Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
22 народни представители към дата
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ