Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Становище от Министерство на вътрешните работи по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16 от 21.05.2018 г., внесен от Министерски съвет.
Форма за търсене
Ключова дума