Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
12/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 29 от ПОДНС;
2. Разглеждане на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума