Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
15/01/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-65, внесен от Министерския съвет на 06 декември 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-65, внесен от Министерския съвет на 06 декември 2019 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 15 януари 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Георги Алексиев – началник на отдел в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и Диана Филева – и.д. началник на отдел в дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“, от Министерството на икономиката – Теменужка Янкова – директор на дирекция ,,Регулиране на икономически дейности“ и Иван Павлов – началник на отдел ,,Регистрация и методология“ в същата дирекция. Присъстваха и представители на браншови организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Теменужка Янкова.
  От компетентността на Комисията по земеделието и храните са предложенията, свързани с отпадането от обхвата на закона на дейностите по временно съхранение и/или зареждане извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, когато временното съхранение и/или зареждане се извършва от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, в съдове и/или в резервоари с обща вместимост не повече от 50 куб. м., продуктите от нефтен произход са негови собствени, предназначени са за собствената му икономическа дейност и не подлежат на последваща продажба.
  В последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи единодушно подкрепиха предложените промени, като изразиха готовност между първо и второ гласуване да направят предложения за прецизиране на някои от текстовете.
  От парламентарната група на Обединени патриоти призоваха за бързото приемане на законопроекта, предвид изтичането на срока, в който лицата, извършвали икономически дейности по смисъла на закона преди неговото влизане в сила, следва да подадат заявление за регистрация.
  От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и от Националната асоциация на зърнопроизводителите също подкрепиха законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-65, внесен от Министерския съвет на 06 декември 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума