Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и гласуване на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2017 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2017 г., № 802-00-50, внесен от Министерски съвет на 5.10.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума