Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
05/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 5 февруари 2020 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния


ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 054-01-7, внесен от Маноил Минчев Манев и група народни представители на 31.01.2020 г. – първо четене.
2. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27.01.2020 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума