Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
20/05/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители нa 15.05.2020 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-44, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители нa 15.05.2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума