Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2.01.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

2. Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22.11.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума