Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
26/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 202-02-11, внесен от Министерския съвет на 05.04.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 26 април 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Република България се присъединява към EUMETSAT като асоцииран член през 2005 г. Договорената продължителност на сътрудничеството е 5 години, считано от 1 януари 2005 г. Предвидена е възможността за приемането на Република България като пълноправен член на EUMETSAT или подновяване на споразумението за сътрудничество за следващи периоди.
  Във връзка с недобрите финансови параметри на бюджета за 2010 г. срокът на действие на съществуващото Споразумение за сътрудничество е продължен с още две години до края на 2011 г.

  Като се отчита все още неблагоприятното финансово състояние и същевременно необходимостта от пълното ни интегриране към европейските научно-оперативни структури, ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката счита, че към настоящия момент е по-целесъобразно да се продължи асоциираното членство на Република България в EUMETSAT до края на 2013 г.

  С ратифицирането на изменението на споразумението се създават необходимите правни условия за продължаване действието на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT).

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT).
  Форма за търсене
  Ключова дума