Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
10/10/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52/09.10.2019г., внесен от Министерския съвет.

2. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО, №954-02-102/10.10.2019г.
Форма за търсене
Ключова дума