Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
03/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854 – 01 – 28, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители
  На редовно заседание, проведено на 3 май 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854 – 01 – 28, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 27. 04. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Националното сдружение на общините в Република България и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Искрен Веселинов. Той обърна внимание, че предложените промени в законопроекта са инициирани от общините и имат за цел да бъдат разрешени създалите се практически проблеми в работата на общинските съвети, породени от неправилно интерпретиране в последните няколко месеца от отделни контролни органи и съдилища в страната на разпоредбите на закона за определяне на кворума за редовността на заседанията на общинските съвети и за приемането на решенията.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени, като бе обърнато внимание че законопроекта е внесен от народни представители, членове на комисията от всички политически сили.
  От страна на представителите на Националното сдружение на общините в Република България и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети бе изразена категорична подкрепа за предложените промени. В изказванията им бе обърнато внимание на проблемите, които се създават в работата на общинските съвети от противоречивата практика на съдилищата, а с предложените със законопроекта промени съществуващите проблеми ще бъдат преодолени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - със 21 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854 – 01 – 28, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума