Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
18/03/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към министъра на икономиката и министъра на туризма, във връзка с извънредното положение в страната и неговото отражение върху икономиката и туризма.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД – Горна Оряховица, № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 2 март 2020 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума