Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
29/01/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на актуална информация за хода на преговорния процес по предложението на Европейската комисия за новата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. и участието на Република България в него.

2. Изслушване на заместник министър-председателя, г-н Томислав Дончев във връзка с постигнатия напредък при разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от Европейския съюз за новия програмен период 2021-2027 г.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума