Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
25/06/2019 първо гласуване

  Становище на Министерството на земеделието, храните и горите по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от н.п. Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г., № 954-01-44
  Изх. № 0201-
  …………..2019 г.

  ДО
  Г-ЖА МАРИЯ БЕЛОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ДО
  Г-ЖА ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛАНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  ОТНОСНО: Становище на Министерството на земеделието, храните и горите по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от н.п. Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г., № 954-01-44

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕЛОВА,
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ,

  Министерството на земеделието, храните и горите съгласува без бележки Законопроекта за изменение и допълнение на ветеринарномедицинската дейност, внесен от н.п. Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г., № 954-01-44.


  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Министър на земеделието, храните и горите
  Форма за търсене
  Ключова дума