Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
13/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по културата и медиите към министъра на културата, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 954-01-85, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 05.12.2019 г.

3. Представяне на обобщен доклад от генералния директор на БНТ от работата на експертната група, която работи по предложения за промени в Закона за радиото и телевизията.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума