Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище на Асоциация на свиневъдите в България, Асоциация на индустриалното свиневъдство в България и Съюз на птицевъдите в България относно ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6.
Форма за търсене
Ключова дума