят следните изменения:
а) създава се т. 13а:
„13а. В чл. 66 се създава ал. 3:
„(3) Данъчната ставка за храни за кърмачета, преходни храни, пелени за еднократна употреба за бебета, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, детски седалки за автомобил, доставка на услуги за домашни грижи, като домашна помощ и гледане на деца, възрастни хора, болни или лица с трайни увреждания, е в размер 5 на сто.“;
б) т. 14, 15 и 16 – отпадат;
в) т. 17, б. „в” – отпада;
г) в т. 19 се правят следните изменения:
- създаваната ал. 4 – отпада;
- създаването на ал. 3 в чл. 78 става съдържание на т. 19;
д) т. 20, 21, 22 и 23 – отпадат;
е) в т. 29 се правят следните изменения:
- буква „а” – отпада;
- буква „б” става съдържание на т. 29, като в новата редакция на т. 1 думите „или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност – отпадат, а запетаята пред думата „частично” се заменя със съюза „или”;
ж) в т. 41, б. „в” се правят следните изменения и допълнения:
- уводното изречение се променя на „създават се т. 82, 83, 84 и 85”;
- допълват се т. 83, 84 и 85, както следва:
„т. 83. „Храни за кърмачета“ са храни, предназначени за специфична хранителна употреба от кърмачета в периода на първите им месеци, които сами са достатъчни да задоволят хранителните нужди на тези кърмачета до момента на въвеждане на подходяща допълнителна храна.“;
„т. 84. “Преходни храни” са храни, предназначени за специфична хранителна употреба от кърмачета при въвеждането на подходяща допълнителна храна и които представляват основната течна храна от прогресивно увеличаващото се разнообразие на храните при тези кърмачета, като адаптирани млека, каши и пюрета за деца.”;
„т. 85. „Пелени за еднократна употреба за бебета“ означава продукти, предназначени за поставяне върху тялото, чието предназначение е хигиенично абсорбиране на продукти на отделителната и храносмилателната система на човека.“;
з) в т. 43 се правят следните изменения:
- създаваните § 15д, 15е и 15 ж – отпадат;
- създаването на § 15з, който става §15д, става съдържание на т. 43.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на § 41 и предлага следната редакция:
„§ 41. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 5, в текста преди т. 1 думите „и качеството им“ се заменят с „в качеството им“.
2. В чл. 6:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 и 2 думите „изцяло или частично данъчен кредит“ се заменят с „данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност“;
бб) в т. 3 накрая се добавя „в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Алинея 3, т. 2 се прилага и в случаите на извършване на безвъзмездна вътреобщностна доставка на стока, когато при производството, придобиването или вноса й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.“
3. В чл. 9 се създава ал. 5:
„(5) Алинея 3, т. 1 не се прилага за използвани стоки, за които е упражнено право на данъчен кредит по чл. 71а, 71б и чл. 73б.“
4. В чл. 10, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училищата.“
5. Създава се чл. 10а:
„Липса на доставка на стоки или услуги в други случаи
„Чл. 10а. (1) Не е доставка на стока или услуга внасянето на стока или услуга от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество и при условие, че изрично не е договорено възнаграждение.
(2) За получените стоки или услуги по ал. 1, внесени за общо ползване, за неперсонифицираното дружество не възникват права и задължения по този закон. Съдружникът, който внася стоките или услугите, изпълнява всички права и задължения по този закон във връзка с използването им от неперсонифицираното дружество, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.
(3) Когато стоките и услугите по ал. 1 се използват от неперсонифицираното дружество, както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които не е налице такова право, съдружникът начислява данък или извършва корекция на ползвания данъчен кредит по закона, като използва коефициента по чл. 73 за годината на настъпване на изменението, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.“
6. В чл. 25:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.“;
б) в ал. 5 след думите „Алинея 4“ се добавя „изречение първо“.
7. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й. При определяне на сумата на направените преки разходи за използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи, се взема предвид разход за изхабяването им като част от стойността на данъчната основа, за начисления данък върху която е приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за недвижимите имоти за период от 20 години, считано от началото на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит, съответно от началото на данъчния период, през който е започнало фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит, а за останалите стоки за период от 5 години, считано от началото на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение. Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 3 е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.“
8. В чл. 31:
а) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;“
бб) в буква „б” след думите „съдове“ се добавя „предназначени и“;
вв) буква „г“ се изменя така:
„г) плавателни съдове с военно предназначение, попадащи в Комбинираната номенклатура под Код по КН 8906 10 00, напускащи територията на страната и плаващи по направление за пристанища или закотвяне извън територията на страната;”
б) точки 3, 4 и 5 се изменят така:
„3. доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, и на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“;
4. отдаването под наем на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, и на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“;
5. обработката на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, и на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“;“
в) в т. 6 буква „а“ се изменя така:
„а) плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“;“
г) точка 7 се изменя така:
„7. доставката на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, и на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“;“
д) точка 9 се изменя така:
„9. доставката на услуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване, оказвани на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“;“
9. В чл. 44, ал. 1, т. 2 след думите „използвани за тяхната дейност или“ се добавя „използвани“.
10. В чл. 46, ал. 1, т. 4 думите „и услугата по изработка“ се заличават.
11. В чл. 50, ал. 2 думите „чл. 79, ал. 8” се заменят с „чл. 79а и 79б”.
12. В чл. 58, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. въздухоплавателни средства и плавателни съдове по чл. 31, т. 7, както и на резервни части за тях;“
13. В чл. 63:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Независимо от ал. 3, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, а когато няма задължение за издаване на фактура – на датата на издаване на документа, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, когато са издадени преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Алинея 4 не се прилага, когато фактурата или документът, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, са издадени във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.“
14. Създава се чл. 71а:
„Право на данъчен кредит пропорционално на степента
на използване за независима икономическа дейност
при придобиване или изграждане на недвижими имоти
Чл. 71а. (1) За начислен данък при придобиване или изграждане на недвижим имот, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независимата икономическа дейност, лицето има право на приспадане на данъчен кредит в съответствие с правилата на тази глава само за частта от начисления му данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност.
(2) Частта от начисления данък по ал. 1, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност, се определя пропорционално на степента на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност, като начисленият данък при придобиване или изграждане на недвижимия имот се умножи по пропорцията на очакваното му използване за независима икономическа дейност спрямо общото му използване, както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата икономическа дейност, изчислена до втория знак на десетичната запетая.
(3) Регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 за определения по реда на ал. 2 данък за приспадане по отношение на недвижими имоти, които в рамките на независимата си икономическа дейност използва както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право.
(4) Пропорцията по ал. 2 се определя чрез прилагането на критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на недвижимия имот за осъществяване на независима икономическа дейност, като се отчита спецификата на имота.
(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за учредено в полза на регистрираното лице вещно право върху недвижим имот, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност.
(6) При придобиване или изграждане на недвижим имот регистрираното лице преценява дали да включи в стопанските си активи целия или само част от имота, която може да се обособи и разграничи. За невключената в стопанските активи част от имота разпоредбите на този закон не се прилагат.“
15. Създава се чл. 71б:
„Право на данъчен кредит пропорционално на степента
на използване за независима икономическа дейност при производство, придобиване или внос на различни от недвижими имоти стоки, които са или биха били дълготрайни активи
Чл. 71б. За различни от недвижими имоти стоки, които са или биха били дълготрайни активи и които ще се използват едновременно от регистрирано лице както за извършване на независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, лицето прилага разпоредбите на чл. 71а, ал. 1 – 5.”
16. В чл. 73, ал. 4, т. 4 накрая се добавя „с изключение на тези, за които не се приспада данъчен кредит на основание чл. 71а и 71б”.
17. Създава се чл. 73б:
„Право на приспадане на данъчен кредит при производство, придобиване или внос на стоки или получаване на услуги,
които не са или не биха били дълготрайни активи
Чл. 73б. За стоки или услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи, регистрирано лице може да упражни право на данъчен кредит за размера на данъка, съответстващ на използването на стоката или услугата в рамките на независимата икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, като определи с разумен метод този размер, когато използва стоката или услугата:
1. за независима икономическа дейност и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независимата икономическа дейност, и/или
2. в рамките на независимата си икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки или дейности, за които няма такова право, като не прилага чл. 73.”
18. В чл. 74:
а) в ал. 1 думите „чл. 102 или 132“ се заменят с „чл. 102, 132 или 132а“;
б) в ал. 2, т. 4 думата „вещи“ се заменя с „имоти“;
в) създава се ал. 4:
„(4) За налични стоки на регистрираното лице по ал. 1, които са или биха били дълготрайни активи, които се използват едновременно както за извършване на независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независимата икономическа дейност, право на данъчен кредит по ал. 2 възниква при условията на чл. 71а и 71б.“
19. В чл. 76, ал. 2, т. 5 думата „вещи“ се заменя с „имоти“.
20. В чл. 78:
а) в заглавието думите „при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката“ се заличават;
б) създава се нова ал. 1:
„(1) Ползван данъчен кредит е стойността на данъка, който регистрирано по този закон лице е приспаднало в годината на упражняване на право на данъчен кредит.”;
в) досегашната ал. 1 става ал. 2;
г) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „Корекцията“ се добавя „по ал. 2“, а думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”;
д) създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, по ред, определен с Правилника за прилагане на закона, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и дали доставчикът му е издал кредитно известие.
(5) Алинеи 2 и 4 се прилагат и когато е прекратена регистрацията по този закон на доставчика.
(6) Корекциите по чл. 79, ал. 1, чл. 79а и 79б в случаите на действащ договор за лизинг, за който е приложен чл. 6, ал. 2, т. 3, се извършват от лизингополучателя.“
21. Член 79 се изменя така:
„Корекции при унищожаване, липси и брак на стока или при доставка на стока или услуга
Чл. 79. (1) Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
(2) Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
(3) За стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по следната формула:
1. за недвижимите имоти:
а) за които при придобиването или изграждането е приспаднат изцяло данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, съгласно формула, приложена в доклада;
б) за които при придобиването или изграждането е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно формула, приложена в доклада; или
в) за които при придобиването или изграждането е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71а, съгласно формула, приложена в доклада, където са описани съответните параметри;
2. за останалите стоки:
а) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат изцяло данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, съгласно формула, приложена в доклада; или
б) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула; или
в) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71б, съгласно формула, с описателна част на самата формула;
3. за услуги:
а) за които при получаването е приспаднат изцяло данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула; или
б) за които при получаването е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула с описателна част;
(4) Начисляването на данъка по ал. 1 – 3 се извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство, чрез съставяне на протокол за определяне размера на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
(5) Регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, включително и в резултат на извършена корекция по чл. 79а, за произведена, придобита или внесена от него стока, включително за придобиване или изграждане на недвижим имот, или е приспаднало частично данъчен кредит за получена услуга, включително и в резултат на извършена корекция по чл. 79б, които са или биха били дълготрайни активи и извърши облагаема доставка на стоката или услугата има право да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
1. за недвижимите имоти:
а) за които при придобиването или изграждането е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно формула, приложена в доклада; или
б) за които при придобиването или изграждането е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71а, съгласно приложена формула и съответните обяснения към нея;
2. за останалите стоки:
а) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула; или
б) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71б, съгласно формула с описателна част към нея;
3. за услуги, за които при получаването е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула и поясненията към нея;
(6) Правото на данъчен кредит за данъка по ал. 5 се упражнява в данъчния период, през който е извършена доставката на стоката или услугата, или в един от следващите 12 данъчни периода чрез съставяне на протокол за определяне размера на неползвания при придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне, и отразяването му в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период.
(7) Алинеи 2, 3 и 5 се прилагат и в случаите на доставка по чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 111, ал. 1 предвид данъчния режим на доставката към датата на възникване на данъчното събитие.“
22. Създава се чл. 79а:
„Корекция на ползван данъчен кредит за придобити, произведени или внесени стоки, включително за придобити или изградени недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи
Чл. 79а. (1) За стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението.
(2) Алинея 1 се прилага независимо дали при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижимия имот, е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, или не е приспаднат данъчен кредит.
(3) Корекцията по ал. 1 се определя по следната формула:
1. за недвижими имоти:
а) за които при придобиването или изграждането не е приспаднат данъчен кредит на основание чл. 70, съгласно приложена формула; или
б) за които при придобиването или изграждането е приспаднат изцяло данъчен кредит, когато лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула; или
в) за които при придобиването или изграждането е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно формулата и приложена в доклада; или
г) за които при придобиването или изграждането е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71а, съгласно приложена формула и приложената към нея описателна част;
2. за останалите стоки:
а) за които при производството, придобиването или вноса не е приспаднат данъчен кредит на основание чл. 70, съгласно приложена формула; или
б) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат изцяло данъчен кредит, когато лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула; или
в) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула; или
г) за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71б, съгласно приложена формула и описателна част към нея;
(4) Корекцията по ал. 3 се извършва в последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили съответните обстоятелства, а ако лицето е дерегистрирано в последния данъчен период по чл. 87, ал. 4, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период, както следва:
1. със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
2. със знак (-), когато е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.
(5) За учредено в полза на регистрираното лице вещно право върху стока, ал. 1 се прилага за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по ал. 3.
(6) Корекцията по ал. 3 може да не се извършва, когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит.
23. Създава се чл. 79б:
„Корекция на ползван данъчен кредит за получени услуги, които са или биха били дълготрайни активи
Чл. 79б. (1) За услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната услуга за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако получаваше услугата в годината на настъпване на изменението.
(2) Алинея 1 се прилага независимо дали при получаване на услугата е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит или не е приспаднат данъчен кредит.
(3) Корекцията по ал. 1 се определя по следната формула:
1. за услуги, за които при получаването не е приспаднат данъчен кредит на основание чл. 70, съгласно приложена формула; или
2. за услуги, за които при получаването е приспаднат изцяло данъчен кредит, когато лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула; или
3. за услуги, за които при получаването е приспаднат частично данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки, за които няма право на приспадане на данъчен кредит, съгласно приложена формула и описателната част към нея;
(4) Корекцията по ал. 3 се извършва в последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили съответните обстоятелства, а ако лицето е дерегистрирано в последния данъчен период по чл. 87, ал. 4, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период, както следва:
1. със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
2. със знак (-), когато е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.“
(5) Корекцията по ал. 3 може да не се извършва, когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит.
24. В чл. 80:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Корекции по чл. 79, 79а и 79б не се извършват:
1. в следните случаи:
а) стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3;
б) за доставката на стока или услуга към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в случаите по чл. 10, ал. 1;
в) за внасянето на стоки или услуги от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество;
2. ако данъчният режим на доставките, за които регистрираното лице използва стоките или услугите, бъде променен със закон;
3. за недвижимите имоти, ако са изминали 20 години, считано от:
а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срока по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит.
4. за различни от недвижими имоти стоки или услуги, ако са изминали 5 години, считано от:
а) началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срока по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено право на данъчен кредит;
5. когато документът по чл. 71 за придобиването на стоката или услугата не е посочен в дневника за покупките по чл. 124 в срока по чл. 72.“;
б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се заличават“;
бб) точка 6 се изменя така:
„6. брак на дълготрайни активи, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.“;
в) алинея 3 се отменя.
25. В чл. 92 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато в случаите по ал. 3 и 4 са налице изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, възникнали до датата на издаване на ревизионния акт или акта за прихващане и възстановяване, органът по приходите ги прихваща и възстановява остатъка, ако има такъв.“
26. В чл. 96:
а) в ал. 3 думите „материални или нематериални“ се заличават;
б) в ал. 4 се създават изречение второ и трето: „В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие, се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите – пропорционално на прехвърлените активи.“
27. В чл. 104:
а) в ал. 1 думите „се връчва“ се заменят с „и по негово искане се предоставя“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) При писмено искане от регистрираното лице в 7-дневен срок органът по приходите издава удостоверение в един или повече екземпляра съгласно искането на лицето.“
28. В чл. 108 се създава ал. 3:
„(3) Лице, регистрирано на основание чл. 132 и 132а, може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация.“
29. В чл. 109, ал. 2 след думите „чл. 108, ал. 1“ се добавя „и 3“.
30. В чл. 111:
а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които са:“;
б) в ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги, определени по чл. 27, ал. 5, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е ползвало данъчен кредит, е до 25 000 лв. включително; когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги надвишава 25 000 лв., данък се начислява върху общата сума на данъчните основи на стоките и услугите;
2. когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и/или услуги надвишава 25 000 лв. при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което:
а) не е едноличен търговец, ако независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, регистрирано по този Закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит – само за приетите по наследство или по завет стоки и услуги или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ шестия месец от датата на смъртта на починалото лице – само за приетите по наследство или по завет стоки и услуги, налични към датата на регистрация;
б) е едноличен търговец, ако предприятието му е поето по наследство или по завет и независимата му икономическа дейност бъде продължена от лице, което е регистрирано по този Закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ шестия месец от датата на смъртта на починалото лице – само за стоките и услугите, налични към датата на регистрация;“
31. В чл. 115, ал. 2 накрая се добавя „а когато се издава за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, в 5-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихваната или уредената по друг възмезден начин сума.“
32. В чл. 124, ал. 5 накрая се добавя „включително издадени от лица, на които е прекратена регистрацията по този закон“.
33. В чл. 125:
а) в ал. 6 и 9 думите „магнитен или оптичен“ се заменят с „технически“;
б) създава се ал. 13:
„(13) При смърт на физическо лице или на физическо лице – едноличен търговец, декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4, се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ шестия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подадат нови декларации по ал. 1 и 2 и отчетни регистри по ал. 3. Подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.“
34. В чл. 126:
a) заглавието се изменя така: „Корекции след деклариране“;
б) създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) Лице, на което е прекратена регистрацията по този Закон, писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетни регистри по чл. 124. Корекциите се извършват след издаване на разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите с подаване на нова декларация и отчетни регистри за съответния период в 14-дневен срок от получаване на разрешението.
(5) Лице, на което е прекратена регистрацията по този закон, в 5-дневен срок от установяване на обстоятелството, че преди прекратяване на регистрацията не е издаден данъчен документ по чл. 112, ал. 1, и в случаите по чл. 116 писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, която след преценка издава разрешение за издаване на съответния данъчен документ или отказва издаването му.
(6) Лице, на което е прекратена регистрацията по този Закон, при настъпване на обстоятелство за изменение на данъчната основа или за разваляне на доставка, за която е издаден данъчен документ с начислен данък преди датата на прекратяване на регистрацията му, писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, която след преценка издава разрешение за издаването на съответния данъчен документ или отказва издаването му.
(7) В 14-дневен срок от получаване на разрешение по ал. 5 и 6 лицето издава съответния данъчен документ и подава декларация по чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124 за периода, през който е издаден съответният документ, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(8) Когато преди датата на прекратяване на регистрацията на лицето е издаден данъчен документ с начислен данък за получено авансово плащане и в срока по ал. 7 дължимата сума във връзка с намалението на данъчната основа или за развалянето на доставката не е върната на получателя, прихваната или уредена по друг възмезден начин, лицето издава документа по ал. 6 в 14-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин за размера на върнатата, прихваната или уредена по друг възмезден начин сума и подава декларация по чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124 за периода, през който е издаден документа, по ред, определен с правилника за прилагане на Закона.“
35. Член 127 се изменя така:
„Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име
и за чужда сметка
Чл. 127. (1) Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) при доставка на стоки или услуги действа от свое име и за чужда сметка, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите.
(2) В случаите по ал. 1 са налице две доставки:
1. доставка между комисионера/довереника и третото лице, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този Закон;
2. доставка на стоката или услугата, предмет на доставката по т. 1, между комитента/доверителя и комисионера/довереника, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят, както следва:
а) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с продажба, датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на Закона, но не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1, данъчната основа на доставката е данъчната основа на доставката по т. 1, намалена с възнаграждението на комисионера/довереника;
б) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с покупка, датата на възникване на данъчното събитие се определя по общите правила на Закона, но не може да бъде по-ранна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1, а данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа на доставката по т. 1, увеличена с възнаграждението на комисионера/довереника.“
36. В чл. 132 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Задължително се регистрира по този Закон неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице.
(6) Регистрацията по ал. 5 се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този Закон.“
37. Създава се чл. 132а:
„Регистрация при наследяване
Чл. 132а. (1) При смърт на регистрирано по този Закон физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този Закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право да се регистрира по този Закон.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от приемане на наследството по чл. 49 и 51 от Закона за наследството, но не по късно от 14-то число включително на месеца, следващ шестия месец от датата на смъртта на наследодателя.
(3) За дата на регистрация по този Закон се смята датата на връчването на акта за регистрация.
(4) В случаите на регистрация по ал. 1 регистрационният опис за наличните активи по чл. 74, ал. 2, т. 3, с изключение на тези, получени на основание чл. 10, ал. 3, се съставя към датата на регистрацията по ал. 3 и се подава не по-късно от 45 дни от датата на регистрация.“
38. В чл. 136 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице.“
39. В чл. 181, ал. 1 думите „магнитен или оптичен“ се заменят с „технически“.
40. В чл. 186, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „един месец“ се заменят с „30 дни“;
б) създава се т. 3:
„3. като е задължено, не използва фискално устройство, или използва фискално устройство, което няма изградена дистанционна връзка.“
41. В Допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 13 се изменя така:
„13. „Далекосъобщителни услуги” са услугите, отнасящи се до преноса, излъчването или приемането на сигнали, думи, образи и звуци или информация от всякакво естество по кабелни, радио, оптични или други електромагнитни системи, включително свързаното с тях прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за такова пренасяне, излъчване, предаване или приемане, с включването на предоставянето на достъп до глобални информационни мрежи и услугите, изброени в чл. 6а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (OB, L 284/1 от 26 октомври 2013 г.).”;
бб) точка 14а се изменя така:
„14а. „Услуги за радио- и телевизионно излъчване“ са услугите, изброени в чл. 6б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги.”;
вв) създават се т. 82 и 83:
„82. „Недвижими имоти“ са изброените в чл. 13б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги.
83. „Дълготрайни активи“ са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:
а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква „з”, и
б) различни от посочените в буква „а” стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративно подоходно облагане със стойност при придобиване, производство или внос равна на или по-голяма от 5000 лв.“;
б) в § 1а от Допълнителните разпоредби се създава т. 9:
„9. Директива (ЕС) 2016/856 на Съвета от 25 май 2016 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на задължението за прилагане на минималната стандартна данъчна ставка (ОВ, L 142/12 от 31 май 2016 г.).“
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 42, 43, 44 и 45:
„§ 42. (1) За недвижими имоти, налични към 1 януари 2016 г., определянето на данъчната основа по чл. 27, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и корекциите на ползван данъчен кредит по чл. 79а, ал. 3, т. 1 от същия закон, за годините, следващи годината на влизане в сила на този закон, се изчисляват като 20-годишният срок се брои, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.
(2) За недвижими имоти по ал. 1, за които са налице обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираните лица може да упражнят право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит като до 30 юни 2017 г. издадат протокол, с който:
1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула (съгласно приложение с описателна част):
2. когато не са приспаднали данъчен кредит при придобиването или изграждането на имоти, които впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност, да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула (съгласно приложение в доклада):
(3) За различни от недвижими имоти стоки или услуги, за които са налице обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираните лица може да упражнят право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит, като до 30 юни 2017 г. издадат протокол, с който:
1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула(съгласно приложението й в закона и описателната му част):
2. когато не са приспаднали данъчен кредит при производството, закупуването, придобиването или вноса на стоки или услуги, които впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност, да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула (съгласно приложената в доклада описателна част):
(4) Правото на приспадане на данъчния кредит по ал. 2 и 3 се упражнява чрез отразяване на протокола в дневника за покупките и в справка-декларацията за данъчния период, през който протоколът е издаден.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 лицата анулират протоколите по чл. 67, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, издадени до 31 декември 2016 г. включително. За тези протоколи се прилага чл. 80, ал. 7 и 8 от правилника.
§ 43. Членове 79, 79а и 79б от Закона за данък върху добавената стойност не се прилагат за стоки и услуги, за които регистрираното лице е приложило досегашния чл. 79, ал. 6 и 7 от същия Закон.
§ 44. За стоки и услуги, които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от Закона за данък върху добавената стойност, налични към 31 декември 2016 г. включително, не се прилагат чл. 79, ал. 3 и 5, 79а и 79б от същия Закон.
§ 45. Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) доставя стоки или услуги от свое име и за чужда сметка, и данъчното събитие на доставката между комитента/доверителя и комисионера/довереника е възникнало до 31 декември 2016 г. включително, се прилага разпоредбата на досегашния чл. 127 от Закона за данък върху добавената стойност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До тук.
Изказвания по параграфи с номера от 41 до 45 включително.
Припомням: параграфи с номера от 42 до 45 включително са нови, които Комисията предлага да бъдат създадени.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма желаещи.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Търновалийски, Румен Гечев, Михаил Миков, Чавдар Георгиев, Димитър Горов, Георги Гьоков и Жельо Бойчев.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 83 народни представители: за 10, против 32, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване параграфи с номера: 41 в редакцията на Комисията и предложението на Комисията за създаване на нови параграфи от 42 до 45 включително.
Анблок гласуваме параграфи от 41 до 45 включително.
Гласували 96 народни представители: за 86, против 7, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф – да се създаде § 41а.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 46:
„§ 46. Когато до влизането в сила на този Закон е създадено неперсонифицирано дружество – нерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице, в което участва съдружник – регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице, дружеството е длъжно да подаде заявление за регистрация в едномесечен срок от влизането в сила на този закон“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 46 в редакцията на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Параграф 42 – предложение на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров:
„В § 42, в т. 2 относно чл. 31 досегашния текст става буква „а” и се създава нова буква”б”със следния текст:
„В чл. 31 се създава нова т. 19 със следния текст:
19. юридически лица с нестопанска цел, извършващи обществено полезна дейност „хранително банкиране” по смисъла на Закона за храните.“
Комисията не подкрепя предложението. (Шум и реплики.)
Аз го прочетох, да бяхте го оттеглили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттеглено е, няма да го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Георги Търновалийски, Румен Гечев, Михаил Михов, Чавдар Георгиев, Димитър Горов, Георги Гьоков и Жельо Бойчев:
„В § 42 се правят следните изменения:
а) т. 1 – отпада.
б) в т. 4 се правят следните изменения:
- буква „б” – отпада.
- буква „а” става съдържание на т. 4.“
Това е в частта на неподкрепеното предложение и подкрепя предложението по буква „в“.
Предложение на народния представител Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 42, който става § 47 и предлага следната редакция:
„§ 47. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Подаването на декларациите по образец по този закон, се извършва по електронен път.“
2. В чл. 31, ал. 2 думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Център за асистирана репродукция“.
3. В чл. 75 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването й е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.“
4. В чл. 79:
а) в заглавието накрая се добавя „и отразяване на коригиращи събития”;
б) в текста след думите „данъчния финансов резултат“ се добавя „както и за коригиращи събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти“.
5. В чл. 92:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.“;
б) алинея 5 се отменя.
6. В чл. 217 се създава ал. 4:
„(4) Новоучредените данъчно задължени лица декларират избора си по ал. 3 за годината на учредяването им с годишната данъчна декларация, подавана за същата година.“
7. Навсякъде в закона думите „Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия“ се заменят с „Националните счетоводни стандарти“.“
Комисията предлага да се създадат нови § 48, § 49 и § 50:
„§ 48. Декларациите по образец по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., се подават по електронен път.
§ 49. Данъчно задължените лица по Закона за корпоративното подоходно облагане не ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък по реда на отменения чл. 92, ал. 5 от закона за годишната данъчна декларация за 2017 г.
§ 50. При откриване през 2017 г. на счетоводни или други грешки и при отразяване на коригиращи събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти, свързани с 2016 г., данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация за 2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е свързано с изискването в този Законопроект годишните декларации да бъдат подавани единствено и само по електронен път. Ние предложихме това изискване да отпадне и да остане възможността българският бизнес – малък, среден, голям, да има възможност да подава декларация и на хартиен носител.
Мотивите за това са, че българският бизнес не е само в големите градове. Такъв има и в малки населени места, където интернетът не е достатъчно сигурен и връзките не са достатъчно добри. В крайна сметка това е една възможност, от която могат да се възползват тези, които не могат да боравят с електронна техника, с интернет или не разполагат с такъв.
Уверението, което на Комисия получихме от приходната администрация, е, че това ще бъде изградено като възможности, с изнесени работни места – да се предоставят тези възможности на представителите на малкия и средния бизнес най-вече, да бъдат обслужвани и да подават своите декларации. Щеше да бъде добре, ако досега това беше направено – беше предложено и представено, че е направено и изградено, и няма да бъдат ограничени възможностите на тези представители на малкия и среден бизнес.
Само уверенията, че това ще се случи, за мен не са достатъчни. По тези причини Комисията взе решение да се отмени влизането в сила на тези изисквания да не е още за доходите от 2016 – 2017 г., което ние донякъде подкрепяме, но оставаме на мнението, че все още е много рано годишните декларации да бъдат подавани единствено и само по електронен път, дори и през 2018 г. – за доходите и печалбите през 2018 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Търновалийски?
Първа реплика – госпожа Менда Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Господин Търновалийски, искам да кажа на колегите, че на Комисия от Националната агенция за приходите ни обясниха, че имат специален проект, в който да предоставят такава услуга във всички свои офиси, така че онези фирми, които нямат електронен подпис и нямат възможност да си подават декларации, да ползват именно услугата на НАП.
Въпреки всичко ние решихме да отложим въвеждането – не през 2017 г., а през 2018 г., като идеята на това отлагане беше да видим как работи проектът на НАП и в края на 2018 г., когато се подават декларациите за 2017 г., да преценим каква част са останали фирми, които подават декларациите си не по електронен път, а едновременно с това ползвайки проекта на НАП и ползвайки услугите, които НАП ще предоставят. Мисля, че е съвсем разумно да оставим тази опция. Ако междувременно всъщност се получи провал имаме време догодина да я отменим.
Но аз смятам, говорейки за дигитализация, че пътят е натам. Още повече данните показват, че на практика голяма част от фирмите си подават декларациите по електронен път. Това е в тяхна полза. Първо, защото се случва много лесно. Второ, намалява се тяхната административна тежест. Трето, прави се контрол върху верността на тези декларации в самия софтуер на НАП, а това предотвратява много грешки и следващи разкарвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Стоянова, нека фирмите сами да преценят кое е по-добре за тях.
Аз направих предложение. Нашето предложение е обратното: нека администрацията да свърши своята работа, да покаже на бизнеса, че е готова да поеме и да обслужва и по места с местни работни места и тогава ще въведем това изискване. Иначе сега има бъдещо несигурно събитие, което евентуално може да се случи. Не че не вярвам на Националната агенция за приходите, но нека да го направят, нека си свършат работата и тогава да гласуваме това задължение за хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Няма желаещи.
Дебатът е закрит. Предстои гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Търновалийски, Гечев, Михов, Георгиев, Горов, Гьоков и Бойчев в частта, в която Комисията не го подкрепя, а именно по букви „а“ и „б“.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 99 народни представители: за 15, против 41, въздържали се 43.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 47 в редакцията на Комисията, както и предложението на същата за нови параграфи с номера 48, 49 и 50.
Гласуваме параграфи от 47 до 50 включително.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 43 по вносител – предложение от народните представители Славов и Димитров.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1:
„1. В т. 11 буква „б“ за създаване на нова ал. 9 се заличава.“
Комисията подкрепя предложенията по точки 2 и 3 по принцип.
Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Търновалийски, Гечев, Михов, Георгиев, Горов, Гьоков и Бойчев.
Очевидно колегите нямат намерение да изпълнят обещанието си и да го оттеглят. Чета предложението в неподкрепената част:
„В § 43 се правят следните изменения:
а) създава се т. 1а:
„1а. Създава се чл. 18а:
“Данъчно облекчение за минимални доходи от
трудови правоотношения
Чл. 18а (1) При определяне на месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 за доходи от трудови правоотношения, същата се намалява с размера на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответната данъчна година или за съответния период от нея.
(2) Годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения по чл. 25 се определя като сборът на всички доходи, получени от трудови правоотношения през годината, се намали със сбора на минималните месечни работни заплати, определени за страната за съответната данъчна година или за съответния период от нея, през който данъчно задълженото лице е получавало трудови доходи.”
б) т. 4 – отпада.
в) в т. 5, б. „б” се правят следните изменения и допълнения:
- уводното изречение се променя на: „Създават се ал. 2 и 3:”
- създава се нова ал. 2:
„(2) Данъчното облекчение за минимални доходи от трудови правоотношения се ползва допълнително и независимо от ползването на други данъчни облечения.”
- приетата на първо гласуване ал. 2 става ал. 3.
г) създава се т. 5а:
„т. 5а. Чл. 25, ал. 1 се изменя така:
„(1) Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като от облагаемия доход по чл. 24, получен от данъчно задълженото лице през данъчната година, се приспада данъчното облекчение по чл. 18а и се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.“
е) създава се т. 8а:
„т. 8а. Чл. 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на изплатената месечна данъчна основа или върху частично изплатените през съответния месец трудови възнаграждения и други плащания за съответния месец, включително и плащания на дневна или часова работна заплата.
(2) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, получен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква „и“ от Допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, получен за съответния месец, се намалява с авансово внесените осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
(3) Месечната данъчна основа се намалява и с приложимите данъчни облекчения по Част втора, Глава четвърта от този Закон.
(4) Размерът на дължимия данък се определя съгласно приложена в доклада таблица.
(5) Независимо от прилагането на данъчни облекчения, необлагаемият минимум по ал. 4 се завишава с 15 на сто за първо дете и с още 10 на сто за второ и трето дете до навършване на пълнолетието им, ако задълженото лице има деца и не е лишено от родителски права. Завишаване на необлагаемия минимум се декларира и ползва от единия родител по избор.
(6) Данъкът по ал. 4 се удържа и се внася от работодателя при изплащане на месечния облагаем доход за съответния месец. При дневно или почасово заплащане, данък се удържа след като сборът от предходни трудови възнаграждения за съответния месец надхвърли необлагаемия доход от трудови правоотношения по ал. 1.
(7) Когато през съответния месец са направени само частични плащания за същия или за друг месец, работодателят удържа и внася данъка по ал. 4, определен върху общия размер на сумата от изплатените частични плащания.
(8) Данъкът по ал. 1 – 7 се внася в сроковете и по реда на чл. 65.”
ж) в т. 9 се правят следните изменения и допълнения:
- уводното изречение се променя на: „В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:”.
- създава се б. „а”:
„а) ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато разликата по ал. 1 не надхвърля 12 000 лв., размерът на авансово дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Ако разликата по ал. 1 надхвърля 12 000 лв., размерът на авансово дължимия данък се определя съгласно таблицата на чл. 48, ал. 1.”
- създаването на изречение второ в ал. 8 става б. „б”.
з) създават се т. 9а, 9б и 9в:
„т. 9а. Чл. 44, ал. 3 се изменя така:
“(3) Когато разликата по ал. 1 за всеки месец не надхвърля 1000 лв., включително, размерът на авансово дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Ако разликата по ал. 1 надхвърля 1000 лв., включително, размерът на авансово дължимия данък се определя като за до 1000 лв. доход, включително, се умножи по данъчна ставка 10 на сто горницата, а за горницата над 1000 лв. се умножи по данъчна ставка 15 на сто. При окончателното определяне на дължимия данък, съгласно чл. 48, ал. 1, се приспада авансово удържаният и/или внесен през съответната данъчна година данък.“
т. 9б. Чл. 44а, ал. 1 се изменя така:
„(1) Паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Когато доходът не надхвърля 1000 лв., включително, размерът на авансово дължимия данък се определя, като доходът се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Когато доходът надхвърля 1000 лв., авансово дължимият данък се определя, като доходът до 1000 лв., включително, се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а доходът, представляващ горница над 1000 лв., се умножи по ставка 15 на сто. При окончателното определяне на дължимия данък, съгласно чл. 48, ал. 1, се приспада авансово удържаният и/или внесен през съответната данъчна година данък.“;
т. 9в. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
а) заглавието се изменя така: „Определяне на размера на авансовия данък по чл. 43, чл. 44 и чл. 44а и на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа“;
б) алинея 1 се изменя така:
„(1) Размерът на данъка върху доходите от стопанска дейност, доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходите от други източници и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 се определя съгласно следната таблица“, приложена в доклада;
„в) създават се ал. 9, 10 и 11:
„(9) При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42.
(10) Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, включени в общата годишна данъчна основа, се намаляват преди облагането с 2400 лв. за първо дете и с още 1800 лв. за второ и трето дете – до навършване на пълнолетие, ако задълженото лице има деца и не е лишено от родителски права. Намаляването се декларира и ползва от единия родител по избор.
(11) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък, за невнесените авансови и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.”
Предложението по букви „и”, „й”, „к“ е подкрепено от Комисията и по буква „л” – частично: създадените § 10д и § 10е да отпаднат и създаването на § 10г, който става § 10в, става съдържание на т. 20.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 51, и предлага следната редакция:
„§ 51. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1:
аа) точки 20 и 21 се изменят така:
„20. паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
21. наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20“;
бб) в т. 22 думите „както и“ се заличават, а накрая се добавя „както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси“;
б) в ал. 4 се създават изречения второ и трето: „Когато впоследствие търговското дружество извърши продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на имуществото – предмет на непаричната вноска, и вследствие на това намали капитала си и направи плащане (в пари или в натура) в полза на лицето, направило непаричната вноска, за данъчни цели се смята, че физическото лице – съдружник или акционер в това дружество, е извършило продажба на имуществото на датата на вписването на непаричната вноска в Търговския регистър. В тези случаи доходът се смята за придобит от физическото лице на датата на вписването на намаляването на капитала в Търговския регистър и се облага по реда на чл. 33, освен ако не е освободен от облагане по реда на ал. 1.“
2. В чл. 22, ал. 1, т. 3 думите „Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Център за асистирана репродукция“.
3. В чл. 22г, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;“.
4. Създава се чл. 22д:
„Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
Чл. 22д. (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.
(2) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.
(3) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.“
5. В чл. 23:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.
(3) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 8 и 9 не се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията по чл. 18, 20, 22, 22в и 22г са ползвани в пълен размер по реда на чл. 49, ал. 3 и 4.“
6. В чл. 29 се създава ал. 3:
„(3) В облагаемия доход по ал. 1 се включват доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през период на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а.“
7. В чл. 29а:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор по ал. 1 за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 за същата година.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) След изтичането на срока по ал. 3 лицето може да:
1. продължи да се облага по избрания ред, като в този случай не е необходимо да подава нова декларация по ал. 4;
2. избере да се облага по реда на чл. 29, като упражни правото си на избор в декларацията по ал. 4 в срок до 31 декември на предходната година.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 7.
8. В чл. 33, ал. 6 се създава т. 11:
„11. когато предмет на непарична вноска в търговско дружество са акции и дялове, получени срещу направени непарични вноски в друго търговско дружество, при продажба или замяна на новопридобитите акции и дялове, с изключение на случаите по чл. 38, ал. 7, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, ако към датата на вписването й в Търговския регистър доходите от продажбата или замяната на това имущество са облагаеми по смисъла на този закон“.
9. В чл. 43, ал. 8 се създава изречение второ: „Тези лица внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие в срока по чл. 67, ал. 5.“
10. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 внасят дължимия данък върху разходите в срок до 30 април на следващата година, като в този случай не се прилага чл. 217, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.”
11. В чл. 49, ал. 4 се създава т. 8:
„8. писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация“.
12. В чл. 50:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси, както и за доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29;“
бб) в т. 3 в началото се добавя „дължимия данък по чл. 67, ал. 4 за”;
б) създава се ал. 9:
„(9) Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.“
13. В чл. 52, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29, и/или“.
14. Член 53 се изменя така:
„Срок и начин за подаване на годишната данъчна декларация
Чл. 53. (1) Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
(2) При откриване на грешка в декларираните данни и
обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.
(3) В случаите по чл. 50, ал. 9 годишната данъчна декларация може да се подаде и след срока по ал. 1, но не по-късно от 6 месеца след откриването на наследството.
(4) Доходи, за които наследниците или заветниците са узнали след изтичането на сроковете по ал. 1 и 3, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
(5) Когато не е подадена декларация по чл. 50, ал. 9, задължението може да бъде установено с акт по чл. 106 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5.“
15. В чл. 54:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 50, ал. 9 годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по последния постоянен адрес на наследодателя.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1-3“ се заменят с „ал. 1-4“.
16. В чл. 55, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 67, ал. 4“.
17. В чл. 67:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
18. В § 1 от Допълнителните разпоредби:
а) точка 14 се изменя така:
„14. „Застраховки „Живот“ за целите на чл. 19, чл. 24, ал. 2, т. 12 и чл. 28, ал. 2, т. 1 са сключваните от застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги:
а) застраховка „Живот“, която включва застраховка само за достигане на определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст или за по-ранна смърт, посочена в т. 1, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от Раздел I на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането;
б) застраховка с изплащане на анюитети (пенсия или рента) по т. 1, буква „б“ и т. 3, буква „б“ от Раздел I на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.“;
б) в т. 26, буква „и“ накрая се поставя запетая и се добавя „извън случаите по чл. 37, ал. 1“;
в) създава се т. 62:
„62. „Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.“
Комисията предлага да се създадат нови § 52, § 53, § 54, § 55 и § 56:
„§ 52. В случаите по чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица при откриване през 2017 г. на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения за 2016 г. данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да направи промени чрез подаване на нова декларация за 2016 г.
§ 53. Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с която се упражнява правото на избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2, за 2017 г. се подава в срок до 31 януари 2017 г.
§ 54. Разпоредбата на чл. 22г, ал. 2, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при ползване на данъчни облекчения за 2016 г.
§ 55. Разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при ползване на данъчни облекчения за 2016 г. с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.

§ 56. Разпоредбата на чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при декларирането на доходите за 2016 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладваните параграфи? (Реплика: „Има изказвания.“)
Тъй като остават по-малко от пет минути, колкото е времето за изказването, след прекъсване за почивка.
Продължаваме в 12,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, заседанието продължава.
Думата за изказване има господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Продължаваме с един доста важен текст в Законопроекта.
Първо, ще започна с положителното в него. Радвам се и благодаря на председателя на Бюджетната комисия, че са ни подкрепили с колегите, които предложихме въвеждането на декларацията за физическите лица да се подава само по електронен път и да не бъде в този вид, тоест да остане възможността физическите лица да подават годишната си данъчна декларация както по електронен път, така и на хартиен носител, като за тези, които подават декларацията си по електронен път, да има стимули. По този начин да се търси по-голяма масовост на подаване на данъчните декларации.
По-нататък обаче в същия параграф има смущаващи неща и аз на първо място ще спомена предложенията на колегите от ляво – призовавам ги да ги оттеглят, както поеха ангажименти по-рано, по време на изказванията и коментирането на бюджета. Спомням си, дебатирахме с господин Гечев и той каза, че ще оттеглят тези предложения за махане на плоския данък и въвеждане на прогресивна ставка, тъй като по подобен начин не се прави подобно предложение – между двете четения на даден законопроект, изменящ друг законопроект, да се предложи в трети законопроект да премахнем плоския данък. Очевидно подобни сериозни законодателни предложения трябва да си минат стандартния законодателен път – на обществено обсъждане, вземане на становище от всички заинтересовани лица и така нататък.
Да обърна внимание, предложенията им на практика се бият с промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за задължителна оценка на въздействието, каквато не виждаме тук. Ако такава се направи, ще видим, че всъщност дори в годините на кризата – 2008-2009-2010 г., когато общият размер на приходите в хазната намаляват заради икономическата криза, единствените приходи, които може би устойчиво растат, са точно приходите от плоския данък, което показва, че това е адекватен и разумен за България данък, който работи добре, събира повече приходи в хазната, изсветлява голяма част от доходите, които се получаваха преди това на тъмно. Очевидно хората го приемат за справедлив и го плащат.
Още веднъж Ви призовавам това да го оттеглите, а ако не го оттеглите, считам, че трябва да гласуваме против такива предложения.
Последното, на което искам да обърна внимание и по което Комисията не ни е подкрепила, е тъй нареченият данък „покойник“. Аз веднъж вече говорих за този данък „покойник“ при първото четене и Ви обърнах внимание, че по начина, по който се предлага, е крайно несправедливо. Тогава колегите от Бюджетната комисия ми опонираха, че всъщност става дума за доброволно, подчертавам думата „доброволно“, подаване на данъчна декларация от наследниците на починало лице, което в годината, в която е починало, е получило някакви доходи.
Колеги, забележете какво се случва от представения ни доклад на Комисията, тоест текстовете, които ни се предлага да бъдат подкрепени. Във въпросния § 51, ако погледнете т. 14 по отношение на чл. 53, ал. 5, там се говори, че ако такава „доброволна“ декларация не е подадена, може да се извърши ревизия на лицето по реда на ДОПК, което за мен доста сериозно променя концепцията за доброволност. Очевидно ако не подадеш декларация, има опасност да последва ревизия. Смятам, че всеки трезво мислещ данъкоплатец ще предпочете да е подал декларацията. Тоест елементът на доброволност за мен отпада.
Още веднъж Ви връщам обаче в основния момент в този данък. Пак поставям въпроса – редно ли е и справедливо ли е в едно съвременно общество доходите, които дадено лице е получило през текущата година, като е изконсумирало част от тях, най-вероятно половината ги е изяло, изпило, изконсумирало, не оставя след себе си нещо материално, примерно да си е купил автомобил и някакъв актив, който наследниците да получат и да има основание наистина да бъдат вложени, за тези доходи ние да обложим наследниците на починалото лице за онова, което е изконсумирало приживе през същата година?! Този принцип за мен е абсолютно недопустим за съвременното ни данъчно законодателство. Да кажа честно, малко ми напомня годините на феодализма, когато децата са плащали за всички задължения, натрупани от техните майки и бащи и така нататък.
Съвременният подход при данъците в едно модерно общество е задължението да се плаща от лицето, което е получило дохода и го е консумирало, а не от неговите наследници, които и без това плащат данък „наследство“ върху имуществото, което получават. Тук им се въвежда практически още един данък – „покойник“, който е абсолютно несправедлив. Предлагам да ни подкрепите в предложението да отпадне нормата на ал. 9.
Уважаема госпожо Председател, при условията на евентуалност, ако не бъдем подкрепени, правя редакционно предложение – по доклада на Комисията в § 51, т. 14, относно чл. 53, ал. 5 – новата ал. 5, за която Ви говорих – че ако не бъде подадена доброволната декларация, ще последва ревизия по ДОПК – то поне нея да махнем, за да не плашим хората.
Ще Ви дам написано предложението, госпожо Председател. Става въпрос за чл. 53, ал. 5, нова. Тя да бъде заличена. Иначе казано, тази алинея изобщо не е нужна. В момента ДОПК предвижда общ ред по установяване на подобни задължения, които следват екслеге от ДОПК и тук не е нужно да пишем изрично нещо, което да плаши хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване има думата господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Първо, веднага искам да заявя, че съм абсолютно солидарен с предложението на колегата Славов за отпадане на ал. 5. Причините са много, но като знам по какъв превратен начин в НАП се тълкуват такива текстове, мога да си представя какво ще последва оттам нататък. Искам да подчертая, че и до ден-днешен от НАП не съм получил отговор – какъв е размерът на дължимите и невнесени осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване за последните пет години? Току-що Ви написах поредното писмо. Надявам се в рамките на три дни да получа отговор, тъй като е важно във връзка с приемането на Бюджет 2017. Това е по отношение на господата и госпожите от НАП.
Що се касае до предложенията на колегите от БСП. Уважаеми колеги, разбирам логиката и философията на Вашето предложение и според мен тя би следвало да е в следния порядък – не може приходите в бюджета от корпоративни данъци да са милиард и 900 милиона, и три милиарда и нещо да са приходите от физически лица. Абсолютно съм съгласен, че това съотношение издиша и много неща куцат в него.
Пак ще погледна с лошо око към НАП. Оказва се, че в България например бизнесът с горива е губещ бизнес. Още през 2014 г. поставихме въпроса, че една компания за последните шест-седем години е реализирала приходи от 56 млрд. лв., обърнете внимание, 56 млрд. лв.! Печалба нула. Данък нула. Тоест в България бизнесът с горива е губеща дейност, от този бизнес се губи и държавата не получава никакви данъци в тази посока. Дотук може би са съвпаденията с колегите от БСП по тези предложения.
Не разбирам обаче защо Вашите намерения не са насочени именно към тези, които реализират по 50-60 милиарда приходи, а отчитат нулева печалба и нулев корпоративен данък, а са насочени срещу загробване на средната класа в България и превръщането и в основен данъкоплатец?
Това, което предлагате, колеги, с Вашата скала, е именно средната класа да поеме основната данъчна тежест, което, считам, че е неправилна политика и няма как да бъде подкрепена от нас. Да натоварваш една част, която с неимоверни усилия е успяла да постигне стандарт дори не знам дали можем да говорим за средна класа в България, при положение че над 50% от българското население живее в условия на оцеляваща бедност. Над 50%! Правителството на ГЕРБ 1 има доклада още от 2012 г. Интересното е, че е получил зелена светлина и от Европейската комисия, и нещата са приключили дотам.
Не мога да разбера защо искате и тази малка средна класа, която все пак е някакъв двигател в нашето общество, да я превърнете в основен платец? Какви са Ви мотивите точно тя да плаща? Защо не се насочите например – доскоро Ваш партиен колега беше в управителното тяло на една от тези петролни компании, пък да видим защо не претендирате там да се събират парите? Защо тези компании реализират губещи дейности, пък не се отказват? Ето това е по-интересният въпрос.
Аз лично няма да подкрепя Вашето предложение, защото то е немотивирано и е срещу средната класа в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Байрактаров? Няма.
За изказване – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател! Искам да започна със своето смущение – тази седмица БСП каза, че няма да имат такова предложение, а всъщност имат. Би трябвало политическите сили да си държат на думата поне за дадената седмица – да не говорим за по-далечни събития, месеци. Би трябвало да го оттеглите.
Най-важното, уважаеми колеги! Ако въведете прогресивно облагане, има огромен риск да съберете по-малко приходи в бюджета. Казвам Ви това, нека влезе в стенограмите. Ако в бъдеще спечелите дадени избори, , ще го въведете, и ще видим заедно резултата от това прогресивно облагане. Огромният риск е приходите да спаднат.
В периода 2008 – 2010 г., когато имаше глобална финансова криза, уважаеми колеги, данъчните приходи в българския бюджет спаднаха, имаше рязък спад. Само приходите от данък общ доход, от плоския данък, от тези 10%, само те се увеличаваха през целия период на глобалната финансова криза през 2008 – 2010 г., поради много силната доброволна събираемост, поради стимула средната класа, работещият човек да си плаща данъците, да не крие. Защото криенето в тази данъчна система, както сега сме го направили, е по-скъпо от това да си платиш. Криенето е разход. Криенето е фактури, счетоводители, риск да те хванат данъчните. Сегашната система стимулира доброволната събираемост, затова е толкова добра.
Колеги, предложете това, когато спечелите изборите. Но заедно след това ще видим резултата и ще се убедите, че не сте били прави. Ще получите по-малко приходи, ще се провалите в приходната част.
Последна реплика към БСП: ако толкова много, колеги от БСП, искате да повишавате приходите в бюджета, защо, когато управляваше Пламен Орешарски, махнахте измервателните уреди от някои петролни бази? Защо ги махнахте? Разбирам, да сте стожери на фиска, на събирането на приходи, но да махнеш измервателни уреди и да напишеш в една наредба, че не можеш да им отчиташ добре данните, и сега да твърдиш, че искаш да събираш приходи в бюджета, изглежда една непоследователна и нечестна позиция.
Уважаеми колеги, въвеждането на 10-процентен плосък данък е една от най-успешните реформи в новата история на България. Как се мери успехът на една реформа? Много просто – мери се по приходите. Приходите постоянно нарастваха дори, както казах, в периода на глобалната финансова криза. Така че нещо, което работи добре и е честно и справедливо, и стимулира хората към две неща: да работят повече и да си плащат данъците – това е оптималното и разумно, бих казал, данъчно облагане.
Оставам с малката надежда БСП да си удържи на думата поне тази седмица и да оттегли това свое предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Димитров?
Господин Гечев – първа реплика.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Димитров, правя репликата, за да не допусна заблуждаване на общественото мнение със следните факти.
Първо, би било абсурдно да се съгласим с Вашия извод, че прогресивното данъчно облагане води до по-ниски разходи в бюджета. Няма развита страна по света и бързо развиващата се, която при прогресивно данъчно облагане да не събира повече.
Какви са фактите? Страните с прогресивно данъчно облагане, колега, влезте в интернет, статистически събират: на Франция до 57% от брутния вътрешен продукт са бюджетните приходи, делът, защото разликата между приходи и разходи е само дефицитът, ако има такъв. Съединените щати, Швейцария, Италия, да не ги изреждам – 180 страни – членки на ООН.
Вие какво искате да кажете? Че правителствата на тези страни не са Ви чули, Вас, господин Димитров, и не знаят, че губят милиарди?! Това е абсурдно!
Второ, статистически е доказано за България – въобще не са по-високи приходите при плосък данък. Четете публикациите и статистиката. Като сметнете икономическия растеж и инфлацията през 2009 – 2010 г., ще видите, че приходите са по-малко. Но и да не ги смятате, колега, в момента са ли бюджетните приходи 38% от брутния вътрешен продукт? Как ще докажете, че 38% приходи от брутния вътрешен продукт на България са повече от прогресивния данък на Франция, които са 57% от брутния вътрешен продукт? Нещо не е така.
Въпросът е категоричен. Статистиката, световната практика е абсолютно категорична – приходите при прогресивно данъчно облагане са по-високи. Трябва да се съглася, че няма смисъл да правиш прогресивно данъчно облагане, ако не увеличаваш приходите с цел да стимулираш чрез публично-частно партньорство инвестиционни и социални програми.
Ще завърша с това: спрете и с другия аргумент – първият, противоречи на здравия разум и на световната статистика.
Вторият – за чуждите инвеститори. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам.
Колега, при прогресивно данъчно облагане бяха ли чуждите инвестиции 9 милиарда? Вие четете ли статистика? Сега при 10% колко са? Тридесет и осем процента по-малко от миналата година, кретаме с милиард и половина. (Реплики.) Ако 9 милиарда са по-малко от милиард и половина, значи аз нещо не разбирам от аритметика. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Байрактаров – втора реплика.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Колега Димитров, Вие сте млад човек, наистина сте забравили една перфектна инвестиционна програма през 1997 г., която започна със създаването на банкова консолидационна компания с шеф един бивш министър-председател. Вие сте млад, не знаете тези неща, но резултата от тази инвестиционна програма с един министър на икономиката доведе до фалита на почти всички български банки и ограбването на няколко стотици милиарда спестявания на българските граждани. Тоест само за 24 часа те се превърнаха в бедняци с по десетина стотинки в сметките си. Това е инвестиционната програма. Между другото, мога да Ви дам пример и с инвестиционната програма от 2013-2014 г.: първо тримесечие – 158 милиона, по официални данни на БНБ. От тях 128 милиона от офшорни фирми. Честито да Ви са такива инвестиции!
Правя Ви тази реплика, за да може да правите разграничаване между такъв род инвестиции, такъв род необосновани предложения, в които дори не е предвиден механизъм за контрол – най-елементарното. Механизъм! Тук е важно да се говори, да се плещят врели-некипели, да се кичим с професорските титли, дето нямат никакво покритие. Това е важното. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Искрен Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Колега Димитров, искам да Ви направя една препоръка: отчетете пред залата заслугата на БСП за въвеждането на плоския данък и аргументите, които са имали тогава, за да го въведат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Колеги, благодаря за репликите. Разбира се, започвам с господин Гечев. Да, наистина БСП въведе плоския данък върху личните доходи, макар и – много интересно е, господин Веселинов, че ние правехме подобни предложения. Те бяха отхвърляни. Когато БСП го направи, подкрепиха си тяхното. Това е истината за историята.
Господин Гечев,… (народният представител Румен Гечев разговаря с народни представители от БСП ЛБ.) Моля да не разсейвате господин Гечев, да чуе две неща, за да не водим същия дебат, втория път, колеги.
Не е коректно и е крайно манипулативно да се смесват общите приходи в бюджета или преразпределението с приходите само от един данък. Затова, господин Гечев, има и преки, и косвени данъци, и двете формират преразпределението и е грешно да се твърди, че има пряк паралел между общото преразпределение и приходите само от един данък. Има десетки видове данъци. Това е грешна, неправилна манипулация. Не трябва да говорите тези работи и пред студентите, защото не е вярно.
На следващо място, вижте приходите от плоския данък върху личните доходи. Те, както казах, нарастват през целия период, дори когато приходите от другите данъци в периода на глобалната финансова криза спадат. Вижте това! Това е факт! Вие го оспорвате, а не би трябвало да имаме спор по фактите. Те би трябвало да бъдат всепризната истина, очевидна истина.
На следващо място, виждам огромното желание на БСП да увеличава данъците върху средната класа. Между другото, аз Ви благодаря, колеги, че отсега си го казвате. Искам да отидете на избори с това послание – че БСП ще облага с повече средната класа в България. Честно е, както сега хубаво си го казвате, хубаво е, че ги има всички медии, да го чуят, да го разберат. Идват парламентарни избори и е хубаво, че сега си казвате. Това в някакъв смисъл е по-честно. Отидете с това послание на избори, кажете, че искате да облагате средната класа с по-високо прогресивно облагане и нека българските граждани да преценят нашите аргументи ли бяха по-точни и по-коректни или Вашите.
Накрая към колегата Байрактаров. Колега, млад съм, но младост не помня, както казва поетът. (Шум и весело оживление.) Искам да Ви кажа, че, за съжаление, периодът 1995, 1996 и всички геройства на БСП са запечатани в нашето съзнание. Именно затова изпитваме този ужас при всяко тяхно предложение. Аз знам, че те пак могат да фалират България. Те са готови винаги да фалират България, по всяко време са на разположение по тази тема. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Затова и, уважаеми колеги, много сериозно внимание отделяме на техните предложения и сме винаги толкова притеснени, когато искат да въвеждат прогресивно облагане, искат да облагат повече средната класа и така нататък. (Реплика от народния представител Красимир Янчев.)
Благодаря за Вашите реплики. (Реплика от народния представител Румен Гечев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Гечев, ще имате възможност да вземете думата за изказване.
МАРТИН ДИМИТРОВ: И накрая, понеже господин Гечев е много настоятелен, не обещахте ли това да го оттеглите бе, хора? Не обещахте да си оттеглите предложението за прогресивно облагане? Удръжте си думата поне тази седмица! Поне една седмица си спазете обещанието.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ, от място): Аз Ви питам ще ограбите ли България отново?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Георг Георгиев. (Реплика от народния представител Румен Гечев.)
Господин Гечев, напомням Ви, че можете да вземете думата за изказване и там да си изложите аргументите.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, аз бих бил малко по-голям реалист. БСП, ако си спази думата само за един ден, не за една седмица, само за един ден, Корнелия Нинова и БСП да не излъжат и това, което са казали, да го направят. Точните думи бяха, че промени в данъчните закони ще се правят, ако БСП бъде на власт и управлява.
Доколкото ми е известно, БСП все още не са на власт, а доколкото виждам от всичко, което правят, няма и да бъдат на власт. (Ръкопляскания от ГЕРБ, шум и весело оживление.) Така че тези промени, които се опитват да прокарат в момента, са не само със съмнителен икономически и социален ефект, но и са най-малкото противопоказни за бюджета в бъдеще.
БСП много дълго време говориха за това, че трябвало да бъде предизвикан дебат по отношение на данъчните закони. Ами къде Ви беше дебатът, колеги? Някой от Вас направи ли си труда да види какво ще бъде въздействието на промяната на данъчните закони върху бюджета на България и че прогресивното подоходно облагане, заложено в този момент, рискува догодина да фалира държавата? Със сигурност за Вас това не представлява кой знае какъв проблем, но аз мисля, че трябва да си дадете сметка поне за две неща.
Първото е, че насърчавате това да не се работи. С това, че давате по-ниска ставка за ниските доходи, Вие всъщност не насърчавате хората да продължават да се стараят, да увеличават доходите си и да повишават работоспособността си.
На второ място, Вие наказвате не само средната класа, но и хората, които са с високи доходи – хората, които честно и почтено си плащат данъците, изкарват си парите и ги инвестират обратно в държавата.
На трето място смятам, че когато излизате на тази трибуна и правите някакви високопарни обръщения към българите, трябва да го правите с някакво съзнание. Не може да го правите със съзнанието на хора, които само преди година и половина фалираха банка. Аз даже няма да се върна в 1996-1997 г., защото пак мога да бъда обвинен, че не си спомням този период, но със сигурност си спомням 2013 и 2014 г., когато Вие фалирахте КТБ и в кабинета Орешарски се случи поредното ограбване на българския народ, което отново беше изплатено от правителството на Борисов с 3,5 млрд. лв. Така че, когато правите подобни изказвания, моля Ви, придържайте се, веднъж, към думите си и втори път – правете си сметка за какво говорите, защото на мен ми се струва, че от цялото това говорене, което произвеждате, не си давате абсолютно никаква сметка.
Преди малко видяхме тук професор по икономика да ни обяснява как 38% по-малко от 9 милиарда прави един милиард. Ето такива хора предлагат промяна в данъчната система. Не може това да бъде сериозно. Вие даже не можете да смятате, уважаеми колеги. Така че поне научете математика и тогава правете промени в данъчните закони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към господин Георгиев?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Към колегата, който се изказа преди мен, и към всички от Парламентарната група на ГЕРБ. Уважаеми колеги, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Репликата е само към оратора, който преди това е говорил.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Приемете, че е еманация на цялата група, тъй като той се изказва…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да разбирам, че искате декларация от името на групата ли, господин Янков?
КРАСИМИР ЯНКОВ: Не, не, не, реплика имам, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, значи към преждеговорившия.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Моля, не ме прекъсвайте и не използвайте възможността да отнемете от времето, което е определено за реплика.
В последните две години управлява Вашата партия и се докарахте дотам, че в правителството на Вашия лидер – премиер Бойко Борисов, да има повдигнати обвинения на действащ министър. Може би ще има на втори действащ министър?! Най-вероятно не сте запознати, че в момента вървят акции под ръководството на прокуратурата и в институциите, които трябва да съблюдават за реда, за събираемостта, в момента има арести. Във Варна има седем арестувани в Държавна автомобилна инспекция. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Тези институции, които съблюдават за събиране на данъците, в тези две години работиха единствено и само като репресивен апарат на държавата, на Вашата държава.
Когато има работещи институции и правила, тогава очаквайте да има и добросъвестни български граждани, които не под натиск, не чрез репресия ще внасят своите данъци и ще има повече справедливост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ): Очевидно е, че някои колеги са много добре запознати с работата на прокуратурата – прекалено добре запознати, но това говори само за едно, уважаеми господин Янков, че съответните институции си вършат работата.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): От медиите сме запознати!
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Съвсем озадачаващо е, че няма политици от БСП, срещу които няма подобни разследвания и годините назад показват, че има поводи за такива.
Вашата реплика не я припознавам като някакво обвинение, а по-скоро като саморазобличаване, по-скоро като самопризнаване в това, че всъщност Вие виждате, че в момента държавата и всички нейни органи работят добре и именно от ефективната работа на приходосъбиращите агенции са и тези огромни излишъци, които имаме в бюджета в момента и които позволяват на държавата да разходва повече и да инвестира в различни направления.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): За какво Ви бяха заемите? За какво Ви бяха заемите?
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Тогава, когато имате подобен излишък, тогава, когато не се налага да вкарвате държавата в свръхдефицит, така както го направихте през 2013 – 2014 г., тогава ще можете да излезете и да говорите.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Шестнадесет милиарда взехте!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не сме ги взели.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Реформа, колеги, и програми, в подкрепа… И вчера, между другото, Вие се обявихте, за което аз се радвам – осъзнали сте каква е ползата, се правят тогава, когато правителството има целенасочена и последователна политика, и тази политика не задлъжнява държавата, не й фалира банките, не й разклаща стабилността на бюджета и не я вкарва в спирала от дългове и не я изолира външнополитически, така както Вие умеете да го правите, не й спира еврофондовете.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Къде са 16-те милиарда?
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Колкото повече лъжете, толкова повече хората ще могат да виждат Вашата истинска същност, тя не че се е променила, но Вие всеки път вкарвате един нов нюанс. Всеки път имате някакъв нов прочит на лъжите, които сте изказали. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Аз затова казвам, че за БСП ще бъде постижение, ако не лъжат един-единствен ден – не цяла седмица, цяла седмица не може да се въздържите, но поне един ден си стойте на думата и направете това, което сте казали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители за изказване?
Господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, с такива квалификации – лъжете, крадете, обвинения, се докарахме до това, което предстои на българския парламентаризъм през следващите една-две години. Внесените предложения касаят един принципен въпрос за справедливостта при данъчното облагане – справедливост, която в цял свят с малки изключения, между които е България, и справедливост, която българските граждани разбират, че не съществува.
Тук господин Димитров говори за средна класа. Четиридесет процента от българските граждани живеят в риск от бедност и те имат няколко изхода – най-приемливият за тях изход е да мигрират към страни с прогресивно данъчно облагане, към страни, в които остава повече разполагаем доход от труд. Понеже стандартното обвинение, че ние сме участвали във въвеждането на прогресивния данък, винаги е най-лесният аргумент – да, и се видя, че от тогава до сега това не даде онова развитие на страната, онова повишаване на производителността на труда, даде необходимост от нови дългове.
Несъмнено е, че предстои период, в който данъците в България ще трябва да бъдат повишени, за да бъдат връщани заемите, които правителството на ГЕРБ изтегли, само че тогава възниква въпросът: пак ли всички по равно ще връщат? Големият въпрос, който се поставя с прогресивното облагане е за връщане на справедливостта в данъчното облагане. Разбира се, не само за данъка, а за облагане на доходите. Същото е положението и с други данъци в България и въпреки че постоянно се хвалехме как имаме най-ниските данъци, България не се превърна в едно място, в което чуждите инвеститори инвестират усърдно както в много други страни, в които е прогресивно данъчното облагане. Всички тези аргументи ясно е, че няма чуваемост в днешното Народно събрание, доколкото мнозинството е дясно. Този проблем ще бъде първостепенен проблем в следващото Народно събрание, защото временно хората могат да бъдат излъгани, че мажоритарната система ще подобри живота им, но трайно те ще трупат недоволство от несправедливостта, включително данъчната несправедливост при облагането на доходите.
Когато се говори за средна класа в България, е хубаво да се каже кои са хората в средната класа. Всъщност, направеното предложение ще доведе до увеличаване на данъците на лица с доходи над 1400 лв. месечно. (Шум и реплики.) Над! До 1400 лв. хората имат нужда от увеличаване на разполагаемия доход, защото ще продължат да избират Терминал 2, ще продължат да избират да полагат труд в страни, в които има прогресивно данъчно облагане – и във Великобритания, и в Германия, и във Франция, и в Италия, там, където отива българинът да работи, там има прогресивно облагане. Прогресивното облагане му оставя много повече разполагаем доход и то дава усещане в обществото за справедливост. Плоският данък ще продължи да генерира това абстрактно недоволство от политиката, от управлението и от институциите.
Аз знам, че днешната дискусия няма особено значение. Знам, че има мнозинство да отхвърли това решение, в същото време съм пределно наясно, а мисля, че голяма част от тези, които ще гласувате срещу него, че в близките няколко години то ще се случи. Няма как да се избяга от това. Приказките, риториката, не могат да подменят усещането на хората за несправедливост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – Искрен Веселинов, след него Евгени Стоев, трета реплика – господин Славов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаеми господин Миков, уважаеми колеги! Тук не говорим за някаква абстрактна справедливост. Тук говорим за едно конкретно предложение, което си има въведена скала за облагане, която започва от 1000 лв. нагоре.
Да, справедливо е и Патриотичният фронт е подкрепял примерно необлагаем минимум. Не е справедливо на човек, който получава 1000 лв. да му вземеш 50 лв. месечно, защото смяташ, че е много богат. Вашата скала не струва – това е истината. Не говорим за справедливост. Говорим за не добре преценено предложение. Ето я (показва на таблета си), ето предложението, информирайте се. Поради тази причина няма никакъв шанс да бъде подкрепено, защото това е удар наистина върху средните доходи. Няма да подкрепим от Патриотичния фронт това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Стоев.
ЕВГЕНИ СТОЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Миков, Вие бяхте председател на Народното събрание 2013 – 2014 г. и управлявахте България. Можехте съвсем спокойно тогава да си направите предложенията и да ги прекарате през Народното събрание, а не сега, когато сте 38 човека, да променяте законодателството и Закона за държавния бюджет за 2017 г.
Още един въпрос имам към Вас: с какви доводи през 2008 г. въведохте плоския данък? Искам даже, ако е възможно, да се извадят разпечатките и стенограмите, да видим тогава с какви аргументи защитавахте по-добрата система и по-доброто облагане и по-добрата събираемост на плосък данък. Говорим за 2008 г., когато Вие го въведохте.
И другото, като говорите за френската система, трябва да Ви кажа, че Жерар Депардийо стана руснак от това, което му се случи, защото богатите хора не са прости хора. Те винаги отиват там и по принцип трябва да знаете, че никой никъде по света на обича да плаща данъци. Когато данъкът е плосък, справедлив, това увеличава плащането на данъци, както е сега в момента и имаме висока събираемост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Славов – трета реплика.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, ще бъда обективен и ще припомня, че когато Вие бяхте председател на БСП, подобно предложение пак беше направено отляво, но беше направено по коректния начин, като самостоятелен законопроект, който беше разгледан от залата и беше отхвърлен. Сега обаче виждам и се надявам и Вие да вземете отношение ¬– считате ли го за коректно и допустимо като юрист на практика през задния вход да се опитва да се пробута нещо, което веднъж е било отхвърлено в пленарната зала, но сега през задния вход по модела Орешарски дайте да го вкараме! Макар че той основно излизаше през задните входове. Но дайте сега тук да го вкараме през задния вход!
Казвате, че 40% от хората в страната живеят в бедност и затова дайте да вдигнем данъците. Господин Миков, Вие като вдигнете данъците, а не 40, а 80% ще започнат да живеят бедно, защото ще изземете парите от останалата част от хората, които произвеждат и генерират национален продукт. И аз Ви питам: като вземете парите от тях при положение, че над 70% вече е частен сектор в България, как тези пари, според Вас, ще отидат при тях? Вече държавата не е най-големият работодател, за да вдигне заплатите. Доходите се вдигат, като се вдигат заплатите, расте производителността и така нататък. Тоест, това, което предлагате, просто няма да се случи, а ще вземете парите на още повече хора от голяма група от населението.
Казвате: не растели инвестициите. Защо не погледнете когато беше въведен плоският данък, какъв беше размерът на инвестициите, имаше ли растеж в годините на икономически бум и че инвестициите растяха, включително и заради въведения плосък данък. Това обаче, че България не си реши трайните проблеми – корупция, съдебна система, несъвършенство в законодателството, последвалата икономическа криза – очевидно даде негативен резултат, но не плоският данък Ви е виновен, защото и Вие управлявахте, а проблемите с корупцията и съдебната система си седят.
И накрая ще завърша с това, което и колегата загатна – как Жерар Депардийо реши да стане руснак, по-точно да получи руско гражданство. Господин Миков, и в Русия има плосък данък. Вие често давате Русия като еталон за управление, демократичност и така нататък. Хората имат плосък данък. Защо искате да го махнете? Защо искате да го махате, ето, в Русия са го въвели, считат, че работи добре и си го пазят. А пък Вие сега искате да го махате в България. Я се консултирайте по-скоро, да не би… нали разбирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Взаимно изключващи се еклектични съждения трудно могат да мотивират, че плоският данък е справедлив, трудно могат да мотивират, че той дава перспектива за развитие на икономиката и за едно по-справедливо в социално-икономическо отношение общество.
Прословутият Жерар Депардийо защо не дойде в България като е по-нисък данъкът, а и няма данък наследство и корпоративните…
Но хубаво е, че българската десница харесва нещо и в Русия. В края на краищата това е рядко изключение и то трябва да се адмирира понякога, макар че е доста несериозно.
Иначе, господин Славов, става въпрос за друго в отношенията с Русия. Очевидно Вие повърхностно сте се запознали с твърденията на левицата по тези въпроси. Големият въпрос е друг: защо предложението е направено тук? Защото Вашето правителство, уважаеми дами и господа, не смя, и Вашето мнозинство също, да постави на сериозна дискусия внесения Законопроект. Многократно е отхвърлян в залата, и защото правителството внесе с този трик Законът за акцизите и данъчните складове да променя всички останали данъчни закони. Ето това е просто, господин Славов. Ако погледнете, че правителството не е внесло други закони, а променя през този, Ви дава отговор защо сме го направили така.
Но големият въпрос е: всички тук плачещи за средната класа народни представители: ние средна класа ли сме или се страхувате, че доходите над 1500 лв. на народния представител ще се обложат?
На колегата от Патриотичния фронт само да кажа: до 1400 лв. хората получават повече доходи. Скалата започва от 1000, но те получават повече, отколкото при сегашното облагане. До 1400 лв. доходи. И тук възниква въпросът: като говорите толкова за средната класа, коя е средната класа? На тези лица, които получават доходи 10, 20, 30, 50 хил. лв. на месец? Това е критерият за средна класа, според мнозинството в днешното Народно събрание. За нас критерият за средна класа е две средни работни заплати за страната – 1400 лв. Които получават под 1400 лв., трябва да им бъде преотстъпен данък, за да имат доходи, които да се върнат през косвеното облагане, защото тези хора не пазаруват луксозни стоки, те пазаруват стоки от първа необходимост. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
А другите? Да, знам, че мнозинството днес мисли за другите, но съм убеден, че мнозинството извън Народното събрание ще поиска друго на следващите избори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Не виждам.
Разискванията са закрити.
Предстои гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров в частта, в която не е подкрепено, а то не е подкрепено по т. 1.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 106 народни представители: за 19, против 40, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Търновалийски, Гечев, Миков, Георгиев, Горов, Гьоков и Жельо Бойчев.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 105 народни представители: за 20, против 67, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
В изказването си господин Мартин Димитров направи под условията на алтернативност предложение в текста на Комисията за § 51, т. 14 – това е на страница 88 от доклада, за изменението на чл. 53, предлага ал. 5 да се заличи, а тя гласи: „ал. 5 – когато не е подадена декларация по чл. 50, ал. 9, задължението може да бъде установено с акт по чл. 106 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
Подлагам на гласуване предложението на господин Димитров, направено в залата, за отхвърляне на ал. 5.
Гласували 111 народни представители: за 21, против 44, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
За прегласуване – заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател! Правя процедура за прегласуване, тъй като мисля, че колегите от ГЕРБ не разбраха какво всъщност гласи тази алинея. (Реплики от ГЕРБ.) Да, колеги, определено не сте разбрали!
Алинеята, формулирана по този начин, фактически принуждава хората да се отказват от наследство. Това предвижда тя – мога да Ви гарантирам. Ако искате, ще направим справка след една година, за да видите с колко ще са се увеличили отказите от наследство, защото това не е насочено към починалите хора, а към техните наследници, които много често изобщо не знаят за какво иде реч. Това е напълно нормално в тези динамични времена! Представете си, два милиона души живеят извън територията на държавата, а техните родители са тук. Познайте колко са в течение хората в чужбина какво се случва тук! Това предвижда този текст.
Впрочем такъв процес се наблюдава: поради тази причина вече с около 20% са се увеличили заявленията за отказ от наследство в районните съдилища. Можете да си направите справка: 20%! Тук има колеги юристи и в Правната комисия може да се направи такава справка. Това цели текстът.
Няма никакъв проблем по общия ред да бъдат установявани и задълженията, и всичко останало, а не хората да бъдат принуждавани да подават и декларация. Каква декларация ще подаде човекът, като изобщо не знае какво са правили баща му и майка му, които може да не е виждал от години?! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 104 народни представители: за 23, против 34, въздържали се 47. Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 51 в редакцията на Комисията заедно с новите параграфи от 52 до 56 включително.
Гласували 100 народни представители: за 82, против 14, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 44 – предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 44, който става § 57:
„§ 57. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 ал. 4 се изменя така:
„(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив, данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”
2. В Глава трета, Раздел VII се създава чл. 115а:
„Чл. 115а. (1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.
(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.“
3. В приложение № 2 в чл. 3, ал. 1 думите „2-седмичен“ се заменят с „5-дневен“.
4. В Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр...):
а) в § 13 думите „2017 г.“ се заменят с „2018 г.“
б) в § 13а думите „2016 г.“ се заменят с „2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 57 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който е отразен на систематичното му място като т. 4 в § 57, и предлага § 45 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 46 – предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението за точки 2 и 3, а предложението за т. 6 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 46, който става § 58:
„§ 58. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително клоновете на чуждестранните търговци“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;“.
2. В чл. 21 се създава ал. 5:
„(5) Категориите на групите предприятия могат да се определят и на основа на сбора на стойностите на показателите, съгласно индивидуалните годишни финансови отчети на предприятията от групата, съставени към 31 декември на текущия отчетен период. В този случай при определяне на категорията на групата, праговете на показателите за балансова стойност на активите и нетни приходи от продажби по ал. 2, ал. 3 и 4 се увеличават с 20 на сто.”
3. В чл. 61, т. 2 след думите „и неговото“ се добавя „собствено“.
4. Член 67 се отменя.
5. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 30:
„30. За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2 „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.“
По § 47 – предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров – § 47 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Търновалийски, Гечев и група народни представители – § 47 отпада .
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи 58 и 59?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да Ви помоля да ни подкрепите с колегата Димитров. Виждам, че и други колеги са направили такова предложение.
Конкретният текст касае Закона за ограничаване на плащанията в брой и намаляване на съществуващия праг от 10 хил. лв., над който задължително се плаща по банков път – той да бъде намален на 5000 лв.
Много пъти тук, в тази зала, дискутирахме, че такава мярка е прекомерна, неадекватна и ще създаде значителни затруднения на хората. Много чест пример беше този с най-масовия автомобил на старо, който се купува в страната, който е от порядъка на 6 – 7 хил. лв.
Ако това нещо сега се приеме, означава, че тези хора няма да могат да си направят сделката по начина, по който са свикнали – при нотариуса, подписвайки договора за покупко-продажба, да се разплатят и всичко да приключи, а ще трябва, освен това, да се занимават с банка, банкови преводи, да изяснят помежду си отношенията – кога подписват договора, кога се превежда сумата по банков път, пристигнала ли е в другата сметка и така нататък. Това са много съществени затруднения, които ще създадем на тези хора. Струва ми се, че абсолютно необосновано такова нещо се предлага.
Подобни предложения имаше миналата година от Приходната агенция и ги отхвърлихме. Предлагам Ви сега да ни подкрепите и този параграф да отпадне, защото наистина е прекомерен. Сваляйки на 5 хил. лв. границата, отиваме вече в една неразумна крайност.
Другото, което е – във вече приетите текстове сме предвидили достатъчно стимули да се плаща безкасово, включително допълнителни данъчни облекчения за такива хора и така нататък. Нека търсим насърчаването на заплащането по безкасов път – не в брой, по пътя на стимулите, а не по пътя на санкциите, което на практика би се случило, ако този текст бъде приет.
И нещо последно накрая. Надявам се тук да ме чуят много внимателно преди всичко колегите юристи. Така приет този текст, директно ще се бие с текстовете от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, където се казва, че сделки с недвижими имоти над 10 хил. лв. се извършват по банков път. Този Закон в случая не се изменя, той е специален Закон.
Какво ще се получи? По отношение на недвижими имоти ще може да се разплаща до 10 хил. лв. в брой, но за всичко останало няма да може, ако сумата надвишава 5 хил. лв.
И тук Ви питам: кое на практика е с по-голяма тежест – това да се купи недвижим имот или това човек да си купи кола на старо? Защо за колата на старо ще трябва да се занимава с тези сложни процедури – с банки и така нататък, а за недвижимия имот ще може да отиде и до 10 хил. лв. да се разплати в брой? Крайно недомислено ми се вижда това предложение.
Още веднъж казвам, прекомерно е и ще създаде изключително много затруднения на хората. Не виждам какъв приход или принос, особена полза ще получи Приходната администрация. Затова Ви предлагам да го отхвърлим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към господин Славов? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господата Славов и Димитров, което е идентично с предложението на господата Търновалийски, Гечев, Миков, Георгиев, Горов, Гьоков и Бойчев за заличаване на § 47 по вносител. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 89 народни представители: за 68, против 6, въздържали се 15.
Предложението е прието. Тоест § 47 е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Прегласуване.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Няма нужда от прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Моля, госпожо Председател, да подложите на повторно гласуване току-що гласуваното предложение, защото може би част от колегите не разбраха, а видях, че други колеги влизат в момента в залата. Така че моля за прегласуване. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване!
Гласували 91 народни представители: за 64, против 7, въздържали се 20.
Предложението е прието. Параграф 47 по вносител е отхвърлен.
Подлагам на гласуване § 58 по доклада и в редакцията на Комисията. Това е § 46 по вносител, който става § 58 в редакцията на Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 73, против 12, въздържали се 2.
Предложението е прието. Параграф 47 е отхвърлен и не съществува.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова за нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той ще бъде § 59.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА:
„§ 59. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (обн., ДВ, бр. …), в чл. 74, ал. 1 след думите „Индивидуалните административни актове по“ се добавя „чл. 52, 54, 55“.“
Предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 60:
„§ 60. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 113 се създава ал. 6:
„(6) Ръководителят на ревизията е орган по приходите сред посочените в чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите.”
2. В чл. 118 ал. 2 се отменя.“
„§ 48. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 62, и предлага следната редакция:
„§ 62. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на § 47, т. 1 и т. 5, буква „б“, § 48 и § 49, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
От името на групата моля за поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не съм обявила гласуване.
Има ли изказвания по докладваните текстове? Няма.
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Сега можете да си направите искането.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Моля за поименна проверка от името на група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Моля, списъците. (Следва поименна проверка.)
Айдоан Муталиб Али- отсъства
Айхан Ахмед Етем- отсъства
Александър Руменов Ненков- тук
Александър Христов Методиев- отсъства
Алиосман Ибраим Имамов- отсъства
Алтимир Емилов Адамов- отсъства
Ана Георгиева Баракова- тук
Ангел Петров Найденов- тук
Анна Василева Александрова- тук
Антон Ангелов Долапчиев- тук
Антони Антониев Тренчев- отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков- отсъства
Атанас Петров Атанасов- тук
Атанас Славчев Стоянов- тук
Атанас Тодоров Мерджанов- тук
Ахмед Реджебов Ахмедов- отсъства
Бойка Грозева Маринска- отсъства
Борис Борисов Станимиров- отсъства
Борис Янков Ячев- тук
Борислав Любенов Великов- тук
Борислав Михайлов Борисов- отсъства
Борислав Райчов Миланов- тук
Борислав Сабинов Иглев- тук
Бюнямин Хюсеин Хасан- отсъства
Валентин Алексиев Николов- тук
Валентин Иванов Радев- отсъства
Валентин Кирилов Касабов- отсъства
Валентин Любенов Павлов- тук
Валентин Николов Иванов- отсъства
Валери Мирчев Жаблянов- тук
Валери Симеонов Симеонов- отсъства
Васил Миланов Антонов- отсъства
Велизар Пенков Енчев- отсъства
Венка Константинова Стоянова- тук
Венцислав Йорданов Каймаканов- отсъства
Вили Младенов Лилков- отсъства
Владимир Цветанов Тошев- тук
Владислав Тошков Николов- тук
Волен Николов Сидеров- отсъства
Галя Енева Захариева- тук
Галя Симеонова Георгиева- тук
Георг Даниелов Георгиев- тук
Георги Александров Ковачев- отсъства
Георги Иванов Андонов- тук
Георги Недков Кючуков- тук
Георги Николов Недев- тук
Георги Стоянов Кадиев- отсъства
Георги Страхилов Свиленски -тук
Георги Тодоров Божинов- тук
Георги Чавдаров Анастасов- отсъства
Георги Ченков Търновалийски- тук
Георги Янчев Гьоков- тук
Гроздан Спасов Караджов- отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен- отсъства
Данаил Димитров Кирилов- тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова- тук
Даниела Владимирова Савеклиева- тук
Даниела Йорданова Панайотова- отсъства
Делян Александров Добрев- тук
Делян Славчев Пеевски- отсъства
Десислав Славов Чуколов- отсъства
Десислава Вълчева Атанасова- отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева- тук
Джевдет Ибрям Чакъров- отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов- тук
Джема Маринова Грозданова- тук
Диана Иванова Йорданова- тук
Димитър Ангелов Горов- отсъства
Димитър Андреев Делчев- тук
Димитър Бойчев Петров- отсъства
Димитър Борисов Главчев- тук
Димитър Григоров Шишков- отсъства
Димитър Иванов Гечев- тук
Димитър Кирилов Байрактаров- отсъства
Димитър Крумов Танев- тук
Димитър Николов Лазаров- отсъства
Димитър Спасов Димитров- тук
Димитър Стоянов Дъбов- тук
Димитър Танев Танев- отсъства
Добрин Ненов Данев- тук
Добромир Проданов Проданов- отсъства
Дончо Спасов Баксанов- отсъства
Дора Илиева Янкова- отсъства
Драгомир Велков Стойнев- отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа- отсъства
Евгени Димитров Стоев- тук
Евгения Бисерова Алексиева- тук
Евгения Даниелова Ангелова- тук
Емил Димитров Райнов- отсъства
Емил Димитров Симеонов- тук
Ерджан Себайтин Ебатин- отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула- тук
Жельо Иванов Бойчев- тук
Живко Иванов Мартинов- тук
Иван Валентинов Иванов- тук
Иван Димитров Стойнов- тук
Иван Кирилов Иванов- тук
Иван Костадинов Станков- тук
Иван Николов Миховски- тук
Иван Пенков Иванов- тук
Иван Славов Иванов- тук
Иван Стефанов Вълков- тук
Иван Стоев Чолаков- тук
Иван Тодоров Димитров- тук
Иван Тодоров Ибришимов- отсъства
Илиан Сашов Тодоров- отсъства
Илия Янков Илиев- отсъства
Ирена Любенова Соколова- отсъства
Искрен Василев Веселинов- тук
Йордан Георгиев Андонов- тук
Йордан Кирилов Цонев- тук
Калина Петрова Балабанова- отсъства
Камен Костов Костадинов- отсъства
Катя Николаева Попова- тук
Кирил Боянов Калфин- отсъства
Кирил Добрев Добрев- тук
Кирил Николаев Добрев- отсъства
Кирил Петров Цочев- тук
Кирчо Георгиев Карагьозов- тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева- тук
Корман Якубов Исмаилов- отсъства
Корнелия Петрова Нинова- отсъства
Костадин Иванов Марков- отсъства
Красен Георгиев Кръстев- тук
Красимир Дончев Каракачанов- отсъства
Красимир Илиев Богданов- тук
Красимир Любомиров Велчев- тук
Красимир Петров Петров- отсъства
Красимир Христов Янков- отсъства
Красимира Арангелова Ковачка- тук
Кристиан Иванов Вигенин- тук
Кънчо Янев Филипов- тук
Лъчезар Богомилов Иванов- тук
Лъчезар Стаменов Никифоров- тук
Любомир Владимиров Владимиров- тук
Лютви Ахмед Местан- отсъства
Магдалена Ламбова Ташева- отсъства
Маноил Минчев Манев- тук
Манол Трифонов Генов- тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева- отсъства
Мариана Георгиева Тодорова- тук
Мариана Радева Бояджиева- тук
Мария Щерева Белова- тук
Мартин Димитров Димитров- отсъства
Мартин Стоянов Иванов- тук
Менда Кирилова Стоянова- тук
Методи Борисов Андреев- тук
Мехмед Юмер Атаман- тук
Миглена Дойкова Александрова- отсъства
Милен Василев Михов- тук
Милена Цветанова Дамянова- тук
Митхат Сабри Метин- тук
Михаил Парашкевов Тодоров- тук
Михаил Райков Миков- тук
Михо Димитров Михов- тук
Муса Джемал Палев- отсъства
Мустафа Сали Карадайъ- отсъства
Мустафа Фахри Ахмед- отсъства
Найден Маринов Зеленогорски- тук
Настимир Ананиев Ананиев- отсъства
Невин Халил Хасан- тук
Нели Рускова Петрова- тук
Нено Христов Влайков- тук
Никола Пейчев Хаджийски- тук
Николай Веселинов Александров- отсъства
Павел Алексеев Христов- тук
Петър Владиславов Славов- тук
Петър Георгиев Кадиев- тук
Петър Георгиев Кънев- тук
Петър Иванов Петров- тук
Петър Костадинов Петров- тук
Петър Пандушев Чобанов- отсъства
Петър Христов Беков- тук
Петър Христов Петров- тук
Петя Цветанова Аврамова- отсъства
Пламен Веселинов Йорданов- тук
Пламен Дулчев Нунев- тук
Пламен Иванов Манушев- тук
Пламен Тачев Петров- тук
Полина Кръстева Карастоянова- отсъства
Радан Миленов Кънев- тук
Радослав Любчов Стойчев- отсъства
Ралица Тодорова Ангелова- тук
Рамадан Байрам Аталай- отсъства
Росен Петров Петров- тук
Румен Василев Гечев- тук
Румен Димитров Христов- тук
Румен Динев Желев- тук
Румен Иванов Иванов- тук
Румен Маринов Йончев- тук
Руслан Здравков Тошев- тук
Рушен Мехмед Риза- отсъстваСалиха Хакиф Емин- тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова- тук
Светлана Ангелова Найденова- тук
Светлин Димитров Танчев- тук
Светослав Димитров Белемезов- тук
Свилен Филипов Иванов- тук
Семир Хусеин Абу Мелих- тук
Силвия Анастасова Хубенова- тук
Слави Пенчев Бинев- отсъства
Славчо Стоев Атанасов- отсъства
Снежана Георгиева Дукова- тук
Станислав Георгиев Иванов- тук
Станислав Димитров Анастасов- тук
Станислав Стоянов Иванов- тук
Станислав Тодоров Станилов- отсъства
Стефан Георгиев Кенов- отсъства
Стефан Иванов Дедев- тук
Стефан Ламбов Данаилов- тук
Стефан Стайнов Желев- тук
Стефани Михнева Михайлова- тук
Стоян Михайлов Мирчев- тук
Султанка Димитрова Петрова- тук
Таско Михайлов Ерменков- тук
Теодора Радкова Георгиева- отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев- отсъства
Ферихан Илиязова Ахмедова- отсъства
Филип Стефанов Попов- тук
Хамид Бари Хамид- отсъства
Хасан Ахмед Адемов- отсъства
Христиан Радев Митев- тук
Христо Георгиев Гаджев- тук
Христо Георгиев Тодоров- отсъства
Христо Грудев Грудев- тук
Хюсеин Хасан Хафъзов- отсъства
Цвета Вълчева Караянчева- отсъства
Цветан Генчев Цветанов- отсъства
Цветомир Цвятков Михов- тук
Цецка Цачева Данговска- тук
Чавдар Георгиев Георгиев- тук
Чавдар Славчев Пейчев- тук
Четин Хюсеин Казак- отсъства
Шабанали Ахмед Дурмуш- отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов- тук
Явор Божилов Нотев- отсъства
Явор Илиев Хайтов- тук
Янаки Боянов Стоилов- отсъства
Янко Александров Янков- тук

Допълнително влезнали: Валентин Касабов, Бойка Маринска, Димитър Байрактаров, Красимир Янков, Стефан Данаилов – аз го обявих, Николай Александров, Валери Симеонов, Магдалена Ташева и Красимир Каракачанов.
Има кворум.
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Подлагам на гласуване параграфи с номера по доклада на Комисията: § 60, който става § 59; § 61, който става § 60; § 62, който става § 61.
Гласуваме трите параграфа.
Гласували 92 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието, а с това на второ четене и обсъжданият и гласуван Законопроект.

Съгласно програмата ни като точка втора следва да обсъдим:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ ЗА ПРЕСТЪПЕН, № 654-01-8.
Внесен е на 27 януари 2016 г. от Методи Андреев, Петър Славов, Мартин Димитров и група народни представители.
Законопроектът е разпределен на три комисии: Комисията по правни въпроси, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по образованието и науката – няма постъпили доклади.
От името на вносителите кой ще предложи Законопроекта?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще представя Законопроекта съвсем кратко, а това до голяма степен направи и колегата Методи Андреев, който сутринта говори и по чието предложение тази точка беше включена в дневния ред.
Всъщност това е трети опит за разглеждане на този важен Законопроект. Едва ли е нужно да припомним какво се случи предишните два пъти и как с доста некоректни, недобронамерени практики се потърси начин да бъде отложен, протакан и така нататък, тоест да не се случи дебатирането по този Законопроект.
Апелирам и към колегите отляво – нека наистина да бъдат конструктивни и в дебата да кажат, ако има нещо, което ги смущава, а не да търсят процедурни хватки, за да не се стига до дебат и обсъждане по същество на предложения Законопроект.
Уважаеми колеги, както всички знаете, от 2000 г. има приет Закон за обявяване на комунистическия режим в Република България за престъпен. Той действа вече 16 години и това, което с колегите сме предложили, на практика е допълнение на този Закон, подобрение в него, така че той наистина да породи правните последици, за които навремето е мислено. Най-кратко казано: две са основните неща, които предлагаме.
На първо място, в училищата, в университетите да се изучава обективно този период, за да знаем и познаваме историята си. За да не се случва така – всички много добре знаем максимата: народ, който не познава историята си, да повтаря грешките от нея.
Нека този период наистина обективно да бъде включен в учебните програми, да бъде изучаван, защото цяло едно младо поколение на практика израсна след 1989-а година. Ако ги питате какво точно знаят те за комунизма и какво точно той е причинил на България, много от тях наистина ще се зачудят и няма да могат да Ви дадат конкретен отговор. И то не защото не искат да знаят, а защото не се преподава тази материя обективно и няма от къде да го знаят освен ако не са проявили инициатива да прочетат.
Другата част на Законопроекта касае, за съжаление, и до ден-днешен съществуващи абсурдни артефакти на комунизма, като разни безумни и шантави лозунги от типа на – сещам се за онзи безумен лозунг: „Рейгън – враг номер едно на тутраканската селищна система“. Или пък и до ден-днешен по някои пътища може да видите по мостовете, пише: „БКП и КПСС – дружба от векове и за векове“. Кому е нужно да стои това нещо и защо трябва да стои на тези места – най-малкото въвежда в заблуждение, подвежда хората, да не говорим, че звучи абсурдно? Или пък лозунг от типа: „Дружбата между БКП и КПСС – гаранция за мир на човечеството“, или нещо подобно. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Редно е да се махнат такива абсурди. Подобни артефакти наистина нямат място в съвремието и, за да не стоят безстопанствени, да се рушат и да създават лошо впечатление, трябва да е ясно кой държавен орган е задължен да се намеси и да има задължение да се погрижи за тези неща.
Също така Законопроектът предвижда абсурдни артефакти, които величаят тази епоха, тоест създават грешна представа у хората за режим, обявен със закон за престъпен, също да не могат да бъдат поставяни. Ако има такива и са обявени за паметник или имат някаква историческа ценност, то нека поне до тях да се постави информационна табела и тя ясно да казва, че този режим е обявен от Тридесет и осмото народно събрание за престъпен и хората да знаят наистина за какво става дума. Иначе хората, като видят например паметника на Цола Драгойчева особено по-младите няма да знаят, че това е човекът, предложил България да стане 16-а република. Ще си мислят, че това може би е прекрасен, хубав човек, който е направил прекрасни неща за България. А това, което тя е предложила, на практика е да се откажем от националния си суверенитет.
Ще спра до тук. Предлагам Ви да бъдем конструктивни и да подкрепим този Законопроект. Наистина ми у дошло времето. Цяла година чака, да не говорим, че Законът действа от 16 години, но на практика не поражда целените правни последица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е от името на вносителя.
Откривам дебата.
Процедура – заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, предлагам процедура за отлагане на тази точка по една-единствена причина. Знам, че съгласно Правилника точката може да се разглежда и без докладите на комисиите да бъдат прочетени.
Всички сме запознати много добре със становището на вносителите – не за първи път ни запознават със своите виждания по въпроса, в това число и когато са го предлагали като точка в дневния ред. Тази сутрин го чухме още веднъж.
За да можем да си изградим все пак по-пълна представа какво точно се предлага, нали затова съществуват комисиите в парламента – да разглеждат на по-професионално ниво нещата, които ще предстоят да гласуваме, да чуем техните доклади, за да можем да направим все пак информиран избор. Иначе ще останем с мнението на вносителите, без да знаем какво е точно становището на комисиите, които в крайна сметка са заинтересовани и са длъжни да разгледат такъв Законопроект и да излязат със съответния доклад.
Предлагам отлагане до разглеждането на тези въпроси в комисиите и запознаването ни с докладите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Противопоставям се на това становище.
Господин Ерменков, ако бяхте искрен, имахме желание да Ви повярваме. Последния път обаче, когато този Закон беше в залата, Вие ни четохте около 40 минути от доклад за КЗК, който очевидно виждахте за първи път, но търпеливо само, за да мине времето и да не се разгледа Законопроектът, Вие направихте това нещо и пленарното време изтече.
Ако наистина бяхте искрен в намеренията си, предполагам, че още тогава можехте да направите това предложение и до днес – седмица и повече по-късно, въпросният Законопроект да е разгледан и в комисиите, още повече и без това има председатели на комисии – да бяха го внесли.
Не приемам Вашите аргументи. Не мисля, че сте искрен.
Обръщам се към цялата Ви парламентарна група: колеги, знаете, хората са го казали: „Признат грях, половин грях“. Много от Вас са искали прошка в лично качество, мисля, че ще е знаково гласуването на Вашата група по този Законопроект именно по тези причини. Именно защото казвате, че сте европейски социалисти, а, за съжаление, много често някои от Вас действат като комунисти.
Призовавам Ви: не бъдете комунисти, бъдете наистина европейски социалисти и подкрепете Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Ерменков за отлагане на тази точка от седмичната ни програма.
Гласували 79 народни представители: за 35, против 34, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Изказване – господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, започвам моето изказване с извинение към нашите избиратели и към част от народното представителство, че се налага отново да коментираме темата, която вносителите ни предлагат, и днешното мнозинство в Народното събрание подкрепя да бъде обсъждана.
Това е поредният опит българският парламент да си присвоява правото на историческа институция. Веднага бързам да кажа, че политиката не може напълно да бъде откъсната от историята и ние не сме първите, които под някаква форма се връщаме назад, доста назад във времето. Аз бих разбрал тези периодични инициативи, ако те ни предлагат политически декларации, с които да изразим актуално отношение към събития отпреди няколко десетилетия, но в нормативна форма да се занимаваме с историята, това вече превръща историята в слугиня на политиката. А политиците, които вместо да решават днешните проблеми на хората, заради които сме тук, се опитват да търсят някакво признание, да получават някаква подкрепа, присвоявайки си много по-различни и тежки отговорности.
Какво правят по-умните хора от вносителите на този Законопроект? Когато във връзка с навършването на 200...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов, моля без лични и персонални квалификации към народни представители!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не знам кой се засяга?! Значи в залата има такива, които биха се засегнали. Аз не се засягам, моите колеги не се засягат от това нещо.
Във връзка с отбелязване на 200-годишнината от Великата френска революция попитали Джо Ен Лай каква е неговата оценка за тези исторически събития. Той отговорил: „Още е рано да се каже“. Това е по смисъл неговият отговор.
Аз не казвам, че е рано да се произнасяме по тези неща, които са станали преди столетия и десетилетия, но това показва, че събитията са многопластови, че имат различни страни и не могат да бъдат сведени до еднозначен и опростен извод, защото наистина в тези събития има много обяснения, контраобяснения, мотиви за едни или други действия. Защото с тази тема Вие се опитвате за пореден път да разделяте българското общество.
Аз бях тук 1990 г., в този парламент, и същата дискусия се водеше между тогавашния председател на БСП Александър Лилов и тогавашния ръководител на СДС Жельо Желев. Тогава социалистите предложиха ние да използваме испанския опит след Гражданската война и по някакъв начин да се примирим със собствената си история. Не да я отхвърлим, не да накараме тези, които са потърпевши, да забравят, но наистина да успеем да намерим някакви допирни точки като хора от една нация и въпреки политическите различия да решаваме това, което трябва. Тогавашният лидер на опозицията стана и каза: „Ние първо трябва да прочетем изцяло всички страници от това минало и тогава да затворим тази книга“. Вие продължавате 27 години да четете, при това четете избирателно, не се задълбочавате във фактите и затова повтаряте едни и същи грешки. Ако не повтаряхте тези грешки, днешната десница нямаше да е в това състояние. Мисля, че това е една атестация, една оценка, която не е моя, на някой друг – тя е обществена.
Пак казвам, най-сериозното е опитът за разделение на българското общество не върху реалните разделения, които днес го противопоставят, а върху различния прочит на историята.
Има два сериозни исторически примера за подобен подход – след Първата и след Втората световна война. Тогава също има опит с обратна сила да се дава оценка на историята. Разбираемо е, че след такива драматични събития, след толкова жертви и толкова дълбоки противопоставяния това дори намира законови форми. В България това става по време на земеделското управление, когато се приема закон. Междупрочем, пак след допитване до народа, който одобрява съдене на виновниците за националните катастрофи. Те са осъдени, но това създава допълнително разделение в българското общество. Те успяват да наберат сила и част от тези хора са фактическите инициатори на последвалия преврат, последващите още по-жестоки репресии, довели до множество убийства и до установяване на диктатура в България. Това е първият резултат.
Вторият – след Втората световна война. Тогава отново, вече в една много по-голяма международна коалиция се поставя въпроса пак за съдене на виновниците, на тези, които от тази зала бурно ръкопляскаха, присъединявайки се на страната на поредните победители, защото в България една от днешните злини е, че много бивши партийци се оказаха днешни демократи или потърпевши от това, което са били в изминалите години. Ако тогава нещата се утвърждават по този ред, то е защото твърде голяма е международната реакция срещу сваления режим – режим, който е негов антипод в някаква степен, в други отношения има и сходства, но Вие сега се опитвате да го заклеймите в ролята му на предишен исторически победител с всички последици и средства, които се използват. Никой не отрича каква е била цената, какви методи са използвани, така че това е историята.
Но днес, в тази година се навършват 80 години от започването на Гражданската война в Испания, а Вие се опитвате постоянно да разгаряте някакви миниграждански войни в България с актуална дата. Кому е необходимо това? Ще видите, че то няма да се рентира и на предстоящите избори.
Да кажа няколко думи по конкретните предложения на Законопроекта. Затова, че не могат да се поставят информационни или някакви други символни знаци, които да отбелязват такива събития, а съществуващите трябва да бъдат заличени. Очаквах да дадете по-красноречиви примери, защото това с някой избледнял, стар надпис и това, че ще искате на порутените сгради на едно ТКЗС, на което имаше оставени едни варосани места, на които да се напише някой актуален тогава лозунг, какво ще Ви помогне тази гротеска? Там ги няма говедата, няма ги циглите, но там ще бъдат дозаличени избледнелите сенки на старите лозунги отпреди 30-40 години, или на някой мост над магистралата.
Тук става дума за по-сериозни неща – да се премахнат паметници… Ние знаем Вашата акция тук в центъра на София, знаем на други места. Ако сте последователни, Вие трябва да отидете по-далеко. Даже мисля, че в духа на Вашия закон се съдържа, тъй като казвате, че някои от тези неща не могат да бъдат премахнати поне бързо, това са да речем сградите на Министерския съвет, президентството, бившият Партиен дом – сега служебна сграда на Народното събрание. Вие трябва да поставите под техните табели на институциите: „Това е построено по време на комунистическия режим, който е обявен за престъпен“. (Реплики.)
Аз приветствам тази идея (ръкопляскания от БСП ЛБ), въпреки че ние ще се превърнем в някаква строителна клоунада, напомняща опита на други съседни страни, които се опитват да реконструират и да си припишат някаква част от античната история. Направете го. Аз нямам притеснения. Моят баща е участвал в строителството на НДК, на спортния комплекс „Червено знаме“, на много други обекти. Какво? Нещо нередно ли има в това нещо? Вие заклеймявате един период от историята на България, която въпреки всички грешки, въпреки насилията в началните години, България достига най-високата точка в своето икономическо, социално и духовно развитие и това е статистически факт.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ, от място): Кое е духовното?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това не е някаква хвалба на комунисти или на някакви други. България е почти в първата тридесетица по всички тези показатели в света. Изградете, дайте да изградим система, която икономически, социално и културно да изведе България на 25-о място и кажете: „Дайте да заклеймим онази система, защото тя ни класира само в първите 30 в света“. Къде е сега България? В полупериферията, изпадайки към долната част на полупериферията на днешния свят.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ, от място): Кое е духовното?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Моля?
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ, от място): Кое е духовното? Дай ни пример за духовност.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Как кое е духовното? Вие видяхте ли класациите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви не от място. Ще имате възможност да вземете думата от трибуната.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Вие видяхте ли класациите за българските филми, за българските книги? Колко съвременни произведения зачетоха днес българските граждани и част от тях, които не са били съвременици на времето, в което са създадени?
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ, от място): Каква духовност, бе?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Колко такива духовни образци намериха международно утвърждаване и признание в България? Защо това е така? Защото България сега е по-извисена ли? Или защото й се предлагат културни сурогати, които трябва да промиват масовото съзнание и които да пречат на хората да видят какво ги разделя и кой е действителният виновник за тяхното състояние?
Поставете тези знаци. Те ще бъдат много полезни не за хората, които са преживели тези години, а за тези, които подрастват, за тези, които идват след нас, защото това не трябва да бъде забравено. Този период не трябва да бъде забравен от България, защото той ще има в друго време своето много по-хуманно и оптимистично продължение. Вашите жалки законодателни опити с нищо няма да помогнат дори на самите Вас.
Ние ще отхвърлим тези пореди предложения, защото от една декларация наречена „закон“, приета по времето на Вашия предводител Иван Костов, Вие днешните негови всеповредяващи последователи се опитвате да направите един псевдо закон с разпоредби и дори със санкции. Най-на края Вие казвате, че трябва да се изучава историята. Аз съм голям привърженик да не бъде спестявано нищо от тази история, но Вие казвате да се изучава историята, съобразно с този закон. Виждате ли какво ни предлагат вносителите? Не да изучаваме историята, съобразно с действителните факти в цялата й пълнота, което аз ще продължа да правя доколкото мога (ръкопляскания от БСП ЛБ) и където съм в състояние, наистина, разлиствайки тези страници от всичките им страни, но да се преподава в училищата и университетите скалъпената история от един закон, това е извращението на историята и това е политическото извращение, в което Вие участвате. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
За първа реплика Георг Георгиев.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ): Господин Стоилов, честно казано, не бях решил да Ви правя реплика, преди да чуя това за духовното.
Имам самочувствието да кажа, че аз съм от поколение, което идва след Вашето и в една или друга степен, и управлението, и бъдещето на тази държава, ще зависи от хора като мен, хора малко по-малки, тези, които идваме след Вас.
Съвсем отговорно казвам, че нито аз, нито моето поколение, нито подрастващите, нито нашите деца и внуци искат да живеят в България, в която комунистическия режим е наречен „духовен“. Ние не искаме да живеем в държава, в която комунистическият режим тук, от тази трибуна, и се срамувам от това, че има хора, които го величаят и хора, които в днешният XXI век в модерно време говорят за това, че комунистическият режим имал две лица. Не, комунистическият режим има една фасада, която Вие величаете и едно истинско лице, което е терор, което е смърт, което е насилие, което е погубило собственото си население. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Браво!
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Това е прочитът на историята! Историята няма две лица, господин Стоилов. Историята има само едно лице и то е истинското такова. Като млад човек аз отказвам да живея в държава, която нарича БКП, комунизма, духовен, възвисява го и се опитва в момента да ни обясни как ние сме лошите, които се опитваме, виждате ли, да заклеймим нещо, което десетилетия е нанесло непоправими щети върху нашата държава. Срам ме е от Вас! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, наистина имаше срамни неща във Вашето изказване, но Вие все пак сте юрист и не Ви прави чест, че спекулирате със закон, който от 16 години действа, да се опитвате да сугестирате хората, че едва ли не сега се приемат някакви репресивни мерки. Няма подобно нещо. Нищо подобно! Законът действа от 16 години, ние правим някои допълнения към него, за да може да се постигнат целите, които навремето са били поставени с неговото приемане.
По същество по изказването, което направихте – съм си записал няколко неща. Казвате, че този Законопроект разделял обществото. Аз Ви питам: кой всъщност раздели обществото преди вече толкова години? Не го ли раздели тази национализация, която беше направена на 9 септември и след това в първите дни след 9 септември 1944 г., съчетана с този терор, който беше упражнен върху градското и селското население? Не го ли разделиха след това построените санаториуми, станции и какво ли не на ЦК, Политбюро и всякакви други подобни, до които простосмъртните на онзи режим не само нямаха достъп, но дори не можеха да видят какво е? Не го ли разделиха онези магазини, които тогава се наричаха „Корекоми“ и хората ходеха да гледат какво може да си купят членовете на ЦК и какво останалата част от народа не може да си купи, защото се продава в прогнилия капитализъм? (Реплики от БСП ЛБ.) Не го ли разделиха лагерите, където пращахте хора, където както и колегата преди мен се изказа свободно и категорично заклеймяват този режим? Това правехте или по-скоро Вашите предшественици.
Това, което ние поискахме от Вас е съвсем коректно да се разграничите от тези практики, да кажете, че това са едни срамни практики. Дължим извинение на българския народ за тях и наистина искаме да се държим като европейски социалисти, а Вие правите точно обратното – излизате и говорите някакви удивителни посткомунистически мантри, които направо Ви се чудя как можахте да го направите.
Абсолютно невярно е това са сградите. Никой не иска сгради да се разрушават, местят или каквото и да било. Става дума за така наречените „паметници“ или „артефакти“, които величаят комунизма. Аз не съм видял някъде на Министерския съвет да стои или да пише нещо, което да величае комунизма.
Да, вярно, върху старата сграда на бившия Партиен дом още стои един остатък от герб горе с отчупена петолъчка, който се надявам да се съгласите, поне естетически е хубаво да се намери начин там да се сложи актуалният държавен герб, а не да стои бившият герб на Съветския съюз с отчупената петолъчка. Това са подробности, да не навлизам в детайли.
Кое беше проспериращо на България в края на 1989 г. – 10 милиарда дълг и фалирала икономика ли? Огромен външен дълг? (Шум и реплики.) Фалирало селско стопанство, фалирала икономика…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Да, благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Ще започна с последното. Как не Ви е неудобно, господин Славов, да сравнявате дълга на Народна република България в края на 90-те години, след като само дългът, който изтеглихте във Вашето управление е по-голям от него?! (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от БСП ЛБ.) Как не Ви е срам, за тези излишъци, които не отчитате, а изтегляте 16 милиарда дълг, а тогава се говореше, че България имала около 10 милиарда долара дълг за няколко десетилетия.
Разберете и погледнете, опитайте се да видите собствената си несъстоятелност. Вие докарахте дотам, това нещо не го казвам като апотеоз, че към Тодор Живков в края на 80-те години имаше много по-критично, макар и неофициално, отношение в българското обществено мнение, а по едно представително социологическо изследване, направено в България само преди няколко години, се установи, че положителното отношение към него е достигнало над половината от днешното българско население. (Силен шум и реплики отдясно.)
Тоест Вие направихте така, че хора, които бяха сменени и вече имаше очакване в преобладаващата част на обществото да бъдат заменени персонално като система, днес да бъдат много по-харесвани от това, което им се предлага. Това са резултатите. Затова Ви казах: да направим нещо повече от постигнатото от България, за да можем да отречем онази България.
За лагерите – кой е отричал, че имало лагери, и че тези лагери са предизвикали наистина репресии, включително върху хора за техни убеждения? Тези факти са отдавна признати. Аз нито ги оправдавам със задна дата…
Но, като говорите за лагери, в България знаете ли кога са създадени първите лагери? Знаете ли? В кой период? Аз ще Ви кажа, че са създадени преди 9-ти септември, а не след това. И от тогавашните противници на режима, включително идеологически, част са били пращани в тези лагери. Така че нещата не са изобретени…
Защо не давате оценка на разделена България в течение на ХХ век, а си избирате това, което на Вас Ви е удобно? Ние сме за цялата тази история.
А за санаториумите също звучите донякъде комично. Вярно е, че за най-висшите тези санаториуми бяха най-качествени, бяха заградени и, общо-взето, недостъпни. Само че има една разлика: че всички българи можеха да ходят в санаториуми и в почивни станции. Едните бяха луксозни, другите бяха обикновени (шум и реплики отдясно), а на част от сегашните богаташи в именията ако не Ви поканят, за да им направите някоя услуга, отворени ли са, общодостъпни ли са? (Смях и ръкопляскания от БСП ЛБ.) Не са ли плод на труда на хората, в много случаи ограбен? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И последно, госпожо Председател, извинявайте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Само да кажа едно изречение на господин Георгиев, да не го пренебрегвам.
Да, бъдещето винаги по естествени причини принадлежи на младите. Но това само по себе си не е привилегия, защото не всеки, живял след Аристотел, е по-умен от него. Благодаря. (Бурни ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, тъй като има няколко народни представители, които дадоха заявка за изказвания, в останалите две минути до края на пленарното заседание няма как да се случи това. Ще продължим с разискванията в утрешното редовно заседание в 9,00 ч.
За днес закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
Георги Търновалийски
Калина Балабанова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания