Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
12/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 12 февруари 2020 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния


ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от народните представители Славчо Стоев Атанасов, Маноил Минчев Манев и Стефан Апостолов Апостолов на 07.02.2020 г.– първо четене.
2. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума