Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
9 народни представители към дата
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
СПАС ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВСКИ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ