Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
17/01/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОще проведе редовно заседание на 17.01.2019 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2018 г. - първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума