Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
13/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 и предложения за Годишната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.

2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума