Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
12/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 1, Източно крило
Точка единствена: Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2018 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2018 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2018 г., № 920-00-15, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума