Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/10/2019 - 04/10/2019  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Проект на решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 5.9.2019 г.).
  2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 12.04.2019 г.).
  3. Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболните мачове и други спортни мероприятия (Вносител: Министерски съвет, 22.7.2019 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 3 октомври 2019 г.
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (Вносител: Министерски съвет, 8.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 18.9.2019 г.) - точка втора за четвъртък, 3 октомври 2019 г.
  6. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам (Вносител: Министерски съвет, 19.9.2019 г.) – точка първа за петък, 4 октомври 2019 г.
  7. Парламентарен контрол - след приключване на законодателната част за петък, 4 октомври 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания