Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Списък на членовете по области на компетентност


Председател:
Ива Йорданова Таралежкова - Развитие на гражданското общество;

Зам.-председатели:

Красимира Антонова Величкова - Дарителство и донорство;
Ашод Таквор Дерандонян - – Правата на хората с увреждания

Членове:
Илияна Димитрова Николова - Развитие на местните общности;
Галя Маринова - Образование и наука;
Любен Гурков Панов - Законодателство и публични политики;
Богдан Костадинов Петров - Правосъдие,вътрешна сигурност и обществен ред;
Маргарита Маринова Павлова - Здравеопазване;
Нонка Дечева Матова - Култура и културно – историческо наследство;
Веселин Стефанов Сотиров - По политиките за българите в чужбина;
Георги Василев Богданов - Правата на децата;
Надежда Елмирова Дерменджиева - Правата на жените и равнопоставеност на половете;
Татяна Йорданова Миланова – Касимова - Етническите въпроси и миграцията;
Полина Емилова Янкова - Европейски въпроси и политики;
Иван Георгиев Георгиев - Икономически въпроси;
Ивайло Атанасов Богомилов - Младежки въпроси и политики;
Диана Ангелова Хаджиангелова- Защита правата на човека;
Албена Димитрова Дробачка, Георги Иванов Георгиев, Петър Траянов Велчев - Социални въпроси и пазар на труда – на ротационен принцип на 6 месеца;
Ашод Таквор Дерандонян, Владислава Цветанова Цолова, Васил Трифонов Долапчиев, Красимир Петков Коцев – Правата на хората с увреждания – на ротационен принцип;
Йоанна Дочевска – Физическо възпитание и спорт
Светослав Герасимов Цветков - Екология и околна среда
Веселин Митков Панчугов, Мариана Стефанова Станева, Вълко Тодоров Станев на ротационен принцип на 6 месеца - Транспорт и информационни технологии