Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон,
№ 902-01-64/02.12.2019г., внесен от Министерския съвет – второ гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 902-01-61/ 08.11.2019г., внесен от Министерския съвет – второ гласуване.

3. Представяне на Годишния доклад на Европейската Сметна палата относно изпълнението на бюджета на Европейския съюз през 2018г. от г-жа Илиана Иванова – член на ЕСП.
Форма за търсене
Ключова дума