Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/11/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно цялостната политика на правителството за стратегическите приоритети на изпълнителната власт.

2. Въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно проекта за петролопровод Бургас-Александруполис.

3. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно проектите и намерения за добив на шистов газ в България.

4. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно намеренията на ръководеното от Вас правителство за продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи за запазване на деполитизирания статут на българските полицаи.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно неиздадени лични карти на български граждани.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно убийства на делфини.

2. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно налагане на санкции на земеделски производители.

IV. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно продажба на неоперативни активи на Холдинг БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно закриване на жп линии, в съответствие с Правителствената програма за реформа на железопътния сектор.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно закриване на 150 пътнически влака от разписанието на БДЖ за 2011 г.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно завършването на проект за комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат.

V. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно необходимостта от спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002.

VI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно отменено допълнително материално стимулиране на кадрови военни и служители на Министерството на отбраната.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно перспективите за развитие на държавните лечебни заведения в гр. Стара Загора.

VIII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно обгазяване на гр. Гълъбово с емисии от серен диоксид.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на питане от народния представител Валентин Микев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Николай Младенов, и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно лицата с прекъснати здравноосигурителни права (връчен на 18 ноември 2011 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно несправедливост, възникваща от чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване при пенсиониране на икономически активните лица и такива на изборни длъжности (връчен на 18 ноември 2011 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно продажба на 515 вагона за скрап (връчен на 18 ноември 2011 г.).

* Допълнителна информация към писмен въпрос от н.п. Иван Николаев Иванов към министър Трайчо Трайков № 154-06-391.
===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно цялостната политика на правителството за стратегическите приоритети на изпълнителната власт.

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно проекта за петролопровод Бургас-Александруполис.

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно проектите и намерения за добив на шистов газ в България.

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно намеренията на ръководеното от Вас правителство за продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд.

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно неиздадени лични карти на български граждани.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно необходимостта от спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно отменено допълнително материално стимулиране на кадрови военни и служители на Министерството на отбраната.

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно перспективите за развитие на държавните лечебни заведения в гр. Стара Загора.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно обгазяване на гр. Гълъбово с емисии от серен диоксид.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно убийства на делфини.

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция.

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно налагане на санкции на земеделски производители.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно продажба на неоперативни активи на Холдинг БДЖ.

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно закриване на жп линии, в съответствие с Правителствената програма за реформа на железопътния сектор.

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно закриване на 150 пътнически влака от разписанието на БДЖ за 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 18 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, относно завършването на проект за комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат.
Форма за търсене
Ключова дума