Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
31/01/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Блиц контрол с министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова по чл. 29 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание

2. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019г., №902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019г.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума