Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
20/02/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ще проведе редовно заседание на 20.02.2020 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27.01.2020 г.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от народният представител Спас Панчев на 23.01.2020 г. - първо гласуване.

3. Дискусия на тема „Социалната и здравна значимост на белодробните заболявания“, по предложение на „Асоциация на българите боледуващи от астма“.

4. Дискусия на тема заболяването „Атопичен дерматит – тежка форма“, по предложение на „Национален алианс на хората с редки болести“.
Форма за търсене
Ключова дума