Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
16/05/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 202 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 16.05.2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 202 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г.
  На заседанието присъстваха Григор Порожанов, директор на Дирекция „Наука” и Мария Живакова – старши експерт в отдел „Национални научни инициативи” към Дирекция „Наука” на Министерството на образованието, младежта и науката, която представи законопроекта и мотивите към него.
  Република България е асоцииран член на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) от 2005 г., благодарение на което получава в реално време спътникови снимки и текущи метеорологични данни за времето и климата. Българското сътрудничество се осъществява чрез Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. През 2010 г., поради влошените финансови параметри на бюджета, Република България продължи срока на асоциираното си участие с две години. Със същия мотив, през 2012 г., по искане на българското правителство, периодът на асоциирано членство на България се удължава за втори двугодишен период, което е предмет на настоящия законопроект.
  В свое становище Българската академия на науките информира, че с изключение на България всички европейски страни вече са пълноправни членове на EUMETSАT и настоява да бъде инициирана процедура за получаване на пълноправно членство. То ще позволи участието на България в европейските фондове в рамките на научната и оперативната програма на EUMETSАT и в изграждането на геостационарната спътникова система трето поколение и полярната спътникова система второ поколение.
  В дискусията се включиха народните представители Валентина Богданова, Алиосман Имамов и Огнян Стоичков. Те поискаха допълнителни разяснения по финансовите и правни параметри на асоциираното и пълноправно членство в EUMETSAT. От ръководството на БАН посочиха, че като асоцииран член на EUMETSАT годишната вноска е 308 000 евро, която се изплаща от бюджета на Българската академия на науките, въпреки че не получават целево финансиране. Вноската на пълноправните членове е два пъти по-голяма от тези на асоциираните, като при получаване на пълноправно членство се плаща една встъпителна вноска, за да се покрие инвестицията, която всички останали членки са направили в продължение на последните 25 години.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с единодушен резултат от 15 гласа „за”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване проекта на Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 202 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г.  Председател на
  Комисията по образованието, науката и
  въпросите на децата, младежта и спорта:

  Огнян Стоичков
  Форма за търсене
  Ключова дума