Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/12/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ относно уволнения в държавната администрация в периода 06.08.2014 - 14.11.2014 г.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно цената на електрическата енергия.

III. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно кадрови промени в Центъра за развитие на човешки ресурси.

2. Питане от н.п. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА относно визията на Министерството на образованието и науката за въвеждането на Дуалната система за професионално образование и обучение.

3. Въпрос от н.п. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА относно предизвикалия множество дискусии в медиите учебник по "Човекът и обществото" за 3-ти клас.

IV. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно недостатъчно финансиране на Центъра за кожно-венерически заболявания - Пловдив и намерението на общ. Пловдив да трансформира Центъра в отделение към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Панталеймон", гр. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно остра нужда от разкриване на филиал на Спешна помощ в гр. Белица, област Благоевград.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно намерението на министъра на здравеопазването да се увеличи потребителската такса за пенсионерите.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно изграждането на ТЕЦ-Устово в гр. Смолян, кв. Устово, от фирмата "Бара груп", дъщерна фирма на ЧЕЗ България.

6. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно мерките за сигурност предприети от Министерството на здравеопазването по отношение опасността от епидемия на ебола.

V. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно незаконосъобразно съгласуване на проектна документация за Небет тепе на 1 август 2014 г.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно промени в Съвета на директорите на НДК.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно собствеността и състоянието на двореца в гр. Балчик.

4. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно фестивала и спектакъла "Icure".

VI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно изграждане на заграждения в горските територии, улавяне на дивеч и отстрела му в заградени площи.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно констатациите и мерките, които се взимат против практиката за залавяне на диви животни в капани и прехвърлянето им в загражденията на концесионирани ловни стопанства.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно прилагането на т. нар. референтна дата за даване на субсидии на фермерите.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно избор на сертифициращ орган по Програма за развитие на селските райони.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промяна на устройствените правилници на Природни паркове от Изпълнителна агенция по горите от месец септември 2014 г.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно загубата на финансови средства по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.).

8. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ; относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград.

9. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно незаконна сеч на територията на област Търговище.

10. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно изплащането на полагащите се по изпълнение на Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. средства.

11. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно сформирането на междуведомствена комисия за разглеждане на спорните текстове в Закона за съсловната организация на ветериналните лекари в България.

VII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени ПСОВ за управлението и експлоатация им, до сключване на договор с Асоциацията В и К и регионалния оператор.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1-11 Вранино".

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА относно строеж на електрическа централа на биомаса, с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34, по плана на кв. Устово, гр. Смолян.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно замърсяването на р. Луда Яна, обл. Пазарджик.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол, с финансиране по Оперативна програма околна среда.

6. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно замърсяване на територията на община Търговище от комбината "Тракия глас" България.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно интегриран проект за водите на град Пловдив - фаза 1 по Оперативна програма "Околна среда".

8. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно проект за воден цикъл на град Видин.

VIII. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно таксите за концесиите на плажовете.

IX. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката в отговор на писмо от ЕК от 21.10.2014 г No.COMP B2AC/ZM/MW/reD*2014/103695 за нерегламентирана държавна помощ в енергетиката.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно удължаване на ресурса за експлоатация на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд.лева и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно плащания от страна на НЕК към производителите на електроенергия и топлоенергия.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.

6. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него.

8. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна".

9. Питане от н.п. КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ относно стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност.

10. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно зачестили прекъсвания на електрозахранването в район Люлин, Столична община.

X. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна.

3. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно мерки за предотвратяване на наводнения в община Първомай.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз.

5. Питане от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно политиката на Министерството по отношение на железопътния транспорт.

6. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно нецелесъобразни промени в транспортната схема за осъществяване на обществени превози за област Благоевград.

XI. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно ремонт на пътя София - Кюстендил в местността Конявски проход.

2. Въпрос от н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно тежкото състояние на третокласен път Извор-Лобош-Земен и връзката на община Земен с община Трън.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно строителството на Лот 4 на АМ Струма.

4. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно строителство на пътен участък Ботевград-Мездра.

5. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон-Лъки" (ІІІ-861) в общ. Лъки, Пловдивска област.

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно крайния срок за съставяне на техническите паспорти на сградите от I, II и III-та категория, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията, който за съществуващите строежи - държавна, общинска или частна собственост, според Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е до 31 декември 2014 г.

10. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно срокове за изграждането на високоскоростен път Русе-Велико Търново.

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път VRC1015 Тлачене-Габаре, община Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната.

12. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща община Левски, област Плевен.

XII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на данъка върху лихвите на депозитите на гражданите.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.

На основание чл. 92, ал. 1 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев - на 2 въпроса от народния представител Драгомир Стойнев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на 2 въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов, и Станислав Станилов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев - на 2 въпроса от народните представители Иван Иванов и Димитър Дъбов, и Калина Балабанова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 5 въпроса от народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков, Вяра Церовска, Явор Хайтов, Вили Лилков, и Джейхан Ибрямов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов - на 1 въпрос от народния представител Антони Тренчев;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на 1 въпрос от народния представител Валентин Касабов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева - на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова, и Красимир Янков.
На основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Атанас Стоянов към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- питане от народния представител Георги Кючуков към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително планиран ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на отбраната Николай Ненчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева, министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на вътрешните работи Веселин Вучков и министърът на външните работи Даниел Митов.

Въпроси - 61;
Питания - 5;
Общ брой въпроси и питания - 66;
Необходимо парламентарно време - 10 часа и 24 мин.
Връчени писмени отговори:


Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно размер на годишния данък, заплащан от ЕТ по реда на ЗДДФЛ в периода 2010-2013 г (връчен на 5 декември 2014 г.).

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно организация на охраната на обществения ред и разполагане на заграждения от МВР извън 20 метровата зона за сигурност по Закона за събранията, митингите и манифестациите, по време на протестите срещу кабинета "Орешарски" (връчен на 5 декември 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно подновяване на разрешителни за съхранение и носене на оръжие от офицери и сержанти от запаса и резерва-Горна Оряховица (връчен на 5 декември 2014 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА, относно ремонт на третокласен път ІІІ-904 в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино в община Долни чифлик (връчен на 5 декември 2014 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, относно нерегламентираните ислямски училища и пансиони (връчен на 5 декември 2014 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно сградата на НГДЕК "Константин Кирил Философ" на ул."Баба" № 16 гр.София (връчен на 5 декември 2014 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА,ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ и КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ, относно опасен жп прелез, намиращ се между селата Стара Кресна и Ощава, община Кресна, област Благоевград (връчен на 5 декември 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация:

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ, относно уволнения в държавната администрация в периода 06.08.2014 - 14.11.2014 г.

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно цената на електрическата енергия.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно кадрови промени в Центъра за развитие на човешки ресурси.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на питане от н.п. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, относно визията на Министерството на образованието и науката за въвеждането на Дуалната система за професионално образование и обучение.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, относно предизвикалия множество дискусии в медиите учебник по "Човекът и обществото" за 3-ти клас.

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ, относно недостатъчно финансиране на Центъра за кожно-венерически заболявания - Пловдив и намерението на общ. Пловдив да трансформира Центъра в отделение към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Панталеймон", гр. Пловдив.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно остра нужда от разкриване на филиал на Спешна помощ в гр. Белица, област Благоевград.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно намерението на министъра на здравеопазването да се увеличи потребителската такса за пенсионерите.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ, относно изграждането на ТЕЦ-Устово в гр. Смолян, кв. Устово, от фирмата "Бара груп", дъщерна фирма на ЧЕЗ България.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно мерките за сигурност предприети от Министерството на здравеопазването по отношение опасността от епидемия на ебола.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването.

Вежди Рашидов, министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно незаконосъобразно съгласуване на проектна документация за Небет тепе на 1 август 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно промени в Съвета на директорите на НДК.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно собствеността и състоянието на двореца в гр. Балчик.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно фестивала и спектакъла "Icure".

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно констатациите и мерките, които се взимат против практиката за залавяне на диви животни в капани и прехвърлянето им в загражденията на концесионирани ловни стопанства.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно прилагането на т. нар. референтна дата за даване на субсидии на фермерите.

Устен отговор в заседанието на 5 декември 2014 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно избор на сертифициращ орган по Програма за развитие на селските райони.
Форма за търсене
Ключова дума