Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
11/03/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:


1.Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2.Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 902-01-48/18.09.2019 г.;
3.Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия № 054-01-9/07.02.2020 г.;
4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума