Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
07/10/2019, 11:30
Изнесено заседание, зала
1.Изграждане на взаимодействието между ВВС и ВВУ – обективна необходимост и възможности за реализация - докладва ген.-майор Цанко Стойков, командир на ВВС.

2.Запознаване с плана и практическите стъпки за възстановяване на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Долна Митрополия - докладва полк. д-р инж. Ивайло Ангелов, зам.-началник на НВУ „Васил Левски“ по ВВС.

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума