Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/01/2020 - 24/01/2020 1. Предсрочно прекратяване на мандата на член на Комисията за финансов надзор (Подадена оставка от Владимир Савов – член на Комисията за финансов надзор, 20.1.2020 г.).
 2. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, 16.1.2020 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносител: Министерски съвет, 6.12.2019 г. Приет на първо гласуване на 16.1.2020 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2019 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет, 20.1.2020 г.) - точка първа за четвъртък, 23 януари 2020 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.9.2019 г.) - точка втора за четвъртък, 23 януари 2020 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет, 8.1.2020 г.) - точка трета за четвъртък, 23 януари 2020 г.
 8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку (Вносител: Министерски съвет, 20.12.2019 г.) - точка четвърта за четвъртък, 23 януари 2020 г.
 9. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2019 г.) - точка пета за четвъртък, 23 януари 2020 г.
 10. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Искрен Веселинов и Валентин Касабов, 22.1.2020 г.) – точка шеста за четвъртък, 23 януари 2020 г.
 11. Проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на политиката в областта на околната среда и водите (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 20.1.2020 г.) - точка първа за петък, 24 януари 2020 г.; гласуването на проекта за решение е не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията, съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 12. Проекти на решения за промени в делегации на Народното събрание (Вносители: Димитър Данчев, 24.1.2020 г.; Георги Свиленски, 24.1.2020 г.) - точка втора за петък, 24 януари 2020 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Последни заседания