Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
27/05/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Информация за състоянието и проблемите на българите в чужбина, предизвикани от пандемията от COVID-19.
2. Информация за проектите, включени за безвъзмездна финансова помощ от Министерство на външните работи на основание ПМС № 26 от 20.02.2020г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума