Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/11/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията и намеренията на Министерството на външните работи във връзка с предприетите визови ограничения от страни - членки на Европейския съюз, САЩ и Канада, както и за забраната за издаване на визи за руски държавни функционери, свързани със случая "Сергей Магнитски".

II. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за спазване на финансовата дисциплина.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за ефективно функциониране на агенции и структури, подведомствени на министъра на земеделието и храните.

3. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно държавни помощи в сектор "Земеделие".

4. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ и АРИФ САМИ АГУШ относно прояви на дискриминация по политически признак от страна на горски служители при изпълнение на писмо на министъра на земеделието и храните за прилагане на Закона за горите, в частта за осигуряване на дърва за огрев на физически лица.

III. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно реформите в БДЖ.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно спирането на влакове по линията Перник-София.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно реформата в БДЖ, касаеща жп линията Кюстендил - Гюешево.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно финансовото оздравяване на БДЖ.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намеренията за спиране на влакове по жп линията София - Кюстендил, във връзка с реформата в БДЖ.

6. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно дейността на "БДЖ - Пътнически превози".

7. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Стара Загара.

8. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно състоянието на подвижния състав на "БДЖ-Товарни превози".

9. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Монтана.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Яне Янев;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Цветомир Михов, и Ваньо Шарков.
На основание чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлага отговорът на въпрос от народния представител Мая Манолова и отговорът на питане от народните представители Мая Манолова и Милена Христова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно разходване на финансови средства от НЗОК за медикаменти за домашно лечение (връчен на 25 ноември 2011 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно дейности по търсене и проучване на нефт и газ в Черноморски блок "Галата" (връчен на 25 ноември 2011 г.).===

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията и намеренията на Министерството на външните работи във връзка с предприетите визови ограничения от страни - членки на Европейския съюз, САЩ и Канада, както и за забраната за издаване на визи за руски държавни функционери, свързани със случая "Сергей Магнитски".

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за спазване на финансовата дисциплина.

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА, относно политиката на Министерството на земеделието и храните за ефективно функциониране на агенции и структури, подведомствени на министъра на земеделието и храните.

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно държавни помощи в сектор "Земеделие".

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ и АРИФ САМИ АГУШ, относно прояви на дискриминация по политически признак от страна на горски служители при изпълнение на писмо на министъра на земеделието и храните за прилагане на Закона за горите, в частта за осигуряване на дърва за огрев на физически лица.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно намеренията за спиране на влакове по жп линията София - Кюстендил, във връзка с реформата в БДЖ.

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно финансовото оздравяване на БДЖ.

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно дейността на "БДЖ - Пътнически превози".

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Стара Загара.

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно състоянието на подвижния състав на "БДЖ-Товарни превози".

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Монтана.

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно реформите в БДЖ.

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно спирането на влакове по линията Перник-София.

Устен отговор в заседанието на 25 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно реформата в БДЖ, касаеща жп линията Кюстендил - Гюешево.
Форма за търсене
Ключова дума