Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/02/2008
I. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството на Република България в областта на публично-частното партньорство, касаещо добива на стратегически суровини.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно приватизация на "Булгартабак".
3. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка със защитата на държавния интерес по отношение на "Кремиковци" АД.
4. Питане от н.п. ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА и ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно защита интересите на хората на труда и на държавата, като съсобственик с дялове в приватизирани предприятия.


II. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за преодоляване забавянето в реализацията на големите транспортни инфраструктурни проекти и необходимостта от обявената прозрачност за осъществяването на обществен контрол върху изпълнението им.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно мостовите и фериботни връзки между Република България и Република Румъния.
3. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно даване на разрешение за отплаване на спасителен кораб "ПЕРУН" и наемане на украински моряци на борда му.
4. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно условията за пътуване по маршрута Драгоман - София с железопътен транспорт.


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно Законопроект за водоснабдяването и канализацията.
2. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно състоянието на съществуващите пътища от републиканската пътна мрежа, в частност спазването на европейските норми за чистота на пътя.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно репресивни действия на РДНСК - Бургас, срещу български граждани, сигнализирали за незаконното строителство в гр. Бургас.


IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на околната среда и водите по прилагането на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.


V. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно решение за прехвърляне на имот в с. Николово в собственост на Община Русе.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и продоволствието за развитие на българското млекопризводство.
3. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно промяна статута на земеделски земи.


VI. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно функционирането на Търговския регистър при Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.


VII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно преобразуване на домове за медико-социални грижи в общински ясли.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно процедури за възлагане на обществени поръчки и сключени договори в УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив.
3. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно намаленото финансиране на "Специализираната болница за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, филиал Момин проход".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

1. Пламен Орешарски, Министър на финансите - на въпрос от н.п. Мартин Димитров и Ясен Попвасилев относно изграждането на информационната система на Националната агенция за приходите.

2. Румен Петков, Министър на вътрешните работи - на въпрос от н.п. Иван Славов относно резултати от възложена дисциплинарна проверка.

3. Веселин Близнаков, Министър на отбраната - на въпрос от н.п. Минчо Спасов относно плановете за намаляване на българското присъствие в авиобаза Безмер.

На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:

- питане от н.п. Мария Капон към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания.

- питане от н.п. Мария Капон към министъра на финансите Пламен Орешарски относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове.

- питане от н.п. Мария Капон към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине".

- питане от н.п. Лидия Шулева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов относно политиката на българското правителство по отношение продължаване на изграждането на автомагистралната мрежа на страната.

Министър-председателят Сергей Станишев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол и да отговори на въпрос от н.п. Иван Николаев Иванов относно мотивите за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Националния статистически институт, поради неотложни външно-политически ангажименти.
Общ брой: 13 ( писмени: 6 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 6
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 11 ( писмени: 1 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно присъединяването на Република България към Шенгенското споразумение (връчен на 29.02.2008).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА относно ремонт и реконструкция на път от републиканската пътна мрежа - III-407 Стражица - Полски Тръмбеж - Свищов (връчен на 29.02.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ относно осъществяване на втора транспортна връзка между автомагистрала "Тракия" и гр. Стара Загора (връчен на 29.02.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно незаконно сметище за отпадъци, съдържащи азбест до с. Обручище, Старозагорско (връчен на 29.02.2008).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно децата без лични данни настанени в домове в Република България (връчен на 29.02.2008).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно операция на Държавна агенция "Национална сигурност" (връчен на 29.02.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно финансиране на Националната художествена академия от бюджетния излишък (връчен на 29.02.2008).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изпълнението на ангажимент на Министерство на икономиката и енергетиката (връчен на 29.02.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно несъответствие в отговор на питане за средствата, предоставени на Министерство на финансите (връчен на 29.02.2008).
===
Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно Законопроект за водоснабдяването и канализацията.
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно репресивни действия на РДНСК - Бургас, срещу български граждани, сигнализирали за незаконното строителство в гр. Бургас.
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на въпрос на н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно състоянието на съществуващите пътища от републиканската пътна мрежа, в частност спазването на европейските норми за чистота на пътя.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на околната среда и водите по прилагането на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно приватизация на "Булгартабак".
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на питане на н.п. ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА и ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно защита интересите на хората на труда и на държавата, като съсобственик с дялове в приватизирани предприятия.
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка със защитата на държавния интерес по отношение на "Кремиковци" АД.
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството на Република България в областта на публично-частното партньорство, касаещо добива на стратегически суровини.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно промяна статута на земеделски земи.
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно решение за прехвърляне на имот в с. Николово в собственост на Община Русе.
Устен отговор в заседанието на 29.02.2008 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и продоволствието за развитие на българското млекопризводство.

Форма за търсене
Ключова дума