Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/12/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ и ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ относно изпълнение на План, приет с Решение № 45/06.11.2013 г. на Министерския съвет.

2. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно инвестиционен план на Европейската комисия.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно изразена подкрепа за Трансатлантическото споразумение.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно възможностите и евентуалните ползи за българския малък и среден бизнес от Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно арбитражно производство от ЕВН АГ- Австрия срещу Република България.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно действия, във връзка с резултатите от извършените от ДКЕВР одити на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО - ПРО.

III. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерките на правителството за подкрепа на майките през 2015 г.

2. Питане от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно проблемите на хората с увреждания, свързан с поддръжката, ремонта, сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно изграждане на заграждения в горските територии, улавяне на дивеч и отстрела му в заградени площи.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промяна на устройствените правилници на Природни паркове от Изпълнителна агенция по горите от месец септември 2014 г.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно загубата на финансови средства по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.).

4. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ; относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград.

5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно незаконна сеч на територията на обл. Търговище.

6. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно изплащането на полагащите се по изпълнение на Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. средства.

7. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно сформирането на междуведомствена комисия за разглеждане на спорните текстове в Закона за съсловната организация на ветериналните лекари в България.

8. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно План за земеразделяне на землището в гр. Дългопол.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на минималния месечен размер на осигурителния доход на регистрираните земеделски производители през 2015 г.

10. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".

V. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно таксите за концесиите на плажовете.

VI. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на данъка върху лихвите на депозитите на гражданите.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.

VII. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно изтеглени представители на Министерството на вътрешните работи в Белград, Скопие, Москва и Прага, в мандата на министъра на вътрешните работи г-н Йовчев.

2. Питане от н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно подпомагане на пострадалите от земетресението на 22.05.2012 г. граждани на обл. Перник.

3. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно действията на Министерството на вътрешните работи по отношение на извършените престъпления от граждани по време на протестите, през мандата на 42-то Народно събрание.

4. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи по предотвратяване на измамите, извършвани по телефон в последните години.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно действия на инспектори от 2-ро Полицейско управление гр. Варна, спрямо застъпници на коалиция АБВ.

6. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуално състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи.

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно пореден случай на нападение над лекар от Спешна помощ.

8. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно средствата, получени от Европейския съюз във връзка със станалите в страната наводнения.

9. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно терора над българските граждани в малките населени места.

VIII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно ремонт на пътя София - Кюстендил в местността Конявски проход.

2. Въпрос от н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно тежкото състояние на третокласен път Извор - Лобош - Земен и връзката на общ. Земен с общ. Трън.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно строителството на Лот 4 на АМ Струма.

4. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно строителство на пътен участък Ботевград - Мездра.

5. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон-Лъки" (ІІІ-861) в общ. Лъки, Пловдивска област.

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно крайния срок за съставяне на техническите паспорти на сградите от I, II и III-та категория, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията, който за съществуващите строежи - държавна, общинска или частна собственост, според Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е до 31 декември 2014 г.

10. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно срокове за изграждането на високоскоростен път Русе - Велико Търново.

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път VRC1015 Тлачене - Габаре, общ. Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната.

12. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Левски, обл. Плевен.

13. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско.

14. Въпрос от н.п. ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА относно подготовката и готовността на автомагистрала Люлин за зимни условия.

15. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно извършване на ремонт на пътен участък между гр. Враца и с. Згориград.

16. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

17. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно изграждането на скоростния път Ботевград - Видин.

IX. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно целите на посещението в Република България на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав.

3. Питане от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно информация, че към настоящия момент служба "Военна информация" не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 000 архивни единици.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно досиетата на 33 000 военни разузнавачи.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ относно българските военни контингенти в Афганистан.

6. Питане от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно разполагане на военни бази на НАТО на територията на Република България.

7. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".

8. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет.

9. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите.

10. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

11. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно намерение на военния министър да направи публично достояние секретни документи за чужди граждани, намиращи се в Служба "Военна информация".

X. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно координация по въпросите на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно оценка на дипломатическите представителства и ръководството на Министерството на външните работи за миграционния натиск върху Република България.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проведеното гласуване от Общото събрание на ООН относно резолюцията, внесена от Русия за осъждане на героизирането на фашизма.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно срещата Ви на 02.12.2014 г. с държавния секретар на САЩ Джон Кери.

5. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно откриване на нови ГКПП между Република България и Република Македония.

6. Въпрос от н.п. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ относно визовите изисквания на САЩ за български граждани.

XI. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).

2. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно ограничения на износа на лекарствени продукти.

XII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени ПСОВ за управлението и експлоатация им, до сключване на договор с Асоциацията В и К и регионалния оператор.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино".

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА относно строеж на електрическа централа на биомаса, с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34, по плана на кв. Устово, гр. Смолян.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно замърсяването на р. Луда Яна, обл. Пазарджик.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол, с финансиране по Оперативна програма околна среда.

6. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно замърсяване на територията на общ. Търговище от комбината "Тракия глас" България.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно интегриран проект за водите на град Пловдив - фаза 1 по Оперативна програма "Околна среда".

8. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно проект за воден цикъл на гр. Видин.

9. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

10. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно екологична оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

XIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно промени в Републиканската транспортна схема.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно мерки за предотвратяване на наводнения в община Първомай.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз.

6. Питане от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно политиката на министерството по отношение на железопътния транспорт.

7. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно нецелесъобразни промени в транспортната схема за осъществяване на обществени превози за обл. Благоевград.

8. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно построяване на трети мост над р. Дунав 1.

XIV. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължимите и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно преговори по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно икономическа оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

XV. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката в отговор на писмо от ЕК от 21.10.2014 г No.COMP B2AC/ZM/MW/reD*2014/103695 за нерегламентирана държавна помощ в енергетиката.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно удължаване на ресурса за експлоатация на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд. лв. и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно плащания от страна на НЕК към производителите на електроенергия и топлоенергия.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.

6. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него.

8. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна".

9. Питане от н.п. КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ относно стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност.

10. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно зачестили прекъсвания на електрозахранването в район Люлин, Столична община.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 1 питане от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 4 въпроса от народните представители Вили Лилков, Тунчер Кърджалиев и Дарин Димитров, Явор Хайтов и Христо Тодоров, и Димитър Дъбов и Манол Генов, на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Иван К. Иванов, и на 1 питане от народните представители Дора Янкова и Манол Генов;
- министърът на отбраната Николай Ненчев - на 1 въпрос от народния представител Илиан Тодоров;
- министърът на здравеопазването Петър Москов - на 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева - на 3 въпроса от народните представители Бюнямин Хасан, Айдоан Али и Хамид Хамид, и Мустафа Ахмед и Ердинч Хайрула, и Методи Андреев.
На основание чл 92, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Борис Ячев се отлага отговор на негов въпрос до министъра на туризма Николина Ангелкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на образованието и науката Тодор Танев, и министърът на културата Вежди Рашидов.

Въпроси - 85;
Питания - 13;
Общ брой въпроси и питания - 98;
Необходимо парламентарно време - 16 часа.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно политиката на заплащане и осигуряване на земеделските производители през 2015 г (връчен на 12 декември 2014 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА, относно обект "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - ІІ-ри етап" част от проект "Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-Т-мрежата" (връчен на 12 декември 2014 г.).

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно сигнал на избиратели, станали жертва на измамна схема от ТА " Гъливер Травел " ЕООД (връчен на 12 декември 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:


Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ и ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ, относно изпълнение на План, приет с Решение № 45/06.11.2013 г. на Министерския съвет.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно инвестиционен план на Европейската комисия.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно изразена подкрепа за Трансатлантическото споразумение.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно възможностите и евентуалните ползи за българския малък и среден бизнес от Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ.

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно действия, във връзка с резултатите от извършените от ДКЕВР одити на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО - ПРО.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно арбитражно производство от ЕВН АГ- Австрия срещу Република България.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно мерките на правителството за подкрепа на майките през 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на питане от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ, относно проблемите на хората с увреждания, свързан с поддръжката, ремонта, сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно изграждане на заграждения в горските територии, улавяне на дивеч и отстрела му в заградени площи.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно загубата на финансови средства по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.).

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно промяна на устройствените правилници на Природни паркове от Изпълнителна агенция по горите от месец септември 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно незаконна сеч на територията на обл. Търговище.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно изплащането на полагащите се по изпълнение на Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. средства.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно сформирането на междуведомствена комисия за разглеждане на спорните текстове в Закона за съсловната организация на ветериналните лекари в България.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно План за земеразделяне на землището в гр. Дългопол.

Устен отговор в заседанието на 12 декември 2014 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно увеличаване на минималния месечен размер на осигурителния доход на регистрираните земеделски производители през 2015 г.
Форма за търсене
Ключова дума