Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
13/02/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Oбсъждане и гласуване на Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание

2. Обсъждане и гласуване на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума