Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
29/03/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Разглеждане и изслушване по сигнал с вх.№ККИПЕ-853-22/85 от 27.02.2018 г. за нарушение на Раздел II от ПОДНС „Етични норми за поведение на народните представители“
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

По точка 2 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума