Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
12/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Представяне на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г. и приемане на предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, в съответствие с чл.118, ал.2 от ПОДНС.

2.Представяне на програмата и целите на Председателството на Берлинския процес през 2020 г.

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума