Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/11/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на правителството по отношение на българите, живеещи в Западните покрайнини.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно разходване на средствата на държавни дружества за финансиране на футболни клубове.

3. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно заплащането на наем от частната телевизия бТВ за ползване на студия, офиси и други помещения в Националния дворец на културата.

4. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно баланса между изплатените вноски за членството ни в ЕС и получените от България средства по еврофондовете за периода 2007 - 2011 г.

5. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно превалутирането на българския външен дълг от долари в евро.

II. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно политиката на правителството по отношение на привличане на чужди инвестиции.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно лишаване от енергийни помощи.

IV. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изразходвани от Министерството на здравеопазването трансферираните суми от бюджета на НЗОК.

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно стартиране на мярка 125 от Програмата за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно стопанисване на имуществото на "Напоителни системи" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно мерките за оказване на подкрепа на българските гъбопроизводители.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 3 въпроса от народните представители Стоян Иванов, и Волен Сидеров (2 въпроса);
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос от народния представител Димитър Дъбов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Ангел Найденов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Ваньо Шарков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на външните работи Николай Младенов, и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно финансовите ангажименти на държавата към частните дружества (връчен на 11 ноември 2011 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно отоплението на училищата (връчен на 11 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно новите учебници от І-ви до VІІІ-ми клас (връчен на 11 ноември 2011 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ, относно приети промени в Закона за опазване на земеделските земи (връчен на 11 ноември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно неизплатена субсидия по агроекологични плащания (връчен на 11 ноември 2011 г.).===

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на правителството по отношение на българите, живеещи в Западните покрайнини.

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно разходване на средствата на държавни дружества за финансиране на футболни клубове.

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно заплащането на наем от частната телевизия бТВ за ползване на студия, офиси и други помещения в Националния дворец на културата.

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно баланса между изплатените вноски за членството ни в ЕС и получените от България средства по еврофондовете за периода 2007 - 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно превалутирането на българския външен дълг от долари в евро.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно лишаване от енергийни помощи.

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изразходвани от Министерството на здравеопазването трансферираните суми от бюджета на НЗОК.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно стартиране на мярка 125 от Програмата за развитие на селските райони.

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно стопанисване на имуществото на "Напоителни системи" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно мерките за оказване на подкрепа на българските гъбопроизводители.

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 11 ноември 2011 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно политиката на правителството по отношение на привличане на чужди инвестиции.
Форма за търсене
Ключова дума