Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
19/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754 – 01 – 72, Александър Ненков и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754 – 01 – 72, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 13. 10. 2017 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Дончо Атанасов – председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-н Александър Ненков.
  Основната цел на законопроекта е адаптирането на системата от пътни такси с тази на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2006/38/ЕО и Директива 2011/76/ЕС.
  С изменението на закона се дава възможност максималния размер на таксата, заплащана от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, която в момента е 11 евро, да бъде изравнена с тази по Директивата и да стане 12 евро. С повишаване на размера на таксата с 1 евро на годишна база увеличението на приходите от дневни винетни такси от тежкотоварните автомобили, събирани от Агенция „Пътна инфраструктура” се очаква да бъде над 2,8 млн. лева.
  От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ бе изразена категорична подкрепа за предложената промяна в закона.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754 – 01 – 72, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума