Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите към Комисия по икономическа политика и туризъм
5 народни представители към дата
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ