Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
06/02/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., №002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

Заседанието по т.2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума