Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
09/10/2019, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Разискване на възможности за улесняване на процедурата по получаване на българско гражданство от лица с български произход, с цел подобряване на комуникацията и взаимното признаване на документооборота между отделните ведомства, ангажирани с процеса.
2. Разглеждане на жалби от кандидати за удостоверения за български произход.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума