Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/06/2019
Парламентарен контрол, след приключване на точка първа за заседанието

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно проект за инвестиционен разход на Военноморските сили.

2. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно проект на инвестиционен разход на Сухопътни войски.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно проект на инвестиционен разход на Военновъздушните сили.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно осигуряване на Българската армия с военни психолози и политиката на Министерство на отбраната за тяхната подготовка и реализация.

II. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно липсата на данни за България по НАТУРА 2000.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието, горите и храните Десислава Танева – на 2 въпроса от народните представители Румен Георгиев; и Пенчо Милков; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова и Даниел Йорданов;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на 2 въпроса от народния представител Иван Ченчев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса от народните представители Георги Стоилов, Крум Зарков и Пенчо Милков; и Георги Гьоков и Драгомир Стойнев;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 3 въпроса от народните представители Георги Михайлов (2 въпроса); и Валентина Найденова; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Валентина Найденова.

Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народните представители Атанас Стоянов и Александър Сабанов към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 1 въпрос от народния представител Таня Петрова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Валентин Милушев към министъра на младежта и спорта Красен Кралев.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - министърът на вътрешните работи Младен Маринов; министърът на правосъдието Данаил Кирилов; и министърът на културата Боил Банов.
Форма за търсене
Ключова дума